ቁጠባ
አብ ክልል ትግራይ አብ ናይ ሎሚ ዘመን ኸረምቲ  ዛጊድ 310 ሽሕ ሄክታር መሬት ብቐንዲ ቐንዲ ዝርአቲ ተሸፊኑ
Jul 24, 2024 16
  መቀሌ/ሓምለ /17/2016(ኢዜአ)፦ አብ ክልል ትግራይ አብ ናይ ሎሚ ዘመን ኸረምቲ ዛጊድ 310 ሽሕ ሄክታር መሬት ብቐንዲ ቐንዲ ዝርአቲ ከምተሸፈነ ቢሮ ሃብቲ ተፈጥሮን ሕርሻን ገሊፁ። እቲ ቢሮ ካብ ትካል አቐራቢ እታዎታት ኢትዮጵያ ዝተልአኸሉ ፍርቂ ሚሊዮን ኹንታል ማዳበራያ ሓመድ ንሓረስቶት ምክፍፋሉ ሓቢሩ ። ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር እያሱ አብርሃ ንኢዜአ ከምዝገለፅዎ አብ ክልል ትግራይ ዝዓረየ ዝርግሓ ዝናብ ብምህላዉ አብ ናይ ሎሚ ዘመን ኸረምቲ ምህርትን መፍረያይነትን ንምስሳንን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅን ጠመተ ተዋሂብዎ ይስራሕ ምህላዉ ሓቢሮም ፡፡ አብ እቲ ክልል እታዎታት ሕርሻ ብእዋኑ ንምብፃሕ ምስ መንግስቲ ብምውዳድ ዝሓሸ ፃዕሪ ምክያዱ እውን አመልኪቶም። በዚ እውን ካብ ትካል መቐረቢ እታዎት ዝተልአኸ 500ሺሕ ኩንታል ዝኸውን ማዳበርያ ሓመድን 31 ሽሕ ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ከምዝተኸፋፈለ ፀሪሆም ። አብ ክልል ትግራይ ዛጊድ 310 ሽሕ ሄክታር ብዝርአቲ መሸላ ዕፉን ስርናይን ጣፍን ምሽፋኑ ሓለፊ እቲ ቢሮ ገሊፆም ።
ኩለመዳያዊ ተረባሕነት እቲ ህዝቢ ዘረጋግፁ ፕሮጀክትታት ልምዓት ብፅሬት ብምህናፅ ኣገልግሎት ኣጀሚርና ኢና-ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ
Jul 20, 2024 41
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ/ 13/2016 (ኢዜኣ) መንግስቲ እቲ ክልል ኩለመዳያዊ ተረባሕነት እቲ ህዝቢ ዘረጋግፁ ፕሮጀክትታት ልምዓት ብቕልጡፍን ብፅሬትን ብምህናፅ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር ስራሕ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅለሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ጨንፈር ኦሮሚያ ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ ገሊፆም። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ዝተሃነፁ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝውዕሉ ፕሮጀክትታት ተመሪቖም። ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ ኣብዚ መርሃ ግብሪ ምረቓ ተረኺቦም ከምዝበልዎ፤ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ተረባሕነት እቲ ህዝቢ ንምርግጋፅ ብትኹረት እናሰርሐ ይርከብ። በዚ እውን በቢዓመቱ ብርክት ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት እናተሃነፁ ንኣገልግሎት እናበቕዑ ምዃኖም ብምሕባር፤ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ልዕሊ 20 ሽሕ ፕሮጀክትታት ከምዝተሃነፁ ተዛሪቦም። ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር እቲ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ልምዓት መልሲ እናረኸቡ እዮም ዝበሉ ኣይተ ፍቃዱ፤ በዚ እውን ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ብቕልጡፍን ፅሬትን ተሃኒፆም ንኣገልግሎት እናበቕዑ እዮም ኢሎም። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ኣይተ ኣለማየሁ ኣሰፋ ብግደኦም፤ ብ4 ቢልዮን ብር ዝተሃነፁ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ዝህቡ 175 ፕሮጀክትታት ተሃኒፆም ንኣገልግሎት ክፍቲ ከምዝኾኑ ዕላዊ ገይሮም።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ግቡእ ኣገልግሎት ንክህብ ብኣግባቡ ክንከናኸኖ ይግባእ-ነበርቲ
Jul 19, 2024 13
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ /12/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ግቡእ ኣገልግሎት ንክህብ ብኣግባቡ ክንጥቀመሉን ክንከናኸኖን ይግባእ ክብሉ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም። እቲ ልምዓት ኮሪደር ብሓሙሽተ ኣንፈታት እታ ከተማ ምስላጥ ካብ ዝጅምር ኣዋርሕ ዘቑፀረ እንትኸውን እቲ ልምዓት ዝተፈላለዩ ክፍለ ከተማታት እታ ከተማ ዝሽፍን እዩ። ኣብዚ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ርኢቶን ትፅቢትን ህዝቢ እንታይ ከምዝመስል ኢዜኣ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪቡ። እቶም ነበርቲ፤ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ስፍራታት ቅድሚ ሕዚ ንዓይኒ ዘይስሕቡን ንመዘናግዒ ዘይምችዉን ከምዝነበሩ ኣዘኻኺሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፅብቕትን ሰሓቢትን ካብ ምዃና ብተወሳኺ ንናብራን መዘናግዕን ተመራፂት እናኾነት ከምዝመፀት ገሊፆም። እቲ ልምዓት ኮሪደር እታ ከተማ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘሸጋግርን ሂወት ነበርቲ ዘመሓይሽን እዩ ኢሎም። መንግስቲ ዝሰርሖ ልምዓት ንዓና ስለዝኾነ እቶም ዝተሰርሑ ልምዓታት ንከይበላሸዉ ከም ናይ ባዕልና ንብረት ብኣግባቡ ክንጥቀመሎምን ክንከናኸኖምን ይግባእ ክብሉ እውን ኣረዲኦም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ደረጅኦም ዝሓለዉን ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ከተማ ዘማልኡን ምዃኖም እቶም ነበርቲ ወሲኾም ተዛሪቦም።
ኣብ ከተማታት ዝርገሐ ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋፅ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብምትሕብባር እናሰራሕና ኢና-ሚኒስቴር ማይን ኢነርጅን
Jul 19, 2024 16
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ /12/2016 (ኢዜኣ) ሚኒስቴር ማይን ኢነርጅን ኣብ ከተማታት ዝርገሐ ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋፅ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብምትሕብባር እናሰርሐ ከምዝኾነ ገሊፁ። እቲ ሚኒስቴር ምስ መሓዙት ኣካላት ብምዃን ኣብ 10 ከተማታት ተግባራዊ እናተገበረ ኣብ ዘሎ ዝርገሐን ሳኒቴሽንን ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝሳለጡ ኣብ ዘለው ስራሕቲ ዝተርኣዩ ክፍተታትን ፀገማትን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ኣዳማ ግምገማ ኣካይዱ። ፍሉይ ኣማኻሪ እቶም ሚኒስትር ማይን ኢነርጅን ኣይተ ሞቱማ መቃሳ ከምዝገለፅዎ፤ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቒ ሽቶ ልምዓታት ዝተቐመጠ ሳኒቴሽን ፅሩይ ዝስተ ማይ ንኹሉ ብዝብል ትልሚ 10 ዓመት ሓንፂፃ ተግባራዊ እናገበረት እያ ትርከብ። ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ 2030 ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ከተማን ገጠርን ንምብፃሕ ሽቶ ከምዝተቐመጠ ብምሕባር እቲ ሽቶ ንክዕወት እውን መሓዙት ኣካላት ብዘሳተፈ መልክዑ ርብርብ እናተገረበ እዩ ኢሎም። ኣብ ቀፃሊ እውን ብርኪ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ንምምሕያሽን ንምምዕባልን፣ፅሬትን ብርክን ዲዛይንን ህንፀትን መሰረተ ልምዓታት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምዕባይ ከምኡ እውን ሪፎርም ስርዓት ምምሕዳር ንምግባር ትኹረት ከምዝተገበረ ገሊፆም። ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ዝርገሐ ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋፅ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብምትሕብባር እናሰራሕና ኢና ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ሰብ ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ደርሁ ትግራይ መዋእለ ንወዮም ዘዋፍሩሉ ዕድል ንክፍጠር ክስራሕ ኢዩ - ኣይተ ጌታቸው ረዳ
Jul 19, 2024 23
  ኣዲስ ኣበባ/ ሓምለ/12/ 2016 /ኢዜአ/ ርእሰ ምምሕዳር ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሃገርለኸ ኤክስፖ ልምዓት ደርሁ ክልል ትግራይ ኣብ መቐለ በዕሊ ከፊቶም። ኣይተ ጌታቸዉ ረዳ፥ እቲ ሃገርለኸ ኤክስፖ ቁጠባ እቲ ክልል ኣብ ምዕባይ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢሎም። እቲ ዓዉዲ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ክምራሕን ሰብ ሃፍቲ መዋእለ ንዋዮም ዘዋፍሩሉን ዕድል ክፍጠር ክስራሕ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣካቢ ቦርድ ማሕበር መዋደድትን ምርባሕን ደርሆ ትግራይ ታደለ ሓጎስ(ዶ/ር) ብግደኦም፥ ሕብረተሰብ ስጋ ደርሆ ዘለዎ ረብሓ ተረዲኡ ተረባሒ ንምግባርን ኣብቲ ልምዓት ደርሆ ንዝተዋፈሩ ወገናት ድማ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣርን ዘኽእል እዩ ኢሎም። ካብ ዝተፈላለያ ከባቢታት እቲ ክልልን ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያን ብምምፃእ ኣብቲ ኤክስፖ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት፥ እቲ ኤክስፖ ምኽፋቱ ምህርቶም ክሸጡን ከላልዩን ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም።
ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ካብ ዝቐረበ ፍርያት ሆርቲካልቸር 535 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ- ሚኒስቴር ግብርና
Jul 18, 2024 29
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ /11/2016 (ኢዜኣ) ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ካብ ዝቐረበ ፍርያት ሆርቲካልቸር 535 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሚኒስትር ግብርና ግርማ ኣመንቴ(ዶ/ር) ገሊፆም። ̎መፃኢ እዋን ናይ ሆርቲካልቸር እዋን እዩ̎ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓውደ መፅናዕቲ ምኽክር ብሄራዊ ስትራቴጂ ሆርቲካልቸር ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ፤ ሚኒስትር ግብርና ግርማ ኣመንቴ(ዶ/ር)፣ሚኒስትር ዲኤታታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኺቦም። ሚኒስትር ግብርና ግርማ ኣመንቴ(ዶ/ር) ከምዝበልዎ፤ ኣብ ዓውዲ ግብርና ፍርያትን መፍረያይነት ብምዕባይ ስርዓተ ምግብን ውሕስና ምግብን ንምርግጋፅ ዝተባብዑ ውፅኢታት ተረኺቦም እዮም። ኣብ ዓውዲ ግብርና ትኹረት ካብ ዝተገበረሎም ዘፈራት እቲ ሓደ ሆርቲካልቸር ከምዝኾነ ብምሕባር፤ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ካብቲ ዘፈር 535 ሚልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ከምዝተረኸበ ተዛሪቦም።
ካብ ንግዲ ወፃኢ 3 ነጥቢ 8 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ-ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን
Jul 18, 2024 29
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ /11/2016 (ኢዜኣ) ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ዝተፈላለዩ ፍርያታት ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ 3 ነጥቢ 8 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ኣፍሊጡ። ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን መድረኽ ግምገማ ኣፈፃፅማ ትልሚ በጀት ዓመት 2016ን ትልሚ በጀት ዓመት 2017ን ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅግጅጋ የካይድ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ(ዶ/ር)፤ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ካብ ንግዲ ወፃኢ 3 ነጥቢ 8 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ኣፍሊጦም። እዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 2015 ካብ ዝተረኸበ 3 ነጥቢ 64 ቢልየን ዶላር 4 ነጥቢ 57 ሚኢታዊ ፀብለልታ ከምዘለዎ ገሊፆም። ካብቲ ዝተረኸበ ኣታዊ ዓውዲ ግብርና 76 ነጥቢ 43 ሚኢታዊ ብምሓዝ ልዑል ብፅሒት ዝሓዘ እንትኸውን ማኑፋክቸሪንግ፣ ማዕድን፣ ኤሌክትሪክን ካልኦት ዘፈራትን ብተኸታታሊ ዝርከቡ እዮም ኢሎም። መዋቕርን ኣፈፃፅማን ንግዲ ወፃኢ ሓንቲ ሃገር መለክዕታት ኢኮኖሞ ጥራሕ ዘይኮኑስ እምነ ኩርናዕ ብሄራዊ ዕቤትን ዓለም ለኸ ፅልዋን ምዃኖም እውን ምግላፆም ካብቲ ሚኒስቴር ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላክት።
ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2016 3 ነጥቢ 82 ቢልዮን ዶላር ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ስሒባ እያ
Jul 18, 2024 24
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ/ 11/2016 (ኢዜኣ) ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 3 ነጥቢ 82 ቢልዮን ዶላር ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምስሓብ ከምዝተኽኣለ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ሀና ኣርዓያ ስላሴ ኣፈፃፅማ ስራሕ እዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመትን ትልሚ በጀት ዓመት 2017ን ኣመልኪተን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ፤ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ኢትዮጵያ ምችውቲ መባፅሕ ኢንቨስትመንት ንምግባር ብርክት ዝበሉ ምምሕያሻት ተገይሮም እዮም ኢለን። ኣብቲ ዓውዲ ስራሕቲ ምምሕያሻት ሕጊ፣ንሰብ ሃፍቲ መተባብዒ ምሃብን መሰረተ ልምዓት ምምሕያሽን፣ምልላይ ኢንቨስትመንትን ዓቕሚ እቲ ዓውዲ ምምሕያሽን ከምዝተሰርሑ እውን ገሊፀን። ነዚ ስዒቡ እውን ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 3 ነጥቢ 82 ቢልዮን ዶላር ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምስሓብ ከምዝተኽኣለ ተዛሪበን። እዚ እውን ምስ ናይ በጀት ዓመት 2015 እንትነፃፀር 1 ነጥቢ 5 ሚኢታዊ ፀብለልታ ከምዘርኣየ ብምሕባር፤ 329 ሓደሽቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ከምዝተውሃበ ሓቢረን። እቲ ኮሚሽን ኣብ በጀት ዓመት 2017 ካብ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወፃኢ 4 ነጥቢ 52 ቢልዮን ዶላር ንምስሓብ ትልሚ ሒዙ ናብ ስራሕ ከምዝኣተወ እውን ኣረዲአን።
ኣገልግሎት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት ፌዴራል ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2 ነጥቢ 5 ቢልዮን ብር ኣታዊ ረኺቡ
Jul 17, 2024 27
  ኣዲስ ኣበባ/ሓምለ /10/2016 (ኢዜኣ) ኣገልግሎት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት ፌዴራል ኣብ በጀት ዓመት 2016 ካብ ኣገልግሎት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት 2 ነጥቢ 5 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከምዝረኸበ ገሊፁ። ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ሐሚድ ኪኒሶ፤ ኣብቲ ትካል ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣገልግሎት ካብ ወረቐትን ሰባዊ ምንኽኻእን ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት እናሃበ ከምዝርከብ ንኢዜኣ ገሊፆም። ምስ ኢትዮ ቴሌኮምን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ብምትሕብባር ክፍሊታትን ኣገልግሎት ምርግጋፅ ሰነዳትን ብኦንላይን ዝሳለጠሉ ኣሰራርሓ ተጠናኺሩ ምቕፃሉ እውን ሓቢሮም። ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ ልዕሊ 6 ሽሕ ተገልገልቲ ብዘይቆፀሮ እናተስተኣናገዱ ምዃኖም እውን ፀሪሖም። ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣገልግሎት 919 ሽሕን 941 ጉዳያት ከምዘስተኣናገደ ብምሕባር እቶም 726 ሽሕን 535 ጉዳያት ብኦንላይን ከምዝተውሃቡ ኣረዲኦም። ካብዞም ኣገልግሎታት እዚኦም እውን 2 ነጥቢ 5 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምእካብ ከምዝተኽኣለ ብምግላፅ፤ እቲ ትካል ንምእካብ ካብ ዝተለሞ ኣታዊ 2 ቢልዮን ብር እንትነፃፀር ልዑል ፀብለልታ ኣለዎ ኢሎም። እዚ እውን ምስ ናይ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ ወቕቲ እንትነፃፀር 1 ነጥቢ 3 ቢልዮን ብር ፀብለልታ ከምዘለዎ ገሊፆም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም