ፖለቲካ
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ
Apr 17, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ፡፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብምዝታይ ውሳነ ዘሕለፈሎም ጉዳያት ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡- 1. ኣቐዲሙ ዝተመልከቶ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንትኸውን÷ እቲ ረቂቕ ኣብ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ዝፀደቐ ፖሊሲ ግልጋሎትን ምምሕዳርን መንግስቲ መሰረት ብምግባር እቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ክከኣል ተገይሩ ዝተሰናደአ ኢዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ረቂቅ ኣዋጅ ኣብ 2010 ዓ.ም ፀዲቑ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ኣዋጅ ኣብ ከይዲ ትግበራ ዝተረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናፃ፣ ዘይሻራዊ፣ ቅልጡፍ፣ ተበፃሒን ኣብ ተሓታትነት ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ፤ ከምኡ እውን ምስ ግዚኡ ዝስጉም ስርዓት ኣስራርሓ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ረቂቅ ኣዋጅ ተሰናዲኡ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይ እታወታት ብምውሳኽ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡ 2. ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቤት ምኽሪ ዝተዛተየ ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢዩ፡፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ዘጋጠሙን ዝቐፀሉን ተደራረብቲን ሰፋሕቲን ወሰን ጉድኣትን ኣጥፋኢን ዘለዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል፣ ሕድሕዳዊ ጎንፂታት፣ ዘይነፀሩ ተረኻትን በደላትን ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተገይሮም ኢዮም፡፡ ይኹን እምበር እዞም ኣሰራርሓታት ኣብ ሓቂ፣ ዕርቂ፣ ምሕረትን ፍትሒን ዝተዋደደን ብግልፂ ፖሊሲ ዝምራሕን ኩለመዳያዊ ስግግር ፍትሒ መካተቲ፣ ሰብኣዊ መሰል ብዝኾነን ብዝተናበን መገዲ ብዘይ ምትግባሮም ዝድለ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣሉን። ብምዃኑ ድማ ከይዲ ስግግር ፍትሒ ብዝተወደበ፣ ዝተመዓራረየን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ብብርኪ ሃገር ንምምራሕን ንምትግባርን እቲ ረቂቕ ፖሊሲ ተሰናዲኡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብግድኡ ኣብቲ ረቂቅ ኣዋጅ ብምዝታይን እታወታት ብምውሳኽን ካብ ዝፀደቐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ፡፡
“ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን  ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ”- ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ
Apr 17, 2024 21
  አዲስ አበባ/ሚያዚያ/9/2016/ኢዜአ/ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴሪኢ “ሃገራዊ ምርድዳእን ተራ ትካላት ኮሙዩኒኬሽን” ብዝብል ርእሲ ንሓለፍትን ሰብ ሞያን ኮሙዩኒኬሽን ስልጠና እናሃበ ይርከብ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መርሃ ግብሪ ስልጠና መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ግልጋሎት ኣይተ ከበደ ዴሲሳ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ምስ ብሄራዊ ረብሓታትና ዝቃዶ አረዳድአን ኣተሓሳስባን ምሓዝ የድሊ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝራአዩ ፀገማት ካብ መበገሲኦም ብምርዳእ ኸይዲ ህንፀት ሰላም ንምቕልጣፍ ተራ ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ዝዓዘዘ ምዃኑ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ስልጠና ንዘፈር ኮሙዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ብስልጠና ብምድጋፍ ተበፃሕነት እዋናዊ፣ ትኽክለኛ፣ ዝተናበበን ዝተዋደደን መረዳእታ ምርግጋፅን ንሚድያ ብኣጀንዳ ንምምራሕን ዓቕሚ ንምፍጣር 'ዩ። ብሄራዊ ረብሓታት፣ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሃገር ብምርዳእ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብኮሙዩኒኬሽን ንምድጋፍ፣ ንህዝቢ ትኽክለኛ መረዳእታ ብእዋኑን ብፅርየትን ንምሃብ ከምዝጠቕሞም ገሊፆም። ኣብቲ ስልጠና ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዘፈር ኮሙዩኒኬሽን ከምዝተሳተፉ መረዳእታ ግልጋሎት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ የመላኽት። ቅድሚ ሕዚ ንኣመራርሓታትን ሰብ ሞያን ህዝባውን ንግዳውን መራኸብቲ ሓፋሽ ከምዝተውሃበ ዝዝከር 'ዩ።
ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ - ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ
Apr 17, 2024 15
ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/9/ 2016 /ኢዜአ/ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ኮይና ኣላ ክብሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ገሊፆም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፎረም ቢዝነስን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ-ኣሜሪካ ተኻይዱ፡፡ ኣብቲ ፎረም ኣብ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ (ኣይኤምኤፍ)ን ዝተረኸበ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ተሳቲፉ። ካብዚ ብተወሳኺ ናብ 150 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያንን ሰብ ሃፍቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ፎረም ከምዝተሳተፉ ተሓቢሩ፡፡ እቲ ፎረም ዕድላት ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ኩነታት ኣየር ምኽክር ንምግባር ዕድል ዝሃበ ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡ ንሰብ ሃፍቲ እውን ጠቓሚ መድረኽ ኔትወርክ ከምዝነበረ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢ/ር) ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገፆም ኣብ ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ዋና መብፅሒት ንግዲን ኢንቨስትመንትን ከምዝኾነት ዝገለፁ እንትኾኑ፥ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኣብ 5ይ ደረጃ ከምትርከብ ተዛሪቦም፡፡
ዝርግሓ ዘረባ ፅልአትን መረዳእታ ሓሶትን እናተጋደደን ጥፍአት እናስዓበን ይኸይድ ይስጉም አሎ -ባዓል መዚ መራኸቢ ሓፋሽ
Apr 16, 2024 22
አዲስ አበባ/ ሚያዝያ /8/2016/ኢዜአ/፦ዝርግሓ ዘረባ ፅልአትን መረዳእታ ሓሶትን እናተጋደደን ጥፍአት እናስዓበን ይኸይድ ከምዘሎ ባዓል መዚ መራኸቢ ሓፋሽ አፍሊጡ። እቲ በዓል መዚ ምውዛዕ ስኑዕ ሓባሬታን ዘረባታት ፅልኢን ዘለሉ ኩነታት ዝጠመተ ፀብፃብ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ኣቕሪቡ። ብመሰረት እዚ እቲ ምውዛዕ ስኑዕ ሓበሬታን ዘረባታት ፅልኢን ብዝምልከት ብኽልተ መገዲታት ምእካቡ ገሊፁ። ንሳቶም እውን፥ ፈላማይ ብፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ቴሌግራም፣ ዩ-ቲዩብን ኤክስን ከምዝተኣከበ ኣብሪሁ። ካልኣይ ድማ፥ ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ዝተዘርገሐ መሕትትን ናፃ መስመር ስልኪን ብመጥቃም ከምዝተኣከበ ገሊፁ። ናይዚ ምግዳድ፥ ብፍላይ ኣብ ውልቀ ሰባትን ደሕንነት ህዝብን ሓደጋ ዘንፀላለወ ከምዝኾነ ኣረዲኡ። ካብ መንጎ እቶም ፍልፍላት ምውዛዕ ስኑዕ ሓበሬታን ዘረባታት ፅልኢን፥ ኣቦታት ሃይማኖት፣ ኣክቲቪስታት፣ ፖለቲከኛታት፣ ፍልፍላት ማሕበራዊ ትሕዝቶታት ወልቀ ሰባትን ከምዝርከብዎም ተሓቢሩ። ኣብ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዝተገበረ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ፥ ናይ ጭካነ ኣገላልፃ ዝረኣየሉ ዘይ ጭቡጥን ዘይክውንን ሓበሬታ ብልዑል ኩነታት ዝውስኸሉን ብፍላይ ብቴሌግራም 65 ሚኢታዊ ብፅሒት ምውዛዕ ከምዘለዎን ተገሊፁ።
ጉጅለ ልኡኸ ዴንማርክ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ቁሩብ ከምዝኾነ ሓቢሩ
Apr 16, 2024 12
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/8/ 2016 /ኢዜአ/ቤት ምኽሪ ፖሊሲ ልምዓት ዴንማርክ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ንምስራሕ ቁሩብ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ፡፡ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ (ዶ/ር) ምስ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ፖሊሲ ልምዓት ዴንማርክ ኣን ሜት ኪጀር ምስ ዝተመርሐ ልኡኽ ተዛቲዮም፡፡ ኣብ ዘተኦም ድማ÷ ዴንማርክ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንኢትዮጵያ እናገበረቶ ትርከብ ሓገዝን ምሕዝነትን ተጠናኺሩ ኣብ ዝቕፅለሉ ኩነታ ተመያይጦም፡፡ ሚኒስትር ግርማ ኣመንቴ÷ እቲ ዓውዲ ናብ ዝሐሸ መፍረያይነት ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ርብርብ ዴንማርክ ክሳብ ሕዚ እናገበረቶ ንእትርከብ ሓገዝ ኣመስጊኖም፡፡ ለውጢ ንብረት ኣየር ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘሕድሮ ፅዕንቶ ንምንካይን ንምስትኽኻልን እናተወገኑ ዝርከቡ ተግባራት ብምፅራሕ÷ ንኣብነት እውን ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር 32 ነጥቢ 78 ቢሊየን ፈልሲ ከምዝተተኸለ ኣልዒሎም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ኢኒሼቲቫት ልምዓት መስኖ ስርናይን ትሩፋት ሌማትን እናስመዘገቡዎ ዝርከቡ ውፅኢት እቲ ዓውዲ ሕርሻ ኣዚዩ እናዕቦዮ ከምዝርከብ ምግላፆም ሓበሬታ እቲ ሚኒስቴር የመላኽት፡፡ ጉጅለ ልኡኽ ዴንማርክ ብግድኡ÷ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት፣ ኮሜርሻላይዜሽን ሕርሻ፣ ክላስተርን ሓምለዋይ ልምዓትን እናተሰርሑ ዝርከቡ ስራሕቲ ንዝተገበረሎም ገለፃ ብምምስጋን፤ ኣብ ቀፃሊ ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ድሉውነት ኣረጋጊፁ፡፡
መንግስቲ ጃፓን ንኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ 12 ተሽከርከርቲ ደገፍ ገይሩ
Apr 15, 2024 21
  ኣዲስ ኣበባ/ሚያዝያ 7/2016 (ኢዜኣ) መንግስቲ ጃፓን ንኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ 12 ተሽከርከርቲ ደገፍ ኣበርኪቱ። ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ሺባታ ሂሮኖሪ ንዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ እቲ ደገፍ ተሽከርከርቲ ኣረኪቦም። ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ፤ እቲ ኮሚሽን እቲ ሃገራዊ ምኽክር ውፅኢታውን ዕውትን ንክኸውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዋዲዱ እናሰርሐ ከምዝርከብ ገሊፆም። እተን ካብ መንግስቲ ጃፓን ብደገፍ ዝተረኸባ ተሽከርከርቲ፤ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዘሳልጦም ስራሕቲ ንምቅልጣፍ ከምዝሕግዛ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ኣብ መሰረታዊ ዛዕባታት ብሄራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ሃገራዊ ምኽክር ንምክያድ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ኣብ ምስላጥ ከምዝኾነት እውን ሓቢሮም። ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ሺባታ ሂሮኖሪ ብግደኦም፤ ጃፓን ነቲ ኮሚሽን ትገብሮ ደገፍ ኣጠናኾራ ክትቕፅለሉ እያ ኢሎም።
ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር  ሹም ሓይሊታት ሰራዊት ምክልካል  ጄኔራል ኣበባው ታደሰ ኣመራርሓታት ፅንፈኛ ሓይሊታት ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሸኔን ናይ ምእራይ ስራሕ ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ኣተሓሳሲቦም
Apr 15, 2024 18
  ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ/7/ 2016 /ኢዜአ/ ቐስሚ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሸኔን ፅንፈኛ ሓይልን ብምስባር ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሸዋን ኣንፃራዊ ሰላም ምዕሳል ተኻኢሉ ክብሉ ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይሊታት ጦር ጄኔራል ኣበባው ታደሰ ገሊፆም፡፡ ጄኔራል ኣበባው ታደሰ÷ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሸዋን ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ከምኡ እውን ናይ ቀፃሊ ኣንፈት ኣመልኪቶም ምስ ኮማንድ ፖስት ማእኸላይ ሸዋ ተዛቲዮም፡፡ እቶም ምክትል ኢታማዡር ሹም፥ ኮማንድ ፖስት ማእኸላይ ሸዋ ንግብረ ራዕዲ ሸኔን ፅንፈኛ ሓይሊን ቐስሞም ብምስባር ኣብ ክልቲኡ ዞባ ኣንፃራዊ ሰላም ክዓስል ከምዝኸኣለ ኣረጋጊፆም፡፡ ኣብ ከተማ ከሚሴ ምስ ኣመራርሓ ኮማንድ ፖስት ማእኸላይ ሸዋን ካብ ክልቲኡ ዞባ ምስ ዝተውፃእፅኡ ኣካላት ምምሕዳርን ኣብ ዝገበሩዎ ዘተ÷ እቲ ፅንፈኛ ሓይሊ ኣዲስ ኣበባ ንምትርማስ ይምችወኒ ኢዩ ብምባል ኣለኒ ዝብሎ ሓይሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ሸጒጡ ከምዝነበረ ገሊፆም። ኮማንድ ፖስት ማእኸላይ ሸዋ ብዝወሰዶ ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ክልቲአን ዞባታት ዝነበሩ ክልቲኦም ፅንፈኛታት ብምውቃዕ ሃገር ናይ ምትርማስ ቀቢፀ ተስፋኦም ኣብ ምምካን ውፅኢት ከምተዘመዝገበ እውን ኣብሪሆም፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበይኑ ተነፂሉን ተሓቢኡን ዝርከብ ኣመራርሓ ፅንፈኛ ሓይሊ ናይ ምእራይ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዝግባእ ምትሕስሳቦም ካብ ማሕበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ፡፡
ኮር እዚ ሰሜን ምዕራብ ዘሰልጠኖም ኣባላት ወታደራዊ ፖሊስ ኣመሪቑ
Apr 13, 2024 26
  ኣዲስ ኣበባ/ሚያዝያ 5/2016 (ኢዜኣ) ኮር እዚ ሰሜን ምዕራብ ዘሰልጠኖም ኣባላት ወታደራዊ ፖሊስ ኮርን ክፍለ ጦርን ኣመሪቑ። ዋና ኣዛዚ እቲ ኮር ብርጋዲየር ጄኔራል ወርቅነህ ጉደታ፤ ̎ስልጠና ወታደራዊ ፖሊስ ዛዚምኩም ዝተመረቕኩም ኣባላት ሰራዊት ሓለዋ ደጀን፤ ጠንካራ ስልጠናታት ብብቕዓት ተዋፂእኹም ንምረቓ ምብቃዕኹም መርኣያ ጥንካረኹም እዩ̎ ኢሎም። እቶም ተመረቕቲ ኣብ ቀፃሊ ወታደራዊ ስርዓትን ደንብታትን ምኽባር ከምኡ እውን ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ዝተቐመጡ ልኡኽቶታት ብዓወት ክፍፅሙ ከምዝግባእ እውን ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኣካላዊ ጥንካረ፣ስነ ልቦናን ወታደራዊ ሳይንስን ዝበቕዐ ግዜን ቴክኖሎጅን ብኣግባቡ ዝጥቀም ሓይሊ ሰብ እናሰልጠንና ንርከብ ክብሉ እውን ሓቢሮም። እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ፅንፈኛታትን ሓይልታት ፀረ ሰላምን ስጉምቲ ብምውሳድ ፀገም ሰላም ዝነበሮም ከባብታት ናብ ስሩዕ ሰላሞም ንክምለሱ ዝተውሃቦ ግቡእ ብዓወት እናተዋፅአ ምዃኑ ኣረዲኦም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም