ስፖርት
ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሽዱሽት ዓመት ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ኮይና
May 22, 2023 122
  ኣዲስ ኣበባ / ግንቦት/ 14/ 2015 (ኢዜአ)ኣርሴናል ብኖቲንግሃም ፎረስት ምስዓራ ስዒቡ ማንቸስተር ሲቲ ገና ሰለስተ ፀወታታት ተሪፍዋ እንተሎ’ያ ቻምፕዮን ምዃን ዘረጋገፀት ። በዚ ድማ፥ ኣብ ሽዱሽት ዓመት ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ብምዃን ሽማ ኣብ ልዑል ስፍራ አቅሚጣ ኣላ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 2021፣ 2022 ዓ.ም.ፈ ፀዋዕ ፕሪሜር ሊግ ከም ዝወሰደት ዝዝከር’ዩ። ትማሊ ኖቲንግማን ፎረስት ኣብ ልዕሊ ኣርሴናል ዘመዝገበቶ ዓወት፥ ማንቸስተር ሲቲ ቻምፕዮን ምዃና፣ ኣርሴናል ካልኣይቲ ኰይና ውድድራ ከምእትዛዝምን ኖቲንግሃም ፎረስት ናብ ድሕሪት ከም ዘይትምለስን ኣረጋጊፁ። ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ምዃና ድሕሪ ምርግጋፃ፥ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2006-07፣ 2007-08፣ 2008-09 ኣከታቲላ ዋንጫ ድሕሪ ምውሳዳ ማንቸስተር ሲቲ’ውን ነዚ ክብሪ እዚ ታዓዲላቶ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሓደ ዓመት ንዋንጫ ፕሪሜርሊግ፣ ቻምፕዮንስ ሊግን ኤፍኤካፕን ብምዕዋት ኣብ ሓደ ዓመት ንሰለስቲኡ ፅዋዕ ዝወነነት ብሕታዊት ጋንታ ዝብል ክብሪ ሒዛ ቅድሚ ኩሉ ተሰሪዓ ከም እትርከብ ዓለም ሙሉዑ ሓበሬታ ጨቢጣ አላ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ አሎ።
ማንቸስተር ሲቲ ቻምፕዮን ፕሪሜር ሊግ ኰይና
May 21, 2023 111
  ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ ኣርሴናል ብኖቲንግሃም ፎረስት ስለ ዝተሰዓረት፡ ኣብ ገዝኣ እንከላ ቻምፕዮን ፕሪሜርሊግ እዚ ዓምት ምዃና ኣረጋጊጻ። ማንቸስተር ሲቲ ገና ሰለስተ ጸወታታት ተሪፍዋ እንከሎ'ያ ቻምፕዮን ምዃን ኣረጋጊጻ ዘላ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሽዱሽት ዓመት ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ብምዃን ሽማ ኣወሪቓ ኣላ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 2021 ከምኡ’ውን 2022 ዋንጫ ፕሪሜር ሊግ ከም ዝወሰደት ዝዝከር’ዩ። ትማሊ ኖቲንግማን ፎረስት ኣብ ልዕሊ ኣርሴናል ዘመዝገበቶ ዓወት፡ ሰለስት ዓበይቲ ሓቅታት’ዩ ኣግሂዱ - ማንቸስተር ሲቲ ቻምፕዮን ምዃና፡ ኣርሴናል ካልኣይቲ ኰይና ውድድራ ከምእትውድእን ኖቲንግሃም ፎረስት ናብ ድሕሪት ከም ዘይትምለስን። ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ምዃና ድሕሪ ምርግጋጻ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2006-07፡ 2007-08፡ 2008-09 ኣከታቲላ ዋንጫ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ማንቸስተር ሲቲ’ውን ነዚ ክብሪ እዚ ተጎናጺፋቶ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሓደ ዓመት ንዋንጫ ፕሪሜርሊግ፡ ቻምፕዮንስ ሊግን ኤፍኤካፕን ብምዕዋት ኣብ ሓደ ዓመት ንሰለስቲኡ ዋናጫ ኣብ ከብሓ ዝሰቐለት እንኰ ጋንታ ዝብል ክብሪ ሒዛ ትርከብ። ማንቸስተር ሲቲ’ውን ብተመሳሳሊ ነዚ ክብሪ እዚ ክትጎናጸፍ ኣብ ኣፋፊት’ያ ዘላ። ብጀካ እዛ ትማሊ ዘውሓሳታን ሎሚ ምስ ቸልሲ ድሕሪ ምጽዋት ብወግዒ እትቕበላን ዋንጫ ፕሪሜርሊግ፡ ኣብ ኤፍኤካፕ ንፍጻም ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ሰነ፡ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ከኣ 10 ሰነ ኣንጻር ኤሲ ኢላን ጸወታ ክህልዋ’ዩ። ብዙሓት ንህሉው ብቕዓት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ግምት ብምእታው ክልቲኡ ጸወታታት ክትዕወተሉ ከምእትኽእል ግምታቶም ይህቡ ኣለዉ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ካብ 2009 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ሕጋጋት ፋይናንስ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 1000 ክስታት ቐሪቡላ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝዝከር ኰይኑ፡ እታ ብጋርድዮላ እትስልጥን ማንቸስተር ሲቲ በዚ ከይተሰናበደት’ያ ምራሸኣ ብዓወት ክትቅጽል ክኢላ። ማንቸስተር ሲቲ ዓሚ ቻምፕዮን ፕሪሜርሊግ ኣብ ዝኾነትሉ ነታ ነንዊሕ ኣዋርሕ ትመርሕ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣላሽ ኣቢላ’ያ ክትዕወት ክኢላ። ሎሚ ዓመት’ውን ብተመሳሳሊ ነታ ድሕሪ 19 ዓመት ዋንጫ ክትወስድ’ያ ዝተብሃለላ ኣብ ሰሌዳ ፕሪሜርሊግ ንኣስታት 300 መዓልታት ዝመርሐት ኣርሴናል ማይ ማይ ኣቢላ “ቆልዓስ ይጎዩ’ምበር ኣይቕድምን’ዩ” ዝብል ምስላ ከም ዝለግባ ገይራታ ኣላ።
ግምታት ፕሪሚየር ሊግ፡ ሲቲ ቻምፒዮን ምዃና ክተረጋግጽ ድያ? ዝወርዳ ጋንታታትከ እንመን እየን?
May 20, 2023 137
  ተጻወትቲ ማንቸስተር ሲቲ ኢካይ ጉንዶዋንን ናታን ኣከን ነዚ ዋንጫ ንምዕታር ቀሪቦም ሌስተር ሲቲ ኣብ 2016 ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተዓዊታ’ያ። ሎሚ ዓመት ግን ካብ ፕሪሚየር ሊግ ትውርድ ዘላ ትመስል። ሰኑይ ኣንጻር ኒውካስል እንተዘይተዓዊታ ድማ፡ ካብቲ ሓያል ሊግ ክትወርድ ክትግደድ እያ። ኣብዚን ኣብቶም ቀዳምን ሰንበትን ዝካየዱ ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ዘሎ ግምታት ውጽኢት እንታይ ይመስል? ተንታኒ ስፖርት ቢቢሲ ክሪስ ስቶን ኣብዞም ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ግምታቱ ሂብሉ ኣሎ። ቀዳም ቶተንሃም ኣንጻር ብሬንትፎርድ ዋላ'ኳ ውጽኢት ዝሓለፉ ሰለስተ ጸወታታት ቶተንሃም ብትኽክል እንተገመትኩ፡ ኣብዚ ጸወታ ግን እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፈልጥን። ቶተንሃም ኣብ ሊግ ኤውሮጳ ክትሳተፍ ትደሊ ድያ? ኣብ ሻብዓይ ደረጃ እንተዛዚማ ዕጫኣ እዚ እዩ። ብሬንትፎርድ፡ ብሰንኪ ቁማር ዝተኣገደ ኢቫን ቶኒ ከይሓዘት እያ ክትጻወት። ቦርንማውዝ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ዓመተ ስፖርት ክጅመር ከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ይትረፍ’ዶ ንዋንጫ ካራባኦ ሰለስተ ጸወታ እናተረፋ ንራብዓይ ደረጃ ክትቃለስ እያ ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን። እታ ጋንታ ግን ካብዚ ሓሊፋ ንፍጻመ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክትጻወት ትሸባሸብ ኣላ። ቦርንማውዝ ካብ ምውራድ እንተተረፈት'ውን ንማንቸስተር ዩናይትድ ብቐሊሉ ኢዳ ክትህብ ዘይሕሰብ'ዩ። እንተዀነ ኣብዚ ጸወታ ማን ዩናይትድ ክትዕወት እያ ኢለ እግምት። ዩናይትድ ካብ ዝተረፋ ሰለስተ ጸወታታት ክልተ እንተድኣ ተዓዊታ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ክንርእያ ኢና። ፉልሃም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣጥቃዓይ ፓላስ ዊልፍሪድ ዛሃ ብሰንኪ መጕዳእቲ ኣብዚ ጸወታ ኣይሳተፍን። ኤቤሬቺ ኤዜ ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት ምህላዉ ግን ንፓላስ ጽቡቕ ዜና እዩ። እንተዀነ ፉልሃም ኣብዚ ጸወታ ክትዕወት እያ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ጸወታታት ንሌስተርን ሳውዝሃምፕተንን ዝሰዓረት ፉልሃም፡ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ክትዕወት እያ ኢለ እሓስብ። ሊቨርፑል ኣንጻር ኣስቶንቪላ ኡናይ ኤምረ ናብ ኣንፊልድ ብምቕናዕ ንጋንታ የርገን ክሎፕ ክፈታተን እዩ ኢለ ይግምት። ዋላ'ኳ ንኣስቶንቪላ ጽቡቕ ግምት እንተሃብኩ፡ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጸወታታት ዝተዓወተት ሊቨርፑል ኣብዚ ጸወታ እትሰዓር ኣይመስለንን። ሊቨርፑል ኣብ ናይ መወዳእታ ጸወታኣ ምስ ሳውዝሃምፕተን ክትገጥም እያ። እዚ ድማ 4ይ ደረጃ ሒዛ ንምዝዛም ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ኒውካስል ኣብ ናይ መወዳእታ ጸወታታተን ነጥቢ ክስእና ኣለወን ማለት እዩ። ዎልቭዝ ኣንጻር ኤቨርተን ኤቨርተን ካብ ሜድኣ ወጻኢ ናይ መወዳእታ ጸወታኣ ብዘይ ኣጥቃዓይ ካልቨርት ለዊን ክትጻወት ትኽእል እያ። ኤቨርተን ኣብ ልዕሊ ብራይተን 5ብ1 ክትዕወት ዝኸኣለት ብካልቨርት እናተመርሐት ነይሩ። ግን ዎልቭዝ እውን ብቐሊሉ እትስዓር ኣይመስለንን። ስለዚ ድማ እዚ ጸወታ ብማዕረ ክዛዘም’ዩ ይብል። ኖቲንግሃም ፎረስት ኣንጻር ኣርሰናል ኣርሰናል ምስ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዝተፈላለየት ትመስል። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብብራይተን ኣብ ዝተሰዓረትሉ እዋን ሕልማ ጸልሚቱ’ዩ። ዓመተ ስፖርት ክዛዘም ኣብ ዝቐረበሉ እዋን፡ ኣርሰናል ኣብ ክንዲ ብቕዓት፡ ድኽመት ከተርኢ ጀሚራ። ኖቲንግሃም ንኣርሰናል ብቐሊሉ ኢዳ ክትህብ ዘለዋ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ሰንበት ዌስትሃም ኣንጻር ሊድስ ዩናይትድ ዌስትሃም ንግዚኡ ካብ ምውራድ ድሒና ኣላ። ሌስተርን ሳውዝሃምፕተንን ኣየርክብኣን። ሊድስን ዌስትሃምን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ክዛዝማ ይኽእላ እየን። ካብ ዝሓለፉ 5 ጸወታታት ሊግ 4 ተሳዒራ'ኳ እንተዀነት፡ ኣሰልጣኒ ዴቪድ ሞየስ ግን ኣቓልቦኡ ናብ ሊግ ኣውሮጳ ገይሩ ኣሎ። ሊድስ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ሜድኣ ወጻኢ ካብ ዘካየደቶ ጸወታታት ክልተ ጥራይ እያ ተዓዊታ። ብራይተን ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን ሳውዝሃምፕተን ካብ ፕሪሚየር ሊግ ምውራዳ ኣረጋጊጻ’ያ። ስለዚ ምስ ብራይተን ክሳድን ንክሳድን ክትተሓናነቕ እያ ዝብል እምነት የብለይን። ሕጂ እቲ ሕቶ መወዳእታ ሳውዝሃምፕተን እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል’ዩ። እቲ ኣሰልጣኒ ምስታ ጋንታ ክጸንሕ ድዩ ወይስ ኣይጸንሕን? ከምኡ’ውን ከም በዓል ዋርድ-ፕሮውስ ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ዕጫኦም እንታይ’ዩ? ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ኢቲሓድ ናብ ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ንምብጻሕ ኣብ ዝገበረቶ ቃልሲ ተረኺበ ነይረ። ሲቲ ፍልይቲ ጋንታ እያ ነይራ። ኣርሰናል ብፎረስት እንተተሳዒራ ማንቸስተር ሲቲ ቀዳም ተዓዋቲት እቲ ሊግ ምዃና ክተረጋገጽ እያ። እንተዀነ ኣብ ሜድኣ ንቸልሲ ካብ ምስዓር ንድሕሪት ትብል ኣይመስለንን። ቸልሲ ብቕዓት ይዅን ውጥን ዘለዋ ጋንታ ኣይኰነትን። ገለ መስተንክር ብቕዓት ዘለዎም ተጻወትቲ'ኳ እንተተሓወሱ፡ ከም ጋንታ ክጻወቱ ኣይረኣናዮምን። ማንቸስተር ሲቲ ከም በዓል ፎደን፡ ማህረዝን ጁልያን ኣልቫረዝን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ሒዛ ኣብ ሜዳ ብዓወት ክትዛዝም’ያ እብል። ኒውካስል ኣንጻር ሌስተር ሌስተር ካብተን ኣብ ትሕቲ ፍርቂ ደረጃ ሰንጠረዥ ዝርከባ ክለባት ዝሓሸ ውጽኢት ሸቶ ኣለዋ ። ብዘይካ'ዚ ካብ 8ይ ደረጃ እትርከብ ኣስቶንቪላ ዝዛይድ ሸቶ ኣመዝጊባ እያ። ብሉጻት ኣጥቃዕ'ኳ እንተሃለዉዋ፡ ኣብ መዳይ ምክልኻል ግን ርኡይ ድኽመት ክተርኢ ጸኒሓ እያ። ጆኒ ኢቫንስ ካብ ማህረምቲ ተመሊሱ ኣሎ፤ ግን ነታ ጋንታ ከድሕና ኣይከኣለን። ስለዚ'የ ድማ ነታ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ክትሳተፍ ትቃለስ ዘላ ኒውካስል ዝፈታተኑ ኣይመስለንን ዝብል።
ማንቸስተር ሲቲ ንርያል ማድሪድ ድሂኻ ናብ ፍጻመ ቻምፕዮንስ ሊግ ሓሊፋ
May 18, 2023 131
  በርናርዶ ሲልቫ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃን ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ 12 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ ማንቸስተር ሲቲ ብዘደንቕ ብቕዓትን ዘተኣማምን ሽቶታታን ንርያል ማድሪድ ድሂኻ ናብ ፍጻመ ቻምፕዮንስ ሊግ ብምሕላፋ፡ ነታ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ንኤሲ ሚላን ስዒራ ናብ ፈጻመ ዝሓለፈት ኢንተር ሚላን ክትገጥም’ያ። ማንቸስተር ሲቲ ቅድሚ ሕዚ ክልተ ግዜ ብርያል ማድሪድ ኣብ ፍርቂ ፍጻም ተሳዒራ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ትማሊ ግን ሕነ ዝፈደየትሉ ጸወታ’ያ ኣካይዳ። ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ኣብ ሜዳ ርያል ማድሪድ ማዕረ ሓደ ብሓደ ዝተፈላለየት ማንቸስተር ሲቲ፡ ትማሊ ንርያል ማድሪድ ኣብ ሜዳኣ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ምሉእ ብምሉእ’ያ ዓብሊላታ። ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 23 ከምኡ ከኣ 37 ደቂቕ ካብ ፖርቱጋላዊ በርናርዶ ሲልቫ ክልተ ሸቶታት ዝረኸበት ማንቸስተር ሲቲ፡ ድሕሪ ዕረፍቲ’ውን ብተመሳሳሊ ዕብለላ ኣብ መበል 76 ደቒቕ ካብ ማንኤል ኣካንጂ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ከኣ ካብቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ጁልያን ኣልቫረስ ሓንቲ ሸቶ ብምርካብ ነታ ዝበዝሐ ዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ ዝዓተረት ርያል ማድሪድ ብኣርባዕተ ሸቶታት ኣደንዚዛ ከምዘይነበረት ገይራታ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ብሓፈሻ 5 ን 1 ብምስዓር’ያ ናብ ዋንጫ ተማዕዱ ዘላ። ማነቸስተር ሲቲ ኣንጻር ኢንተር ሜላን ኣብ ኢስታንቡል 10 ሰነ’ያ ክትገጥም። ብዙሓት ሰባት ናይ ትማሊ ጸወታ ማንቸስተር ሲቲ ከምኡ'ውን፡ ኢንተርሚላን ኣንጻር ኤሲ ሚላን ዘርኣየቶ ድኹም ጸወታን ብምርኣይ እታ ዋንጫ ብዘይጥርጥር ማንቸስተር ሲቲ ከምእትዕወተላ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣብ ዘሎ መውሃቢ ድምጺ’ውን 85 ሚኢታዊት ካብቶም ድምጾም ዝሃቡ፡ እታ ዋንጫ ንማንቸስተር ሲቲ ሂቦማ ኣለዉ። ግምት ብዙሓት እንተስዒሩ ከኣ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ታሪኻ ፈላመይቲ ዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣብ ከብሓ ክትሰቕል'ያ። ማንቸስተር ሲቲ ንሰለስተ ዋናጩ’ያ ተማዕዱ ዘላ፡ ንዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ፡ ንዋንጫ ፕሪሜር ሊግን ንኤፍ ኤ ካፐን። ማንቸስተር ሲቲ ሰንበት ኣንጻር ቸልሲ ኣብ ዝህልዋ ጸወታ ፕሪሜርሊግ እንተተዓዊታ ተዓዋቲት ፕሪሜርሊግ ከምዝኾነት ከተረጋግጽ’ያ፡ 3 ሰነ ከኣ ኣንጻር ጓል ከተማኣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ መን ወሰደ ክትፋለም’ያ። ንዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ 14 ግዜ ብምዕዋት ኣብ ቅድሚተ እትስራዕ ርያል ማድሪድ፡ ካብ 2015 ንነጆ ጥራይ፡ ነታ ዋንጫ ኣርባዕተ ግዜ ክትዕወተላ ክኢላ’ያ፡ ትማሊ ግን ነዚ ፍናን እዚ ዘዕኑ ስዕረት’ዩ ኣጋጢምዋ። ሕሉፍ ታሪኻ ካብ መሾንቦባ ሽቶታት ማንቸስተር ሲቲ ኣየዕቐላን። ርያል ማድሪድ እዛ ዓመት ኣይቐዳዊታያ ክብሃል ይክኣል’ዩ፡ ብዘይካ እዚ ትማሊ ዘጋጠመ ገዚፍ ስዕረት፡ ኣብ ላሊጋ’ውን ብባርሲሎና ብገፊሕ ተመሪሓ፤ ባርሲሎና ገና ኣርባዕተ ጸወታ ተሪፍዋ እንከሎ’ያ ዕውትቲ ላሊጋ ኮይና ዘላ። ናይ ትማሊ ስዕረት ንወንበር ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ካርሎ ኣንቸሎቲ ነቕ ነቕ ዘበለ’ዩ ነይሩ። ኣብ መዝነቱ ክጸንሕ ድዩ ኣይጸንሕን ብሕጂ ዝርአ ኮይኑ፡ ካርሎ ኣንቸሎቲ ቅድሚ ሕጂ ብዘመዝገቦ ዓወታት እቲ እንኮ ንዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተሉ ኣሰልጣኒ ካብ ምዃን ግን ዝዓግቶ የለን።
ባርሰሎና ኣርባዕተ ተረፍ ጸወታ ገና እናሃለዋ ቻምፕዮን ላሊጋ ኮይና
May 15, 2023 178
ባርሲሎና ካብ ዘካየደቶ 34 ጸወታተት ኣብ 27 ክወትዕወት ክኢላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ባርሰሎና ትማሊ ንጓል ከተማኣ ጋንታ ኢስፓንዮል ድሕሪ ምስዓር ድሕቲ 2018-2019 ንመጀመርታ ግዜ ቻምፕዮና ላሊጋ ስጳኛ ኮይና። ባርሳ ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተ ሸቶታት፡ በቲ ኣብቲ ሊግ 20 ሸቶታት ዘመዝገበ ልዋንዶውስኪ ሓንቲ ሸቶ ከኣ ካብ ባልደ ብምምዝጋብ 3 ን 0 ብምምራሕ’ያ ዓብላልነታ ኣመስኪራ። ድሕሪ ዕረፍቲ’ውን ኣብ መበል 53 ደቂቕ ካውንደ ራብዓይቲ ሸቶ ስለዘመዝገበ ዓወት ባርሳ ዳርጋ ርጉጽ ኮይኑ። ድሒራ ዝተበራበረት ኢስፓንዮል ኣብ መበል 73 ደቂቕ ካብ ፓውዶ፡ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ከኣ ካብ ጀሰሉ ሸቶ እኳ እንተኣመዝገበት ጸወታ 4 ብ 2 ተዛዚሙ። እዚ ውጸኢት ንባርሳ ገና ኣርባዕተ ጸወታታት ተሪፍዋ እንተሎ ቻምፕዮን ምዃና ዘረጋግጽ ክኸውን እንተሎ ነታ ኣብ መበል 19 ደረጃ ተስሪዓ ዘላ ኢስፓንዮል ግን ናብ ድሕሪት ናይ ምምላስ ዕድላ ዘራጉድ’ዩ ነይሩ። ባርሳ ኣብ 34 ጸወታታት 85 ነጥቢ ብምውህላል ነታ ብተመሳሳሊ ጸወታ ብ71 ነጥቢ ካልኣይቲ ዘላ ርያል ማድሪድ ብ14 ነጥቢ ስለዝማሕደገትላ ብሕጂ እትጻወቶ ጸወታታት ክብራ ንምዕቓብ ጥራይ’ዩ ክኸውን። ባርሳ ክሳብ ሕዚ ካብ ዘካየደቶ 34 ጸወታታት ኣብ 27 ክትዕወት እንከላ፡ ኣርኣበዕተ ግዜ ማዕረ ወጺኣ 3 ግዜ ጥራይ ከኣ ተሳዒራ። ባርሳ፡ ሜሲ ኣብ ነሓሰ 2021 ካብታ ጋንታ ካብ ዝወጽእን፡ ዛቪ ኣብ ሕዳር 2021 ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ካብ ዝኸውን ናይ መጀመርታ ፅዋዕ እያ ትዓትር ዘላ። ተጻወትቲ ባርሰሎና ነታ ፅዋዐ ብሕዚ’ኳ ዝውሃብዋ እንተኾኑ ጸወታ ምስ ተዛዘመ ንሶምን ደገፍቶምን ናብ ጽንብል’ዮም ኣትዮም። ደገፍቲ ናይታ ናብ ድሕሪት ናይ ምምላስ ሰፊሕ ሓደጋ ኣንጸላልይዋ ዘሎ ኢስፓንዮል ብወገኖም ብውጸኢት ጋንትኦም ብምቑጣዕ ናብ ውሽጢ ሜዳን መቐየሪ ክዳን ተጻወትትን ብምእታው ጭውነት ዘይነበሮ ባህሪ’ዮም ኣርእዮም። ኢስፓንዮል ኣብ ዝሓለፈ 11 ጸወታታት ትሽዓት ግዜ’ያ ተሳዒራ። ኢስፓንዮል ብሓፈሻ ካብ 34 ጸወታት ሸውዓተ ግዜ ክትዕወት እንከላ፡ ዓሰርተ ግዜ ማዕረ ወጺኣ 17 ግዜ ተሳዒራ፡ 31 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣላ። ምስ ባርሳ ን17 ዓመታት ዝተጻወተን ሸሞንት ግዜ ዘውዲ ላሊጋ ዝደፈአን፡ ናይ ሕዚ ኣሰልጣኒ ባርሳ ዛቪ፡ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ቀዳመይቲ ዋንጫ ላሊጋ ናብ ከብሒ እታ መባልዕቱ ዝኾነት ባርሳ ኣበርኪቱ ኣሎ። እዛ ፅዋዐ ነቲ ምስ ባርሳ ብምዃን ን18 ዓመታት ዝተጻወተ ሓለቃ እታ ጋንታ ሰርጆ ቡስኬት፡ ልዕሊ ማንም ኣገዳሲት ነይራ። ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ካብታ ጋንታ ብወግዒ ስለዝፋኖ ታሪኹ ብፅዋዐ ክዛዝም ኣኽኢላቶ ኣላ። ወዲ 34 ዓመት ሰርጆ ቡስኩት እዛ ፅዋዐ መበል ታሽዓይቲ ዋንጫ ላሊጋ ክትኮነሉ ክኢላ ኣላ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ጸወታ ምስ ባርሰሎና ብምዃን ናይ መጀመርታ ሸቶታት ዘመዝገቡ ባልደን ካውንደን ከኣ ኣብ ቦኽሪ ሽቶታቶም ዋንጫ ክግዘሙ ክኢሎም ኣለዉ። ቀንዲ ሜዳ ባርሲሎና 'ኖው ካምፕ'፡ ካብ ዝመጽእ ዓመት ንኽሕደስ ክዕጾ’ዩ፡ እንተኾነ ባርሰሎና ቀዳም ኣንጻር ርያል ሶሲዳድ፡ 28 ግንቦት ከኣ ኣንጻር ሞሎርካ ኣብ ሜድኣ ክትገጥም ስለዝኾነት ደገፍታ ኣብ ሜድኦም ኮይኖም ሓጎሶም ክጽንብሉ ከኽእሎም’ዩ።
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊያን ኣትሌታት ተዓዊቶም
Apr 17, 2023 292
ኣዲስ ኣበባ/ ሚያዝያ /9 / 2015 (ኢዜአ)ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊያን ኣትሌታት ተዓዊቶም። ኣብ ቻይና ከተማ ውሃን ኣብ ዝተገበረ ውድድር ጎደና፥ ኣትሌት ትዕግስት ታደሰ ካልአይቲ ብምዃን ውድድራ ዛዚማ። ኣብ ዥንግ ካይ ኣብ ዝተገበረ ውድድር ደቂ ተባዕቲዮ ድማ፥ ኣትሌት ታፈረ ኣዲሱ፣ ገለታ ስንታዬሁን ወርቁ ድረሴን ብቕደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም። ኣብ ቻይና ዩዌይንግ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር በደቂ ተባዕቲዮ፥ ኣትሌት ፈቃዱ የሽጥላ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ እንትዛዝም ብደቂ ኣኒስቲዮ ድማ ኣትሌት ኮሎሌ መካሹን ሳምራዊት ነጋን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዘን። ብተመሳሳሊ ኣብ ኔዘርላንድስ ሮተርዳም ኣብ ዝተሳለጠ ናይ ማራቶን ውድድር ኣትሌት ዳዊት ወልዴ ራብዓይ፣ ጫላ ረጋሳ ሓምሻይ፣ ኣስማረ ባዘዘው ሻውዓይን ኣበበ ነገዎ ሻምናይ ደረጃ ሒዞም። ብደቂ ኣኒስቲዮ ኣትሌት ቲኪ ገላና ሻድሻይ ደረጃ ሒዛ። ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ኣትሌት ሙሉ ቱሉ ካልአይቲ ብምዃን እቲ ውድድር ዛዚማ። ኣፖላንድ ፖንዛን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ኣትሌት ሃፍታሙ ገብረስላሴ፣ ሰለሞን በሪሁን ህዝቅያስ ታምራትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ከምዝዛዘሙ ተገሊፁ።
ኣርሰናል፡ ምስ ሊቨርፑል ማዕረ ተፈላልያ መሪሕነታ ኣብ ሓደጋ ኣእትያ
Apr 10, 2023 346
ኣርሰናል፡ ትማሊ ናብቲ ካብ 2012 ጀሚራ ዓወት ኣመዝጊባትሉ ዘይትፈልጥ፣ ኣሰልጣኒኣ ሚከል ኣርቴታ 'ጫካ' ክብል ዝገለጾ ሜዳ ኣንፊልድ ከይዳ፡ ምስ ሊቨርፑል ማዕረ ክልተ ብኽልተ ድሕሪ ምፍልላያ፡ ዋንጫ ናይ ምውሳድ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጽዎ ኣለዉ። ምስታ ካልኣይቲ ኰይና ትስዕባ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ሽዱሽተ ነጥቢ ፍልልይ ኣንጺፋ ትሃሉ’ምበር፡ ሓደ ጸብለልታ ጸወታ ስለዘለዋ ማንቸስተር ሲቲ ነታ ዘላታ ተረፍ ጸወታ እንተተዓዊታ እቲ ፍልልይ ናብ ሰለስተ ክወርድ’ዩ። ኣርሰል ካብዘን ተሪፈናኣ ዘለዋ ሸሞንተ ጸወታታት ኣርባዕተ ኣብ ሜድኣ ኣርባዕተ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ’ያ ከተካይደን። ኣንጻር፡ ሳውዝሃምፐተን፡ ቸልሲ፡ ብራይተንን ዎቭስን ኣብ ሜድኣ፡ ኣንጻር ዌስተሃም፡ ማንቸስተር ሲቲ፡ ኒውካስልን ኖቲንግሃም ፎረስትን ከኣ ካብ ሜድኣ ወጻኢ። ብፍላይ እቲ ምስ ኒውካስልን ማንቸስትር ሲትን ትገብሮ ጸወታ ግን ዋንጫ መን ክወስድ ንዝብል ሕቶ ዳርጋ ናብ ሓቂ ዝቐረበ መልሲ ክህብ ከመዝኽእል ብኣጋኡ ተገሚቱ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘካየዳኦ ጸወታ፡ ኣረሰናል 43 ማንቸስተር ሲቲ ከኣ 48 ጸብለልታ ሸቶ ኣለወን። ናብ ናይ ትማሊ ጸወታ ምስ እንምለሰ፡ ኣብ 2012 ተጻዋታይ ኣርሰናል ኰይኑ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዓወት ዘመዝገበ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ሚከል ኣርቴታ፡ ተጻወትቲ ነቲ ‘ጫካ’ ኢሉ ዝገልጾ ሜዳ ኣንፊልድ ብዅሉ ሸነኻት - ነቲ ዘየዕርፍ ነጐድጓድ ድምጺ ደገፍቲ ሊቨርፑል'ውን - ክጻወርዎ ምእንቲ፡ ኣብ እዋን ልምምድ፡ ነታ ‘ዩ ዊል ነቨር ዎክ ኣሎን!’ ትብል ፍልጥቲ መዝሙር ሊቨርፑል ብብርቱዕ መጕልሕ ድምጺ እናሰምዑ ከምዝለማመዱ’ዩ ክገብር ቀንዩ። እዚ ሜላ ግን ሓንቲ ነጥቢ’ምበር ሰለስተስ ኣይረኸበሉን። ኣርሰናል ኣብ መበል 8ይ ደቒቕ ብመንገዲ ብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲነሊ፡ ኣብ መበል 28 ደቒቅ’ውን ብኻልእ ብራዚላዊ ጋብርኤል ጀሱስ ክልተ ሸቶታት ምስ ኣመዝገበት፡ ሊቨርፑል ኣብ ገዛእ ሜድኣ ዳር ትርኢታ ክትርኢ’ያ ዝበለ ውሑድ ኣይነበረን። ቅመራ ስታትስቲክስ’ውን ነዚ ውጽኢት እዚ ብምርኣይ፡ እዚ ጸወታ 83 ሚእታዊት ብዓወት ኣርሰናል 8 ሚእታዊት ማዕረ፡ 9 ሚእታዊት ከኣ ብዓወት ሊቨርፑል ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከምዘለዎ የርኢ ነይሩ። ዕዳጋ ግን ኣደኻ ከም ዝልኣኸትካ ኣይኰነን፡ መሓመድ ሳልሕ ዕረፍቲ ክወጽኡ ሰለስተ ደቓይቕ ምስ ተረፎም ኣብ መበል 42 ደቒቕ ሸቶ ኣመዝጊቡ፤ ሊቨርፑል 1 ኣርሰናል 2 ኸኣ ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሐን። መሓመድ ሳልሕ ፍጹም ቅላዕ ብምስሓቱ ዕድል ናብ ኣርሰናል ዝተመለሰ’ኳ እንተመሰለ፡ ድሕሪ ዕረፍቲ ሊቨርፑል ንጸወታ ምሉእ ንምሉእ ብምዕብላል፡ ተጻወትታ ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ኣርሰናል ክኩሕኵሑ ጀሚሮም፣ ክንደይ ከም ዝኸውን እምበር ሽቶ ምምዝጋቦሲ ከምዘይተፍ ዳርጋ ርግጽ ተወስደ። ተቐይሩ ዝኣተወ ብራዚላዊ ፈረሚንዮ ኣብ መበል 87 ሸቶ ስለዘመዝገበ ከኣ፡ ጸወታ ማዕረ ክልተ ብ ክልተ ኰይኑ። ሓላዊ ልዳት ኣርሰናል ራምስዳለ ብዘገርም ብቕዓት ንዝካየደሉ ዝነበረ ሓደገኛታትን ፈተነታት እንተዘየድሕን፡ እታ ብኽልተ ሸቶታት መሪሓ ዝነበረት ኣርሰናል ነታ መምለሲ እግሪ ትዀና ዝረኸበታ ሓንቲ ነጥቢ’ውን ምስኣነታ ነይራ። ራምስዳል፡ ነታ ድሕሪ ዕረፍቲ ፍጹም ተቐይራ ዝኣተወት ሊቨርፑል ዳርጋ በይኑ እዩ ደው ኣቢልዋ፡ ዝብሉ'ውን ኣይተሳእኑን፤ ካብ ብዙሃት ተዓዘብትን ተንተንትን ፍሉይ መጐስ ዝረከበ እቲ ሓላው ልዳት፡ ኮኾብ ተጻዋታይ ኰይኑ እዩ ኣምስዩ። ክሳብ ሕዚ ተኻይዱ ብዘሎ ጸወታታት ፕረሚየር ሊግ እንግሊዝ፡ ኣርሰናል ኣብ 30 ጸወታ 73 ነጥቢ፡ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 29 ጸወታ 67 ነጥቢ፡ ኒውካስል ኣብ 29 ጸወታ 56 ነጥቢ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 29 ጸወታ 56 ነጥቢ፡ ቶተንሃም ኣብ 30 ጸወታ 53 ነጥቢ ኣዋህሊለንል ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሓምሸይቲ ተሰሪዐን ኣለዋ።
ጋንታታት ትግራይ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ንኸቕርባ ተሓቲቱ
Mar 30, 2023 432
ኣዲስ ኣበባ /መጋቢት/21/ 2015 (ኢዜአ)ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ንኸቕርባ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ሓቲቱ። ኣብቲ ክልል ብምኽንያት ዘጋጠመ ኲናት ካብ ውድድር ርሒቐን ዝፀንሓ ጋንታታት ትግራይ፥ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ምኽክር ገይረን፡፡ ኣብቲ መድረኽ ዘተ፥ ኣብ ልዕሊ እተን ክለባት ዝበፅሐ ዕንወትን ኣብ ቀፃሊ ናብ ምንቅስቓስ ዝምለሳሉ ኩነታትን ብምድሃብ ዓሚቕ ልዝብ ተገይሩ፡፡ ይኹን እምበር በተን ጋንታታት ዝቐረበ ፀብፃብ እኹል ኮይኑ ብዘይምርካቡ፤ ክሳብ 24 ጉንበት ሪፖርት ዛዚመን ንኸረክባ ብፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ገደብ መዓልቲ ተዋሂቡወን። ካብዚ ብተወሳኺ ፌዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ እቲ ኽልል ሎሚ መዓልቲ ትሽዓተ ኣባላት ዘለዉዎ ቀፀልቲ ስጉምቲታት ኩዕሾ እግሪ እቲ ክልል ዘፅንዕ ኮሚቴ ቴክኒክ ከምዘጣይሽ ተሓቢሩ፡፡ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልል ትግራይ ተሳትፎ ዝነበሮም ውልቀ ሰባትን ኣሰልጠንቲን ዘካተተ ከምዝኾነ ሶከር ኢትዮጵያ ፀብፂቡ።
ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ጊኒ ንትገብሮ መፃረዪ ፀወታ ፅዋዕ ኣፍሪካ ናብ ሞሮኮ ኣቲያ
Mar 21, 2023 434
  ኣዲስ ኣበባ፣ መጋቢት ፣12 / 2015 (ኢዜአ)ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ጊኒ መዘናኣ ንእትገብሮ መፃረዪ ፀወታ ፅዋዕ ኣፍሪካ ናብ ሞሮኮ ኣቲያ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብኣሰናዳእነት ኮትዲቯር ኣብ ዝካየድ መበል 34 ፅዋዕ ኣፍሪካ ንምስታፍ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጊኒ ናይ ምድብ መፃረዪ ፀወታኣ 15ን 18 መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣብ ሞሮኮ ክትገብር ኢያ። ኣሰልጣኒ እታ ሃገራዊት ጋንታ ውበቱ ኣባተ፥ ን23 ተጻወትቲ ፃውዒት ብምቕራብ ካብ 6 መጋቢት 2015 ዓ.ም ጀሚሮም ልምምድ እናገበሩ ፀኒሖም። ዋልያታት ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳማ ምስ ሩዋንዳ መዘነኦም ኣብ ዝገበሩዎ ፀወታ መለክዒ ቅዋም ብብሕታዊት ሸቶ ከነኣን ማርክነህ 1 ን 0 ምስዓሮም ይፍለጥ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብመፃረዪ ፀወታ ፅዋዕ ኣፍሪካ፥ ኣብ ምድብ ኣርባዕተ ምስ ግብፂ፣ ማላዊን ጊኒን ተደልዲላ ትርከብ፡፡ ክሳብ ሕዚ ብዝገበረቶም ክልተ ፀወታታት ድማ ብሰለስተ ነጥቢ ብሓደ ንፁህ ሸቶ ምድባ እናመርሐት ከምትርከብ ኢዜአ ፀብፂቡ፡፡
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም