አርእስተ ዜና
ኣብ ሱዳን ካርቱም ንመጀመርታ ግዜ ሕማም ደንግ ፊቨር ኣትዩ
Apr 1, 2023 7
  ኣብ ካርቱም ርእሰ ከተማ ሱዳን፡ ንመጀመርታ ግዜ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ዓይነት ሕማም ደንግ ፊቨር ከምዝተራእየ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ብሰንኪ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ክፍለ-ግዝኣታት እታ ሃገር ዝተራእየ ሕማም ደንግፊቨር ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ሕማም ገና የስፋሕፍሕ ምህላውን ሮይተርስ ሓቢሩ ። ኣብታ ሃገር ሕማም ደንግፊቨር ብተደጋጋሚ ከምእተራእየ’ኳ እንተተሓበረ ክሳብ ሕዚግን ኣብ ካርቱም ከይኣተወ እዩ ጸኒሑ። ይኹን እምበር ሕዚ ኣብታ ከተማን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እታ ሃገርን፡ እቲ ሕማም ኣጋጢሙ ከምዘሎ ክኢለታት ጥዕና ሓቢሮም። እቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ብርቱዕ ሙቐትን ረስንን፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳታትን ቅርጥማትን ከምዝገብር ሞያውያን ይሕብሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ሆስፒታላት ሱዳን ዛጊድ ውሑድ ግዳያት እየን ተቐቢለን ዘለዋ፣ ግቡእ ከባቢያዊ ክንክን እንተዘይተገይሩ እቲ ሕምም ክዝርጋሕን ኣብ ትካላት ጥዕና እታ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ክፈጥር ከምዝኽእልን ኣጠንቂቑ። እቲ ብርቱዕ ረስኒ ዘኸትል ደንግ ፊቨር [ረስኒ ደንግ] ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ብኣንሰተይቲ ጣንጡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝመሓላለፍ ቫይረስ ዝመጽእ እዩ። ምልክታት እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ኰይኑ፡ ንገሊኦም ብርቱዕ ረስንን ቅርጥማትን ይገብረሎም። ንገለ ከኣ ምስ ሰዓል ብዝመሳሰል ምልክታት ጥራይ ይሓልፈሎም። ይዅን እምበር እቲ ሕማም ኣብ ጭዋዳታትን ኣዕጽምትን ብርቱዕ ቃንዛ ስለ ዝፈጥር፡ "ረስኒ ኣዕጽምቲ" ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ። እዚ ሕማም’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 25,000 ሰባት ከምዝቐትል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የረድእ። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሕማም እናወሰኸን እናተዘርግሐን ኣብ ኣስታት 100 ዝዀና ሃገራት ይርአን ሓደጋ የኸትልን ከምዘሎ ብምሕባር፡ ዳርጋ ኣስታት ፍርቂ ተቐማጦ እዛ ፕላኔት፡ ኣብ ጸገም ሕማም ደንግ ዘለዎ ቦታታት ስለዝነብሩ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 390 ሚልዮን በቲ ሕማም ይልከፉ ከምዘለው ይሕብር። ይዅን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሊቃውንቲ ጥዕና ነዚ ሕማም እዚ ንምቍጽጻር ዝተፈላለየ መጽናዕትን ተስፋ ዝህብ ምርምር የካይዱ ከምዘለው እውን ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም የረድኡ።
የሚታይ
ኣብ ሱዳን ካርቱም ንመጀመርታ ግዜ ሕማም ደንግ ፊቨር ኣትዩ
Apr 1, 2023 7
  ኣብ ካርቱም ርእሰ ከተማ ሱዳን፡ ንመጀመርታ ግዜ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ዓይነት ሕማም ደንግ ፊቨር ከምዝተራእየ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ብሰንኪ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ክፍለ-ግዝኣታት እታ ሃገር ዝተራእየ ሕማም ደንግፊቨር ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ሕማም ገና የስፋሕፍሕ ምህላውን ሮይተርስ ሓቢሩ ። ኣብታ ሃገር ሕማም ደንግፊቨር ብተደጋጋሚ ከምእተራእየ’ኳ እንተተሓበረ ክሳብ ሕዚግን ኣብ ካርቱም ከይኣተወ እዩ ጸኒሑ። ይኹን እምበር ሕዚ ኣብታ ከተማን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እታ ሃገርን፡ እቲ ሕማም ኣጋጢሙ ከምዘሎ ክኢለታት ጥዕና ሓቢሮም። እቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ብርቱዕ ሙቐትን ረስንን፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳታትን ቅርጥማትን ከምዝገብር ሞያውያን ይሕብሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ሆስፒታላት ሱዳን ዛጊድ ውሑድ ግዳያት እየን ተቐቢለን ዘለዋ፣ ግቡእ ከባቢያዊ ክንክን እንተዘይተገይሩ እቲ ሕምም ክዝርጋሕን ኣብ ትካላት ጥዕና እታ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ክፈጥር ከምዝኽእልን ኣጠንቂቑ። እቲ ብርቱዕ ረስኒ ዘኸትል ደንግ ፊቨር [ረስኒ ደንግ] ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ብኣንሰተይቲ ጣንጡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝመሓላለፍ ቫይረስ ዝመጽእ እዩ። ምልክታት እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ኰይኑ፡ ንገሊኦም ብርቱዕ ረስንን ቅርጥማትን ይገብረሎም። ንገለ ከኣ ምስ ሰዓል ብዝመሳሰል ምልክታት ጥራይ ይሓልፈሎም። ይዅን እምበር እቲ ሕማም ኣብ ጭዋዳታትን ኣዕጽምትን ብርቱዕ ቃንዛ ስለ ዝፈጥር፡ "ረስኒ ኣዕጽምቲ" ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ። እዚ ሕማም’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 25,000 ሰባት ከምዝቐትል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የረድእ። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሕማም እናወሰኸን እናተዘርግሐን ኣብ ኣስታት 100 ዝዀና ሃገራት ይርአን ሓደጋ የኸትልን ከምዘሎ ብምሕባር፡ ዳርጋ ኣስታት ፍርቂ ተቐማጦ እዛ ፕላኔት፡ ኣብ ጸገም ሕማም ደንግ ዘለዎ ቦታታት ስለዝነብሩ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 390 ሚልዮን በቲ ሕማም ይልከፉ ከምዘለው ይሕብር። ይዅን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሊቃውንቲ ጥዕና ነዚ ሕማም እዚ ንምቍጽጻር ዝተፈላለየ መጽናዕትን ተስፋ ዝህብ ምርምር የካይዱ ከምዘለው እውን ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም የረድኡ።
ማስታወቂያ
ፖለቲካ
ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ንዝትግበር ፕሮግራም ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ኣፅዲቑ
Apr 1, 2023 5
አዲሰ አበባ /መጋቢት/ 23/ 2015/ ብፈጠራ ዕድል ስራሕ ተበፃሕነት ፋይናንስ ንምርግጋፅ ዘኽእል ግልጋሎት ልቓሕ፣ ትካላት ቴክኒክን ሞያን ብኣተሓሳስባ ፈጣሪነት ስራሕ ንምቕራፅ ዘኽእክ ፕሮግራምን ንዝተፈላለዩ ተግባራት ዝውዕል ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ንዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ኣፅዲቑ። ቦርዲ ኣመራርሓ ስራሕ ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሮግራም ገምጊሙ። በዚ መሰረት እውን ካልኣይ ዙርያ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ኣፅዲቑ እዩ። ንመፈፀሚ እቲ ፕሮግራም ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ንዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ኣፅዲቑ። ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣካታቲን ፍትሓዊን ዓለም ንምፍጣር፣ ንምስፍሕፋሕ ትምህርቲ፣ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ልእኽቶ ምፍላጥ ኣካታትነት ፋይናንስን ካብ ዘለዎም ፋውንዴሽናት እቲ ሓደ እዩ። ምስ ኣመራርሓታት ቦርዲ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ብዙሓት ሃገራዊ፣ ኣህጉራዊን ዓለም ለኻዊን ጉዳያት፣ እቲ ፍውንድልሽን ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሖም ተግባራትን ዝተፃወቶ ወሳኒ ግደን ብዝርዝር ተመልኪትና ኢና። እቲ ፋውንዴሽን ንክእለት ፈጠራን ስራሕ ፈጣሪነትን መናእሰያትና ኣሚኑ ሕልሚ ብዙሓት ንምፍታሕ ልዑል ሓገዝ እናገበረ ይርከብ። ኣብ ሃገርና ስልጠና ትምህርቲ፣ ግልጋሎት ፋይናንስን ክእለትን ተበፃሒ ንምግባር ከምኡ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ዕድል ረኺቦም ምስ ሕልምታቶም ንክራኸቡ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ጎኒ ብዙሓት ጠጠው ብምባል እናገበሮ ንዘሎ ሓገዝ እተን ሚኒስትር ኣመስጊነን። ንመስራቲትን ፕረዚደንትን እቲ ፋውንዴሽን ሚስስ ሪታ ሮይን ንመላእ ዳይሬክተራት ቦርዲ እቲ ፋውንዴሽንን ንዝነበረኒ መምሀሪን መነቕቕሒን ግዜ ከምኡ እውን ሃገርና ንዝጀመረቶም ከይድታት ለውጢ ዘላቒ ዕብየትን ንኸረድእ ንዝተውሃበኒ ዕድልን ብስመይን ብስም ሚኒስቴር መስርያ ቤትናን ካብ ልቢ የመስግን ኢለን እተን ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኣብ ማሕበራዉ ምትእስሳር ገፀን ኣብ ዘስፈርኦ መልእኽቲ።
"ሃገራዊ ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለና"- ኣይተ ኣደም ፋራህ ምክትል ፕረዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና
Apr 1, 2023 4
አዲሰ አበባ / መጋቢት/ 23 /2015/ ኢዜአ/ "ሃገራዊ ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለና" ክብሉ ምክትል ፕረዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና ኣይተ ኣደም ፋራህ ገሊፆም። ኣይተ ኣደም ፋራህ ምስ ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ከምዘፍለጥዎ፤ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተስፋ ዘለዋ ሃገር እያ። ሃገርና ጉዕዞ ልምዓታ ብዝጀመረትሉ ኣግባብ እንተቐፂላ ዕላማ ብልፅግናና ዕላዊ ከምንገብር ዘርእዩ ሰለስተ መሰረታዊ ዓቕምታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ኣብ ኣተሓሳስባታትና ጠመተ ዝገበረ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣደም፣ ከም ሃገር ኮነ ከም ፓርቲ ሃገር በቀል ዝኾኑ ብልፅግና ኢትዮጵያ ዕላዊ ንምግባር ዘኽእሉ ግልፂ ዝኾኑን ፅርየት ዘለዎምን ኣተሓሳስባታት ምህላዎም ሓቢሮም። ብኻሊእ ወገን ድማ ኩለመዳያዊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ዕላዊ ንክኸውን ዘኽእሉ ሃፍትታት ኣለውዋ። ጠቕላላ ሃፍቲ ሰብና፣ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣናን ሃፍቲታት ተፈጥሮናን ንብልፅግናና ዕላዊ ምዃን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርክቱ እዮም ኢሎም። ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ምርኣይ እንተኽኢልና ኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዕድል ዘለዋ ምዃኑ ብኣግባቡ ክንርዳእ ኢና። ኣተሓሳስባናን ሃፍትታትናን ንምጥቃም ድማ ከም መበል ሳልሳይ ጠንካራ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ኣተሓሳስባታትና ዝፀረዩ፣ መሰረታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጭቡጥ ዝገበሩን ንኢትዮጵያ ዘብልፅጉ ንክኾኑ ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።ኮትኑ እውን በቅጻሊ አጎልቢትካ ምስራሓ ከምዝግባእ አገንዚቦም ።
ህዝቢ ክልል ሶማሌ ንፅንፈኝነት ብሓባር ብምውጋእ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ዝተመዝገቡ ዓወታት ልምዓት ንክቕፅሉ ክገብር ኣለዎ
Mar 31, 2023 15
አዲሰ አበባ /መጋቢት /22 /2015 / ኢዜአ/ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ንፅንፈኝነት ብሓባር ብምውጋእ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ዝተመዝገቡ ዓወታት ልምዓት ንክቕፅሉ ክገብር ከምዘለዎ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሙስጠፌ ሙሃመድ ገሊፆም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ምስ ኢዜኣ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ከምዝተዛረብዎ፣ ኣብ እዋን ቅድሚ እቲ ሃገራዊ ለውጢ ዝነበረ ኣብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ኢትዮጵያ(ኢህኣዴግ) ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጭቆናን ካብ መንጎ ዝተፈፀመሎም ኢትዮጵያውያን እቲ ቀዳማይ ህዝቢ ሶማሌ እዩ። ኢትዮጵያውያን ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ በቲ ገዛኢ ዓብዪ በደልን ሰቖቓን ከምዝበፅሖም ኣዘኻኹሮም፣ ህዝቢ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ መንበሪኡ ብሰላም ተረጋጊዑ ንከይነብርን ሃፍቲ ክልሉ ኣልሚዑ ንከይጥቀምን እናተገበረ ከምዝፀንሐ ገሊፆም። ንንፁሃት ምጭቋን፣ ስርቅን ምዝበራን ሃፍቲ፣ ኣገዲድካ ምድፋር፣ ማእሰርትን መግረፍትን መግለፅታት እቲ ስርዓት ኮይኖም ህዝቢ ሶማሌ ኣብ ሃገሩ ከም ጓና ንክኸውን ተገይሩ ከምዝነበረ ኣዘኻኺሮም። ብፍላይ ድማ ቅድሚ እቲ ለውጢ ዝነበሩ ዓሰርተ ዓመታት ንህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣብ ንብረቱ ዘይእዝዘሉ፣ ካብ ገዛ ወፂኡ ብሰላም ዘይምለሰሉ ክፉእ ግዜ ከምዘሕለፈ ሓቢሮም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣተሓሒዞም እውን፣ ድሕሪ እቲ ለውጢ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ምስ ህዝቡ ብምውዳድ፣ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ብዘተ ኣፈላላያት ብምፍታሕ፣ ንዝተፈናቐሉ እግሪ ብምትካል እስብቲ ክልል ዘተኣማምን ሰላም ንኽሰፍን ተገይሩ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ትካላት ፌዴራል ንመማልኢ ቁፅሪ ጥራሕ እናተገበረ ዝፀንሐ ስምሪት ኣመራርሓ ንክቐሪ ብምግባር ብብቕዓቶም ተወዳዲሮም ንኢትዮጵያ ከገልግሉ ዝኽእሉ ብቑዓት ኣመራርሓታት ምፍራይ ከምዝተኽኣለ እውን ከምኡ። ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣብ ከባቢኡ ብዝሰፈነ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓት ተዋፊሩ ውሕስነት ምግቡ ንምርግጋፅ ፃዕሪ እንስገበረ ከምዝኾነ እውን ገሊፆም። ንእስብነት እውን ተበፃሕነት ግልጋሎት ጥዕና ህዝቢ እቲ ክልል ንምስፋሕ ካብ ዝተሰርሑ 18 ሆስፒታላት እቶም ትሽዓተ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ለውጢ ከምዝተሰርሑ ሓቢሮም። ኣብቲ ክልል 260 ዓመቑቲ ጉድጓዳት ማይ ከርሰ ምድሪ ብምኹዓት ኣናእሽቲ ግድባት ብምስራሕ፣ ሸሞንተ ከተማታት ቀረብ ማይ ንክህልወን ብምግባር ብዙሓት መንደራት ዘራኽብ መስመር ማይ ብምዝርጋሕ ሽፋን ማይ እቲ ክልል ብዕፅፊ ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ እሎም። ህዝቢ ክልል ሶማሌ "ኣብ ንብረቱ ዘይእዝዘሉ፣ ስብኣዊ መሰሉ ዝገሃሰሉ ዘመን ሕዚ ኣብቂፁ እዩ" ዝበሉርእሰ ምምሕዳር ሙስጠፌ፣ "ብግብርናን ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዝተመዝገቡ ዓውታት ቀፀልቲ ንምግባር ሰላም እቲ ክልል ብንቕሓት ክሕለው ከምዘለዎ" ኣትሓሳሲቦም። ድሕሪ እቲ ለውጢ ኣብ ኣካላት ፍትሒ፣ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ህዝቢ ከምኡ እውን ኣብ ትካላት ዴሞክራሲ ብዙሓት ለውጥታት ተገይሮም ጭቡጥ ለውጢ ምምዝጋቦም እውን ኣልዒሎም። ይኹን እምበር ቋንቋ፣ ሃይማኖትን ዘርእን ሽፋን ዝገበረ ኣካይዳ መኽረራይነትን ፅንፈኝነትን እቲ ህዝቢ ትቓሊሱ ንዘምፅኦ ለውጢ እናፈተኖ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ኣብ ከይዲ ለውጢ ኢትዮጵያ ብኩሎም ዓውድታት ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ንምቕፃል መንግስቲ ብዝለዓለ ዓቕምን ቆራፅነትን ክሰርሕ እዩ-ኣብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትር ተፀዋዒ መንግስቲ
Mar 31, 2023 20
ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 22/2015 (ኢዜኣ) ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብታት ኣባላት ፓርቲ ብልፅግና ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ፓርቲ ብዘመሓላለፎ ውሳነ መሰረት ዘተ ምክያድ ጀሚሮም። "ዝተረኸቡ ዓወታት ምፅናዕን ፈተናታት ምሽጋርን" ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ምክያድ ዝርከብ እቲ መድረኽ ዘተ፤ ኢትዮጵያ ኣብ መስመር ለውጢ ንክትጎዓዝ ፓርቲ ብልፅግና ብርክት ዝበሉ ውፅኢታት ምምዝጋቡ ተገሊፁ። ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረቶ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ብምድሓንን ምህዳር ፖለቲካ ብምስፋሕ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ክውን ክኸውን ብምግባርን ብዙሓት ዓወታት ምምዝጋቦም ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሮም። ምሕረት ምግባር፣ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣመለኻኽተኦም ተኣሲሮምን ካብ ሃገር ወፂኦምን ዝነበሩ ሓይልታት ብምፍታሕን ናብ ሃገሮም ክምለሱን ብምግባር ብነፃነት ኩለመዳያዊ ተሳትፎ ክህልዎም ምግባሩ ኣብ ምስፋሕ ምህዳር ፖለቲካ ካብ ዝተመዝገቡ ዓወታት ምዃኖም እውን ተፀሪሖም። ኣብቶም ናይ ለውጢ ዓመታት፤ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ሓፍ ክብል ብምግባር ከምኡ እውን ናይ ወፃኢ ዕዳ ናይ ምቕናስን ሃገር ቦቆል መመሓየሺ ኢኮኖምን ምስላጦም ካብቶም ዝተረኸቡ ጭቡጣት ውፅኢታት ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ተላዒሎም። ብመዳይ ምቕፃል ሃገራዊ ልምዓትን ዕቤትን ሓምለዋይ አሰር ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ካብ ዝነበሮ ፀገም ብምውፃእ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ህንፀት ክበፅሕ ምግባርን ተፀሪሖም። ኢትዮጵያ ካብ ተፀባይነት ስርናይ ወፂኣ ምህርቲ ናብ ወፃኢ ምልኣኽ ዝጀመረትሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ። ኣብ እዋን እቲ ለውጢ ዘጋጠሙ ፈተናታት ንምፍታሕ ዝተገበሩ ፃዕርታት ብምግላፅ ኣብ ቀፃሊ እውን ፀገማት ብሓባር ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ።
ፖለቲካ
ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ንዝትግበር ፕሮግራም ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ኣፅዲቑ
Apr 1, 2023 5
አዲሰ አበባ /መጋቢት/ 23/ 2015/ ብፈጠራ ዕድል ስራሕ ተበፃሕነት ፋይናንስ ንምርግጋፅ ዘኽእል ግልጋሎት ልቓሕ፣ ትካላት ቴክኒክን ሞያን ብኣተሓሳስባ ፈጣሪነት ስራሕ ንምቕራፅ ዘኽእክ ፕሮግራምን ንዝተፈላለዩ ተግባራት ዝውዕል ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ንዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ኣፅዲቑ። ቦርዲ ኣመራርሓ ስራሕ ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሮግራም ገምጊሙ። በዚ መሰረት እውን ካልኣይ ዙርያ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ኣፅዲቑ እዩ። ንመፈፀሚ እቲ ፕሮግራም ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ንዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ኣፅዲቑ። ፋውንዴሽን ማስተር ካርዲ ኣካታቲን ፍትሓዊን ዓለም ንምፍጣር፣ ንምስፍሕፋሕ ትምህርቲ፣ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ልእኽቶ ምፍላጥ ኣካታትነት ፋይናንስን ካብ ዘለዎም ፋውንዴሽናት እቲ ሓደ እዩ። ምስ ኣመራርሓታት ቦርዲ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ብዙሓት ሃገራዊ፣ ኣህጉራዊን ዓለም ለኻዊን ጉዳያት፣ እቲ ፍውንድልሽን ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሖም ተግባራትን ዝተፃወቶ ወሳኒ ግደን ብዝርዝር ተመልኪትና ኢና። እቲ ፋውንዴሽን ንክእለት ፈጠራን ስራሕ ፈጣሪነትን መናእሰያትና ኣሚኑ ሕልሚ ብዙሓት ንምፍታሕ ልዑል ሓገዝ እናገበረ ይርከብ። ኣብ ሃገርና ስልጠና ትምህርቲ፣ ግልጋሎት ፋይናንስን ክእለትን ተበፃሒ ንምግባር ከምኡ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ዕድል ረኺቦም ምስ ሕልምታቶም ንክራኸቡ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ጎኒ ብዙሓት ጠጠው ብምባል እናገበሮ ንዘሎ ሓገዝ እተን ሚኒስትር ኣመስጊነን። ንመስራቲትን ፕረዚደንትን እቲ ፋውንዴሽን ሚስስ ሪታ ሮይን ንመላእ ዳይሬክተራት ቦርዲ እቲ ፋውንዴሽንን ንዝነበረኒ መምሀሪን መነቕቕሒን ግዜ ከምኡ እውን ሃገርና ንዝጀመረቶም ከይድታት ለውጢ ዘላቒ ዕብየትን ንኸረድእ ንዝተውሃበኒ ዕድልን ብስመይን ብስም ሚኒስቴር መስርያ ቤትናን ካብ ልቢ የመስግን ኢለን እተን ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኣብ ማሕበራዉ ምትእስሳር ገፀን ኣብ ዘስፈርኦ መልእኽቲ።
"ሃገራዊ ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለና"- ኣይተ ኣደም ፋራህ ምክትል ፕረዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና
Apr 1, 2023 4
አዲሰ አበባ / መጋቢት/ 23 /2015/ ኢዜአ/ "ሃገራዊ ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለና" ክብሉ ምክትል ፕረዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና ኣይተ ኣደም ፋራህ ገሊፆም። ኣይተ ኣደም ፋራህ ምስ ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ከምዘፍለጥዎ፤ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተስፋ ዘለዋ ሃገር እያ። ሃገርና ጉዕዞ ልምዓታ ብዝጀመረትሉ ኣግባብ እንተቐፂላ ዕላማ ብልፅግናና ዕላዊ ከምንገብር ዘርእዩ ሰለስተ መሰረታዊ ዓቕምታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ኣብ ኣተሓሳስባታትና ጠመተ ዝገበረ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣደም፣ ከም ሃገር ኮነ ከም ፓርቲ ሃገር በቀል ዝኾኑ ብልፅግና ኢትዮጵያ ዕላዊ ንምግባር ዘኽእሉ ግልፂ ዝኾኑን ፅርየት ዘለዎምን ኣተሓሳስባታት ምህላዎም ሓቢሮም። ብኻሊእ ወገን ድማ ኩለመዳያዊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ዕላዊ ንክኸውን ዘኽእሉ ሃፍትታት ኣለውዋ። ጠቕላላ ሃፍቲ ሰብና፣ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣናን ሃፍቲታት ተፈጥሮናን ንብልፅግናና ዕላዊ ምዃን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርክቱ እዮም ኢሎም። ኣተሓሳስባታትናን ሃፍትታትናን ብኣግባቡ ምርኣይ እንተኽኢልና ኢትዮጵያ ንምብልፃግ ዓብዪ ዕድል ዘለዋ ምዃኑ ብኣግባቡ ክንርዳእ ኢና። ኣተሓሳስባናን ሃፍትታትናን ንምጥቃም ድማ ከም መበል ሳልሳይ ጠንካራ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ኣተሓሳስባታትና ዝፀረዩ፣ መሰረታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጭቡጥ ዝገበሩን ንኢትዮጵያ ዘብልፅጉ ንክኾኑ ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።ኮትኑ እውን በቅጻሊ አጎልቢትካ ምስራሓ ከምዝግባእ አገንዚቦም ።
ህዝቢ ክልል ሶማሌ ንፅንፈኝነት ብሓባር ብምውጋእ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ዝተመዝገቡ ዓወታት ልምዓት ንክቕፅሉ ክገብር ኣለዎ
Mar 31, 2023 15
አዲሰ አበባ /መጋቢት /22 /2015 / ኢዜአ/ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ንፅንፈኝነት ብሓባር ብምውጋእ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ዝተመዝገቡ ዓወታት ልምዓት ንክቕፅሉ ክገብር ከምዘለዎ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሙስጠፌ ሙሃመድ ገሊፆም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ምስ ኢዜኣ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ከምዝተዛረብዎ፣ ኣብ እዋን ቅድሚ እቲ ሃገራዊ ለውጢ ዝነበረ ኣብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ኢትዮጵያ(ኢህኣዴግ) ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጭቆናን ካብ መንጎ ዝተፈፀመሎም ኢትዮጵያውያን እቲ ቀዳማይ ህዝቢ ሶማሌ እዩ። ኢትዮጵያውያን ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ በቲ ገዛኢ ዓብዪ በደልን ሰቖቓን ከምዝበፅሖም ኣዘኻኹሮም፣ ህዝቢ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ መንበሪኡ ብሰላም ተረጋጊዑ ንከይነብርን ሃፍቲ ክልሉ ኣልሚዑ ንከይጥቀምን እናተገበረ ከምዝፀንሐ ገሊፆም። ንንፁሃት ምጭቋን፣ ስርቅን ምዝበራን ሃፍቲ፣ ኣገዲድካ ምድፋር፣ ማእሰርትን መግረፍትን መግለፅታት እቲ ስርዓት ኮይኖም ህዝቢ ሶማሌ ኣብ ሃገሩ ከም ጓና ንክኸውን ተገይሩ ከምዝነበረ ኣዘኻኺሮም። ብፍላይ ድማ ቅድሚ እቲ ለውጢ ዝነበሩ ዓሰርተ ዓመታት ንህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣብ ንብረቱ ዘይእዝዘሉ፣ ካብ ገዛ ወፂኡ ብሰላም ዘይምለሰሉ ክፉእ ግዜ ከምዘሕለፈ ሓቢሮም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣተሓሒዞም እውን፣ ድሕሪ እቲ ለውጢ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ምስ ህዝቡ ብምውዳድ፣ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ብዘተ ኣፈላላያት ብምፍታሕ፣ ንዝተፈናቐሉ እግሪ ብምትካል እስብቲ ክልል ዘተኣማምን ሰላም ንኽሰፍን ተገይሩ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ትካላት ፌዴራል ንመማልኢ ቁፅሪ ጥራሕ እናተገበረ ዝፀንሐ ስምሪት ኣመራርሓ ንክቐሪ ብምግባር ብብቕዓቶም ተወዳዲሮም ንኢትዮጵያ ከገልግሉ ዝኽእሉ ብቑዓት ኣመራርሓታት ምፍራይ ከምዝተኽኣለ እውን ከምኡ። ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣብ ከባቢኡ ብዝሰፈነ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓት ተዋፊሩ ውሕስነት ምግቡ ንምርግጋፅ ፃዕሪ እንስገበረ ከምዝኾነ እውን ገሊፆም። ንእስብነት እውን ተበፃሕነት ግልጋሎት ጥዕና ህዝቢ እቲ ክልል ንምስፋሕ ካብ ዝተሰርሑ 18 ሆስፒታላት እቶም ትሽዓተ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ለውጢ ከምዝተሰርሑ ሓቢሮም። ኣብቲ ክልል 260 ዓመቑቲ ጉድጓዳት ማይ ከርሰ ምድሪ ብምኹዓት ኣናእሽቲ ግድባት ብምስራሕ፣ ሸሞንተ ከተማታት ቀረብ ማይ ንክህልወን ብምግባር ብዙሓት መንደራት ዘራኽብ መስመር ማይ ብምዝርጋሕ ሽፋን ማይ እቲ ክልል ብዕፅፊ ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ እሎም። ህዝቢ ክልል ሶማሌ "ኣብ ንብረቱ ዘይእዝዘሉ፣ ስብኣዊ መሰሉ ዝገሃሰሉ ዘመን ሕዚ ኣብቂፁ እዩ" ዝበሉርእሰ ምምሕዳር ሙስጠፌ፣ "ብግብርናን ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዝተመዝገቡ ዓውታት ቀፀልቲ ንምግባር ሰላም እቲ ክልል ብንቕሓት ክሕለው ከምዘለዎ" ኣትሓሳሲቦም። ድሕሪ እቲ ለውጢ ኣብ ኣካላት ፍትሒ፣ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ህዝቢ ከምኡ እውን ኣብ ትካላት ዴሞክራሲ ብዙሓት ለውጥታት ተገይሮም ጭቡጥ ለውጢ ምምዝጋቦም እውን ኣልዒሎም። ይኹን እምበር ቋንቋ፣ ሃይማኖትን ዘርእን ሽፋን ዝገበረ ኣካይዳ መኽረራይነትን ፅንፈኝነትን እቲ ህዝቢ ትቓሊሱ ንዘምፅኦ ለውጢ እናፈተኖ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ኣብ ከይዲ ለውጢ ኢትዮጵያ ብኩሎም ዓውድታት ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ንምቕፃል መንግስቲ ብዝለዓለ ዓቕምን ቆራፅነትን ክሰርሕ እዩ-ኣብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትር ተፀዋዒ መንግስቲ
Mar 31, 2023 20
ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 22/2015 (ኢዜኣ) ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብታት ኣባላት ፓርቲ ብልፅግና ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ፓርቲ ብዘመሓላለፎ ውሳነ መሰረት ዘተ ምክያድ ጀሚሮም። "ዝተረኸቡ ዓወታት ምፅናዕን ፈተናታት ምሽጋርን" ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ምክያድ ዝርከብ እቲ መድረኽ ዘተ፤ ኢትዮጵያ ኣብ መስመር ለውጢ ንክትጎዓዝ ፓርቲ ብልፅግና ብርክት ዝበሉ ውፅኢታት ምምዝጋቡ ተገሊፁ። ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረቶ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ብምድሓንን ምህዳር ፖለቲካ ብምስፋሕ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ክውን ክኸውን ብምግባርን ብዙሓት ዓወታት ምምዝጋቦም ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሮም። ምሕረት ምግባር፣ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣመለኻኽተኦም ተኣሲሮምን ካብ ሃገር ወፂኦምን ዝነበሩ ሓይልታት ብምፍታሕን ናብ ሃገሮም ክምለሱን ብምግባር ብነፃነት ኩለመዳያዊ ተሳትፎ ክህልዎም ምግባሩ ኣብ ምስፋሕ ምህዳር ፖለቲካ ካብ ዝተመዝገቡ ዓወታት ምዃኖም እውን ተፀሪሖም። ኣብቶም ናይ ለውጢ ዓመታት፤ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ሓፍ ክብል ብምግባር ከምኡ እውን ናይ ወፃኢ ዕዳ ናይ ምቕናስን ሃገር ቦቆል መመሓየሺ ኢኮኖምን ምስላጦም ካብቶም ዝተረኸቡ ጭቡጣት ውፅኢታት ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ተላዒሎም። ብመዳይ ምቕፃል ሃገራዊ ልምዓትን ዕቤትን ሓምለዋይ አሰር ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ካብ ዝነበሮ ፀገም ብምውፃእ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ህንፀት ክበፅሕ ምግባርን ተፀሪሖም። ኢትዮጵያ ካብ ተፀባይነት ስርናይ ወፂኣ ምህርቲ ናብ ወፃኢ ምልኣኽ ዝጀመረትሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ። ኣብ እዋን እቲ ለውጢ ዘጋጠሙ ፈተናታት ንምፍታሕ ዝተገበሩ ፃዕርታት ብምግላፅ ኣብ ቀፃሊ እውን ፀገማት ብሓባር ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ።
ማሕበራዊ
7ይ ጉባኤ በዓል መዚ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን መዳርግቲ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሳለጥ ኣሎ
Mar 31, 2023 15
ኣዲስ ኣበባ/ መጋቢት/ 22/2015 (ኢዜአ)7ይ ጉባኤ በዓል መዚ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን መዳርግቲ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሳለጥ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝቢታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ፣ ዋና ተፀዋዒ መንስቲ ኣይተ ፀጋዬ ማሞ፣ ሚኒስትር ዴኤታ ፍትሒ ኣለምኣንተ ኣግደው፣ ካብ 10 ክልላት ዝመፅኡ ሓለፍቲ ቢሮ ፍትሒን ፋይናንስን ከምኡ እውን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽ ተረኺቦም፡፡ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ኣብቲ ጉባኤ፥ በጀት መንግስቲን ህዝቢን ኣብ ዘይበፅሖም ስራሕቲ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ዝገብሩዎ ኣስተዋፅኦ ዕዙዝ ከምዝኾነ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ዴኤታ ፍትሒ ኣለምአንተ አግደው ብግደኦም÷ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ዝተጣየሹሉ ዕላማ ንኸዕውቱ ብምሕጋዝ፣ ብምክትታልን ብምቁፅፃርን ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ብምድንፋዕ ምንቅቓስ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም። ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ፌዴሪኢ ኣይተ ጂማ ድልቦ÷ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ሕጊ እታ ሃገር ኣኽቢሮም ብምስራሕ ዝተጀመረ ለውጢን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ናይባዕሎም ግደ ሓገዝ ንኸበርክቱ እናተሰርሐ ከምዝርከብ ገሊፆም።
ቁጠባ
ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ ብሓባራዊ ቅልፅም ኢትዮጵያውያን ኣብ መዛዘሚ ምዕራፍ በፂሑ-ኣይተ ደመቀ መኮንን
Apr 1, 2023 6
ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 23/2015 (ኢዜአ) ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ ብሓባራዊ ቅልፅም ኢትዮጵያውያን ኣብ መዛዘሚ ምዕራፍ ምብፅሑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣይተ ደመቀ መኮንን ገሊፆም። ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝመርሕዎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ብሄራዊ ቤት ምኽሪ መተሓባበሪ ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ፤ ህንፀት፣ ኣፈፃፅማን ኣከባብራ እምነ ኹርናዕ ዝተቐመጠሉ መበል 12 ዓመትን እቲ ግድብ ብዝምልከት ዘተ ኣካይዱ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣይተ ደመቀ መኮንን ከምዝበልዎ፤ ኢትዮጵያውያን ብዘይ ኣፈላላይ ህንፀት እቲ ግድብ ካብ ዝተጀመረሉ መዓልቲ ጀሚሮም ደገፍ ክገብሩ ምፅንሖም ብምዝኽኻር፤ እዚ እውን ኢትዮጵያ ሓፍ ዘብል ውፅኢት ዝተምዝገበሉ ምዃኑ ሓቢሮም። እምነ ኹርናዕ እቲ ግድብ ካብ ዝቕመጥ ጀሚሩ 18 ቢልዮን ብር ብዝተፈላለየ መንገድታት ምእካቡ ብምፅራሕ፤ እቲ ፕሮጀክት ዝመርሑን ኢትዮጵያውያንን ናብ ወለዶ ዝሸጋገር ዘኹርዕ ታሪኽ ኣሳሊጦም ኢሎም። ኢትዮጵያውያን ንዝሓለፉ ዓመታት ብገንዘብ፣ብጉልበት፣ብፍልጠቶምን ካልኦት መዳያትን ኣበርክቶ ብምግባር እቲ ግድብ ኣብዚ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ንክበፅሕ ምግባሮም ብምግላፅ፤ እዚ እውን ኢትዮጵያውያን ክንሓብር ከለና ክንደየናይ ዝኣክል ዓቕሚ ከምዘለና ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን። እቲ ዝተጀመረ ሰለስቲኣዊ ድርድር ኣብ ማዕቐፍ ኣፍሪካ ንክቕፅል ኢትዮጵያ ድሌት ከምዘለዋ ብምሕባር፤ ሓደ ኣካል ጥራሕ ተረባሒ ዝገብር ኣካይዳ ተቐባልነት የብሉን እውን ኢሎም። ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና ኣደም ፋራህ ብግድኦም፤ ኢትዮጵያውያን ንህንፀት እቲ ግድብ ዝገበርዎ ኣበርክቶ " ወለዶ ዘኹርዕ ናይ ፅባሕ ታሪኽ እዩ" ኢሎም። ኣብ ቀፃሊ እውን እቲ ህንፀት ክሳብ ዝዛዘም ኩለመዳያዊ ደገፍ ክቕፅል ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም።
ሕብረተሰብ ንግድብ ኣባይ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ተሓቲቱ
Apr 1, 2023 9
አዲሰ አበባ /መጋቢት/ 23 /ኢዜአ/ ሕብረተሰብ ንግድብ ኣባይ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ፕሮጀክት እቲ ግድብ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ካብ ሓምለ 2014 ክሳብ 30 ጥሪ 2015 ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ 989 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ፕሮጀክት እቲ ግድብ ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ፣ እምነ ኩርናዕ ህንፀት ግድብ ኣባይ ካብ ዝተቐመጠሉ 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ኢትዮጵያውያን ኩለመዳያዊ ሓገዝ እናገበሩ ብፀኒሖም ‘ዮም። ሕዚ ‘ውን ተሃኒፁ ክሳብ ዝውዳእ ዝገብርዎ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ሓቲተን። ኣብ ዝተትሓዘ በጀት ዓመት ክልተ ቢልዮን ብር ንምእካብ ከምዝተተለመ ዘፍለጣ እተን ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ ካብ ሓምለ 2014 ክሳብ 30 ጥሪ 2015 ኣብ ዘለዉ ሸውዓተ ኣዋርሕ ጥራሕ 989 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ ‘ዩ። ካብዚ ውሽጢ እቲ 98 ሚልዮን ብር ብ8100 ሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ዝተኣከበ ‘ዩ ኢለን። ኣተኣኻኽባ ኣታዊ ንምጥንኻር ዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት እናተሰርሑ ምፅንሖም ገሊፀን፣ ብቐፃልነት ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ኩነታት ከምዝህልዉ ‘ውን ሓቢረን። ከም ሃገር ብብዙሕ ፈተና ውሽጢ እንተሓለፍና ‘ውን ኢትዮጵያውያን ብዝገበርዎ ብርቱዕ ምርብራብ ህንፀት እቲ ግድብ ልዕሊ 90 ሚኢታዊ ምዝዛሙ ዘዘኻኸራ ወይዘሮ ፍቅርተ፣ ኢትዮጵያውያን ሕዚ ‘ውን እቲ ተሳትፎኦም ዝያዳ ንክደንፍኡ አታሓሳሲበን።
ቪዲዮታት
ሳይንስን ቴክኖሎጅን
ሰብ ሞያ ርክብ ህዝቢ ረብሓ ህዝብን መንግስትን ብዘይጎድእ መልክዑ ሓበሬታ ተበፃሒ ክገብሩ ኣለዎም-ዋና ሓባሲ ንብዓት ዶክተር እንዳለ ሃይሌ
Apr 1, 2023 7
ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 23/2015 (ኢዜአ) ሰብ ሞያ ርክብ ህዝቢ ረብሓ ህዝብን መንግስትን ብዘይጎድእ መልክዑ ሓበሬታ ተበፃሒ ክገብሩ ከምዝግበኦም ዋና ሓባሲ ንብዓት ትካል ሓባሲ ንብዓት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር እንዳለ ሃይሌ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎትን ትካል ሓባሲ ንብዓት ህዝብን ብሓባር ብምዃን ካብ ትካላት ፌዴራል ንዝተውፃእፅኡ ሓለፍትን ሰብ ሞያታትን ርክብ ህዝቢ ክህብዎ ዝፀንሑ ስልጠና ተዛዚሙ። ኣብ መዛዘሚ እቲ ስልጠና ዝተረኸቡ ዋና ሓባሲ ንብዓት ትካል ሓባሲ ንብዓት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር እንዳለ ሃይሌ፤ ሰብ ሞያ ርክብ ህዝቢ ረብሓ ህዝብን መንግስትን ብዘይጎድእ መልክዑ ሓቃዊ ሓበሬታ ንዜጋታት ናይ ምብፃሕ ግቡእ ኣለዎም ኢሎም። ሰብ ሞያ ርክብ ህዝቢ ሓቃዊ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ዘለዎም ሕፅረት ንምምላእ ትካል ሓባሲ ንብዓት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣድላይ ደገፍ ከምዝገብር ሓቢሮም። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢዜኣ ኣይተ ሰይፈ ደርቤ ብወገኖም፤ ሰልጠንቲ ካብቲ ስልጠና ዝረኸብዎ ፍልጠት ብኣግባቡ ተጠቒሞም ትካሎም ብቕንዕና ከገልግሉ ኣለዎም ኢሎም። ኢዜኣ ቅድሚ ሕዚ ንዝተፈላለዩ ትካላት ተመሳሰልቲ ስልጠናታት ምሃቡ ብምፅራሕ፤ ኣብ ቀፃሊ እውን እዚ ተግባር እዚ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅለሉ ኣገንዚቦም።
ሓቛፋይ ምጣነ ሃፍቲ ዲጂታል ክውን ንምግባር ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ምዕባይ እናተሰርሐ እዩ
Mar 27, 2023 50
ኣዲስ ኣበባ ፣ መጋቢት 18 ፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ኢትዮጵያ ሓቛፋይ ምጣነ ሃፍቲ ዲጂታል ክውን ንምግባር ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ምዕባይ ትኹረት ገይራ እናሰርሐት ምዃና ተገሊፁ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፤ ኮሚሽን ኢኮኖሚክ ኣፍሪካ ውሕመ ዲጂታል ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ምዕባይ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ብምዝታይ ኣኽቢርዎ። ኣብቲ እዋን፤ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ቴክኖሎጅን ኢኖቬሽንን ሁርያ ዓሊ ኣብ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ቴሌኮም ዝግበሩ ዘለው ምምሐያሻት ኣብራህሪሀን። ኢትዮጵያ ተግባራዊ እናገበረቶ ኣብ ዘላ መርሃ ግብሪ ዲጂታል 2025፤ ደቂ ኣንስትዮ ቴክኖሎጂ በቲ ዝድለ ብርኪ ከይርብሓ ካብ ዝገበርዎን ምኽንያታት እቲ ሓደ ሕፅረት ዲጂታል ፍልጠትን ክእለትን ምዃኑ ገሊፀን። ስለዝኾነ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዲጂታል ዓቕሚ ንምዕባይ ፍልጠትን ክእለትን ትኹረት ዝገበሩ ስራሕቲ ብምስላጥ ሓቛፋይ ምጣነ ሃፍቲ ንምፍጣር እናተሰርሐ ምዃኑ ተዛሪበን። ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ተወካሊ ኮሚሽን ኢኮኖሚክ ኣፍሪካ ውሕመ፤ ኢትዮጵያ ኣብ ዲጂታል 2025 ዝሓዘቶም ትልምታት ንምዕዋት እቲ ኮሚሽን ደገፍ ከምዝገብር ገሊፆም።
ስፖርት
ጋንታታት ትግራይ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ንኸቕርባ ተሓቲቱ
Mar 30, 2023 24
ኣዲስ ኣበባ /መጋቢት/21/ 2015 (ኢዜአ)ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ንኸቕርባ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ሓቲቱ። ኣብቲ ክልል ብምኽንያት ዘጋጠመ ኲናት ካብ ውድድር ርሒቐን ዝፀንሓ ጋንታታት ትግራይ፥ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ምኽክር ገይረን፡፡ ኣብቲ መድረኽ ዘተ፥ ኣብ ልዕሊ እተን ክለባት ዝበፅሐ ዕንወትን ኣብ ቀፃሊ ናብ ምንቅስቓስ ዝምለሳሉ ኩነታትን ብምድሃብ ዓሚቕ ልዝብ ተገይሩ፡፡ ይኹን እምበር በተን ጋንታታት ዝቐረበ ፀብፃብ እኹል ኮይኑ ብዘይምርካቡ፤ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ዛዚመን ንኸረክባ ብፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ገደብ መዓልቲ ተዋሂቡወን። ካብዚ ብተወሳኺ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ኽልል ሎሚ መዓልቲ ትሽዓተ ኣባላት ዘለዉዎ ቀፀልቲ ስጉምቲታት ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ዘፅንዕ ኮሚቴ ቴክኒክ ከምዘጣይሽ ተሓቢሩ፡፡ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልል ትግራይ ተሳትፎ ዝነበሮም ውልቀ ሰባትን ኣሰልጠንቲን ዘካተተ ከምዝኾነ ሶከር ኢትዮጵያ ፀብፂቡ።
ሓለዋ ኸበቢ
ኣብ ዝቕፅል ክረምቲ ብሓደጋ ውሕጅ ጉድኣት ከየጋጥም ይስራሕ ኣሎ ተባሂሉ
Mar 25, 2023 72
ኣዲስ ኣበባ፣ መጋቢት፣16/ 2015 (ኢዜአ)ኣብ ዝቕፅል እዋን ክረምቲ ዓመተ 2015 ዓ.ም ብሓደጋ ውሕጅ ጉድኣት ከየጋጥም እናሰርሐ ምዃኑ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋን ባርዕ ሓዊን ኣፍሊጡ። ምክትል ኮሚሽነር ዘፈር ምንካይ ስግኣት ሓደጋ እቲ ኮሚሽን ይክፈለው ገ/መስቀል ኣብ ዝሃቡዎ መግለፂ÷ 219 ተቓላዕነት ሓደጋ ባርዕ ሓዊ፣ 180 ተቓላዕነት ሓደጋ ውሕጅን 104 ተቓላዕነት ሓደጋ ምህላል መሬትን ከምዘሎ ብዳህሳስ መፅናዕቲ ከምዝተኣንፈተ ገሊፆም፡፡ ዘጋጥሙ ሃንደበታዊ ሓደጋታት ብደረጃ ብምፍላይ ስራሕቲ ምንካይ ሓደጋ እናተሰርሑ ከምዝኾኑ እውን ተዛሪቦም፡፡ ንሓደጋ ተቓላዕቲ ተባሂሎም ካብ ሞንጎ ዝተፈለዩ 284 ቦታታ፤ እቶም 168 ህፁፅ መፍትሒ ከምዝጠልቡ ኣመልኪቶም፡፡ ብፍላይ 55 ቦታታት ፍሉይ ጠመተ ከምዝደልዩ ተኣሚኑሎም ትኹረት ተገይሩ እናተሰርሐ ከምዝኾነ ኣረጋጊፆም፡፡ ተቓላዕነት ሓደጋ ውሕጅ ንምንካይ፥ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ኣተኣላልያ ደረቕ ርስሓት ንሓደጋ ውሕጅ ብዘየቃልዕ መልክዑ ክኸውን ከምዝግባእ ኣገንዚቦም፡፡ ኣብ ዝተዛዘመ መንፈቕ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘጋጠሙ 206 ሓደጋታት እቶም 131 ብሓደጋ ባርዕ ሓዊ ዝተፈጠሩ ከምዝኾኑ ተገሊፁ፡፡
ዓለም ለኸዊ ዜናታት
ኣብ ሱዳን ካርቱም ንመጀመርታ ግዜ ሕማም ደንግ ፊቨር ኣትዩ
Apr 1, 2023 7
  ኣብ ካርቱም ርእሰ ከተማ ሱዳን፡ ንመጀመርታ ግዜ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ዓይነት ሕማም ደንግ ፊቨር ከምዝተራእየ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ብሰንኪ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ክፍለ-ግዝኣታት እታ ሃገር ዝተራእየ ሕማም ደንግፊቨር ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ሕማም ገና የስፋሕፍሕ ምህላውን ሮይተርስ ሓቢሩ ። ኣብታ ሃገር ሕማም ደንግፊቨር ብተደጋጋሚ ከምእተራእየ’ኳ እንተተሓበረ ክሳብ ሕዚግን ኣብ ካርቱም ከይኣተወ እዩ ጸኒሑ። ይኹን እምበር ሕዚ ኣብታ ከተማን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እታ ሃገርን፡ እቲ ሕማም ኣጋጢሙ ከምዘሎ ክኢለታት ጥዕና ሓቢሮም። እቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ብርቱዕ ሙቐትን ረስንን፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳታትን ቅርጥማትን ከምዝገብር ሞያውያን ይሕብሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ሆስፒታላት ሱዳን ዛጊድ ውሑድ ግዳያት እየን ተቐቢለን ዘለዋ፣ ግቡእ ከባቢያዊ ክንክን እንተዘይተገይሩ እቲ ሕምም ክዝርጋሕን ኣብ ትካላት ጥዕና እታ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ክፈጥር ከምዝኽእልን ኣጠንቂቑ። እቲ ብርቱዕ ረስኒ ዘኸትል ደንግ ፊቨር [ረስኒ ደንግ] ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ብኣንሰተይቲ ጣንጡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝመሓላለፍ ቫይረስ ዝመጽእ እዩ። ምልክታት እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ኰይኑ፡ ንገሊኦም ብርቱዕ ረስንን ቅርጥማትን ይገብረሎም። ንገለ ከኣ ምስ ሰዓል ብዝመሳሰል ምልክታት ጥራይ ይሓልፈሎም። ይዅን እምበር እቲ ሕማም ኣብ ጭዋዳታትን ኣዕጽምትን ብርቱዕ ቃንዛ ስለ ዝፈጥር፡ "ረስኒ ኣዕጽምቲ" ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ። እዚ ሕማም’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 25,000 ሰባት ከምዝቐትል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የረድእ። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሕማም እናወሰኸን እናተዘርግሐን ኣብ ኣስታት 100 ዝዀና ሃገራት ይርአን ሓደጋ የኸትልን ከምዘሎ ብምሕባር፡ ዳርጋ ኣስታት ፍርቂ ተቐማጦ እዛ ፕላኔት፡ ኣብ ጸገም ሕማም ደንግ ዘለዎ ቦታታት ስለዝነብሩ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 390 ሚልዮን በቲ ሕማም ይልከፉ ከምዘለው ይሕብር። ይዅን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሊቃውንቲ ጥዕና ነዚ ሕማም እዚ ንምቍጽጻር ዝተፈላለየ መጽናዕትን ተስፋ ዝህብ ምርምር የካይዱ ከምዘለው እውን ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም የረድኡ።
ኣብ ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ከቢድ ህቦብላ ብውሕዱ 26 ሰባት ሞይቶም
Mar 27, 2023 45
ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ህቦብላ ኣብ ሚሲሲፒን ኣላባማን ብውሕዱ 26 ሰባት ሞይቶም። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ንምድላይን ንምድሓንን ጻዕርታት ይካየድ ዘሎ ዀይኑ፡ ግዝኣት ሚሲሲፒ ድማ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ ኣላ። ከተማ ሮሊንግ ፎርክ ሚሲሲፒ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ዓንያ፤ ጐደናታት ብዝዓነዋ መካይን፡ ፍንጫላትን በቲ ህቦብላ ዝተሰባበረ ምስትያታትን ተሸፊኑ ይርአ። እቲ ብርቱዕ ህቦብላ ነበርቲ ደቂሶም ኣብ ዝነበሩሉ ፍርቂ ለይቲ ነተን ግዝኣታት ስለዝሃረመ ዝዀነ ደወል መጠንቀቕታ ከምዘይተሰምዐ ይንገር። ነባሪ ፍራንሲስኮ ማክናይት ካብቲ ሓደጋ ምድሓኖም ተኣምር ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ ፍርቂ ለይቲ በቲ ብርቱዕ ህቦብላ ከምዝተበራበሩን ኣብ ህይወቶም ከምዚ ዝበለ ድምጺ ንፋስ ሰሚዖም ከምዘይፈልጡን ገሊፆም። እቲ ንፋስ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ደቓይቕ ጥራይ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ እቲ ነባሪ፡ ኣብ መሕጸቢ ክፍሊ ዝርከብ ጋብላ ተሓቢኡ ብህይወት ከምዝተረፈ ይዛረብ። ኣብዚ እዋን ገዛኦም ምሉእ ብምሉእ ዓንዩ'ሎ። ቅድሚ 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ስድራቤትን ፈተውትን ዝተኣከቡሉ፡ ንቐዳመ ሰንበት ድሉዋት ዝነበሩ ገዛውቲ ከም ዘይነበሩ ኰይኖም ናብ ዑና ተቐይሮም። ዕንጨይቲ ተቘራሪጹ ይረአ። ንላዕሊ ዝተገልበጣ መሕጸቢ ማሽናት ኣለዋ፤ ክሽነ ኣየናይ ምንባሩ ምልላይ ኣይከኣልን። ኣብ መንጐ እቲ ፍርስራስ ከም መጻወቲ ዝወዛወዛ መኻይን ኣለዋ። እቲ ሓሓሊፉ ዝረአ መጻወቲ ህጻናት ካልእ ምልክታት ናይቲ ቅድሚ ሰዓታት ጥራይ ኣብዚ ዝነብር ዝነበረ ህይወትን ኣሎ። ኣመሓዳሪ ሚሲሲፒ ቴት ሪቭስ ኣብተን ብህቦብላ ዝተሃስያ ከተማታት እታ ግዝኣት ዑደት ብምግባር ንነበርቲ ኣዘራሪቦም። እቶም ኣመሓዳሪ ነቲ ኵነታት ኣብ ትዊተሩ "ዘስካሕክሕ" ክብሉ ገሊፆምዎ። ሰንበት ድማ ኣብ ኣላባማን ጆርጅያን ተወሳኺ ህቦብላታት ከይክሰት ስግኣት ኣሎ። ኣብቶም እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሎም ከባቢታት ድማ ጻዕርታት ምድላይ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባትን ስራሕቲ ምድሓንን ይቕጽል ምህላዉ ተፈሊጡ። ነቲ ሓደጋ ስዒቡ፡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ሚሲሲፒ ዝብጽሕዎ መልእኽቲ "ልቢ ዝሰብር" ምዃኑ ብምግላጽ፡ መንግስቲ ፈደራል ነቶም ግዳያት ንምድጋፍ "ዝከኣሎ ኵሉ ክገብር" ምዃኑ ቃል ኣትዩም።
ሰሜን ኮሪያ ብድሮን ዝተሰነየ ፈተነ ኒውክሌር ውሽጢ ማይ አካይድ
Mar 24, 2023 72
ኣዲስ ኣበባ፣ መጋቢት፣15/ 2015 (ኢዜአ)መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን ኒውክሌር ናይ ምሽካም ዓቕሚ ን ዘለዎ ሰብ ኣልቦ ድሮን ውሽጢ ማይ ብምጥቃም ፈተነ ምክያዳ ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ገሊፁ፡፡ እታ ድሮን ካብ 80 ክሳብ 150 ሜትሮ ዐምቆት ኣብ ዘለዎ ማይ ልዕሊ 59 ሰዓታት ምስ ተጓዓዘት ኣብ ምብራቓዊ ዶብ ባሕሪ ከምዝተፈንጀረት ተጣሊሉ አሎ። ኣብ ውሽጢ ማይ ምስተ ተኮሰት “ማዕበል ራዲዮኣክቲቭ” ክተልዕል ከምትኽእል እውን እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ሓቢሩ፡፡ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን ነቲ ፈተነ ብላዕለዋይነት ዝመርሑዎ እንትኾኑ፥ ኣሜሪካን ደቡብ ኮሪያን “ሰሜን ኮሪያ ዘይተገደበ አጽዋር ኒውክሌር ብቕልጡፍ እናዓበየት ምዃና ምርዳእ ከምዝግባእ ኣብሪሆም። እቲ “ሚስጥራዊ መሳርሒ” ሰሉስ ካብ ግዝኣት ደቡብ ሃምጊዮንግ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማይ ከምዝተቐመጠ ተሓቢሩ። “ሃኤይል” ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ እቲ መሳርሒ፥ ናይ ፀላኢ መርከባትን ወደባትን ብልዑል ማዐበል ራዲዮኣክቲቭ ንምቅፃል ተሓሲቡ ዝተአመተ ከምዝኾነ ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ፀብፂቡ፡፡
ጀርመን ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ብድርቂ ንዝተጎድኣ ሃገራ ዝውዕል ሓገዝ 25 ሚሊየን ዩሮ ገይራ
Mar 22, 2023 94
ኣዲስ ኣበባ፣መጋቢት፣13 / 2015 (ኢዜአ)መንግስቲ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ ፣ኬንያን ሱዳንን ብድርቂ ንዝተጎድ ዜጋታት ዝውዕል ሓገዝ 25 ሚሊዮን ዩሮ ገይሩ፡፡ እቲ ሓገዝ ብትካል ምግቢን ሕርሻን ዓለም (ፋኦ) ኣቢሉ ዝተበርከተ እንትኸውን፥ ፋኦ ነቲ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ጀርመን ከምዝተረከበ ኣፍሊጡ፡፡ ፋኦ ኣብ ፅብፃቡ፥ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ድርቂ ስእነት ውሕስና ምግቢ እናስዐበ ከምዝኾነን ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያን ሱዳንን 22 ሚሊየን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ርዳእታ ከምዘድልዮምን ገሊፁ፡፡ ብምኽንያት እቲ ድርቂ ብዙሓት እንስሳ ዘቤት ከምዝሞታን ብዙሓ ሰባት ካብ መረበቶም ከምዝተመዛበሉን ኣመልኪቱ፡፡ እቲ ሓገዝ ገንዘብ በቲ ድርቂ ንዝተጎድኡ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዛት ተበፃሒ ንምግባርን መሊስካ እግሪ ንምትካልን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከምዝገብር ዝተገለፀ እንትኸውን፥ ሓደ ሚሊየን ዜጋታት ንምርዳእ ዘኽእል ኢዩ ተባሂሉ፡፡
ብበዝሒ ዝተርኣዩ
ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ወሲኹ
Jan 17, 2023 410
ኣዲስ ኣበባ፣ ጥሪ 9፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ብዝተፈጠረ ኲናት ነቲ ኣብ ደገ ዝስራሕ ዲፕሎማሲ ዓብይ ፈተና ኮይንዎ ከምዝነበረ ኣንባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጋና ኣምባሳደር ሃደራ ኣበራ ሓቢሮም ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ኢትዮጵያ ንስእነት ሰላምን ዘይምርግጋዕን ኣቃሊዑዋ ከምዝፀንሐ ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር፤ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምርግጋዕ ዘይምህላዉ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ዝስራሕ ዲፕሎማሲ ዓብይ ፈተና ከምዝነበረ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ ኣፍሪካዊ ፀገማት ኣፍሪካዊ ፍታሕ ንምርካብ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣቢሉ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ይበል ዘብል ከምዝኾነ ገሊፆም። ብተወሳኺ እቲ ስምምዕ ሰላም ብኣፍሪካውያን ይኹን ኣውሮፓውያን ልዑል ተቐባልነት ከምዝረኸበ ብምግላፅ፤ እቲ ከይዲ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ እውን ንክቕፅል ብዕቱብ ይስራሕ ምህላው ብምሕባር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ክብ ምባሉ ገሊፆም። ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ሃደራ፤ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ንክናገፍ ዋላ ኳ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እንተኾነ መንግስትን ዲያስፖራን ግና ዝለዓለ እጃም ከምዘለዎም ሓቢሮም።
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዩኒቨርሲቲታት ኣርባዕተ ሃገራት ሰነድ ስምምዕ ኸቲሙ
Jan 25, 2023 307
ኣዲስ ኣበባ ፣ ጥሪ 17 ፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣርባዕተ ሃገራት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መረዳድኢ ሰነድ ስምምዕ ኸቲሙ። እቲ ስምምዕ ኣብ ኮዲቯር ኣቢጃን ዝተፈፀመ ኮይኑ ብዋናነት "ኢንተርዲሲፕሊኔሪ ፖሊሲ ኦሬንትድ ሪሰርች ኦን ኣፍሪካ "ዝበሃል ፕሮጀክት ብሓባር ንምስራሕ እዩ። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ብዝምልከት ኣብ ኮዲቯር ኣቢጃን ዘተ ስምምዕ እናተኻየደ እዩ። ኣብቲ ዘተ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ሓዊሱ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ፣ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፌሊክስ ኮትዲቯርን ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራቫት ሞሮኮን ተረኺቦም። ፕሮጀክት"ኢንተርዲሲፕሊኔሪ ፖሊሲ ኦሬንትድ ሪሰርች ኦን ኣፍሪካ" ብቦርድ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ ዝድገፍን ፖሊሲ ማእኸል ዝገበረ ዓለም ለኸን መፅናዕታዊ ምርምርን መድረኻት ዘሰናዱ እዩ። ነዚ ፕሮጀክት ልዕሊ ሸሞንተ ሚልየን ዩሮ ወፃኢ ከምዝግበር እውን ተገሊፁ።
ሓተታ
መንግስቲ ንሰላም ብዘለዎ ቑርፀኝነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ይርባሕ ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡
Mar 30, 2023 28
መንግስቲ ንሰላም ብዘለዎ ቑርፀኝነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ይርባሕ ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ጀምሩ ኣብ ትግራይ ሰላም ዓሲሉ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ናብ ንቡር መነባብሮኡ ኣብ ምምላስ ይርከብ፡፡ወረ ኹናት ብወረ ሰላም፤ድምፂ ጥይት ብድምፂ መዝሙር ሰላም ተተኪኡ ኣሎ፡፡እዚ ክኸውን ዝኸኣለ መንግስቲ ፌዴራል ንሰላም ብዘለዎ ቁርፀኛ ቅዋም ንቲ ስምምዕነት እናተግበሮ ብምምፃኡ'ዩ፡፡በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ እናኾነ ይርከብ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ ስያመ ግብረ ራዕዲ ኣልዒሉ ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ርእሰ ምምሕዳር መዲቡ ኣሎ፡፡ኣፈፃሚ ስራ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣሳታፋይን ሓቋፋይን ንክኾን ንቶም ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊነት ሂቡ ኣሎ፡፡እዚ ንሰላም ካብ ዘለዎ ቁርፀኛ ቅዋም ዝብገስን ንህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገስ እዩ ሰላም ሕዚ ብዓብይኡ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት 'ዩ ዘሎ፡፡ ናብ ዝተማለአ ሰላም ንምጉዓዝ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምስራሕ ዘድሊ 'ኳ እንተኾነ ብንፅፅር ከንሪኦ እንተለና ግና ኩነታት ሰላም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ 'ዩ ዘሎ፡፡ እቲ መርኣያ ከም ሃገር ኣብ ፕሮጀክት ‹‹ገበታ ለትውልድ›› ካብ ዝተደሓዙ ሸሞንተ ፕሮጀክትታት ሓደ ኣብ ከባቢ ገረዓልታ ዝሰርሕ ከምዝኾነ እዩ፡፡ብዚ'ውን ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ይኸውን፡፡እቲ ሰላም ዝያዳ እናዓሞቐን እናተፈፀመን እንትኸይድ ድማ ዝያዳ ተረባሒ ይኸውን፡፡እዚ ሐዚ ረኺቢናዪ ዘለና ሰላም ብቐሊሉ ዝመፅአ ኣይኮነን፡፡ኮይኑ ግና መንግስቲ ሰላም ምምፃእ ብጣዕሚ ኣድላዪ ከምዝኾነ ስለዝኣምን ንሰላም ሰሪሑ ኣሎ፤ይሰርሕ'ውን ኣሎ፡፡ ምኽንያቱ ሰላም ንምምፃእ ካብ ኵናት ብዘይነኣኣስ ትግሃትን ድኻምን የድሊ። ስለዚ መላእ ማሕበረሰብ ሃገርና ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ፃዕሪ ክገብር ይግባእ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰላም ዝያዳ ተረባሒ ስለዝኾነ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘላቒ ንክኸውን ክሰርሕ ኣለዎ፡፡መንግስቲ ፌደራል ኣሽምባይዶ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ሰላም ኣብ ካልኦት ክፋል ኢትዮጵያ ዘለው ጎንፅታት'ውን ብሰላም ንምፍታሕ ብቁርፀኝነት እናሰርሐ'ዩ፡፡ብሓፈሻ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ መላእ ሃገር ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ልቢ ዓዕብዩ እናሰርሐ ይርከብ፡፡ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ሰላም ድማ ዝያዳ ንክዓሙቕን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብቕልጡፍ ተጀሚሩ ውፅኢታዊ ንክኸውን ብቑርፀኝነት እናሰርሐ ይርከብ፡፡በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ ይኸውን፡፡ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡
ብሳላ ሰላም በዓላትና ምኽባር ጀሚርና
Jan 21, 2023 68
በዓል ጥምቀት ብዙሕ ትርጉም ሒዙ ዝኽበር በዓል እዩ። ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ትሕትና ዝመሃሩሉ፣ ብእግዚኣብሄር ከምዝኣምኑ ዝእውጁሉ፣ ንሰሃን ድሕንነትን ዝረኽቡሉ ምልክት ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ከም ሃገር መልክዕ ክብረ በዓል ብዙሓት ዝኾንና ኢትዮጵያውያን ሕብሪ ፈጢርና ንደምቀሉ ዕለት ብምዃኑ ዓብዩ ቦታ ሂብና ነኽብሮ በዓል እዩ። በዓል ጥምቀትን ትሕትናን ድማ ተፈላልዮም ኣይረአዩን።መላእ ህዝቢ ሃገርና በዚ መንፈስ ከኽብሮ ኣለዎ። ጥምቀት ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብተወሳኺ ሓድነት ህዝብታት ዘጎልብትን ህዝባዊ ምትእስሳር ዘጠናኽርን በዓል እንትኾን፤ ኣብቲ በዓል ብዙሓት ባህላዊ ክብርታት ዝንፀባረቑሉ ስለዝኾነ ሰሰናዩን ንሓድነት ህዝቢ ዝጠቕሙን ክብርታቱ ምሕላውን ምልማዕን ዘድልዮ በዓል እዩ። ኣብ በዓል ጥምቀት ብዙሓት በፃሕቲ ናብ ሃገር ዝስሕብ ብምዃኑ ድማ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓውዲ ብዙሓት ኣታውታት ክትረክብ ዘኽእላ በዓል እንትኾን፤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዘይድህሰስ ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ዝኽበር በዓል እዩ። ኣብ ትግራይ እውን ቅድሚ ሰለስተ ዓመት በዓል ጥምቀት ኣብ መላእ ትግራይ ብዝለዓለ ድምቀት እናተኸበረ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ። ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ግን ብሰንኪ ሕማም ኮሮናን ኵናትን ኣብ ኣደባባይ ከይተኸበረ ፀኒሑ እዩ። ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብድምቀት ከምዝተኸበር ድማ ግልፂ እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ኣብ ክፋል ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኹናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ብዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ኲናት ጠጠው ኢሉ፤ድምፂ ተኹሲ ጠፊኡ እንሆ ድማ ንፋስ ሰላም ኣብ ትግራይ ምንፋስ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣቑፂሩ ። ህዝቢ እውን ሰላም ምስትምቓር ጀሚሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝነበረ ኲናት ኣሽምባይ’ዶ ናይ ኣደባባይ በዓላት ከኽብር ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገም ይነብር ምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሰላም ተፈፂሙ ኲናት ጠጠው ስለዝበለ ካብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገም እናወፅአ ይርከብ። መንግስቲ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ሰብኣዊ ሓገዝን መድሓኒትን የቕርብ ኣሎ። ንህዝቢ መሰረታዊ ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ከም እኒ ኢትዮ ቴሌኮም፣ግልጋሎት መብራህቲ፣ባንክታትን ጣብያታት ጥዕናን ሆስፒታላትን ዳግም ግልጋሎት ዝህባሉ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ሽረ እንዳስላሰን መቐለን በረራ ብምጅማር ስድራታት ብኣካል ንክራኸቡ ብምግባር ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላል ይርከብ። እዚ ኹሉ ዝኾነ ስምምዕነት ሰላም ተፈሪሙ ኲናት ጠጠው ብምባሉ እዩ። እዚ ሰላም ዘላቒ ንክኸውን ድማ ኩሉ ክሰርሕ ይግባእ። ሕዚ እነኽብሮ ዘለና በዓል ጥምቀት ድማ ሰላምና ዝያዳ እነስተማቕረሉ እዩ። ኣብ ኣደባባይ ብናፅነት ወፂእና ሃይማኖታውን ባህላውን ተግባር እቲ በዓል እንፍፅመሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ታሕጓስ ከምዝፈጥር ምርዳእ ይከኣል።ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ከም ሃገርን ከም ክልልን በዓል ልደት ተኸቢሩ ኣሎ። እቲ በዓል ድሕሪ ክልተ ዓመት ህዝቢ ሰላም እናስተማቐረ ዘብዐሎ በዓል ኮይኑ እንትሓልፍ በዓል ጥምቀት እውን እናኽበርና ንርከብ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተረጋገዐ ኩነታት ኮይኑ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ዘኽብሮ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ኮይኑ እውን እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ቀፃልነት ንክህልዎ ሕዚ እውን ኩሉ ትግራዋይ ንዝረኸባ ሰላም ዋርድያ ኮይኑ ክሕልው ይግባእ። ሓድነቱን ፍቕሩን ኣጠናኺሩ ምስ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ንምዕባለ ሃገር ፀኒዑ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ሙሁራን ንብልፅግና ሃገሮም ውፍያት ኮይኖም ይረባረቡ
Jan 2, 2023 73
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ሓደ ዓብዪ ሃገራዊ ውራይ ይሳለጥ ኣሎ። እዚ ዝሳለጥ ዘሎ ውራይ ኣብ ባህርዳር፣ኣምቦ፣ኣዲስ ኣበባ፣ጅግጅጋ፣ኣዋሳን ኣብ ካልኦትን እዩ። ቀንዲ መልእኽቲ ናይቲ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ኣኼባ ሓሳብ ሙሁራን ብምክታት ዝደልደለትን ዝማዕበለትን ኢትዮጵያ ምህናፅ ንፅባሕ ዘይበሃል ዝብል መልእኽቲ ዝሰነቐ እዩ። "ኣብ ህንፀት ሃገር ግደ ሙሁራን"እንታይ ክኸውንን ክመስልን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ብሙሉእነት ምላሽ ዝሃበን ዝህብን ዘሎ መድረኽ ዘተ እዩ። ዕላማ እቲ ዘተ ብምትሕብባርን ብሓድነትን ሃገር ንምብልፃግ ሙሁራን ሰናይ ተርኦም ሒዞም ንክዋስኡን ንክጠናኸሩን ሕድሪ ኣለዎም ዝብል ኣመር እውን ኣለዎ። እወ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ዝበልፀጉ ብመሪሕነት ምምንጫው ሓሳብ ሙሁራን እዩ። ብዘተ ኣብ ሓደ ምርድዳእ በፂሖም ንዝተጀመረ ከይዲ ህንፀት ሃገሮም ግቡኦም ብኣግባቡ ንክዓሙ ወላዲት ሃገሮም ኢትዮጵያ ሃየ ትብሎም። ሙሁር ተማሂሩ ንዓርሱን ስድርኡን ክኸውን ግድን እዩ። ኩሉ ሙሁር እዚ ሓላፍነት ኣቐዲሙ ተረዲኡ ንቕድሚት ክስጉም ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሁራን ሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ብኩለ መዳይ ንምፅናዕ ተራ መሪሕነት ሓሳብን ሞራልን ብተግባር ክፍፅሙ እውን ይግባእ። ብደም ዝተረጋገፀ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ተጋድሎ ዜጋታት ክፀንዕ ከምዘለዎን ሙሁራን ህዝቢ ናይ ምምራሕ፣ምንቃሕን ምፍላጥን ሓላፍነት ኣለዎም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ሃገር ሓባራዊ ዛዕባ ክህልዎም ይግባእ። ስለዝኾነ ድማ ዝተረጋገዐትን ህንፀት ሰላም ዝረኣየላን ሃገር ክትህሉ ሙሁራን እሂን ምሂን ተበሃሂሎም ፍታሕ ከምፅኡ ከምዘለዎም ርዱእ ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ። ዘላቒ ሰላም ኣብ ምህናፅ ከምኡ እውን ሃገራዊ ምኽክር ብምድጋፍ ተሳትፎ ሙሁራን ብምርምርን ትንተናን ጎልቢቱ ክቕፅል ኣለዎ። ኣመራርሓታት ዩኒቨርሲትን ሙሁራንን ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ምልማዕ ዘይኮነስ ዓቕሚ ዲፕሎማሲ እውን ክኾኑ ሃገሮም እትጠልቦ ውራይ እዩ። ሙሁራን ንብልፅግና ሃገሮም ውፉያት ኮይኖም እጃሞም የበርክቱ። ሙሁራን ዝለምዐ ሙሁር ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ኣብ ዘፈር ግብርና ጠቓምን ፈታሒ ሕፅረታትን ኮይኖም ንስራሕቲ ምርምርን መፅናዕትን ከሳልጡ ሓላፍነት ኣለዎም። ሙሁራን ኩለ መዳያዊ ጉዕዞ ብልፅግና፣ልምዓትን ሰላምን እውን ክውን ንክኾኑ እጃሞም ከሐይሉ ይግባእ። ኢትዮጵያ ናብ ልዑል ብራኸ ንምብፃሕ ብምርብራብ፤ ኣብ ህንፀት መንግስትን ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ሓባራዊ ምርድዳእ ንክፍጠር ዘይትካእ ተራ ከምዘለዎም ተረዲኦም ክምርሹ ኣለዎም። ኮይኑ እውን ሙሁራን ንብልፅግና ሃገሮም ውፍያት ኮይኖም ክረባረቡ ሃገሮምን ህዝቦምን ተስፋ ይገብረሎም።
13/04/2015 መግለፂ ቅዋም ብተግባር
Dec 22, 2022 92
ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብዚ ኣብ ርእሰ ከተማና ኣዲስ ኣበባ ዘተ ተኻይዱ። እቲ ዘተ ብቐንዱ መናእሰይን ሙሁራንን ትግራይ ዘሳተፈ ዋዕላ እዩ ኔሩ። ዋና ነጥቢ ትሕዝቶ ናይቲ ዘተ መናእሰይን ሙሁራንን ተወለድቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢትዮጵያ፣ኣተገባብራ ስምምዕ ሰላምን ዳግመ ህንፀት ክልል ትግራይን ከምኡ እውን ልምዓት ሃገር ንምርግጋፅ ዝህልዎም ተራ ብዝምልከት እዩ ኔሩ። ኣብቲ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ ዘሳለጦም ተግባራትን ሕዚ ስምምዕ ሰላም ንምፍፃም ዘለዎ ድልውነትን ብዝምልከት መብርሂ ተዋሂቡ እዩ። መንግስቲ ፖለቲካዊ፣ማሕበራውን ኢኮኖሚያውያን ፀገማት ካብ ሱሮም ንምምሓው ስራሕቲ ሪፎርም ብብቕዓት እናሳለጠ ምዃኑ መረዳእታ ቀሪቡ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እንትኾነ እውን ነዚ ዕድል ብተግባር ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዕንቅፋት ኣይጠፍኣን። ኣብ ከይዲ እቲ ለውጢ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገማት ተራእዮም እዮም። ካብኣቶም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወለዐ ኲናት ነይሩ። ብርግፅ መንግስቲ እቲ ኲናት ከይውላዕን ንሰላም ብዘለዎ ቅዋምን ሽማግለታት ውሽጢ ዓዲ ሓርዩ ኣብ ትግራይ ሰላም ከይተዘረገ ንኽፀንሕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ኣካይዱ እዩ። እቲ ኲናት ምስተወለዐ እንተኾነ እውን ንሰላም ቀዳምነት ሂቡ ብርቱዕ ስራሕ እናሰርሐ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ንኽግበርን ንክኽተምን ብዝገበሮ ፃዕሪ ስምምዕ ሰላም ኣብ ፕሪቶርያ ተኸቲሙ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ብዘይምትእጉጓል ብምፍፃም ንቕድሚት እናገስገሰ እዩ። ብሰንኪ እቲ ኲናት ጉድኣት ዝበፅሖም ከባብታ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንኽበፅሕ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ባንኪ፣መብራህትን ስልክን ንክጅምሩ ብርቱዕን ዘየቋርፅን ስራሕ እናሰርሐ እዩ። ነዚ ኣቐዲሞም ዝተገንዘቡ ተሳተፍቲ ዋዕላ ሰለስት መዓልቲ መናእሰይን ሙሁራንን ትግራይ፤ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ሰላም ንምምፃእን ልምዓት ንምርግጋፅን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ንኢዶም። መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ እናሳለጦም ዘለው ሰናይ ተግባራት መርኣያ ምፅናዕ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ምዃኖም ብዝበለፀ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናብ ምቕሳን ገፁ ከምዘምረሐ ሓቢሮም። ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ኲናት ዝሽከመሉ እንግዳዕ የብሉን። ኮይኑ እውን ፀረ ውዕል ስምምዕ ሰላም ዳግማይ ክይጥጥዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ዋርድያ ሰላም ክኸውን ከምዝግባእ ሕድሪ ኢሎ። ብወገኖም ድማ እቲ ዝተገለፀ ከምዘሎ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ብምትሕብባር ኣጆኻ በርትዕ ብምባልን ንዝተረኸበ ሰላም ብምፅናዕን ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ንምውፋይ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም እዮም። ወገናዊነቶም እውን ኣመስኪሮም። በዚ ጥራሕ እውን ኣየብቅዑን ሸሞንተ ነጥቢ ዘለዎ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ነቲ ዋዕላ ዛዚሞምዎ። መንግስቲ ንሰላምን ልምዓትን ሃገር ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ኣረጋጊፆም። ፃዕሪ መንግስቲ ንክዕወት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም። ክልል ትግራይ ሕዚ ንዝተረኸበ ኣንፃራዊ ሰላም ዘላቒ ኣብ ምግባርን ሃገራዊ ለውጢ ተጠቃም ክኸውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መናእሰይ ካብ ኣተሓሳስባ ኲናትን ዕንወትን ተናጊፉ ናብ ልምዓት ገፁ ንክወፍር ናይ ምግንዛብ ስራሕን ሓላፍነትን ከምዘለዎም ኣብ ቅዋሞም ኣቐሚጦም። ኲናት ከብቅዕ፣ኣፈላላይ እንተሃልዩ ብዘተ ንምፍታሕን ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ልምዓት ንምርግጋፅን ከምዝሰርሑ እቶም ተሳተፍቲ ኣስሚሮምሉ። ሃገራዊ ለውጢ ኣብ ክልል ትግራይ ተግባራዊ ንክኸውን ህዝቢ ብምትሕብባር ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንምስግጋር ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መግለፂ ቅዋሞም ኣረጋጊፆም። ኢትዮጵያውያን ሓድነትና ብምሕላው ንልምዓት ሃገርን ዘላቒ ሰላምን ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ ብምባል ኣፅንኦት ሂቦም ተዛሪቦም። መግለፂ ቅዋም ውዕሎ ዘተ ሰለስተ መዓልቲ እዚ ካብ ኮነ፤ ንተግባራዊነቱ ድማ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ትፅቢት ይግበር።
ትንታነ
መድረኽ ሓዱሽ ምዕራፍ ንጠቐመሉ
Feb 11, 2023 105
እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሓሳባትን ውድባትን ናብ መሪሕነት ዝመፅእሉ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ፡፡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓደ ውድብን ኣተሓሳስባን እናተረፈ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳሉን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ እጃሞም ዘወፍይሉን ታሪኻዊ ምዕራፍ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ እቲ ምዕራፍ ኣብ ፖለቲካ ምህዳር ትግራይ ምዝዛም ወናንነት ሓደ ሓሳብን ውድብን እንትኾን ብካሊእ መዳይ ድማ መባእታ ተሳትፎ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን እዩ፡፡ እዚ ዕድል ዋላ ድሕሪ ብዙሕ ዕንወትን ኺሳራን ብታሪኽ ኣጋጣሚ ድሕሪ ኣርብዓን ሸሞንተን ዓመታት ዝተረኸበ ይኹን ብዝግባእ ምጥቃም ግድን ይኸውን፡፡ እዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ስግግር ስጉምትታት ኣብ ዝብል ዓንቀፅ ዓሰርተ( 1) መሰረት ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ቤት ምኽሪ ክልልን ፌደራልን መረፃ ክሳብ ዝግበር፣ ብኽልቲኦም ወገናት ብዝግበር ምይይጥ፣ ንኹሉ ዝሓቖፈ ክልላዊ ስግግር መንግስቲ ክጣየሽ እዩ ብዝብል ድንጋገ ዝተረኸበ እዩ፡፡ በዚ ዓንቀፅ ድንጋገ መሰረት ኣብ ትግራይ ክልላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ጋህዲ ክኸውን እዩ፡፡ እዚ ዕድል ከይባኽን ግና ብዝግባእ ምጥቃም ኣድላይ እዩ፡፡ ህወሓት ኮነ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብኣውርኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ፅቡቕ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ግድን ይኸውን፡፡በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ህዝብታት ብዝግባእ ዝኽበሩሉ፣ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ሰላምን ልምዓትን ዝኾነሉ ዕድል ምስፋሕ ይከኣል፡፡ እዚ ውፅኢት ስምምዕነት ሰላም ዝኾነ ሓዱሽ ምዕራፍ ኣብ ትግራይ ስርዓት ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ንክህልው ብምግባር ዴሞክራሲያዊ ምህዳር እቲ ክልል ክሰፍሕ ዝገብር እዩ፡፡ ስለዚ እዚ ሓዱሽ መድረኽን ናይ ስግግር ምዕራፍን ብዝግባእ ምጥቃም ድማ የድሊ፡፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝምስረት መሰጋገሪ መንግስቲ ኩሉ ዝሓቖፈ ንክኸውን ኣብቲ ስምምዕነት ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ፡፡ እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ዓብላሊ ድምፂ ክህልዎ ዝግባእ ፖለቲካ ውድብ የለን፤ ወይ ክህሉ ኣይግባእን ማለት እዩ፡፡ ኩሉም ሓሳባትን ውድባትን መዐቀኒኦም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላእ ዘለዎም ዓቕምን ፍልጠትን እዩ፡፡ ዘለናዮ ምዕራፍ ድማ ድምር ዓቕምን ፍልጠትን ኣድላይ ዝኾነሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ንዝሓለፉ ኣርብዓን ሸሞንተን ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ሓደ ውድብ ሓሳብን ፕሮግራምን ናብ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ዝሳገረሉ ሓዱሽ ምዕራፍ እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሓሳባት ዘለዎም ውድባት ኮነ ውልቀ ሰባት ዝሳተፉሉ ስለዝኸውን ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ሰረት ዘንብር ብምዃኑ እቲ ከይዲ ዕውት ንክኸውን ምስራሕን ብዝግባእ ምጥቃምን ግድን ይኸውን፡፡ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብናይ ሓደ ውድብ ሓሳብን ፕሮግራምን ዝውነን ስርዓት ክህሉ የብሉን፡፡ እዚ ሓሳብን ፕሮግራምን ንዝሓለፉ ሓምሳ ዓመታት ተራእዩ ኣሎ፡፡ ድኽመትን ጥንካረኡን እውን ህዝቢ ፈሊጥዎ ኣሎ፡፡ ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ስግግር ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ዘውፅእ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ኩሎም ዓቕምታት ተጋሩ ምጥቃም ይግባእ፡፡ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ወዲ ሰብ ብዝተማልአ መልክዑ ዝኽበርሉ መስርሕን ስርዓትን ንምትእትታው ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ንዚ ድማ ኣብቲ ዝጣየሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ኩሉ ሰብ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብር ይግባእ፡፡ እዚ ምዕራፍ ንትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ስለዝኾነ ክባኽን የብሉን፡፡ ኣብዚ ከይዲ ስግግር ዝተፈላለየ ሓሳብን ኣመለኻኽታን ዘለዎም ሓይልታት ንፈለማ እዋን ምስ ህወሓት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ፡፡ እዚ ድማ ባህሊ ዴሞክራሲ ትግራይ ዝልውጥን ትግራይ ልዕሊ ሓደ ውድብ ምትእንጋድ ከምትኽእል ዘረጋግፅን ስለዝኾነ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ምሁራት፣ዲያስፖራታት፣ሲቪክ ማሕበራት፣ዝተፈላለዩ ውዳበታት ብቐንዱ ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ናይ ስግግር ዕድል ብዝግባእ ንምጥቃም ክረባረቡ ይግባእ፡፡
ፍሉይ ፀብፃባት
ከባቢ ገረዓልታ ኣካል ፕሮጀክት‹‹ገበታ ንወለዶ›› ከምዝኾነ ተገሊፁ
Mar 30, 2023 25
አዲስ አበባ / መጋቢት/ 21 /2015 / አዜአ / መንግስቲ ፌደራል ‹‹ገበታ ንወለዶ/ ገበታ ለትልውድ›› ብዝብል ካብ ዝሓዞም ሸሞንተ ፕሮጀክታት እቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ከባቢ ገረዓልታ ዝስራሕ ከምዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም፡፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዝገለፅዎ፤‹‹ገበታ ንሸገር፤ገበታ ንሃገር›› ዝብሉ ፕሮጀክትታት ዕውት ስራሕ ተሰሪሑ’ዩ፡፡ሐዚ ድማ ‹‹ገበታ ንወለዶ›› ብዝብል ካብ ዝስራሑ ስራሕቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ከባቢ ገረዓርታ ዝስራሕ ፕሮጀክት’ዩ፡፡ እቲ ኣብ ትግራይ ከባቢ ገረዓልታ ዝስራሕ ፕሮጀክት ሐዚ ጀምርናዮ ሰላም ዘጠናኽር’ዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ወሎ ኣብ ጥቓ ሃይቅ ዝስራሕ ሪዞርት ፣ ኣብ ጅማ ፣ኣብ ዓፋር፣ኣብ ኣርባምንጭ፣ኣብ ከልል ሶማል፣ብውልቀ ድማ ኣብ ክልል ቤኒሻጉል ጉምዝ ከባቢ ግድብ ህዳሴን ከባቢ ሚዛን ንምስራሕ ተተሊሙ ‘ዩ፤ እዚ እንትስራሕ ንታሪኽ ዝሰጋገር ስራሕ ከምዝኾነ ኣመልኪቶም፡፡
ፍልጥቲ ስነጥበባዊት ፈላሲት እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ዓሪፈን
Mar 28, 2023 34
ፒያኖ ብምጽዋት ዝፍለጣ ዝነበራ ፍልጥቲ ኢትዮጵያዊት ፈላሲት እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ከምዝዓረፋ ቤተሰበን ገሊጾም። ኣብ 1916 (1923) ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተወለዳ ዝንገረለን እተን ፈላሲት፡ ብዕድመ ምስ ደፍኣ ኣብ ሃገረ እስራኤል፡ ኣብ ከተማ ዮሩሳሌም ይነብራ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ዜና ዕረፍተን ምስተሰምዐ ኣብቲ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ያሬድ "እማሆይ ጽገ-ማርያም ገብሩ" ዝተሰመየ ን15 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ዝኽሪ መደባት ክካየድ ምዃኑ፡ መምህር እዝራ ኣባተ ንቢቢሲ ገሊጹ። እማሆይ፡ ምስ ሓብተን፡ ንመጀመርያ ጊዜ ሓንቲ ካብተን ንኽመሃራ ንወጻኢ ዝተላእካ ኢትዮጵያውያን እየን ነይረን። ኣብ ስዊዘርላንድ ንመጀመርያ ጊዜ ሓደ ሙዚቃዊ-ምርኢት ይርእያ'ሞ - ሓደ ዓይነ-ስዉር ዘቕረቦ - እቲ ምርኢት ኣብ ልበን ሰሪጹ ተረፈ። ጓል ሸሞንተ ዓመት ምስኮና፡ ኣብቲ ዝነብራሉ ዝነበራ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ንመጀመርያ ጊዜ ምስ ፕያኖን ቫዮሊንን ተፋለጣ፣ ፍቕሪ ሙዚቓ ብኡ ኣቢሉ ተኣታተወን። ብጠርበሽበሽ ጀሚረን ድማ ኣብቲ ዝማዕበለ ደረጃ በጽሓ። ናብ ሃገረን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምላሰን ከኣ ኣብ ምምዕባል ሙዚቃ ዓቢ ግደ ከምዝተጻወታ ይንገረለን። ብፍላይ መሳርሒታት ቫዮሊንን ፒያኖንን ኣብ ምውህሃድ መሪሕ ተራ ከምዝነበረን ይንገር። ንእስነተን ከይጸገባ ግን፡ ኣብ መበል 21 ዓመተን ናብ መንፈሳዊ ህይወት ስለዘዘንበላ፡ ዓለም መኒነን ናብ ምንኩስና ኣምርሓ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲመን ከኣ ንሰሜን ኢትዮጵያ፡ ናብ ወሎ ኣርሒቐን ከዳ። ከም ባሕታዊት ኣብ ዎሎ ዝርከብ ቅዱስ እምባ፡ ብጊሸን-ማርያም ዝፍለጥ ደብሪ፡ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ተኣሊኸን ጣዕሚ ዝነበሮ ህይወተን ራሕሪሐን መንፈሳዊ ጉዕዞ ጀመራ። ንዓሰርተ ዓመታት ኣብቲ ደብሪ ናይ ባሕታውያን ህይወት ተቛደሳ። እቶም ኣቡን ናይቲ ደብሪ ምስ ሞቱ ግን እማሆይ ንኣዲስ ኣበባ ተመለሳ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሰን ምስ ኣዲአን ክነብራ ጀመራ። ኣብኡ ቀስ ኢለን እቲ ንነዊሕ እዋን ኣቋሪጸንኦ ዝነበራ ሰሌዳ-መፋትሕ-ፕያኖ ተመለስኦ። ለይተ-ለይቲ ካብ ድቃሰን ተበራቢረን መንፈስ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ዝሓዘለ ግናኸ ንዘመናት ስዒሩ ቦሎኽ ዝበለ ተምሳጥ ክፍትሽኦ ጀመራ። እቲ ዉሕለተን ተመለሰ፡ ኣስተንትኖአን ናብ ሙዚቃ እናተርጐማ፡ ምስ ዜርሽሽ ናይ ዎልስ ሙዚቃ ኣወሃሂደን ግሩም ዝዀነ ዜማታት ክደርሳ ጀመራ ... ባዕለን ዝደረስኦ ዜማ። ማርክሳዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ (ደርግ) ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምሓዙ ግን ንኵነታት እማሆይ ተፈታተኖ። ብሰንኩ ድማ፡ ናብ ስደት ኣምርሐን ናብ ከተማ የሩሳሌም ኣተዋ። ንመጀመርያ ጊዜ ኣብኡ ዝርከብ ናይ ኦርቶዶክስያዊት ኣባታዊ-ምሕደራ ኣትየን ከም ተርጓሚት ስርሐን ጀመራ። ኣብ ስራሕ ይንበራ'ምበር ኣብ ገዳም ደብረ-ገነት፡ መንበሪአን ቦታ - ብጐደና ኢትዮጵያ ዝፍለጥ - ኰይነን ብፒያኖአን ሙዚቃ ክውርባን ክጻወታን ዓዲ ኣይወዓላን። ኣብ 1996፡ ብኢትዮፒክስ ዝፍለጥ፡ ንሙዚቃ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻዊ መዛግብ ዓለም ዘእተወ ኩባንያ፡ ንዉረባ ናይ'ዘን ፈላሲት ብመልክዕ ቅጺ-21 ኣብ ዓለም ዘርገሒዎ ይርከብ። ብስመን ሓደ ትካል-ረዲኤት ቈላዑ መስሪተን ኣሎዋ - ቈልዑ ናይ ሙዚቃ መሳርያ ዝረኽብሉን ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ዝቐስምሉን ትካል። ማያ ዱኔትዝ፡ ናይ ቀረባ መሓዛ እማሆይ ጽጌ ማርያም እያ፡፡ ናብቲ ዝነብራሉ ገዳም እናኸደት ትበጽሐን እያ፡፡ ንሳ እውን ፒያኖ ብምጽዋትን ካልኦት ስራሕቲ ጥበብ ትፍለጥ፡፡ ምሕዝነተን ልዕሊ 15 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ፡፡ ንሳ ምስ ስራሓት እመሆይ ዝተላለየት ናይ ኢትዮፒክስ ሲዲ ምስተሓተመ ከምዝኾነ ንቢቢሲ ኣምሓርኛ ተዛሪባ፡፡ ''ፍራንሲስ ንሙዚቃ ኢትዮጵያ ዓብይ ውዕለት ውዒሉ እዩ፡፡ ኣብ ዘለዎ ምስጋናይ ይብጸሓዮ፡'' ትብል ማያ፡፡ ፈረንሳዊ ፍራንሲስ ፋልሴቶ፡ ናይ እመሆይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ 1960ታትን 70ታትን ዝነበሩ ተፈተውቲ ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃታት ናብ ዓለም ዘፋለጠ ሙዚኮሎጂስትን ኣወሃሃድን እዩ፡፡ ''ኣቦ ኢትዮ ጃዝ'' ተባሂሉ ዝፍለጥ ሙላቱ ኣስታጥቄ ብዛዕባ እመሆይ እንትገልጽ፡ ''እማሆይ ብሓቂ ኣመና ዘድንቐንን ዘኽብረንን ዓባይ በዓልቲ ሞያን ሰብን እየን፡፡ ንሙዚቃ ኢትዮጵያ ዓብይ ስራሕ ሰሪሐን እየን ኢለ እኣምን፡፡ ንኮንሰርት ናብ እየሩሳሌም ኣብ ዝኸድኩሉ ረኺበየን ኣዕሊልና ኢና፡'' ይብል፡፡ እማሆይ ናብ እስራኤል ምስከዳ ድሕሪ ክልተ ዓመት፡ ናይ ሙዚቃ ስራሓውተን ንምጽሓፍን ንምሕታምን ክትሕግዘን ንማያ ጻውዒት ገይረናላ፡፡ በዚ መሰረት 12 ዝኾኑ ናይ ፒያኖ ውሁድ ስራሓውተን ብኖታ ተሓንጺጾም ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲሞም እዮም፡፡ ጋዜጠኛ ራድዮ ፎር ኬት ሞሌሰን፡ ''ሙዚቀአን ንምሕታም ብኸመይ ወሲነን?'' ክትብል ንእማሆይ ሓቲታተን፡፡ ''ሙዚቃታተይ ንካልኦት ከካፍሎም ስለዝደሊ እዩ፡፡ ዘለኒ ምክፋል ይደሊ እየ። ካልእ ሰብ'ኳ እንተዘይተረደአኒ ሙዚቀኛታት ይርድእዎ እዮም'' ብምባል መሊሰን፡፡ ስራሕቲ ሙዚቃ እማሆይ ንብዙሓት ከም ዘለዓዓለ እትገልጽ ማያ፡ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ናብ ህዝቢ ዘይቀረቡ ሓያሎ ስራሓት ከምዘለወን ትዛረብ፡፡
ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ብዝተስተውዓለ ምቕናስ ውፅኢት ካብ ምጥዓስ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ ጠመተ ምግባር እዩ ዝግባእ - ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ እርስቱ ይርዳው
Mar 27, 2023 45
    ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ መበገሲ ምኽንያታት ምቕናስ ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ጠመተ ዝገበረ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ወላይታ ሶዶ ተኻይዱ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣይተ እርስቱ ይርዳው ኣብቲ መድረኽ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ብዝተስተውዓለ ምቕናስ ውፅኢት ካብ ምጥዓስ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ ጠመተ ክንገብር ይግባኣና። ዘፈር ትምህርቲ ፅርይርት ዘለዎን ውፅኢታዊን ንክኾን ክንሰርሕ ይግባኣና ዝበሉ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ዘፈር ንዝስትውዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ግደ መምህራንን ተምሃሮን ልዑል ክኸውን ከምዝግባእ እውን ኣመላኺቶም። ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ንዝስትውዓሉ ፀገማት ተፃዊሮም ኣብቲ ክልል ኣብ ዘመን ትምህርቲ 2014 ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ልዑል ውፅኢት ብምምፃእ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ምህላዎም እውን ንኣብነት ኣልዒሎም። እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብዙሕ ዝጎደሎ ነገር ይሃልው እምበር ንሃገርና ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዘበርከቱ ተመራመርቲ ምፍራይ ከምዝተኽኣለ እውን እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝርርቦም ጠቒሶም። መምህራን ዘለዎም ሓላፍነት ትውልዲ ምህናፅ ብብቕዓት ብምውፃእ ልዑል ግደ ኣለዎም፣ ተምሃሮ እውን ምሉእ ጠመተኦም ኣብ ትምህርቲ ብምግባር ንዕቤት ሃገሮም ብፅሒቶም ክዋፅኡ ከምዘለዎም እውን ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ፈተና 12 ክፍሊ 2 ነጥቢ 6 ሚኢታዊ ተምሃሮ ጥራሕ ዝሓሸ ውፅኢት ክምዘመዝገቡ ጠቒሶም ንምንቁልቋል እቲ ውፅኢት ምኽንያት ዝኾኑ ፀገማት ብምፍታሽ ናብ ዝሓሸ ዓወት ንክንበቅዕ ምስራሕ ይግበኣና። ብመዓርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መተሓባበሪ ማሕበራዊ ክላስተርን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተርኣየ ኣብ ፅርየት ትምህርትን ተበፃሕነትን ዝስትውዓል ፀገም ንምቕናስ ውፅኢትውነት ትምህርቲ መልዐሊ ካብ ምንጎ ዝኾኑ ምኽንያታት ተጠቃሲ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዘፈር ትምህርቲ ብምዝማን ዝሓሸት ሃገር ንምምስራት ሓበራዊ ፃዕሪ ምግባር ይግበኣና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣብቲ ዘፈር ንዘጋጠመ ፀገም ውፅኢት እውን ግደ መራሕቲ፣ መምህራን፣ ተምሀሮን ሕብረተሰብን ልዑል ክኸውን ከምዝግባእ መረዳእታ ኮሙኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል የመላኽት።
መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ተግባራዊ እናገበረ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብ ሞያታት ሰብኣዊ መሰል ውሕመ ገሊፁ
Mar 25, 2023 65
ኣዲስ ኣበባ ፣ መጋቢት 16 ፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ብመሰረት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጎንፂ ብዘላቕነት ንምፍታሕ መንግስቲ ፌዴራል ዝኣተዎ ቃል ተግባራዊ እናገበረ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብ ሞያታት ሰብኣዊ መሰል ውሕመ ኣፍሊጡ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስትታት መበል 52 ኣኼብኡ ኣብ ስዊዘርላንድ ጀኔቫ ኣካይዱ። ኣብቲ ኣኼባ፤ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ሰብ ሞያታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝርዝር ፀብፃብ ነቲ ቤት ምኽሪ ብምቕራብ ዘተ ተገይርሉ። ኣካቢ እቲ ኮሚሽን መሓመድ ቻንዴ ኦትማን ኣብቲ ኣኼባ ከምዝበልዎ፤ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መሰከረም ናይ መጀመርያ ፀብፃቡ ነቲ ቤት ምኽሪ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዝለዓለ ብርኪ ምምሕያሽ ኣርእዩ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌዴራል መንግስትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ፤ ፌዴራል መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ተግባራዊ ምግባሩ ነቲ ዝተርኣየ ምምያሽ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ እቶም ኣካቢ ተዛሪቦም። እቲ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ፤ መንግስቲ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ናብ ስግግር ፍትሒ ዝወስዱ ስጉምትታት ምጅማሩ ብኣዎንታ ከምዝተቐበልዎ እውን ሓቢሮም። ኣብቲ ዘተ ርኢቶ ዝሃበ ሕብረት ኣውሮፓ እውን፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ደረጃታት ዘማልአ ማዕቐፍ ስግግር ፍትሒ ተግባራዊ ንምግባር ዘርኣዮ ቁርፀኝነት ብምንኣድ እቲ ሕብረት ዘለዎ ልምዲ ንምክፋል ድሉው ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውሕመ ቀዋሚ ተወካሊ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሚቸል ቴይለር ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስትን ጎንፂ ናይ ምቁራፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ዝተርኣየ ልዑል ምምሕያሽ ኣሜሪካ ብኣዎንታ ከምዝተቐበለቶ ብምግላፅ፤ ኢትዮጵያ ኩለ መዳያዊ ስግግር ፍትሒ ተግባራዊ ንምግባር ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝበረታታዕ እዩ ኢሎም።
ፅሑፋት
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም