አርእስተ ዜና
ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ
Apr 18, 2024 0
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ
Apr 17, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ፡፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብምዝታይ ውሳነ ዘሕለፈሎም ጉዳያት ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡- 1. ኣቐዲሙ ዝተመልከቶ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንትኸውን÷ እቲ ረቂቕ ኣብ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ዝፀደቐ ፖሊሲ ግልጋሎትን ምምሕዳርን መንግስቲ መሰረት ብምግባር እቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ክከኣል ተገይሩ ዝተሰናደአ ኢዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ረቂቅ ኣዋጅ ኣብ 2010 ዓ.ም ፀዲቑ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ኣዋጅ ኣብ ከይዲ ትግበራ ዝተረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናፃ፣ ዘይሻራዊ፣ ቅልጡፍ፣ ተበፃሒን ኣብ ተሓታትነት ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ፤ ከምኡ እውን ምስ ግዚኡ ዝስጉም ስርዓት ኣስራርሓ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ረቂቅ ኣዋጅ ተሰናዲኡ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይ እታወታት ብምውሳኽ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡ 2. ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቤት ምኽሪ ዝተዛተየ ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢዩ፡፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ዘጋጠሙን ዝቐፀሉን ተደራረብቲን ሰፋሕቲን ወሰን ጉድኣትን ኣጥፋኢን ዘለዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል፣ ሕድሕዳዊ ጎንፂታት፣ ዘይነፀሩ ተረኻትን በደላትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተገይሮም ኢዮም፡፡ ይኹን እምበር እዞም ኣሰራርሓታት ኣብ ሓቂ፣ ዕርቂ፣ ምሕረትን ፍትሒን ዝተዋደደን ብግልፂ ፖሊሲ ዝምራሕን ኩለመዳያዊ ስግግር ፍትሒ መካተቲ፣ ሰብኣዊ መሰል ብዝኾነን ብዝተናበን መገዲ ብዘይ ምትግባሮም ዝድለ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣሉን። ብምዃኑ ድማ ከይዲ ስግግር ፍትሒ ብዝተወደበ፣ ዝተመዓራረየን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ብብርኪ ሃገር ንምምራሕን ንምትግባርን እቲ ረቂቕ ፖሊሲ ተሰናዲኡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይን እታወታት ብምውሳኽን ካብ ዝፀደቐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡
“ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ አድላይ ምኹኑ እንትንርዳእ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ የድሊ”- ኣይተ መላኩ ኣለበል
Apr 17, 2024 16
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተ መላኩ ኣለበል ምስ ብማኔጂንግ ዳይሬክተር ፈጠራ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓትን ትራንስፎርሜሽን ኢኮኖሚን ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት ጉንተር በገር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዘትዮም። ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ጠመተ ብምግባር ኢኮኖሚ ንምዕባይ ኣተገባብራ ፕሮግራም ሃገራዊ መዳርግትነት፣ ዘላቒ ዓቕሚ ልምዓት ምዕባይ ዕላምኡ ዝገበረ ማእኸል ልህቀት ንምጥያሽን ኻልኦት ሓባራዊ ምትሕብባር ኣብ ዝገብሩሎም ጉዳያት ዙርያ ዘትዮም። እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት (UNIDO) ዝተዋደደ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ውፅኢታዊ ብምግባር መነባብሮ ሓሪሶምን ኣርቢሖምን ንዝሓድሩ ወገናት ብምምሕያሽ ኸይዲ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ግሁድ ንምግባር ብዝግበር ፃዕሪ ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ ምትሕብባር እናተሰርሑ 'ዮም ኢሎም። ፓርክታት ኣግሮ ኢንዱስትሪ ንኡሳት ሓረስቶት ፅርየት ዘለዎ ብዙሕ ፍርያት ሕርሻ ብምፍራይን ናብ ኢንዱስትሪታት ብምቕራብን ቑጠባዊ ዓቕሞም ንምዕባይ ኣበርክቶኡ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዝገለፁ ኣይተ መላኩ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ እንትንሓስብ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ ኣድላዪ 'ዩ ምባሎም መረዳእታ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ይሕብር።
“ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን  ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ”- ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ
Apr 17, 2024 21
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴሪኢ “ሃገራዊ ምርድዳእን ተራ ትካላት ኮሙዩኒኬሽን” ብዝብል ርእሲ ንሓለፍትን ሰብ ሞያን ኮሙዩኒኬሽን ስልጠና እናሃበ ይርከብ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ግልጋሎት ኣይተ ከበደ ዴሲሳ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝራአዩ ፀገማት ካብ መበገሲኦም ብምርዳእ ኸይዲ ህንፀት ሰላም ንምቕልጣፍ ተራ ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ዝዓዘዘ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ስልጠና ንዘፈር ኮሙዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ብስልጠና ብምድጋፍ ተበፃሕነት እዋናዊ፣ ትኽክለኛ፣ ዝተናበበን ዝተዋደደን መረዳእታ ምርግጋፅን ንሚድያ ብኣጀንዳ ንምምራሕን ዓቕሚ ንምፍጣር 'ዩ። ብሄራዊ ረብሓታት፣ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሃገር ብምርዳእ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብኮሙዩኒኬሽን ንምድጋፍ፣ ንህዝቢ ትኽክለኛ መረዳእታ ብእዋኑን ብፅርየትን ንምሃብ ከምዝጠቕሞም ገሊፆም። ኣብቲ ስልጠና ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ከምዝተሳተፉ መረዳእታ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ የመላኽት። ቅድሚ ሕዚ ንኣመራርሓታትን ሰብ ሞያን ህዝባውን ንግዳውን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዝተውሃበ ዝዝከር 'ዩ።
የሚታይ
ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ
Apr 18, 2024 0
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ
Apr 17, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ፡፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብምዝታይ ውሳነ ዘሕለፈሎም ጉዳያት ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡- 1. ኣቐዲሙ ዝተመልከቶ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንትኸውን÷ እቲ ረቂቕ ኣብ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ዝፀደቐ ፖሊሲ ግልጋሎትን ምምሕዳርን መንግስቲ መሰረት ብምግባር እቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ክከኣል ተገይሩ ዝተሰናደአ ኢዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ረቂቅ ኣዋጅ ኣብ 2010 ዓ.ም ፀዲቑ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ኣዋጅ ኣብ ከይዲ ትግበራ ዝተረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናፃ፣ ዘይሻራዊ፣ ቅልጡፍ፣ ተበፃሒን ኣብ ተሓታትነት ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ፤ ከምኡ እውን ምስ ግዚኡ ዝስጉም ስርዓት ኣስራርሓ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ረቂቅ ኣዋጅ ተሰናዲኡ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይ እታወታት ብምውሳኽ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡ 2. ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቤት ምኽሪ ዝተዛተየ ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢዩ፡፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ዘጋጠሙን ዝቐፀሉን ተደራረብቲን ሰፋሕቲን ወሰን ጉድኣትን ኣጥፋኢን ዘለዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል፣ ሕድሕዳዊ ጎንፂታት፣ ዘይነፀሩ ተረኻትን በደላትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተገይሮም ኢዮም፡፡ ይኹን እምበር እዞም ኣሰራርሓታት ኣብ ሓቂ፣ ዕርቂ፣ ምሕረትን ፍትሒን ዝተዋደደን ብግልፂ ፖሊሲ ዝምራሕን ኩለመዳያዊ ስግግር ፍትሒ መካተቲ፣ ሰብኣዊ መሰል ብዝኾነን ብዝተናበን መገዲ ብዘይ ምትግባሮም ዝድለ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣሉን። ብምዃኑ ድማ ከይዲ ስግግር ፍትሒ ብዝተወደበ፣ ዝተመዓራረየን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ብብርኪ ሃገር ንምምራሕን ንምትግባርን እቲ ረቂቕ ፖሊሲ ተሰናዲኡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይን እታወታት ብምውሳኽን ካብ ዝፀደቐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡
“ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ አድላይ ምኹኑ እንትንርዳእ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ የድሊ”- ኣይተ መላኩ ኣለበል
Apr 17, 2024 16
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተ መላኩ ኣለበል ምስ ብማኔጂንግ ዳይሬክተር ፈጠራ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓትን ትራንስፎርሜሽን ኢኮኖሚን ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት ጉንተር በገር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዘትዮም። ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ጠመተ ብምግባር ኢኮኖሚ ንምዕባይ ኣተገባብራ ፕሮግራም ሃገራዊ መዳርግትነት፣ ዘላቒ ዓቕሚ ልምዓት ምዕባይ ዕላምኡ ዝገበረ ማእኸል ልህቀት ንምጥያሽን ኻልኦት ሓባራዊ ምትሕብባር ኣብ ዝገብሩሎም ጉዳያት ዙርያ ዘትዮም። እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት (UNIDO) ዝተዋደደ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ውፅኢታዊ ብምግባር መነባብሮ ሓሪሶምን ኣርቢሖምን ንዝሓድሩ ወገናት ብምምሕያሽ ኸይዲ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ግሁድ ንምግባር ብዝግበር ፃዕሪ ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ ምትሕብባር እናተሰርሑ 'ዮም ኢሎም። ፓርክታት ኣግሮ ኢንዱስትሪ ንኡሳት ሓረስቶት ፅርየት ዘለዎ ብዙሕ ፍርያት ሕርሻ ብምፍራይን ናብ ኢንዱስትሪታት ብምቕራብን ቑጠባዊ ዓቕሞም ንምዕባይ ኣበርክቶኡ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዝገለፁ ኣይተ መላኩ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ እንትንሓስብ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ ኣድላዪ 'ዩ ምባሎም መረዳእታ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ይሕብር።
“ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን  ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ”- ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ
Apr 17, 2024 21
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴሪኢ “ሃገራዊ ምርድዳእን ተራ ትካላት ኮሙዩኒኬሽን” ብዝብል ርእሲ ንሓለፍትን ሰብ ሞያን ኮሙዩኒኬሽን ስልጠና እናሃበ ይርከብ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ግልጋሎት ኣይተ ከበደ ዴሲሳ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝራአዩ ፀገማት ካብ መበገሲኦም ብምርዳእ ኸይዲ ህንፀት ሰላም ንምቕልጣፍ ተራ ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ዝዓዘዘ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ስልጠና ንዘፈር ኮሙዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ብስልጠና ብምድጋፍ ተበፃሕነት እዋናዊ፣ ትኽክለኛ፣ ዝተናበበን ዝተዋደደን መረዳእታ ምርግጋፅን ንሚድያ ብኣጀንዳ ንምምራሕን ዓቕሚ ንምፍጣር 'ዩ። ብሄራዊ ረብሓታት፣ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሃገር ብምርዳእ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብኮሙዩኒኬሽን ንምድጋፍ፣ ንህዝቢ ትኽክለኛ መረዳእታ ብእዋኑን ብፅርየትን ንምሃብ ከምዝጠቕሞም ገሊፆም። ኣብቲ ስልጠና ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ከምዝተሳተፉ መረዳእታ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ የመላኽት። ቅድሚ ሕዚ ንኣመራርሓታትን ሰብ ሞያን ህዝባውን ንግዳውን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዝተውሃበ ዝዝከር 'ዩ።
ማስታወቂያ
ፖለቲካ
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ
Apr 17, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ፡፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብምዝታይ ውሳነ ዘሕለፈሎም ጉዳያት ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡- 1. ኣቐዲሙ ዝተመልከቶ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንትኸውን÷ እቲ ረቂቕ ኣብ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ዝፀደቐ ፖሊሲ ግልጋሎትን ምምሕዳርን መንግስቲ መሰረት ብምግባር እቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ክከኣል ተገይሩ ዝተሰናደአ ኢዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ረቂቅ ኣዋጅ ኣብ 2010 ዓ.ም ፀዲቑ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ኣዋጅ ኣብ ከይዲ ትግበራ ዝተረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናፃ፣ ዘይሻራዊ፣ ቅልጡፍ፣ ተበፃሒን ኣብ ተሓታትነት ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ፤ ከምኡ እውን ምስ ግዚኡ ዝስጉም ስርዓት ኣስራርሓ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ረቂቅ ኣዋጅ ተሰናዲኡ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይ እታወታት ብምውሳኽ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡ 2. ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቤት ምኽሪ ዝተዛተየ ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢዩ፡፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ዘጋጠሙን ዝቐፀሉን ተደራረብቲን ሰፋሕቲን ወሰን ጉድኣትን ኣጥፋኢን ዘለዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል፣ ሕድሕዳዊ ጎንፂታት፣ ዘይነፀሩ ተረኻትን በደላትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተገይሮም ኢዮም፡፡ ይኹን እምበር እዞም ኣሰራርሓታት ኣብ ሓቂ፣ ዕርቂ፣ ምሕረትን ፍትሒን ዝተዋደደን ብግልፂ ፖሊሲ ዝምራሕን ኩለመዳያዊ ስግግር ፍትሒ መካተቲ፣ ሰብኣዊ መሰል ብዝኾነን ብዝተናበን መገዲ ብዘይ ምትግባሮም ዝድለ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣሉን። ብምዃኑ ድማ ከይዲ ስግግር ፍትሒ ብዝተወደበ፣ ዝተመዓራረየን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ብብርኪ ሃገር ንምምራሕን ንምትግባርን እቲ ረቂቕ ፖሊሲ ተሰናዲኡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይን እታወታት ብምውሳኽን ካብ ዝፀደቐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡
“ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን  ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ”- ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ
Apr 17, 2024 21
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴሪኢ “ሃገራዊ ምርድዳእን ተራ ትካላት ኮሙዩኒኬሽን” ብዝብል ርእሲ ንሓለፍትን ሰብ ሞያን ኮሙዩኒኬሽን ስልጠና እናሃበ ይርከብ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ግልጋሎት ኣይተ ከበደ ዴሲሳ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝራአዩ ፀገማት ካብ መበገሲኦም ብምርዳእ ኸይዲ ህንፀት ሰላም ንምቕልጣፍ ተራ ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ዝዓዘዘ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ስልጠና ንዘፈር ኮሙዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ብስልጠና ብምድጋፍ ተበፃሕነት እዋናዊ፣ ትኽክለኛ፣ ዝተናበበን ዝተዋደደን መረዳእታ ምርግጋፅን ንሚድያ ብኣጀንዳ ንምምራሕን ዓቕሚ ንምፍጣር 'ዩ። ብሄራዊ ረብሓታት፣ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሃገር ብምርዳእ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብኮሙዩኒኬሽን ንምድጋፍ፣ ንህዝቢ ትኽክለኛ መረዳእታ ብእዋኑን ብፅርየትን ንምሃብ ከምዝጠቕሞም ገሊፆም። ኣብቲ ስልጠና ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ከምዝተሳተፉ መረዳእታ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ የመላኽት። ቅድሚ ሕዚ ንኣመራርሓታትን ሰብ ሞያን ህዝባውን ንግዳውን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዝተውሃበ ዝዝከር 'ዩ።
ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ - ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ
Apr 17, 2024 15
ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ ክብሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ገሊፆም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፎረም ቢዝነስን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ-ኣሜሪካ ተኻይዱ፡፡ ኣብቲ ፎረም ኣብ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ (ኣይኤምኤፍ)ን ዝተረኸበ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ተሳቲፉ። ካብዚ ብተወሳኺ ናብ 150 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያንን ሰብ ሃፍቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ፎረም ከምዝተሳተፉ ተሓቢሩ፡፡ እቲ ፎረም ዕድላት ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ኩነታት ኣየር ምኽክር ንምግባር ዕድል ዝሃበ ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡ ንሰብ ሃፍቲ እውን ጠቓሚ መድረኽ ኔትወርክ ከምዝነበረ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገፆም ኣብ ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ከምዝኾነት ዝገለፁ እንትኾኑ፥ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኣብ 5ይ ደረጃ ከምትርከብ ተዛሪቦም፡፡
ፖለቲካ
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ
Apr 17, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ፡፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብምዝታይ ውሳነ ዘሕለፈሎም ጉዳያት ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡- 1. ኣቐዲሙ ዝተመልከቶ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንትኸውን÷ እቲ ረቂቕ ኣብ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ዝፀደቐ ፖሊሲ ግልጋሎትን ምምሕዳርን መንግስቲ መሰረት ብምግባር እቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ክከኣል ተገይሩ ዝተሰናደአ ኢዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ረቂቅ ኣዋጅ ኣብ 2010 ዓ.ም ፀዲቑ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ኣዋጅ ኣብ ከይዲ ትግበራ ዝተረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናፃ፣ ዘይሻራዊ፣ ቅልጡፍ፣ ተበፃሒን ኣብ ተሓታትነት ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ፤ ከምኡ እውን ምስ ግዚኡ ዝስጉም ስርዓት ኣስራርሓ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ረቂቅ ኣዋጅ ተሰናዲኡ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይ እታወታት ብምውሳኽ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡ 2. ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቤት ምኽሪ ዝተዛተየ ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢዩ፡፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ዘጋጠሙን ዝቐፀሉን ተደራረብቲን ሰፋሕቲን ወሰን ጉድኣትን ኣጥፋኢን ዘለዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል፣ ሕድሕዳዊ ጎንፂታት፣ ዘይነፀሩ ተረኻትን በደላትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተገይሮም ኢዮም፡፡ ይኹን እምበር እዞም ኣሰራርሓታት ኣብ ሓቂ፣ ዕርቂ፣ ምሕረትን ፍትሒን ዝተዋደደን ብግልፂ ፖሊሲ ዝምራሕን ኩለመዳያዊ ስግግር ፍትሒ መካተቲ፣ ሰብኣዊ መሰል ብዝኾነን ብዝተናበን መገዲ ብዘይ ምትግባሮም ዝድለ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣሉን። ብምዃኑ ድማ ከይዲ ስግግር ፍትሒ ብዝተወደበ፣ ዝተመዓራረየን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ብብርኪ ሃገር ንምምራሕን ንምትግባርን እቲ ረቂቕ ፖሊሲ ተሰናዲኡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይን እታወታት ብምውሳኽን ካብ ዝፀደቐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡
“ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን  ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ”- ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ
Apr 17, 2024 21
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴሪኢ “ሃገራዊ ምርድዳእን ተራ ትካላት ኮሙዩኒኬሽን” ብዝብል ርእሲ ንሓለፍትን ሰብ ሞያን ኮሙዩኒኬሽን ስልጠና እናሃበ ይርከብ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ግልጋሎት ኣይተ ከበደ ዴሲሳ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝራአዩ ፀገማት ካብ መበገሲኦም ብምርዳእ ኸይዲ ህንፀት ሰላም ንምቕልጣፍ ተራ ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ዝዓዘዘ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ስልጠና ንዘፈር ኮሙዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ብስልጠና ብምድጋፍ ተበፃሕነት እዋናዊ፣ ትኽክለኛ፣ ዝተናበበን ዝተዋደደን መረዳእታ ምርግጋፅን ንሚድያ ብኣጀንዳ ንምምራሕን ዓቕሚ ንምፍጣር 'ዩ። ብሄራዊ ረብሓታት፣ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሃገር ብምርዳእ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብኮሙዩኒኬሽን ንምድጋፍ፣ ንህዝቢ ትኽክለኛ መረዳእታ ብእዋኑን ብፅርየትን ንምሃብ ከምዝጠቕሞም ገሊፆም። ኣብቲ ስልጠና ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ከምዝተሳተፉ መረዳእታ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ የመላኽት። ቅድሚ ሕዚ ንኣመራርሓታትን ሰብ ሞያን ህዝባውን ንግዳውን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዝተውሃበ ዝዝከር 'ዩ።
ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ - ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ
Apr 17, 2024 15
ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ ክብሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ገሊፆም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፎረም ቢዝነስን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ-ኣሜሪካ ተኻይዱ፡፡ ኣብቲ ፎረም ኣብ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ (ኣይኤምኤፍ)ን ዝተረኸበ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ተሳቲፉ። ካብዚ ብተወሳኺ ናብ 150 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያንን ሰብ ሃፍቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ፎረም ከምዝተሳተፉ ተሓቢሩ፡፡ እቲ ፎረም ዕድላት ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ኩነታት ኣየር ምኽክር ንምግባር ዕድል ዝሃበ ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡ ንሰብ ሃፍቲ እውን ጠቓሚ መድረኽ ኔትወርክ ከምዝነበረ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገፆም ኣብ ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ከምዝኾነት ዝገለፁ እንትኾኑ፥ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኣብ 5ይ ደረጃ ከምትርከብ ተዛሪቦም፡፡
ማሕበራዊ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 224 ሽሕ ተምሃሮ ተጠቀምቲ መርሃ ግብሪ ምገባ ኮይኖም-ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል
Apr 17, 2024 9
  ባህር ዳር/ሚያዝያ 9/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 224 ሽሕ ተምሃሮ ተጠቀምቲ መርሃ ግብሪ ምገባ እናኾኑ ምዃኖም ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኢየሩስ መንግስቱ ንኢዜኣ ከምዝገለፅኦ፤ እቶም ተጠቀምቲ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ 454 ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቶም እናተኸታተሉ ዝርከቡ ተምሃሮ እዮም። እቲ መርሃ ግብሪ ምገባ፤ ካብ መንግስቲ እቲ ክልል፣ካብ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ዝተረኸበ 151 ሚልዮን ብር በጀት ብምምዳብ እናተሳለጠ ከምዝርከብ እውን ተዛሪበን። እቲ መርሃ ግብሪ ቁፅሪ ትምህርቶም ዘቋርፁ ተምሃሮ ብምቕናስን ትምህርቶም ተረጋጊዖም ብምክትታልን ፅሬትን ተበፃሕነትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ገሊፀን። ርእሰ መምህር ተጠቀሚ እቲ መርሃ ግብሪ ዝኾነት ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ትርከብብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣንድነት ባዩ ሃይለጊዮርጊስ ከምዝበልዎ፤ ኣብቲ መርሃ ግብሪ 1 ሽሕን 968 ተምሃሮ ተጠቀምቲ እናኾኑ እዮም። ተምሃሮ ቁርስን ምሳሕን ብምምጋብ ናይ መፅናዕትን ውሽጢ ክላስን ተሳትፎኦም ንክዓቢ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ፀገም ትምህርቶም ዝደግሙን ዘቋርፁን ዝነበሩ ተምሃሮ ንምፍታሕ ከምዘኽኣለ ሓቢሮም። እዚ መርሃ ግብሪ ምገባ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ትምህርቱ ትኹረት ብምግባር ዝሓሸ ውፅኢት ከምዘመዝገበ ዝገለፀ ድማ ተምሃራይ ክፍሊ 8ይ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ያፌት ኣዲስ እዩ። ተምሃሪት እዚ ቤት ትምህርቲ ቤዛዊት ኣበጋዝ ብግደኣ፤ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝካየድ መርሃ ግብሪ ምገባ ተሳትፎ ትምህርታ ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ውፅኢታ እናተመሓየሸ ከምዝመፀ ተዛሪባ።
መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 31 ሽሕ ሰባት ጎብንየምዎ
Apr 16, 2024 15
  ኣዲስ ኣበባ/ሚያዝያ 8/2016 (ኢዜኣ) መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 31 ሽሕ ሰባት ከምዝጎብነይዎ ዋና ዳይሬክተር እቲ መዘከርታ ዓወት ኢንጅነር ውባየሁ ማሞ ገሊፆም። መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ብ 3 የካቲት 2016 ዓ/ም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ብዕሊ ዝተመረቐ እንትኸውን ንህዝቢ ክፍቲ ኮይኑ እናተጎብነየ ይርከብ። ዋና ዳይሬክተር መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ኢንጅነር ውባየሁ ማሞ፤ እቲ መዘከርታ ዓወት ንህዝቢ ክፍቲ ካብ ዝግበር ጀሚሩ በቢመዓልቱ ብርክት ዝበሉ ጎብነይቲ እናተኣናገደ ይርከብ ኢሎም። ካብ 7 መጋቢት ክሳብ 7 ሚያዝያ 2016 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 31 ሽሕን 750 ሰባት ከምዝጎብነይዎ ተዛሪቦም። ኣብ ወርሒ የካቲት 2016 ዓ/ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገበረ መበል 37 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሃገራት፣ዲፕሎማሲኛታትን ልኡኻትን መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ከምዝጎብነይዎ ዝዝከር እዩ። መዘከርታ ዓወት ዓድዋ፤ ልዕሊ 2 ሽሕን 500 ኣጋይሽ ዝሕዝ ኣዳራሽ ፓን ኣፍሪካ፣300 ሰባት ዝሕዝ ኣዳራሽ ዓድዋ፣160 ሰባት ዝሕዝ ማእኸላይ ኣዳራሽ፣300 ሰባት ብሓደ ግዜ ዘተኣናግዱ ቤት ብልዕታት፣ክልተ ካፍቴሪያታት፣ሙዝዬም ህፃናት፣1000 ተሽከርከርቲ ዝሕዝ ፓርኪንግ፣ዘበናዊ ጂምን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ምዃኑ ተገሊፁ። መእተዊ በርታት መዘከርታ ዓወት ዓድዋ እውን በሪ ጀጋኑ ምብራቕ፣በሪ ጀጋኑ ምዕራብ፣በሪ ጀጋኑ ሰሜን፣በሪ ጀጋኑ ደቡብ፣በሪ ፈረሰኛታት፣በሪ ሓርበኛታት፣በሪ ፓን ኣፍሪካኒዝም ተባሂሎም ከምዝተሰየሙ ዝፍለጥ እዩ።
ቁጠባ
“ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ አድላይ ምኹኑ እንትንርዳእ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ የድሊ”- ኣይተ መላኩ ኣለበል
Apr 17, 2024 16
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተ መላኩ ኣለበል ምስ ብማኔጂንግ ዳይሬክተር ፈጠራ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓትን ትራንስፎርሜሽን ኢኮኖሚን ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት ጉንተር በገር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዘትዮም። ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ጠመተ ብምግባር ኢኮኖሚ ንምዕባይ ኣተገባብራ ፕሮግራም ሃገራዊ መዳርግትነት፣ ዘላቒ ዓቕሚ ልምዓት ምዕባይ ዕላምኡ ዝገበረ ማእኸል ልህቀት ንምጥያሽን ኻልኦት ሓባራዊ ምትሕብባር ኣብ ዝገብሩሎም ጉዳያት ዙርያ ዘትዮም። እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕቡራት መንግስታት (UNIDO) ዝተዋደደ ፓርክታት ኢንዱስትሪ መቀነባበሪ ፍርያታት ሕርሻ ውፅኢታዊ ብምግባር መነባብሮ ሓሪሶምን ኣርቢሖምን ንዝሓድሩ ወገናት ብምምሕያሽ ኸይዲ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ግሁድ ንምግባር ብዝግበር ፃዕሪ ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ ምትሕብባር እናተሰርሑ 'ዮም ኢሎም። ፓርክታት ኣግሮ ኢንዱስትሪ ንኡሳት ሓረስቶት ፅርየት ዘለዎ ብዙሕ ፍርያት ሕርሻ ብምፍራይን ናብ ኢንዱስትሪታት ብምቕራብን ቑጠባዊ ዓቕሞም ንምዕባይ ኣበርክቶኡ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዝገለፁ ኣይተ መላኩ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ እንትንሓስብ ፍርያት ሕርሻ ንዘቀነባብሩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍ ኣድላዪ 'ዩ ምባሎም መረዳእታ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ይሕብር።
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኢንዱስትሪታት ጎጆ ብምጥንኻር ናብ ዓበይቲ ፋብሪካታት ንክዓብዩ ደገፍ ክግበር እዩ
Apr 17, 2024 7
ኣዳማ/ሚያዝያ 9/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኢንዱስትሪታት ጎጆ ብምጥንኻር ናብ ዓበይቲ ፋብሪካታት ንክዓብዩ ዝተፈላለዩ ደገፋት ከምዝግበሩ ቢሮ ፈጠራ ዕድል ስራሕን ክእለትን እቲ ክልል ገሊፁ። ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ኢንዱስትሪ ጎጆ ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተዋፈሩ ማናእሰይ ናብ ስራሕ ኣትዮም እዮም። ምክትል ሓላፊት ቢሮ ፈጠራ ዕድል ስራሕን ክእለትን ክልል ኦሮሚያ ወይዘሮ መገርቱ መሀመድ ኣብዚ እዋን ከምዝበልኦ፤ ዓቕሚ ፈጠራ ስራሕ እቲ መንእሰይ ዘዕብዩ ኢንዱስሪታት ጎጆ ናብ ዓበይቲ ፋብሪካታት ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ደገፋት ክግበሩ እዮም። ብፍላይ ድማ ኢንዱስትሪታት ጎጆ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዝኽእሉ ምዃኖም ብምግላፅ ኣብዚ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ዜጋታት ብዝበለፀ ንክጠናኸሩ ኣድላይ ደገፋት ክግበሩ እዮም ኢለን። ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ጎጆ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ስርሖም ንምስፍሕፋሕ ዝሕግዝዎም ደገፋት እታዎታትን ፋይናንስን ንክግበረሎም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ከምዝስራሕ እውን ኣረዲአን።
ኣብ ምርባሕ ደርሆን እንቋቑሖን ዝተዋፈሩ መናእሰይ ከተማ ኣርባምንጭ ዕዉታት ምዃኖም ገሊፆም
Apr 17, 2024 11
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ልምዓት ሃፍቲ ደርሆ ዝለዓለ ረብሓ ካብ መንጎ ዘርክቡ ዘዋፅኡ ዘፈራት ግብርና ከተማ ብቐዳምነት ይፅራሕ። ምርባሕ እንቋቑሖን ስጋን ደርሆ፣ ናይ ሓደ መዓልቲ ጫቍት ምዕባይ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ዝለዓለ ረብሓ ዘርክቡን ንብዙሓት ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩን ዓውድታት ምዃኖም ይግለፅ። ዋንዛ መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ምርባሕ ደርሆ ኣብ ከተማ ኣርባምንጭ ሴቻ ጫሞ መንደር ክልተ ውሽጢ ይርከብ ብ150 ሽሕ ኣኽስዮንን ብ120 ሽሕ ብልቓሕ ብዝተረኸበ መጀመሪ ካፒታልን 2013 ዓ.ም ተመስሪቱ። ኣካቢት እቲ ማሕበር መንእሰይ ዘቢደር ከበደ ትምህርቲ ዛዚምና ስራሕ መንግስቲ ካብ ምፅባይ ዘለና ንእሽተይ ገንዘብ አዋህሊልና ስራሕ እንተንፈጥር ዝሓሸ ምዃኑ ስለዝኣመንናሉ ኣብ 2013 ዓ.ም ተዋዲድና ትብል። ነቲ ስራሕ እንትንጅምር ኹሉ ነገር ኣማሊእና ኣይነበረን ዝበለት መንእሰይ ዘቢደር ከበደ ዘለና ናይ ስራሕ ሞራልን ምልዕዓልን ሒዝና ናብቲ ስራሕ ንምእታው ቤት ፅሕፈት ግብርና ከተማን ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማን መሬት ብምፍቃድ ንሕቶና መልሲ ስለዝሃበና ስራሕ ጀሚርና ክትብል ትገልፅ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እናተራብሑ ካብ ዝርከቡ ደራሁ ብማእኸላይ 270 እንቋቑሖ ብመዓልቲ ከምዘፍርዩ ብምግላፅ 81 ሽሕ ብር ወርሓዊ ዘይተፃረየ ኣታዊ ከምዝረኽቡ ትዛረብ። ብምርባሕ ደርሆን እንቋቑሖን ዝተጀመረ ስራሕ ዘርከቦ ረብሓ ድልየት ምግቢ ኣባላትን ስድራቤትን ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ብዘርከቦ ትርፊ ንኻልኦት መርባሕቲ መቀነባበርን መሸጥን ምግቢ እንስሳት ኣጣይሾም ናብ ስራሕ ምእታዎም ትገልፅ ክብል ኮሙዩኒኬሽን እቲ ክልል ይሕብር።
ቪዲዮታት
ሳይንስን ቴክኖሎጅን
"ኣስተውሎት" ዝተብሃለ ሳይንሳዊ ፊልም ዓበይቲ ንጥበብ ሳይንስ እዚ ዘበን ዘለዎም ድሌት ዝውስኽ እዩ-ተምሃሮ
Apr 17, 2024 13
  ኣዲስ ኣበባ/ሚያዝያ 9/2016 (ኢዜኣ) "ኣስተውሎት" ዝተብሃለ ሳይንሳዊ ፊልም ዓበይቲ ንጥበብ ሳይንስ እዚ ዘበን ዘለዎም ድሌት ዝውስኽን ተስፋ ኢትጵያ ዘርእን ምዃኑ ኣብ ምረቓ እቲ ፊልም ዝተረኸቡ ተምሃሮ ገሊፆም። ብኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ "ኣስተውሎት" ዝተብሃለ ሳይንሳዊ ፊልም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ። እዚ ሓቃዊ ታሪኽ መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ ፊልም፤ ፍሉጣትን ሓደሽትን ተዋሳእቲ ዝተሳተፍሉ እንትኸውን ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ዝበፅሐሉ ብርኪ፣ተሞኩሮ ኢትዮጵን ተስፋ መፃኢ ወለዶን ዘርኢ እዩ። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ 2ይ ብርኪ ጥቁር ኣንበሳ ቃልአብ ሲሳይን ብሌን ኤልያስን፤ እዚ ፊልም ሳይንሳዊ ጥበብ ሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ዘለዎ ኩለ መዳያዊ ረብሓ ብኣግባቡ ዝተረዳእናሉ እዩ ኢሎም። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሓዳሪ ኣወዳት ገላን ዝኾኑ ኣብዲ መገርሳ፣ ኤባ ዓለሙን በረከት ደስታን ብግደኦም፤ ኢትጵያ ብሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ዝሰርሐቶም ዝተባብዑ ስራሕቲ ካብቲ ፊልም ከምዝተረድኡ ገሊፆም። ዓበይቲ ኣብ ቀፃሊ ብመዳይ ሳይንስ ልዑል ፍልጠት ንክሕዙን ሃገሮም ንምግልጋልን ዓብይ ድሌት ንክሓድሮም ዘኽእል ስራሕ ጥበብ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም።
ውፅኢታት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብምድጋፍ ኣብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ልዑል ውፅኢት ንክምዝገብ እናተሰርሐ እዩ-ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ
Apr 12, 2024 41
  ኣዲስ ኣበባ/ሚያዝያ 4/2016 (ኢዜኣ) ውፅኢታት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብምድጋፍ ኣብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ልዑል ውፅኢት ንክምዝገብ እናተሰርሐ እዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። "ደስታ" ዝተብሃለት ሮቦት ምስ ፍሉጥ በዓል ሞያ ሙዚቃ ጃዝ ሙላቱ ኣስታጥቄ ብምዃን ትማሊ ምሸት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምርኢት ሙዚቃ ኣቕሪባ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ፤ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ፣ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ፣ኣብ ፈጠራ ስራሕን ቴክኖሎጅን ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያን ፃውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ኣብዚ እዋን ከምዝበልዎ፤ ኢትዮጵያ ኣብ ሽግግር ኣርቴፊሻል ኢንትለጀንስን ቴክኖሎጅን ትኹረት ሂባ እናሰርሐት እያ። ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ትኹረት ዓለም ምዃኑ ብምሕባር፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ኣብታ ኣህጉር ዝረኣዩ ዝተሓላለኹ ፀገማት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ከምዝኸውን ገሊፆም። ስለዝኾነ እውን መንግስቲ ቤት ምኽሪ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ብምጥያሽ ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ካልኦት ዲጂታል ኣማራፅታትን ንምጥንኻር ብትኹረት እናሰርሐ ከምዝርከብ ተዛሪቦም። ነዚ ስዒቡ ከም "ደስታ" ዝበሉ ሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ብምፍጣር ንህንፀት ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዝህቦ ትኹረት ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ሓቢሮም። ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ብግደኦም፤ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ሃገር ዝተጀመረ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ብምሕጋዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምጥቃም ከምዘኽእል ኣረዲኦም። "ደስታ" ሮቦት መርሃ ግብሪ ምርኢት ሙዚቃ ንክተዳልው ዝተገበረ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትጵያን ኣይኮግ ላብስን ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ብምትሕብባር እዩ። "ደስታ" ሮቦት ቋንቋ ኣምሓርኛ ምዝራብ ዘኽእል ፕሮግራም ዝተፅዓነላ እንትትኸውን ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብቋንቋ ኣምሓርኛ መደረ ኣስሚዓ።
አብ ኢትዮጵያ ስታርት አፓት ብስፍሓት ናብ ዐዳጋ ንምእታው ነቲ ስነ ምህዳር ጡጡሕ ናይ ምግባር ስራሕ እናተሰርሓ እዩ
Apr 12, 2024 43
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/4/ 2016 /ኢዜአ/አብ ኢትዮጵያ ስታርት አፓት ብስፍሓት ናብ ዐዳጋ ንምእታው ነቲ ስነ ምህዳር ጡጡሕ ናይ ምግባር ስራሕ እናተሰርሓ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ስታርት ኣፕና ብህፁፅ፣ ብፅርየትን ስፍሓትን ናብ ዕዳጋ ንምእታው ይስራሕ ከምዘሎ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጡ። ክሳብ 20 ሚያዚያ 2016 ዓ.ም ዝፀንሕ ኤግዚብሽን "ስታርት ኣፕ" ኢትዮጵያ ኣብ ሙዚየን ሳይንስ ንዑደተኛታት ክፍቲ ኮይኑ። ስታርት ኣፓት ዘለዉዎ እወንታዊ ዕድላት ብምጥቃም ውፅኢታዊ ንክኾኑ ናይ ምድጋፍ ስራሕ ይስራሕ ከምዘሎ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ባይሳ በዳዳ (ዶ/ር) ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ስታርት ኣፕ ንምድጋፍን ንምትብባዕን ዝተዘርገሐ ኣሰራርሓ ናይ ወፃኢ ስታርት ኣፕና ከምዝእንግድ ሓቢሮም። ዕላማ እቲ ኤግዚብሽን፥ ስታርት ኣፓት ዘለዎም ፍሪያት፣ ኣገልግሎትን ምህዞን፣ ትካላት፣ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲን ተምሃሮን ንክርእይዎ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሰብ ሃፍቲን ስታርት ኣፓትን ዝምድና ንክፍጠር ምግባር ከምዝኾነ ተሓቢሩ።
ስፖርት
ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ
Apr 18, 2024 0
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ተዓዊታ ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/10/ 2016 /ኢዜአ/ቤተልሔም ወልዴ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓወት ቐኒዕዋ። እቲ ተጓሳጢት ኣብ ካልኣይ ዙር ከቢድ ሚዛን ብምዕራፍ ብውሳነ ዳይና ከምዝተዓወተት ተገሊፁ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕቲዮ፥ ኢትዮጵያ በምውካል ዝተሳተፉ ኣቡዱሰላም ኣቡበከር፣ ኣቡበከር ሰፋንን ኤርሚያስ መስፍንን ክምዝተስዓሩ ኣብ ፌዴሬሽን ጉስጢት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ፒኤስጂን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ናብ ፍርቂ ፍፃመ ሓሊፈን
Apr 17, 2024 9
  ኣዲስ ኣበባ /ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ትማሊ ምሸት ሰዓት 4:00 ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ርብዒ ፍፃመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ፒኤስጂን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ናብ ፍርቂ ፍፃመ ሓሊፈን። ባርሴሎና ኣብ ሜዳኣ ንፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ዠርሜይን (ፒኤስጂ) ኣተኣናጊዳ 4 ን 1 ብዝኾነ ውፅኢት ተሳዒራ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፓሪስ ፓርክ ዴፕሪንስ ዝገበረኦ ፀወታ ባርሴሎና 3 ን 2 ብዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ዝተመለሰት ይኹን እምበር ብድምር ውፅኢት 6 ን 4 ብምስዓራ ካብቲ ሻምፒዮና ወፂኣ። ብካሊእ መዳይ ስፔናዊት ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ኣብ ዝገበረኦ ናይ መልሲ ፀወታ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኣብ ሜዳኣ ሲግናል ኢዱና ፓርክ 4 ን 2 ስዒራ። ኣብ ቀዳማይ ዙር ፀወታ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኣብ ሜዳ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ 2 ን 1 ትሰዓር እምበር ትማሊ ብዝረኸበቶ ዓወት ብድምር ውፅኢት 5 ን 4 ብምስዓር ናብ ፍርቂ ፍፃመ ሓሊፋ።
ሰናይት ኣሰፋ፡ ካብ ሰርከስ ትግራይ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ዝደመቐት ኰኾብ
Apr 8, 2024 62
  “ሰርከስ ንዓይ ዓለመይ፡ ህይወተይ እዩ” ብምባል እያ ትገልፆ። ህይወተይ ኢላ ካብ ትገልፆን ትነብሮን ዘላ ሕልሚ ቍልዕነታ ዝረኸበቶ ዓብይ ከስቢ፡ “ንኻልኦት ኣብነት ምዃነይ’ዩ” ትብል፡ እዛ ኣብ ትግራይ ተወሊዳ ዝዓበየት፡ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለም ብሰርከስ ዝደመቐት ሰናይት ኣሰፋ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እትነብር ዘላ ሰናይት፡ ኣብ ኣሜሪካ፡ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ስጳኛ፡ ስዊዘርላንድ፡ ዱባይ፡ ቻይና፡ ጀርመን፡ ሮማንያ፡ ቤላሩስን ኣውስትራልያን ብዘቕረበቶ ዘደንቕ ምርኢት ኰኾብ መድረኽ ኰይና ደሚቓ ኣላ። እዛ ኣብ ዓለምለኻዊ ንጥፈታት ሰርከስ እትዋሳእ መንእሰይ ሰናይት፡ ኣብ ትግራይ ከተማ ውቕሮ እያ ተወሊዳ፤ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ዓብያ። ሰናይት፡ ገና ጓል 11 ዓመት ህጻን እንተላ እያ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰርከስ ትግራይ፡ ጥበብ ሰርከስ ዝቐሰመት። “ሰርከስ ትግራይ ንብዙሓት ከምዚ ከማይ ዘፍረየ ገዛ እዩ። ኣነ’ውን ሰርከስ ኣብዚ ምጅማረይ፡ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ።” እታ ብፍቕሪ ሰርከስ ዝተሳሕበት ሰናይት፡ ‘ሰርከስ ይትረፍኪ፡ ኣብ ትምህርትኺ ኣድህቢ፡ ዝብል ማዕዳን ፀቕጢ ስድራኣን ማሕበረሰባን በዲሃ ነቲ እትፈትዎ ሞያ ሰርከስ ብፍቕሪ ስዒባቶ። “ኣብ ኢትዮጵያ ይዅን ኣብ ትግራይ ንወለድኻ ኢኻ ትሰምዕ። ወለደይ ‘ካብ ሰርከስ፡ ትምህርቲ ይሓይሽ’ ብምባል፡ ፀቕጢ ይገብሩለይ ነይሮም። ካብ ስድራይ ይዅን ካብ ኣዕሩኽተይ ተቓውሞ ይበዝሓኒ ነይሩ። ሰባት ‘ንቤተሰብኪ ዘይትሰምዒ ሰርከስ እንታይ ክገብረልኪ’ዩ? ጓል እንድኺ ኣብ ገዛኺ ኮፍ ዘይትብሊ?’ ይብሉኒ ነይሮም። ግን ንሞያ ሰርከስ ስለ ዝፈተኹዎ ውሽጠይ ኣይተቐበሎን” ትብል፡ ነቲ ዘጋጥማ ዝነበረ ብድሆታት ብምዝካር። ብሓደ ወገን፡ ‘ኣይፋሉን ኣብ ትምህርትኺ ኣድህቢ’ ዝብል ማዕዳን ፀቕጥን ወለዳ ክትመልእ፡ ብኻልእ ሸነኽ ከኣ ንሰርከስ ዘለዋ ድሌት ክተተግብር ግድል ኰይኑዋ። “ትምህርቲ ምሉእ መዓልቲ እመሃር እሞ፡ ኣጋ ምሸት ምስ መሓዛይ ከፅንዕ እየ ኢለ፡ ንወለደይ ኣታሊለ ናብ ሰርከስ ይኸይድ። ሓደ ሓደ ግዘ ኣቦይን ኣደይን ከይጥርጥሩኒ፡ ሰርከስ ዝሰርሐሉ ‘ታይት’ ብውሽጢ፡ ብላዕሊ ድማ ቀምሽ ተኸዲነ፡ ደብተርን ቦርሳን ሒዘ እየ ዝኸይድ ነይረ።” ASSEFA ብሰንኪ ድሌት ጓሎም ስድራ እንዳ ኣቦይ ኣሰፋ ኣብ ክልተ ተኸፈለ…። “ኣደይ መምህር’ውን ስለ ዝዀነት፡ ንኣቦይ፡ ‘ድሌታ እንተዀይኑ ሰርከስ ትቐፅል’ ትብሎ ነይራ፤ ኣቦይ ግን ኣይተቐበላን።” ናብ ሰርከስ ኣብ ትኸደሉ እዋን፡ ወላዲታ ‘ናብ ዕዳጋ እየ ልኢኸያ’ እናበለት ብዙሕ እዋን ትሽፍነላ ከም ዝነበረት ትዝክር። ሓደ መዓልቲ ግን፡ ሕዚ ብሂወት ምስ ዘየለዉ ወላዲኣ ኣይተ ኣሰፋ ጐፍ ንጐፍ ክትገጥም ዝገብር ህሞት ተፈጠረ። ሰናይት ነታ መዓልቲ እቲኣ ፍፁም ኣይትርሰዓን። “ንምርኢት ኣብ ንለማመደሉ ዝነበርና እዋን፡ ኣብኡ ሓዲረ። ኣቦይ ካብ ስራሕ ኣምስዩ መጺኡ ይድቅስ እሞ፡ ንግሆ ተሲኡ ‘ሰናይት ናበይ ከይዳ?’ ኢሉ ይሓትት። ኣደይ ‘ልኢኸያ’ ኢላ። ሃንደበት ንሓፍተይ ይሓታ እሞ፡ ‘ገዛ ኣይሓደረትን’ ትብሎ። ኣቦይ፡ ናብቲ ሰርከስ ዝሰርሐሉ ቦታ ሓታቲቱ መፂኡ። ርእይ ምስ ኣበልኽዎ ብስምባደ መኺኸ…ከመይ ገይሩ ኣግንዩኒ ኢለ ደንጊፀ…ናብ ገዛ ወሲዱ ሓመድ ድፋጫይ ኣውፂኡኒ። እቲ መውቃዕቲ ግን ዝያዳ ፍቕሪ ሰርከስ ኣሕዲሩለይ” ትብል። ወላዲኣ፡ ሰናይት ኣብ ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ምሉእ መዓልቲ ክትመሃር ካብ ምግባር ሓሊፎም፡ ጓሎም ናብ ሰርከስ ንከይትኸይድ የኽእል እዩ ዝበልዎ ኵሉ ገይሮም፡ ኣይሰመረሎምን። 'ሕልመይ ዘግሃደ ዕድል' ሰናይት ኣሰፋ፡ ኣብ ውድድር ሮማንያ ታለንት ሰናይት እግሪ እግሪ ኣቦኣ ሓልያ ሞሊቓ ናብ ሰርከስ ክትኸይድ፡ ኣይት ኣሰፋ ኣብ ገዛኣ ኣብ ዝሰኣኑዋ ክቝጥዑ ዓመታት ሓሊፉ። ሓደ እዋን ግና ሓንቲ ሞንጐልያዊት ኣሰልጣኒት ሰርከስ፡ ኣብ ሰርከስ ዝነጥፋ ኣዋልድ ክትምልምል፡ ናብ መቐለ መፀት። ምምፃእ እዛ ወፃእተኛ፡ ንሰናይት “ሕልማ ዘግሃደ ዕድል” ኰነ። ሓደ ምስ ወላዲኣ ዝነበራ ኣፈላላይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክትፈትሕ፡ ካልኣይ ድማ መፃኢኣ ንኸተጣጥሕ፡ ትብዓት ኣስነቓ። “ንኣቦይ እዚ ዓብይ ዕድል ስለዝዀነ፡ ሰርከስ ክሰርሕ ክትፈቕደለይ ኣለካ። ናብ ትምህርቲ’ውን ኣይኸይድን ኢለዮ። ኣይተቐበሎን… እታ ሞንጐልያዊት ናብ ዘዳለወቶ ዕፁው መሰልጠኒ ቦታ፡ ንኽልተ ሰሙን ካብ ገዛ ጠፊአ ከይደ።” ምጥፋእ ሰናይት፡ ወላዲኣ ኣብ መወዳእታ ንድሌት ጓሎም ክቕበሉ ኣገዲዱዎም።   ሰናይት፡ ድሕሪ እቲ በታ ሞንጐልያዊት ዝረኸበቶ ስልጠናን ዕድልን፡ ጓል 14 ዓመት እንተላ፡ በቲ እትፈትዎን ልዕሊ ትምህርቲ ቀዳምነት ዝሃበቶን ሞያ ናብ ቻይና ብምኻድ፡ ንፈለማ እዋን ንዓለምለኸ ተመልከትቲ ብጕጅለ ምርኢት ሰርከስ ኣርአየት። “ኣብ ቻይና ንክልተ ወርሒ ዝገበርክዎ ጕዕዞ ሰርከስ ፅቡቕን ዕዉትን ነይሩ። ገና ጓል 14 ዓመት ኰይነ፡ እሞ ድማ ንመጀመርታ እዋን ካብ ዓደይ ወፂአ ምርኢት ዘርኣኹሉ፣ ዝቃወሙኒ ዝነበሩ’ውን፡ ‘በቃ ሰርከስ መገዲ ህይወታ’ዩ’ ኢሎም ምቅዋሞም ገዲፎም ክቕበሉኒ ዘኽኣለ ስለዝነበረ፡ ኣብ ህይወተይ ዘይርስዖ መድረኽ’ዩ” ትብል። እዚ ኣብ ቻይና ዝነበራ መድረኽ፡ ሰናይት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምርኢት ከተቕርብ ኣፍደገ ዝኸፈተ ዕድል ነይሩ። ሰናይት ድሕሪ ናይ ቻይና መገሻኣ፡ ኣብ ዱባይ፡ ስጳኛን ስዊዘርላንድን ምስ ጕጅለ ሰርከስ ምርኢት ኣቕሪባ። ብድሕሪ እዚ ድማ፡ ብውልቃ ብዙሕ ዕድላት ረኺባ። “ሓቂ ንምዝራብ ብጕጅለ ምስራሕ ብሕታውነት ከይስመዓካ ዝገብር’ኳ እንተዀነ፡ ብውልቅኻ ምስራሕ ግን ንርእስኻ ሓላፍነት ስለ እትወስድ ክትጥንክር ይገብረካ’ዩ፤ ካብ ብጕጅለ ብውልቀይ ዝሰራሕኽዎ ስራሕ ዕውትቲ ክኸውን ኣኽኢሉኒ ኢለ እሓስብ” ትብል። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ንምርኢት ኣብ ትኸደሉ ኣባላት ጕጅለኣ ዝነበራ መሓዙታ፡ ኣብ ዘዝኸዳኦ ሃገር ክተርፋ እንከተዋ፡ ሰናይት ነዚ ኣይመረጸቶን። “ብዝወጻእክዎ ክተርፍ ኣይደለኹን፤ ምኽንያቱ ብኽእለተይ ክዕወት እናኽኣልኩ ንምንታይ እየ ዝተርፍ? ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብ ዝጠዓመካ ሃገር ንምትራፍ ቀሊል እዩ ነይሩ፤ ግና ካብ ናይ ህይወት መስመርካ እዩ ዘውፅአካ” ትብል፡ ሰባት ንዕላማኦም ጽኑዓት ክዀኑ ከም ዘለዎም ብምሕባር። ‘እምበር’ከ እቲ ነብሳ ዓፅሚ ኣለዎ ዶ?’   ኣብ ኣሜሪካ ውድድር ‘ኣሜሪካስ ጎት ታለንት’፡ ላስቬጋስ፡ ኒውዮርክ፡ ጀርመን፡ ሮማንያ- ‘ሮማንያ ጎት ታለንት’፡ ቤላሩስ፡ ኣውስትራልያ-‘ሲድኒ ኦፍ ዘ ሃውስ’ን፡ ዓባይ ብሪጣንያ-‘ለንደን ፓላድዮ’ን፡ ሰናይት ኣብ መድረኽ ክትደምቕን ሰብነታ ክተዓፃፀፍን ብቐጥታ ዝተዓዘቡ ተመልከትቲ፡ ብኽእለታ ተደኒቘምን ንኢዶማን እዮም። ሰናይት ኣሰፋ ምስ ዳኛ ‘ኣሜሪካስ ጎት ታለንት’ ሳይመን ኮወል፡ ኣብ ሎስኣንጀለስ ውድድር ‘ኣሜሪካስ ጎት ታለንት’ ምስ ሰርከስ ዲሰለይ ምርኢት ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ሰናይት እትሰርሖ ቅዲ ሰርከስ ‘ኮንትሮሽን’ (ምትዕጽጻፍ) ዝበሃል ኰይኑ፡ ኣብ መድረኽ ደይባ ትፈጥሮም ዓይነታት ምርኢታትን ምህዞታትን፡ ንተዓዘብቲ ኣብ ኣድናቘት ኣጥሒሉ፡ ‘እምበር’ከ እቲ ነብሳ ዓፅሚ ኣለዎ ዶ?’ ብምባል ኣስደሚሙዎም’ዩ። ሰብነታ ከም ፕላስቲክ’ዩ ዝተዓጻጸፍ። እዚ ዓይነት ቅዲ ቀሊል ከም ዘይኮነ እትገልፅ ሰናይት፡ ክንዮ እቲ ተፈጥሮኣዊ ብቕዓታ ተዓጻጻፍነት ሰብነታ ንምቕጻል፡ መዓልታዊ ልምምድ ከም ትገብር ትገልፅ። “ቈልዓ ኰይነ ሰርከስ እንትሰርሕ፡ ሕማም’ኳ ዝስመዓኒ ኣይመስለንን፤ ሕቘይ ብተፈጥሮ ብጣዕሚ’ዩ ዝዕፀፍ። እቲ ስራሕ እናማዕበልክዮ ምስ ትመፂ ግና፡ ቅሩብ እናኸበደ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ተዓጻጻፋይነት ሰብነተይ ንምሕላው፡ መዓልታዊ ንኽልተ ሰዓት ልምምድ እገብር” ትብል። ካብ መዓልታዊ ልምምድ ብተወሳኺ፡ ምግብታት ኣገዳሲ ተራ ስለዝህልዎም፡ እትበልዖም ምግብታት’ውን ተጠንቂቓን መሪፃን እያ ትምገብ። “ደቂኣንስትዮ መፃኢአን ብርሃን እዩ። ኣነ ኵሉ ግዘ መፃእየይ እየ ዝሓስብ፤ መፃኢኺ ትሓስቢ እንተዄንኪ ብግዝያዊ ነገር ኣይትታለልን። ‘ሕዚ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ? ንመፃኢ’ኸ እንታይ እየ ክኸውን ዝደልይ?’ ኢለን ንባዕለን እንተሓቲተን፡ እቲ መልሲ ክረኽብኦ እየን” ብምባል፡ ተመኵሮ ህይወታ ተካፍል። ሰናይት፡ ካብቲ እትፈትዎ ሰርከስ ብተወሳኺ፡ ንርእሳ ኣብ ኢንዳስትሪ ፊልም’ውን ክትርእያ ትብህግ። ነዚ ድሌታ ጋህዲ ንምግባር ድማ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ለንደን ኮሌጅ ሲቲ ሊት-City Lit College ትምህርቲ ተዋስኦን ‘ሞካፕ’ን ትመሃር ኣላ። “ካብ ሰርከስ ብተወሳኺ ‘ኣክቲንግ’ እፈቱ እየ። ምስ ኮንትሮሽን (ምትዕፅፃፍ) ብዝዛመድ ናብ ፊልም ክኣቱ እደሊ። ነዚ ኣብ ዝምችው ፅቡቕ ዓዲ ስለዘለኹ፡ ንድሌተይ የማዕብሎ ኣለኹ” ትብል። እዛ ኰኾብ ሰርከስ ዝዀነት ሰናይት ኣሰፋ፡ ገና ጓል 11 ዓመት ኰይና ሀ ኢላ ኣብ ዝጀመረቶ ጥበብ ሰርከስ፡ ን13 ዓመታት ሰሪሓ ኣላ። “ፈተና ህይወት ሰጊረ ኣብዚ ብርኪ ምብፃሕ፣ ኣሰልጠንተይ እቲ ዝሓለፍክዎ ፈተና ተረዲእዎም ድማ ንኻልኦት ከም ኣብነት ክገልፁኒ ምርኣይ፣ ንካልኦት ኣዋልድ ኣብነት ምዃነይ ብጣዕሚ እሕጎስን ፅቡቕ እስመዓንን። እዘን ኣዋልድ እውን ይጥንክራ” ትብል። እዚ ኣብ ልባ ዝሓደረ ፅቡቕ ስምዒት ከኣ፡ ኣዋልድ ሰገናት በቲ ንሳ ዝሓለፈቶ ብድሆ ከይሓልፋ፡ ንመፃኢ ዓብይ ሕልሚ ክትሕልን ከም ዝደረኻ ትገልፅ። “ኣምላኽ ዓድና ሰላም እንተገይሩልና፡ ኣነ ብሰርከስ ዝረኸብክዎ ዕድልን ዓወትን፡ ካልኦት ኣዋልድ’ውን ንክረኽብኦ፡ ኣብ ትግራይ ቤት-ትምህርቲ ሰርከስ ብምኽፋት፡ ንኣዋልድ ሰርከስ ከምህር እምነ” ብምባል፡ ንቢቢሲ ባህጊ ፅባሓ ገሊፃ።
ሓለዋ ኸበቢ
ኣብ ክልል ሶማሌ  ብርክት ዝበለ ረብሓ ዘለዎም ልዕሊ 1 ነጥቢ 4 ሚሊዮን ፈልስታት ንተኸላ ተዳሊዮም
Apr 13, 2024 39
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/5/2016/ኢዜአ/ኣብ ክልል ሶማሌ ብርክት ዝበለ ረብሓ ዘለዎም ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ኣርባዕተ ሚሊዮን ፈልስታት ሎሚ ዓመት ንኽትከሉ ከምዘዳለወ ቢሮ ሓለዋ ኸባቢን ምምሕዳር መሬት ገጠርን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ቢሮ ኣይተ ዩሱፍ መሓመድ ከምዝገለፅዎ፤ እቲ ቢሮ ብለውጢ ነባሪ ኣየር ዝፍጠሩ ፀገማት ንምክልኻል ዝሕግዙ ፈልስታት ብምፍላስ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ዕዉት ንምግባር እናሰርሐ ይርከብ በዚ 'ውን ኣብ ሞዴል ማእኸል መፍለሲ ፈልሲ ጅግጅጋ፣ ጎዴ፣ ዶሎ ኣዶን ደገሃቡርን ኣብ ዝተጣየሹ ማእኸላት መፍለሲ ፈልሲ እቲ ቢሮ ፈልስታት ከምዘዳለወ ገሊፆም። ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሻራ ልዕሊ 51 ሚሊዮን ፈልስታት ከምዝተተኸሉን ካብዚኣቶም 'ውን እቶም 71 ሚኢታዊ ዝኣኽሉ ምፅዳቖም መረዳእታ ቢሮ ሓለዋ ኸባቢን ምምሕዳር መሬት ገጠርን እቲ ክልል ይሕብር።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝመፅእ ኽረምቲ ዝትከሉ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ፈልስታት እናተዳለዉ 'ዮም
Apr 5, 2024 74
  አዲስ አበባ/መጋቢት/27/2016/ኢዜአ/ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝመፅእ ኽረምቲ ዝትከሉ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ፈልስታት ናይ ምፍላስ ስራሕቲ እናተሰርሐ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሊጡ። ዳይሬክተር ልምዓትን ኣጠቓቕማን ደኒ እቲ ቢሮ ኣይተ ተስፋይ ተክለሃይማኖት ከምዝገለፅዎ፤ ኣብ ዝቕፅል ኽረምቲ ንዝስርሑ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ፈልስታት ናይ ምፍላስ ስራሕቲ እናተሰርሐ 'ዩ። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝመፅእ ኽረምቲ ንዝካየድ መርሃ ግብሪ ተኸላ ፈልሲ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃኖም ኣመላኺቶም። ስነ-ምህዳር ንምሕላው ዘኽእሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃኖም ዝገለፁ እቶም ዳይሬክተር፤ በዚ መሰረት 'ውን ሎሚ ዓመት ልዕሊ 38 ሽሕ ሄክታር መሬት ብፈልሲ ንምሽፋን ትልሚ ከምዝተትሓዘ ሓቢሮም። ብተወሳኺ 'ውን ዛጊድ ልዕሊ 35 ሽሕ ሄክታር መሬት ስራሕቲ ካርታ ከምዝተዛዘመ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት መፍለሲ ፈልሲ 20 ሚሊዮን 556 ሽሕን ፈልስታት ናይ ምፍላስ ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ 195 መንግስታዊ፣ ናይ ማሕበራትን ውልቀሰባትን ጣብያታት ፈልሲ እናፈለሱ ዝርከቡ ፈልስታት መብዛሕቲኦም ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ዘለዎምን ሃገር በቆልን ምዃኖም እቶም ዳይሬክተር ኣፍሊጦም።
ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 6 ነጥቢ 3 ቢልዮን ፈልስታት ንተኸላ ተዳሊዎም-ሚኒስቴር ግብርና
Mar 29, 2024 60
  ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 20/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 6 ነጥቢ 3 ቢልዮን ፈልስታት ንተኸላ ከምዝተዳለዉ ሚኒስቴር ግብርና ገሊፁ። ኣብቲ ሚኒስቴር መራሒ ፈፃሚ ስራሕ ኣጠቓቕማን ልምዓትን ሃፍቲ ተፈጥሮ ፋኖሴ መኮንን ንኢዜኣ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ክረምቲ 6 ነጥቢ 5 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ። ነዚ ስዒቡ ክሳብ ሕዚ 6 ነጥቢ 3 ቢልዮን ፈልስታት ንተኸላ ከምዝተዳለዉ ብምሕባር እቶ ዝተረፉ ፈልስታት ድማ ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ንምድላው ብትኹረት እናተሰርሐ እዩ ኢሎም። እቲ መርሃ ግበሪ ተኸላ ፈልሲ ውፅኢታዊ ንክኸውን መትከሊ ፈልስታት ጎዳጉዲ ብኣግባቡ እናተዳለዉ ምዃኖም እውን ኣረዲኦም። ክሳብ ሕዚ ዝተተኸሉ ፈልስታት ብዝተገበረ ኽትትል መጠን ምፅዳቕ እቶም ፈልስታት ልዕሊ 90 ሚኢታዊ ከምዝበፅሐ ተዛሪቦም። እቶም ፈልስታት ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ብምፅዋር ከምኡ እውን ነፂፎም ዝነበሩ ሩባታት ማይ ንክሕዙ ከምዘኽኣለ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ተሳልጦ ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ብምክልኻል ንካልኦት ሃገራት መርኣያ ከምዝኾነ እውን ፀሪሖም።
ዓለም ለኸዊ ዜናታት
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ማዕቐብ ክተንብር ትሕነ ከምዘላ ተፈሊጡ
Apr 17, 2024 16
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/2016 /ኢዜአ/ኣሜሪካ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልቲታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ማዕቐብ ከምተንብር ኣፍሊጣ። ኣማኻሪ ብሄራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን÷ “ኣሜሪካ ኣብ ሰብ ኣልቦ ድሮንን ፕሮግራም ሚሳኤልን ኢራን ዒላማ ዝገበረ ማዕቐብ ክተንብር ኢያ” ኢሎም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ንዘብዒ ኣብዮታዊ ኢራንን ሚኒስቴር ምክልኻልን ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝድግፉ ኣካላት ማዕቐብ ከምተንብር ኣጠንቂቖም። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ስዒቡ ናይ ሕነ ምፍዳይ ግብረ መልሲ ንመሃብ ፕሬዚዳንት ባይደን መሓዙት ኣሜሪካ ምስ ዝኾና ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 እናዘተዩ ከምዝኾኑ እውን ገሊፆም፡፡ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ናይ ኣየር መከላኸሊታትን ስርዓታት ቅደመ መጠንቀቕታን ከምዝሃነፀት ብምሕባር፤ እዚ ድማ ሚሳኤላት ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ውፅኢታዊ ከይኾኑ እናገበረ ከምዝኾነ ኣብሪሆም፡፡ “ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝንበሩ ሓደሽቲ ማዕቐባት ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ዘዳኽሙን ዓቕመ ኣፅዋር ንምቁፅፃር ዝሕግዙን ኢዮም” ምባሎም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ኣመልኪቶም፡፡
ታይዋን፡ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝሓየለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ አጋጢምዋ
Apr 3, 2024 61
ኣርባዕተ ሰባት ቀቲሉ ተባሂሉ። እቲ 7.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣብታ መበገሲ’ቲ ምንቅጥቃጥ ዝዀነት ከተማ ሁዋሊን፡ ጻዕርታት ህይወት ኣድሕን ዝካየድ ዘሎ ኰይኑ፡ ብዙሓት ህንጻታት ከምዝፈረሱ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተራእየ ዀይኑ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣስታት 5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ኣብታ ሓውሲ ደሴት ዘጋጠመ ዝሓየለ ዝተበሃለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ብሓያል ምህማም-መሬት ዝተናወጸ ኣኽራናዊ ውሽጣዊ ክፋል ታይዋን እውን ተሰሚዑ። ኣብ ርእሰ ከተማ ታይፐይ፡ ህንጻታት ክነቓነቑ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስልታት ተዘርጊሑ። "እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ መሬት ዝቐረበ ኰይኑ፡ ከቢድ'ዩ። ኣብ መላእ ታይዋንን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ደሴታትን ተሰሚዑ'ሎ። ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት እቲ ዝሓየለ'ዩ" ይብል ዳይረክተር ማእከል ስነ-ምድራዊ ምንቅጥቃጥ-ምድሪ ታይፐይ ዉ ቺየን ፉ። ሃገራዊ ትካል መጥፋእቲ ሓዊ ከምዝበሎ፡ ኣብ ከባቢ ሓደ ሃገራዊ ፓርክ ሓደ ሞይቱ ካልኦት ሰለስተ ድማ ቆሲሎም። ልዕሊ 50 ሰባት ከምዝቘሰሉ፡ ገሊኦም ድማ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ህንጻታትን ገለርያታት ተዓጽዮም ከምዘለዉ እቲ ትካል ወሲኹ ሓቢሩ። ታይዋናዊ ትካል ምፍራይ ቺፕ [TSMC] ንድሕነት ሰራሕተኛታቱ ክብል፡ ኣብ ገለ ደቡባዊ ታይዋን ዝርከባ ገለ ፋብሪካታቱ ክዓፁ ተገዲዱ ኣሎ። ቲኤስኤምሲ፡ ንኣፕልን ኤንቪድያን ሓዊሱ ንዓለማዊ ትካላት ቴክኖሎጂ ዝኸውን ሰሚኮንዳክተራት ዝሰርሕ ዓቢ ኣፍራዪ ትካል እዩ። ኣቕራቢ ትካል ኣፕል ፎክስኮን ንሕቶ ቢቢሲ ርእይቶ ኣይሃበን። ኣብ ታይፐይ፡ ኣብ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ዝተሳእሉ ተንቀሳቓሲ ምስልታት፡ ዝፈረሱ መንበሪ ህንጻታትን ሰባት ካብ ገዛኦምን ኣብያተ ትምህርቶምን ክሃድሙ የርእዩ። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንመካይን ከም ዝሰባበረን ንውሽጢ ድኳናት ኣቝሑ ከምዘናወጸን ብናይቲ ከባቢ ፈነወ ቲቪቢኤስ ዝተመሓላለፈ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ መላእ እታ ደሴት ምቍራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኢንተርነትን ከምዝተራእየ ተቘጻጻሪ ኢንተርነት ኔትብሎክስ ሓቢሩ። ብ14 መጋቢት ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ - ኤርትራ፡ 4.9 ሬክተር ዝዓቐኑ ዝተራእየ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ዕዲ ዝተበሃለት ሓውሲ ከተማ ንሸነኽ ምዕራብ 70 ኪሎሜተር ርሒቑ ዘጋጠመ ነይሩ። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውረዶ ጉድኣት’ኳ እንተዘይተገልጸ፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ጅቡትን የመንን ከምዝተሰመዐ ኣይዝንጋዐን። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኣስመራ፡ ዓዲ ቀይሕ፡ ዓሰብ፡ ደቀምሓረ፡ መንደፈራ፡ ዓዲ ግራት፡ መቐለ፡ ኣኽሱም፡ ሽረ እንዳስላሴን ማይጨውን ብመጠኑ ከምዝተሰምዐ ተሓቢሩ ነይሩ።
ናብ ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፀምበሩ ኣባል ሃገራት ኣቀባብላ ተገይሩ
Apr 3, 2024 48
ኣዲስ ኣበባ/መጋቢት 25/2016 (ኢዜኣ) ናብ ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፀንበሩ ኣባል ሃገራት ኣቀባብላ ተገይሩ። ኣንጎላ፣ቦትስዋና፣ኮትዴቯር፣ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ግብፂ፣ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ጋምቢያ፣ሴራሊዮን፣ታንዛኒያን ኡጋንዳን እተን ኣቀባብላ ዝተገበረለን ሃገራት እየን። ኣብዚ መርሃ ግብሪ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ኮሚሽን ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ባንኮሌ ኣዴዬ፤ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘሳለጦም ቀንዲ ስራሕትን ዝተረኸቡ ውፅኢታትን ኣረዲኦም። ድምፂ ጥይት ዘይስመዐላ ኣፍሪካ ክውን ንምግባር ሰፋሕቲ ፃዕርታት ከምዝተገበሩ ብምዝኽኻር፤ ኣብ ህንፀት ትካላት እውን ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ብምዝርጋሕ ተግባራዊ ተገይሮም እዮም ኢሎም። ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ኣብ ምክልኻል ጎንፅታት እቲ ኣህጉር ትኹረት ገይሩ ከምዝሰርሕ እውን ኣረጋጊፆም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣፍሪካ ግብረ ራዕዲ ምቅላስ፣ሃገራት ንሰላምን ፀጥታን ብምትሕብባር ንክሰርሓ ምሕጋዝ፣ባህሊ ዲሞክራሲ ምዕባይን ካልኦት ጉዳያትን ኣብ ቀፃሊ ትኹረት ከምዝወሃቦም ሓቢሮም። እተን ናብ ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሓወሳ ኣባል ሃገራት እውን እዚ ትልሚ ንክዕወት እጃመን ንክዋፅአ ሓቲቶም። ኣብ ኣባል ሃገራት ዝረኣዩ ጎንፅታት ክሳብ ሕዚ ምህላዎም ብምሕባር፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጎንፂ ጠጠው ንክብል ፃውዒት ኣቕሪቦም። ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ 15 ኣባል ሃገራት ከምዘለውዎ ዝፍለጥ እዩ።
 ኣብ ክብሪታት ሰብኣዊነትን ምሕረትን ምትእምማን ሕዚ ንዓና ኣዚዩ ጠቓሚ ነገር ኢዩ” -ፕሬዚዳንት ፑቲን
Mar 27, 2024 78
  ኣዲስ ኣበባ/ መጋቢት/18/ 2016 /ኢዜአ/ኣብ ሞስኮ ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ግብረ ራዕዲ ፕሬዚዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ሰብኣዊነትን ምሕረትን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ክሮከስ ዝተፈፀመ መይቃዕቲ ስዒቡ እቶም ፕሬዚዳንት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝገበሩዎ መደረ÷ “ኣተሓሳስባታት ሰብኣዊነትን ምሕረትን ፍሉይ ረብሓ አለዎም” ኢሎም፡፡ እቶም ፕሬዚዳንት እዚ ዝበሉ ኣብ ሞስኮ መውፃእቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ግብረ ራዕዳውያን መቕፃዕቲ ሞት ንምውሳን እቲ ሕጊ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ክትዕ ምግጣሞም ስዒቡ ኢዩ። ኣብ ክሬምሊን ንመናእሰይ ኣርቲስታትን መምህራንን ክብሪ ንመሃብ ኣብ ዝተሰናደአ ስነ-ስርዓት መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ፑቲን÷ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሞስኮ እንግዶት ሙዚቃ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ግብረ ራዕዲ ልዕሊ 130 ሰባት እንትሞቱ ብዙሓት ድማ ከቢድ ጉድኣት ከምዘጋጠሞም ኣልዒሎም። “ምስዚ ተተሓሒዙ ኣብ ክብሪታት ሰብኣዊነትን ምሕረትን ምትእምማን ሕዚ ንዓና ኣዚዩ ጠቓሚ ነገር ኢዩ” ኢሎም፡፡ “ኩሉ ግዘ ብሓድነትን ብጥንካረን ጠጠው ንምባል ቆራፅ ውሳነ ዘለና ህዝቢታት ኢና ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት፤ መጥቃዕቲ ዘብፅሑ ዝተጎድኡ ብምሕጋዝ ሓደ ክንከውን ገይሮምና ኢዮም” ክብሉ ምዝራቦም አርቲ ፀብፂቡ፡፡
ብበዝሒ ዝተርኣዩ
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዩኒቨርሲቲታት ኣርባዕተ ሃገራት ሰነድ ስምምዕ ኸቲሙ
Jan 25, 2023 2122
ኣዲስ ኣበባ ፣ ጥሪ 17 ፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣርባዕተ ሃገራት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መረዳድኢ ሰነድ ስምምዕ ኸቲሙ። እቲ ስምምዕ ኣብ ኮዲቯር ኣቢጃን ዝተፈፀመ ኮይኑ ብዋናነት "ኢንተርዲሲፕሊኔሪ ፖሊሲ ኦሬንትድ ሪሰርች ኦን ኣፍሪካ "ዝበሃል ፕሮጀክት ብሓባር ንምስራሕ እዩ። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ብዝምልከት ኣብ ኮዲቯር ኣቢጃን ዘተ ስምምዕ እናተኻየደ እዩ። ኣብቲ ዘተ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ሓዊሱ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ፣ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፌሊክስ ኮትዲቯርን ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራቫት ሞሮኮን ተረኺቦም። ፕሮጀክት"ኢንተርዲሲፕሊኔሪ ፖሊሲ ኦሬንትድ ሪሰርች ኦን ኣፍሪካ" ብቦርድ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ ዝድገፍን ፖሊሲ ማእኸል ዝገበረ ዓለም ለኸን መፅናዕታዊ ምርምርን መድረኻት ዘሰናዱ እዩ። ነዚ ፕሮጀክት ልዕሊ ሸሞንተ ሚልየን ዩሮ ወፃኢ ከምዝግበር እውን ተገሊፁ።
ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ወሲኹ
Jan 17, 2023 2004
ኣዲስ ኣበባ፣ ጥሪ 9፣ 2015 ዓ/ም (ኢዜኣ) ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ብዝተፈጠረ ኲናት ነቲ ኣብ ደገ ዝስራሕ ዲፕሎማሲ ዓብይ ፈተና ኮይንዎ ከምዝነበረ ኣንባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጋና ኣምባሳደር ሃደራ ኣበራ ሓቢሮም ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ኢትዮጵያ ንስእነት ሰላምን ዘይምርግጋዕን ኣቃሊዑዋ ከምዝፀንሐ ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር፤ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምርግጋዕ ዘይምህላዉ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ዝስራሕ ዲፕሎማሲ ዓብይ ፈተና ከምዝነበረ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ ኣፍሪካዊ ፀገማት ኣፍሪካዊ ፍታሕ ንምርካብ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣቢሉ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ይበል ዘብል ከምዝኾነ ገሊፆም። ብተወሳኺ እቲ ስምምዕ ሰላም ብኣፍሪካውያን ይኹን ኣውሮፓውያን ልዑል ተቐባልነት ከምዝረኸበ ብምግላፅ፤ እቲ ከይዲ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ እውን ንክቕፅል ብዕቱብ ይስራሕ ምህላው ብምሕባር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ክብ ምባሉ ገሊፆም። ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ሃደራ፤ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ንክናገፍ ዋላ ኳ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እንተኾነ መንግስትን ዲያስፖራን ግና ዝለዓለ እጃም ከምዘለዎም ሓቢሮም።
ሓተታ
ሰላም፣ ምትሕግጋዝን ሓድነትን ዘሓዘለ - መልእክት ሰናይ
Jul 20, 2023 1000
  ሓምለዋይ አሰር ፈልሲ ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም፣ ፍቕርን ሓድነትን ‘ውን ‘ ምትካል ዩ - መልእክቲ ሰናይ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ፅርኣ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል ኣምባ፣ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ፌዴራልን መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልልን ምስ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ መደብ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ሓሙሽተ ሚኢቲ ሚሊዮን ፈልሲ ምትካል 10 ሓምለ 2015 ዓ.ም ኣካይዶም። ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ኣፈ- ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣይተ ታገሰ ጫፎ ከምዝገለፅዎ፤ ብ መደብ ሓምለዋይ ኣሰር ኣቢልና ዝተኸልናዮ ፈልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም፣ ምትሕግጋዝን ሓድነትን ዘንፀባርቕ ‘ውን ‘ዩ ኢሎም። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ሰበ-ስልጣን ፌደራል መሪሖም ንኻልኣይ ግዜ ናብ ትግራይ ከምዝኸዱ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣፈጉባኤ፤ ሓምለዋይ አሰር ምንባር ሓደ ዓብይ ልእኩቶ ሃገር እዩ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ስምምዕነት ሰላም ንምሕያል፣ ሰላምን ፍቕርን ንምጥንኻር ‘ውን ክቡር ስራሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሰላም ኣብ ምቕፃል ዓቢዪ ፃዕሪ ጌርና ኢና። ብምዃኑ ‘ውን ብዙሕ ለውጥታት ተረኺቦም ‘ዮም። ውፅኢቱ መላእ ህዝቢ ትግራይ ይርድኦ ‘ዩ ኢለ ‘የ ዝኣምን ክብሉ ተዛሪቦም። ሰላምና፣ ፍቕርናን ሓድነትናን ንምጥንኻር ፀገማትና ብዘተ ክንፈትሕ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ታገሰ፤ ብዘተ እንተኸይድና ክፍትሑ ዘይክእሉ ፀገማት የለዉን። ድማ ነዚዝኸውን ባህልን ልምድን ኣለና ‘ዩ። እቲ ዝተረኽበ ሰላም ብልምዓት ብምድጋፍ ክነጠናኸሮ ይግባእ ዝበሉ እቶም ኣፈጉባኤ፤ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕላውን ምንክብኻብን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዙሕ ስራሕ ብምስራሕ ንኻልኦት ፍልጠትን ተሞክሮን ዘካፈለ ህዝቢ ‘ዩ፤ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቀፃሊ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ፕረዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም፤ ዝተረኸበ ሰላም ብዝበለፀ ንምርግጋፅ እናሰራሕና ኣብ ልምዓት ክልልና ‘ውን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ሰላምን ልምዓትን ንምጥንኻር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕብባር ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው፤ ኣብዚ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ልምዓትን ሰላምን ዝያዳ ክሳተፍ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ ክልል ዘይተሰርሑ ብዙሓት ፕሮጀክትታት ስለዘለዉ ህዝቢ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ መንገዲ ንዕውትነት ስራሕቲ ልምዓት ክረባረብ ይግባእ። ነዚ ድማ ካብ ፌደራልን ካልኦት ኣካላትን ብዝግበር ሓገዝ ኣዋሃሂድና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ሞዴል ‘ዩ። ሕዚ ድማ ካብቲ ዝነበረ ኩናት ወፂኡ ናብ ሰላም ተመሊሱ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕቲ ይሳተፍ ምህላዉ ዘሐጉስ ‘ዩ ኢሎም። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ሕርሻ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስ ብግዲኦም፤ እዚ ክልል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ኣብ መደባት ሓምለዋይ አሰር ዘይተሳተፈ ‘ኳ እንተነበረ ሕዚ ግን ናብ ልምዓት ይምለስ ምህላዉ ዘተባብዕን ዘሕጉስን ‘ዩ ኢሎም። ኣብዚ ሓቢርና ፈልሲ ምትካልና መግለፂ ምትሕግጋዝናን ፍቕርናን ‘ዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር እያሱ፤ እቲ ሚኒስቴር ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ልምዓት ንምሕጋዝ ድልዊ ከምዝኾነ ገሊፆም። ምትሕግጋዝ ተጣናኺሩ ክቕፅል ‘ዩ። ብፍላይ ኣብ ምንክብኻብን ሓለዋን ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እቶም ሚኒስትር ዲኤታ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ዝተቓልዑ ቦታታት ብፈልሲ ክሽፈኑ ይግባእ ዝበሉ ፕሮፌሰር ኢያሱ፤ ኣብ ከምዚ ዝበለ ልምዓት ሓቢርና ብዝተጠናኸረ መልክዑ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም። ሕድርን ፍቅርን ሰላምን ሓድነትን ዝሰነቀ ረዚን መልእክቲ
ኩሉ በቢደረጅኡ ሓላፍነቱ ብምውፃእ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንክቃለል ክሰርሕ  ትፅቢት ይግበረሉ።
Apr 20, 2023 1608
ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻደ ኩናት፡፡ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ አናጊዑ ‘ዩ። እቲ ኩናት ዝፈጠሮ በሰላ ብጣዕሚ ከቢድ‘ዩ። ምስቲ ኩናት ርክብ ዘይብሉ ህዝቢ’ውን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ግዳይ እቲ ሓደጋ ኮይኑ ‘ዩ።ኣብቲ ክልል ዓብዪ ስነኣእምሯዊ ማሕሰይቲ፣ጉድኣት ኣካል ፣ ምጥፋእ ሂወትን ስነ ልቦናዊ ፀገምን በፂሑ ‘ዩ።ስለዚ እዚ ኣካይዳ ትኽክል ስለዘይኮነ ዳግም ከይድገም ኩሉ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ኣለዎ፡፡ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ስርሑ ክውዕል፣ ሓረስታይ ኣብ ማሕረሱ ከምኡ ‘ውን ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክውዕሉ እናተገበኦም ብሰንኪ እቲ ኩናት ካብዚ ወፃኢ ክኾኑ ተገዲዶም ‘ዮም፡፡ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኾነ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክዓስል ብፍላይ ኣብቲ ልዑል ዕንወት ዝበፅሓ ትግራይ ናብ ንቡር ሂወት ንክትምለስ ብዝተዋደደ መልክዑ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ንክጅመሩ ኣብዘድልየሉ ወሳናይ እዋን ንርከብ። ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ብሓላፊነት ክፍፅሞ ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ማሕበረ ሰብ ብዝኽእሎ ዓቅሚ ካብቲ ብሰንኪ መዕነዋይ ኹናት ዝበፅሐ ብርሰትን ዕንወትን ናብ ልምዓት ንምስግጋር እኹል ትኹረት ተሳትፎን ካብ ኩሉ ዝፅበይ ዋኒን ከምዝኾነ የኣምን። ኣብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ እቲ ቐዳምነት ዝወሃቦ ብሰንኪ እቲ ኲናት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ መረበቱ ሓዲጉ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ንቡር ናብራ ንክህልዎ ምግባር’ዩ፡፡ካሊእ ዝዓነወ፣ ዝተቓፀለን ዝተጎሓለን ገዛውቱ ከም ብሓዱሽ ምህናፅን ዝተጉሓለ ንብረቱ ዝምጥን ብዝኾነ መገዲ እንትረክብን ‘ዩ።ዝተመዛበለ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ናብራኡ ምምላስ ኩሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ዝኣምነሉን ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ዕዮ ገዛ መንግስቲ ምዃኑ እሙን እዩ ። ተመዛበልቲ ናብ ንቡር ካብ ምምላስ ጎና ጎኒ ድማ ንዳግመ ህንፀት ዝውዕል ድጋፋት ኣድላይ ምዃኑ ርዱእ ‘ዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ መንግስታትን ዓለም ለኻዊን ኣህጉራዊን ውዳበታትን ሓገዛት ንክመፅእ’ውን ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ እቲ ሓገዛትን ድጋፋትን ድማ ብትኽክል ናብቲ ዝመፅአሉ ትኽክለኛ ዕላማን ቦታን ንክውዕልን ንክበፅሕን ኣድላይ ኽትትል ብምግባር ምርግጋፅ ኣድላዪ ይኸውን። ብናይ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝእከብ ሓገዝ ንብረትን ገንዘብን ናብ ትኽክለኛ መዓሉ ንክውዕል ጥንኩር ሜላታት ኣሰራርሓ እንካብ ምትእትታው ኣድላይ ‘ዩ። እዚ ብኣግባቡ ንምፍፃም ድማ እቲ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዳግመ ህንፀት ዝዓነዉ መሰረተ ልምዓታት በቲ ዝድለ መንገዲ ተቐላጢፎም ከይህነፁ ዕንቕፋት ዝኾኑ ፀገማት ኣለልዩ ከወግዶም ከምዝግባእ ልዑል ትኹረት ተዋሂብዎም ክስርሑ ካብዘለዎም ስራሕቲ ሓደ’ዩ። ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝምስረት ሓፂር እዋን እኳ እንተኾነ ነዚ ተግባር ንምፍፃም ተስፋ ዝህቡ ጅማሮ ስራሕቲ ይርኣይ ኣለዉ ‘ዮም፡፡ ብፍላይ ምጅማር ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት መንግስቲ ፌደራል ከም ሚኒስቴር ትምህርትን ጥዕናን ዝኣምሰላ ዑደት ስራሕ ኣብ ትግራይ ምክያደንን ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት መባእታ ትምህርቲ ክጅመሩ ምግባርን ዝበራታታዕ ጉዳይ ‘ዩ፡፡ ኣብ ዝዓነዉ መሰረተ ልምዓታት ብፍላይ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ከምኡ ‘ውን ኣብ ግልጋሎት፣ ባንኪ፣ ስልኪ፣ መብራሕትን ማይን ዘለዉ መሰረታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ብስፍሓት ኣብ ምስራሕ ልዑል መብራብ ዝሓትት ከምዝኾነ ፍሉጥ ‘ዩ። እቲ ዘሎ ፅቡቅ ጅማሮ ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ ኩሉመዳያዊ ተበፃሕነት ቅልጣፈን ትኹረት ክወሃቦ ዘለዎ ኮይኑ፤ እቲ ቀንዲን ዝዓበየን ውራይ ዳግመ ህንፀት ክስራሕ ዘለዎ ድማ ኣብ ምልማዕ ኣእምሮ ወዲሰብ ስለዝኾነ ብቑጠባ ይኹን ብትምህርቲ ድልዱል ዜጋ ንምፍጣር ተጀሚሩ ዘሎ ስራሒቲ ተጠናኺሩ ንክቅፅል ኩሉ ዝመልከቶ ኣካል ብግዜ የለን ክሳተፍን ክዋሳእን ይግባእ። ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ሰላም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ኣቲዩ ኣሎ።ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ንዝስራሕ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀትን ሕወየትን ምችው ኩነታት ስለተፈጠረ ብግዘ የለን መንፈስ ምስራሕ ግድን ይኸውን።ስለዚ በታ ዝተረኸበት ዓቕሚን ሃፍተ ገነትን ኩሉ በቢደረጅኡ ሓላፍነቱ ብምውፃእ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንክቃለል ክሰርሕ ግድን ይኸውን።
መንግስቲ ንሰላም ብዘለዎ ቑርፀኝነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ይርባሕ ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡
Mar 30, 2023 1678
መንግስቲ ንሰላም ብዘለዎ ቑርፀኝነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ይርባሕ ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ጀምሩ ኣብ ትግራይ ሰላም ዓሲሉ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ናብ ንቡር መነባብሮኡ ኣብ ምምላስ ይርከብ፡፡ወረ ኹናት ብወረ ሰላም፤ድምፂ ጥይት ብድምፂ መዝሙር ሰላም ተተኪኡ ኣሎ፡፡እዚ ክኸውን ዝኸኣለ መንግስቲ ፌዴራል ንሰላም ብዘለዎ ቁርፀኛ ቅዋም ንቲ ስምምዕነት እናተግበሮ ብምምፃኡ'ዩ፡፡በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ እናኾነ ይርከብ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ ስያመ ግብረ ራዕዲ ኣልዒሉ ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ርእሰ ምምሕዳር መዲቡ ኣሎ፡፡ኣፈፃሚ ስራ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣሳታፋይን ሓቋፋይን ንክኾን ንቶም ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊነት ሂቡ ኣሎ፡፡እዚ ንሰላም ካብ ዘለዎ ቁርፀኛ ቅዋም ዝብገስን ንህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገስ እዩ ሰላም ሕዚ ብዓብይኡ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት 'ዩ ዘሎ፡፡ ናብ ዝተማለአ ሰላም ንምጉዓዝ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምስራሕ ዘድሊ 'ኳ እንተኾነ ብንፅፅር ከንሪኦ እንተለና ግና ኩነታት ሰላም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ 'ዩ ዘሎ፡፡ እቲ መርኣያ ከም ሃገር ኣብ ፕሮጀክት ‹‹ገበታ ለትውልድ›› ካብ ዝተደሓዙ ሸሞንተ ፕሮጀክትታት ሓደ ኣብ ከባቢ ገረዓልታ ዝሰርሕ ከምዝኾነ እዩ፡፡ብዚ'ውን ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ይኸውን፡፡እቲ ሰላም ዝያዳ እናዓሞቐን እናተፈፀመን እንትኸይድ ድማ ዝያዳ ተረባሒ ይኸውን፡፡እዚ ሐዚ ረኺቢናዪ ዘለና ሰላም ብቐሊሉ ዝመፅአ ኣይኮነን፡፡ኮይኑ ግና መንግስቲ ሰላም ምምፃእ ብጣዕሚ ኣድላዪ ከምዝኾነ ስለዝኣምን ንሰላም ሰሪሑ ኣሎ፤ይሰርሕ'ውን ኣሎ፡፡ ምኽንያቱ ሰላም ንምምፃእ ካብ ኵናት ብዘይነኣኣስ ትግሃትን ድኻምን የድሊ። ስለዚ መላእ ማሕበረሰብ ሃገርና ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ፃዕሪ ክገብር ይግባእ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰላም ዝያዳ ተረባሒ ስለዝኾነ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘላቒ ንክኸውን ክሰርሕ ኣለዎ፡፡መንግስቲ ፌደራል ኣሽምባይዶ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ሰላም ኣብ ካልኦት ክፋል ኢትዮጵያ ዘለው ጎንፅታት'ውን ብሰላም ንምፍታሕ ብቁርፀኝነት እናሰርሐ'ዩ፡፡ብሓፈሻ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ መላእ ሃገር ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ልቢ ዓዕብዩ እናሰርሐ ይርከብ፡፡ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ሰላም ድማ ዝያዳ ንክዓሙቕን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብቕልጡፍ ተጀሚሩ ውፅኢታዊ ንክኸውን ብቑርፀኝነት እናሰርሐ ይርከብ፡፡በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ ይኸውን፡፡ስለዚ ሰላምና ነፅንዕ፡፡
ብሳላ ሰላም በዓላትና ምኽባር ጀሚርና
Jan 21, 2023 952
በዓል ጥምቀት ብዙሕ ትርጉም ሒዙ ዝኽበር በዓል እዩ። ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ትሕትና ዝመሃሩሉ፣ ብእግዚኣብሄር ከምዝኣምኑ ዝእውጁሉ፣ ንሰሃን ድሕንነትን ዝረኽቡሉ ምልክት ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ከም ሃገር መልክዕ ክብረ በዓል ብዙሓት ዝኾንና ኢትዮጵያውያን ሕብሪ ፈጢርና ንደምቀሉ ዕለት ብምዃኑ ዓብዩ ቦታ ሂብና ነኽብሮ በዓል እዩ። በዓል ጥምቀትን ትሕትናን ድማ ተፈላልዮም ኣይረአዩን።መላእ ህዝቢ ሃገርና በዚ መንፈስ ከኽብሮ ኣለዎ። ጥምቀት ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብተወሳኺ ሓድነት ህዝብታት ዘጎልብትን ህዝባዊ ምትእስሳር ዘጠናኽርን በዓል እንትኾን፤ ኣብቲ በዓል ብዙሓት ባህላዊ ክብርታት ዝንፀባረቑሉ ስለዝኾነ ሰሰናዩን ንሓድነት ህዝቢ ዝጠቕሙን ክብርታቱ ምሕላውን ምልማዕን ዘድልዮ በዓል እዩ። ኣብ በዓል ጥምቀት ብዙሓት በፃሕቲ ናብ ሃገር ዝስሕብ ብምዃኑ ድማ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓውዲ ብዙሓት ኣታውታት ክትረክብ ዘኽእላ በዓል እንትኾን፤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዘይድህሰስ ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ዝኽበር በዓል እዩ። ኣብ ትግራይ እውን ቅድሚ ሰለስተ ዓመት በዓል ጥምቀት ኣብ መላእ ትግራይ ብዝለዓለ ድምቀት እናተኸበረ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ። ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ግን ብሰንኪ ሕማም ኮሮናን ኵናትን ኣብ ኣደባባይ ከይተኸበረ ፀኒሑ እዩ። ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብድምቀት ከምዝተኸበር ድማ ግልፂ እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ኣብ ክፋል ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኹናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ብዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ኲናት ጠጠው ኢሉ፤ድምፂ ተኹሲ ጠፊኡ እንሆ ድማ ንፋስ ሰላም ኣብ ትግራይ ምንፋስ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣቑፂሩ ። ህዝቢ እውን ሰላም ምስትምቓር ጀሚሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝነበረ ኲናት ኣሽምባይ’ዶ ናይ ኣደባባይ በዓላት ከኽብር ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገም ይነብር ምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሰላም ተፈፂሙ ኲናት ጠጠው ስለዝበለ ካብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገም እናወፅአ ይርከብ። መንግስቲ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ሰብኣዊ ሓገዝን መድሓኒትን የቕርብ ኣሎ። ንህዝቢ መሰረታዊ ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ከም እኒ ኢትዮ ቴሌኮም፣ግልጋሎት መብራህቲ፣ባንክታትን ጣብያታት ጥዕናን ሆስፒታላትን ዳግም ግልጋሎት ዝህባሉ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ሽረ እንዳስላሰን መቐለን በረራ ብምጅማር ስድራታት ብኣካል ንክራኸቡ ብምግባር ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላል ይርከብ። እዚ ኹሉ ዝኾነ ስምምዕነት ሰላም ተፈሪሙ ኲናት ጠጠው ብምባሉ እዩ። እዚ ሰላም ዘላቒ ንክኸውን ድማ ኩሉ ክሰርሕ ይግባእ። ሕዚ እነኽብሮ ዘለና በዓል ጥምቀት ድማ ሰላምና ዝያዳ እነስተማቕረሉ እዩ። ኣብ ኣደባባይ ብናፅነት ወፂእና ሃይማኖታውን ባህላውን ተግባር እቲ በዓል እንፍፅመሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ታሕጓስ ከምዝፈጥር ምርዳእ ይከኣል።ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ከም ሃገርን ከም ክልልን በዓል ልደት ተኸቢሩ ኣሎ። እቲ በዓል ድሕሪ ክልተ ዓመት ህዝቢ ሰላም እናስተማቐረ ዘብዐሎ በዓል ኮይኑ እንትሓልፍ በዓል ጥምቀት እውን እናኽበርና ንርከብ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተረጋገዐ ኩነታት ኮይኑ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ዘኽብሮ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ኮይኑ እውን እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ቀፃልነት ንክህልዎ ሕዚ እውን ኩሉ ትግራዋይ ንዝረኸባ ሰላም ዋርድያ ኮይኑ ክሕልው ይግባእ። ሓድነቱን ፍቕሩን ኣጠናኺሩ ምስ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ንምዕባለ ሃገር ፀኒዑ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ትንታነ
ጉዑዞ ተስፋን ቅሳነትን ንክስምር
Apr 6, 2023 1663
አዲስ አበባ/ መጋቢት 28 /2015/ ኢዜአ/ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ልዕሊ ሓሙሽተ ወርሒ ኣቑፂሩ ኣሎ። ኣብዘን እዋናት ብርክት ዝበሉ ኣወንታዊ ስጉምትታት ብመንግስቲ ፌደራል ተወሲዶም ‘ዮም። ሰብኣዊ ሓገዝን መድሓኒትን ብዘይዓንቀፍቀፍ ናብ ትግራይ ንክኣቱን መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ቴሌኮም፣ ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ ጥዕና ስራሕ ንክጅምሩ ሰሪሑ ኣሎ። ብወገን ህወሓት’ውን ከቢድ ብረት ምርካብን ምጅማሩን ዕጡቓት ካብ ድፋዕ ብምርሓቕ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ንክእክቡ ገይሩ ኣሎ። እዞም ስጉምትታት ንቲ ስምምዕነት ናብ ባይታ ብምውራድ ዘላቒ ሰላም ንክመፅእ ዝሕግዙ’ዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጣይሹ ሓድሽ ጉዕዞን ቅሳነትን ሒዙ መፂኡ ኣሎ። ብቤት ምኽሪ ተወከልቲ ራዕዳዊ ተባሂሉ ተሰይሙ ዝነበረ ህወሓት ስያሜኡ ንክለዓል ተገይሩ’ዩ። ቐፂሉ ድማ ምስ ጎንፂ ተተሓሒዙ ክሲ ተመስሪቲዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ አመራርሃታት ህወሓትን ከምኡ ውን ወታደራትን ክሶም ተቋሪፁ ካብ ቤት ህንፀት ወፂኦም ኣለው። እዚ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወሰደ ስጉምቲ ንቲ ስምምዕነት ዘለዎ ተኣማንነትን ንሰላም ዘለዎ ቁርፀኛ ቅዋምን መረጋገፂ’ዩ። ኣብዚ መድረኽ ዓብይ ተስፋ ሒዙ ክምፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክውን ኮይኑ አሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፕረዝደንት እቲ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዛትዩ ኣሎ። ኣብ ትካላት መንግስቲ’ውን ዑደት ኣካይዱ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ፅቡቕ ምርድዳእ ከምዝነበረ’ውን ተገሊፁ ኣሎ። እቲ ልኡኽ ካብቲ ዘተን ዑደትን ዝረኸቦ ሓሳብን ተሞክሮን ሒዙ ኣብ ፖለቲካዊን፣ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ሕወየት ትግራይ ዓብይ ስራሕ ንክሰርሕ ትፅቢት ይግበረሉ። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብዚ መድረክ ሓዱሽ ምዕራፍ ብዘይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ዓቕሚ ኣዋዲዱ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብምንጣፍ ኢኮኖሚ እቲ ክልል ናብ ዝነበሮ ምንቅስቓስ ክመለስ ትፅቢት ይግበረሉ ። ቅድሚ ሐዚ ንንግድን ኢንቨስትመንት ዓጋቲ ዝነበሩ ኣሰራርሓታትን ኣወሃህባ ግልጋሎትን ብምምሕያሽን ብምቕያርን ሰብ ሃፍቲን ነጋዶን ንቲ ማሕበረሰብ ብዘይጎድእ መገዲ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክነግዱን ንክሰርሑን ፤ ንቲ መንእሰይ ድማ ዕድል ስራሕ ንክፈጥሩን ክገብር ኣለዎ። ኣብ ማሕበራዊ ሕወየት ‘ውን ጥዕናን ትምህርትን ሓዊሱ ኣብ ስነ ልቦና ዝተፈጠረ ፀቕጢ ንክሓዊ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ይግባእ። ተምሃሮ ናብ ትምህርቶም፣ ሓረስቶት ናብ ሕርሽኦም፣ሰራሕተኛ መንግስትን ውልቀን ናብ ቤት ዕዮኡ፣ነጋዳይ ናብ ንግዱ ኮታስ ኩሉ ህዝቢ ናብ ንቡር ስራሑ ንክምለስ ዘኽእል ፋይናንሳዊን ምቹው ባይታን ንክፈጥር ምስ መንግስቲ ፌደራል ተዋዲዲ ንክሰርሕ ትፅቢት ይግበርሉ። ጉዑዞ ሰላምን ቅሳነትን ንክሰምር።
መድረኽ ሓዱሽ ምዕራፍ ንጠቐመሉ
Feb 11, 2023 1022
እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሓሳባትን ውድባትን ናብ መሪሕነት ዝመፅእሉ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ፡፡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓደ ውድብን ኣተሓሳስባን እናተረፈ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳሉን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ እጃሞም ዘወፍይሉን ታሪኻዊ ምዕራፍ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ እቲ ምዕራፍ ኣብ ፖለቲካ ምህዳር ትግራይ ምዝዛም ወናንነት ሓደ ሓሳብን ውድብን እንትኾን ብካሊእ መዳይ ድማ መባእታ ተሳትፎ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን እዩ፡፡ እዚ ዕድል ዋላ ድሕሪ ብዙሕ ዕንወትን ኺሳራን ብታሪኽ ኣጋጣሚ ድሕሪ ኣርብዓን ሸሞንተን ዓመታት ዝተረኸበ ይኹን ብዝግባእ ምጥቃም ግድን ይኸውን፡፡ እዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ስግግር ስጉምትታት ኣብ ዝብል ዓንቀፅ ዓሰርተ( 1) መሰረት ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ቤት ምኽሪ ክልልን ፌደራልን መረፃ ክሳብ ዝግበር፣ ብኽልቲኦም ወገናት ብዝግበር ምይይጥ፣ ንኹሉ ዝሓቖፈ ክልላዊ ስግግር መንግስቲ ክጣየሽ እዩ ብዝብል ድንጋገ ዝተረኸበ እዩ፡፡ በዚ ዓንቀፅ ድንጋገ መሰረት ኣብ ትግራይ ክልላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ጋህዲ ክኸውን እዩ፡፡ እዚ ዕድል ከይባኽን ግና ብዝግባእ ምጥቃም ኣድላይ እዩ፡፡ ህወሓት ኮነ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብኣውርኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ፅቡቕ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ግድን ይኸውን፡፡በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ህዝብታት ብዝግባእ ዝኽበሩሉ፣ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ሰላምን ልምዓትን ዝኾነሉ ዕድል ምስፋሕ ይከኣል፡፡ እዚ ውፅኢት ስምምዕነት ሰላም ዝኾነ ሓዱሽ ምዕራፍ ኣብ ትግራይ ስርዓት ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ንክህልው ብምግባር ዴሞክራሲያዊ ምህዳር እቲ ክልል ክሰፍሕ ዝገብር እዩ፡፡ ስለዚ እዚ ሓዱሽ መድረኽን ናይ ስግግር ምዕራፍን ብዝግባእ ምጥቃም ድማ የድሊ፡፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝምስረት መሰጋገሪ መንግስቲ ኩሉ ዝሓቖፈ ንክኸውን ኣብቲ ስምምዕነት ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ፡፡ እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ዓብላሊ ድምፂ ክህልዎ ዝግባእ ፖለቲካ ውድብ የለን፤ ወይ ክህሉ ኣይግባእን ማለት እዩ፡፡ ኩሉም ሓሳባትን ውድባትን መዐቀኒኦም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላእ ዘለዎም ዓቕምን ፍልጠትን እዩ፡፡ ዘለናዮ ምዕራፍ ድማ ድምር ዓቕምን ፍልጠትን ኣድላይ ዝኾነሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ንዝሓለፉ ኣርብዓን ሸሞንተን ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ሓደ ውድብ ሓሳብን ፕሮግራምን ናብ ብዙሓት ሓሳባትን ውድባትን ዝሳገረሉ ሓዱሽ ምዕራፍ እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሓሳባት ዘለዎም ውድባት ኮነ ውልቀ ሰባት ዝሳተፉሉ ስለዝኸውን ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ሰረት ዘንብር ብምዃኑ እቲ ከይዲ ዕውት ንክኸውን ምስራሕን ብዝግባእ ምጥቃምን ግድን ይኸውን፡፡ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብናይ ሓደ ውድብ ሓሳብን ፕሮግራምን ዝውነን ስርዓት ክህሉ የብሉን፡፡ እዚ ሓሳብን ፕሮግራምን ንዝሓለፉ ሓምሳ ዓመታት ተራእዩ ኣሎ፡፡ ድኽመትን ጥንካረኡን እውን ህዝቢ ፈሊጥዎ ኣሎ፡፡ ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ስግግር ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ዘውፅእ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ኩሎም ዓቕምታት ተጋሩ ምጥቃም ይግባእ፡፡ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ወዲ ሰብ ብዝተማልአ መልክዑ ዝኽበርሉ መስርሕን ስርዓትን ንምትእትታው ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ንዚ ድማ ኣብቲ ዝጣየሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ኩሉ ሰብ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብር ይግባእ፡፡ እዚ ምዕራፍ ንትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ስለዝኾነ ክባኽን የብሉን፡፡ ኣብዚ ከይዲ ስግግር ዝተፈላለየ ሓሳብን ኣመለኻኽታን ዘለዎም ሓይልታት ንፈለማ እዋን ምስ ህወሓት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ፡፡ እዚ ድማ ባህሊ ዴሞክራሲ ትግራይ ዝልውጥን ትግራይ ልዕሊ ሓደ ውድብ ምትእንጋድ ከምትኽእል ዘረጋግፅን ስለዝኾነ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ምሁራት፣ዲያስፖራታት፣ሲቪክ ማሕበራት፣ዝተፈላለዩ ውዳበታት ብቐንዱ ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ናይ ስግግር ዕድል ብዝግባእ ንምጥቃም ክረባረቡ ይግባእ፡፡
ፍሉይ ፀብፃባት
ፅሑፋት
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም