ቁጠባ
 ኣብ ኣርባዕተ ኣዋርሕ በጀት ዓመት  ካብ ንግዲ ወፃኢ መዓድን 60 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሚኒስቴር መዓድን ኣፍሊጡ።
Nov 27, 2023 13
  አዲስ አበባ/ሕዳር/17/2016/ኢዜአ/ ኣብ ኣርባዕተ ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ካብ ንግዲ ወፃኢ መዓድን 60 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሚኒስቴር መዓድን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዴኤታ መዓድን ሚሊዮን ማቴዎስ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብ ዝተትሓዘ በጀት ዓመት ካብ ንግዲ ወፃኢ መዓድን 500 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ተተሊሙ ኣብ ኣርባዕተ ኣዋርሕ 60 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ። እቲ ኣታዊ ዝተረኸበ ብዋናነት ወርቂ፣ መጋየፅታትን መዓድናት ኢንዱስትሪን ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ብምቕራብ እንትኸውን፤ ቻይናን ሃገራት ኣውሮፓን መዓድናት ዝበፅሑለን ሃገራት ምዃነን ኣፍሊጦም። መበል ኻልኣይ ዓለም ለኻዊ ኤክስፖ መዓድንን ቴክኖሎጂን ኣብ ሚሊንየም ኣዳራሽ እናተሳለጠ ከምዝርከብ ገሊፆም፤ መፍረይቲ መዓድን፣ ለኣኽቲ፣ ተጠቀምቲ መዓድን፣ መፍረይቲ ቴክኖሎጂን መቕረብትን ተራኺቦም ፍርያቶምን ግልጋሎታቶምን እናፋለጡን ምትእስሳር ዕዳጋ እናፈጠሩን ከምዝርከቡ ተዛሪቦም። ጎናጎኒእቲ ኤክስፖ ንሎማዓንቲ ሓዊሱ ንሰለስተ መዓልትታት ኮንፈረንስ እናተኻየደ እንትኸውን፤ ኣብቲ ዘፈር ጠመተ ዝገበሩ ልዕሊ ትሽዓተ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም ዘተ ተገይሩሎም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) "ሃፍቲ መዓድንና ንተስፋ ፅባሕና" ብዝብል ቴማ ዝተዳለወ መበል ኻልኣይ ዓለም ለኸ ኤክስፖ መዓድንን ቴክኖሎጂን ኣብ ሚሊዮን ኣዳራሽ ከምዝኸፈቱ ዝዝከር 'ዩ።
ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብትልሚ ዝተትሓዙ ቐንዲ ቐንዲ ሽቶታት ዘተባብዐ ውፅኢት ኣመዝጊቦም  -ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል
Nov 25, 2023 20
አዲስ አበባ/ሕዳር/15/2016/ኢዜአ/ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልትታት ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብትልሚ ዝተትሓዙ ቐንዲ ቐንዲ ሽቶታት ዘበረታትዑ ውፅኢታት ከምዝተመዝገቡ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ገሊፆም። ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ከምዝገለፅዎ፤ ኣብቲ ዘፈር ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልትታት ዘተባብዐ ውፅኢታት ተመዝጊቦም። ንኢንዱስትሪ ዝኾኑ እታዎታት ብምቕራብ፣ ንዝኣትዉ ፍርያታት ብምትካእ፣ ፍርያታት ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ብምቕራብን ሓደሽቲ ኢንቨስትመንትታት ብምስሓብን ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ተመዝጊቡ ኢሎም። ኣብ ፈላማይ ርብዒ ዓመት እቲ በጀት ዓመት ካብ መፍረዪ ኢንዱስትሪ 38 ነጥቢ ሸውዓተ ሽሕ ቶን ፍርያት ናብ ዕዳጋ፣ወፃኢ ብምቕራብ ልዕሊ 72 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ገሊፆም። ከምፀብፃብ ኢዜአ ሚኒስትር፣መዓድን ኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ብወገኖም፤ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዘፈር መዓድን ሸርፊ ወፃኢ ክርከብ ብምግባርን ተካእቲ ፍርያታት ብምፍራይን ጭቡጥ ለውጢ ከምዝተመዝገበ ኣመላኺቶም። ኣብ ኢትዮጵያ ወርቂ፣ ሲሚንቶን ከሰልን ዘፍርዩ ኩባንያታት ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ከምዘመዝገቡ ሓቢሮም ኣብ ቐረባ 'ውን ተወሰኽቲ ኩባንያታት ናብ ስራሕ ከምዝኣትዉ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ገምጋም ኣፈፃፅማ ስራሕ ፈላማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ተኻይዱ።
ኣብቲ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም  ልዕሊ 500 ሽሕ ንዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ግልጋሎት ኦንላይን ተበፃሒ ምግባር ተኻኢሉ
Nov 24, 2023 10
አዲስ አበባ/ሕዳር/14/2016/ኢዜአ/ ኣብቲ ፈላማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ልዕሊ 500 ሽሕ ንዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ንፍቓድ ንግዲ ሓዊሱ ተተሓሓዝቲ ግልጋሎታት ብኦንላይን ተበፃሒ ምግባር ከምዝተኽኣለ ተገሊፁ። በዚ 'ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ዘፈራት ግልጋሎት ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ከምዝተመዝገበ ተገሊፁ። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ገብረመስቀል ጫላ፤ ኣብቲ ርብዒ ዓመት ኣብ መዳይ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ቕልጡፍ ግልጋሎት ምሃብ ዝሓሸ ስራሕ ከምዝተሰርሐ ተዛሪቦም። ብፍላይ ስርዓት ዕድጊት ነዳዲ ንብልሽው ኣሰራርሓ ዝተቃለዐ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ፍልፍል ቂርታ ከምዝነበረ ኣዘኻኺሮም። ኣብዚ ሕዚ ካብ ትእዛዝ ዕድጊት ነዳዲ ጀሚሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምጉዕዓዝ ኸምኡ 'ውን እቲ ኸይዲ ዝርግሕኡ ብዲጂታል ስርዓት ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ንፈተነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተጀመረ ተዛሪቦም። ኣብ መዳይ ስርዓት ንግዲ ምዝማን 'ውን ኣብቲ ርብዒ ዓመት ልዕሊ 500 ሽሕ ንዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ንፍቓድ ንግዲ ሓዊሱ ተተሓሓዝቲ ግልጋሎታት ብኦንላይን ተበፃሒ ምግባር ከምዝተኽኣለ ገሊፆም ። ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጅን ዶክተር በለጠ ሞላ ብወገኖም አብ ውሽጢ ርብዒ ዓመት ዝተፈላለዩ አገልግሎታት ብኦንላይን ተበፃሒ ብምግባር ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝተወገነ ገሊፆም ጎናጎድኒ ምስ እዚ መበገሲ ሓሳባት ዘፈር ቴክኖሎጂ (ስታርታአፖታት) በመዳይ ምድጋፍ ዝሓሸ ሰራሕ ምስላጡ ፀሪሆም ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስቲ ፈላማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ኣብ ዝተረኸብሉ ተገምጊሙ።  
 ኣፍደገ ባሕሪ ዓቕሚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ናይ ምስሓብ ብምዕባይ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት የረጋግፅ - መምህር  ሙሉኣለም ሃይለማርያም ገሊፆም።
Nov 24, 2023 7
  ኣዲስ ኣበባ/ሕዳር/14/2016/ኢዜአ/ ኣፍደገ ባሕሪ ዓቕሚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ናይ ምስሓብ ብምዕባይ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት የረጋግፅ ክብሉ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክብን ሙሉኣለም ሃይለማርያም ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ዋቸሞ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክብን ሙሉኣለም ሃይለማርያም ከምዝገለፅዎ፤ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ዓቕሚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምስሓብ ብምዕባይ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊን ከባብያውን ተረባሕነት የረጋግፅ። ኣብ ዘፈር ኢኮኖሚ ኣፍደገ ባሕሪ ምርካብ ኣብዚ ሕዚ ሃገርና ንኽፍሊት ግልጋሎት ወደብ ተውፅኦ ወፃኢ ብቢልዮን ዶላራት ዝቑፀር ገንዘብ ካብ ምድሓኑ ንላዕሊ ቐጥታዊ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ዓቕሙ ዝለዓለ ‘ዩ ዝበሉ መምህር ሙሉኣለም፤ ኣፍደገ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ካብ ዘይብለን ንላዕሊ ብኢንቨስተራት ወፃኢ ተመረፅቲ ምዃነን ተዛሪቦም። እቲ ኻልእ ወናኒ ኣፍደገ ባሕሪ ምዃን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ከምዘዕቢ ‘ውን ተዛሪቦም። ከም መብርሂ መምህር ሙሉኣለም፤ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ክህልዋ ዘለዋ ድልየት ሕዚ ዝመፅአ ዘይኾነስ ንድሕሪት ተመሊስና እንተርኢና ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ‘ዩ። እቲ ጉዳይ ኣብዚ ሕዚ ምልዓሉ ብመንፅር ሃገርና ትርከበሉ ኩነታት ሰላም ግቡእ ኣይኮነን ንዝብሉ ኣካላት ዝነቐፉ መምህር ሙሉኣለም፤ ጎናጎኒ ምዕቃብ ሰላም ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ሃገርና ዘረጋግፁ ጉዳያት ክርስዑ የብሎምን ኢሎም። ብመትከል ሂብካ ምቕባል ብምጥቃም ኢትዮጵያ ዘለዉዋ ውሩያት ትካላት ንጎረባብቲ ሃገራት ከም መደራደሪ ብምቕራብ ኣብ ፍቓደኝነት ዝተመስረተ ኸይዲ ልምዓት ወደብ ምፍጣር ከምዝከኣል ሓቢሮም፤ እቲ ኻልእ መማረፂ ምስቲ ፈላማይ መማረፂ ዝተተሓሓዘን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲያዊ ድርድራት ብምኽታል ዝስራሕ ‘ዩ ኢሎም። ኣተሓሒዞም ‘ውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ጉዳይ ባሕሪ ምስ ዝምልከቶም መሻርኽቲ ኣካላትን ዲፕሎማሲያዊ ድርድር ከምዘድሊ ብምሕባር፤ እዚ ጉዳይ ናይ ፓርቲ ወይ ድማ ዝተወሰኑ ኣካላት ዘይኾነስ ሓድነት ኹሎም ኢትዮጵያውያን ዝሓትት ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት ብመንፅር ጉድለት በጀት ምቁፅፃርን ክፍሊት ዕዳ ምሽግሻግን ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ተራእዩ
Nov 23, 2023 15
አዲስ አበባ/ሕዳር/13/2016/ኢዜአ/ ኣብ ፈላማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ብመንፅር ጉድለት በጀት ምቁፅፃርን ክፍሊት ዕዳ ምሽግሻግን ዝሓሸ ስራሕ ከምዝተሰርሐ ተገሊፁ። መነባብሮ ብትሑት ኣታዊ ዝመሓዳደሩ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዝተሰርሑ ስራሕቲ 'ውን ንብዙሓት ዜጋታት ተጠቀምቲ ከምዝገበሩ ተገሊፁ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣህመድ ሽዴ ከምዝተዛረብዎ፤ ኣብቲ ርብዒ ዓመት ምስ ብርክት ዝበሉ መዳርግቲ ትካላት ልምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ተገይሩ። እዚ 'ውን መንግስቲ ንህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብሩ ስራሕቲ ልምዓት ተበፃሒ ንምግባር ንዝጀመሮ ስራሕ ዝሕግዝ 'ዩ ኢሎም። ሚኒስትር ትልምን ልምዓትን ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ ብወገነን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብማክሮ ኢኮኖሚ ዝተመዝገበ ዕብየት ምስ ጭቡጥ ናብራ ዜጋታት ብምጥዕዓም ብዙሓት ስራሕቲ ከምዝተሰርሑ ተዛሪበን። ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት መንግስቲ ብማእኸላይ በቢ ዓመቱ ካብ ቀረፅ ክረኽቦ ዝነበረ 15 ቢሊዮን ብር ብዝተሓተ ኣታዊ ንዝመሓዳደሩ ዜጋታት ንምድጓም ከምዘውዐሎ ኣዘኻኺረን። ግልጋሎት ሰናይ ፍቓድ ካብ ዝጅመር ናብዚ መንበሪ ገዛ ልዕሊ 170 ሽሕ ዓቕመ ድኹማት ዜጋታት ምሕዳስ ከምዝተኽኣለ ሓቢረን። ብተወሳኺ 'ውን ንደቂ ብትሑት ኣታዊ ዝመሓዳደሩ ብዙሓት ዜጋታት ናውቲ ትምህርቲ ብነፃ ተበፃሒ ንክኸውን ከምዝተገበረ ሓቢረን፤ ኣብቲ ርብዒ ዓመት ልዕሊ ክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚሊዮን ተምሃሮ ድማ ተጠቀምቲ ምገባ ቤት ትምህርቲ ምግባር ከምዝተኽኣለ ተዛሪበን ።
   ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ  ንፋብሪካ እንጀራ ለሚ ዝሓሸ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ክሰርሕ 'ዩ
Nov 22, 2023 15
  አዲስ አበባ/ሕዳር/12/2016/ኢዜአ/ ንፋብሪካ እንጀራ ለሚ ዝሓሸ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ምስ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ብምዃን ኣብቲ ፋብሪካ እንጀራ ዑደት ገይሮም። ዶክተር ሳሙኤል ኣብቲ ዑደት ምስ ፋብሪካ እንጀራ ለሚ ዝሓሸ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣርን እቲ ፋብሪካ ብቐዋምነት ፅርየት ዘለዎ እንጀራ እናፍረየ ብምዃኑ ብቐረባ ሓቢርካ ንምስራሕ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ቁሩብነት ገሊፆም። ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ብወገነን ምስ ኣዴታት ኣብ ዝገበርኦ ዘተ እቲ ፋብሪካ ብምሉእ ዓቕሙ ንኸፍርይ ጥንኩር ባህሊ ስራሕ ምምዕባል፣ ምሕደራ ምጥንኻርን ዝሓሸ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣርን ክንሰርሕ ኢና ኢለን። እቲ ፋብሪካ ሓዱሽን ንብርክት ዝበላ ኣዴታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ብምዃኑ ውፅኢታዊ ንክኸውን ክትትል ክንገብር ኢና ምባለን መረዳእታ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ የመላኽት።
ኣብ ፈላማይ ርብዒ ዓመት 2016 ዓ.ም ልዕሊ ኣርባዕተ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ዝኣትውን ዝወፅእን ናውቲ ምጉዕዓዝ ከምዝተኽኣለ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ ገሊፆም
Nov 22, 2023 16
አዲስ አበባ/ሕዳር/12/2016/ኢዜአ/ ኣብ ፈላማይ ርብዒ ዓመት 2016 ዓ.ም ልዕሊ ኣርባዕተ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ዝኣትውን ዝወፅእን ናውቲ ምጉዕዓዝ ከምዝተኽኣለ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ ገሊፆም። ገምጋም ፈላማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ እናተሳለጠ ይርከብ። ኣብቲ መድረኽ ምንቅስቓሳት ስራሕ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ብሰፊሑ ተገምጊሙ። ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ፤ ኣብቲ ፈላማይ ርብዒ ዓመት ምችው ስርዓት ትራንስፖርት ህዝቢ ንምዝርጋሕ ብዝተገበረ ፃዕሪ ፅቡቕ ውፅኢት ከምዝተመዝገበ ገሊፆም። ኣብ ሓደ ሓደ ክልል ከተማታት ዲጂታል ግልጋሎት መነሃርያታት ትራንስፖርት ተጀሚሩ ተገልገልቲ ቕልጡፍ ግልጋሎት ንክረኽቡ ከምዝተገበረ ሓቢሮም። ኣብቲ ርብዒ ዓመት ልዕሊ ኣርባዕተ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ዝኣትውን ዝወፅእን ናውቲ ምጉዕዓዝ ከምዝተኽኣለ ሓቢሮም፤ ካብዚ ውሽጢ 91 ነጥቢ ሸውዓተ ሜትሪክ ቶን ናብ ሃገር ውሽጢ ዝኣተወን ሸሞንተ ነጥቢ ሰለስተ ሜትሪክ ቶን ድማ ናብ ወፃኢ ዝወፅአ ምዃኑ ፀሪሖም። ኢትዮጵያ 95 ሚኢታዊ ዝወፅኡን ዝኣትዉን ፍርያታት ብወደብ ጅቡቲ ከምዝተተኣናግድ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር፤ መማረፅታት ወደብ ንምስፋሕ 'ውን ስራሕቲ እናተሰርሐ ከምዝርከብ ገሊፆም። ወደብ በርበራ ንምጥቃም ዝርርብ ከምዝተጀመረ ሓቢሮም፤ እቲ ኸይዲ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከምዝርከብ 'ውን ተዛሪቦም። ደረቕ ወደብ 'ውን ኣብ ጅግጅጋ ከምኡ 'ውን ንግልጋሎት ሓደ ማእኸል ኣብ ቶጎ ጫሌ ንምህናፅ ዘኽእል መፅናዕቲ ተዛዚሙ ኢሎም።
ኣወሃህባ ኣገልግሎት ማዘጋጃ ቤት ከተማታት ኢትዮጵያ ናብ ዲጂታል ንምሽግጋር እናተሰርሐ እዩ
Nov 22, 2023 15
  ኣዲስ ኣበባ/ሕዳር 12/2016 (ኢዜኣ) ኣወሃህባ ኣገልግሎት ማዘጋጃ ቤት ከተማታት ኢትዮጵያ ናብ ዲጂታል ንምሽግጋር እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ገሊፀን። ግምገማ ኣፈፃፅማ ፈላማይ ርብዒ ዓመት መበጀት ዓመት 2016 መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ኣብ ዝተረኸብሉ ተጀሚሩ። ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ስራሕቲ ምንቅስቓደስ ሚኒስቴር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ኣመልኪተን ኣብቲ ግምገማ ከምዝበልኦ፤ ኣብቲ ፈላማይ ርብዒ ዓመት ኣገልግሎታት ማዘጋጃ ቤታት ንምምዕባል ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ኣብ 6 ከተማታት ብርኪ ኣገልግሎታት ብምድላው ተግባራዊ ንክገብሩ ትልሚ ተታሒዙ ናብ ስራሕ ከምዝተኣተወ እውን ተዛሪበን። ኣወሃህባ ኣገልግሎት ከተማታት ንምምዕባልን ናብ ዲጂታል ንምሽግጋርን ኣብ ከተማታት ቀብሪደሃር፣ ጅግጅጋ፣ ደብረ ብርሃንን ቢሾፍቱን እናተሰርሐ ምዃኑ ከም ኣብነት ፀሪሐን። ኣብቲ ርብዒ ዓመት ካብ ኣገልግሎት ማዘጋጃ ቤት ከተማታት 6 ነጥቢ 8 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከምዝተኣከበ ገሊፀን።
ብልምዓት መስኖ ስርናይ ሓጋይ ክሳብ ሕዚ 800 ሺሕ ሄክታር ብዘርኢ ከምዝተሸፈነ ተገሊፁ
Nov 22, 2023 15
  ኣዲስ ኣበባ/ ሕዳር/12/ 2016 /ኢዜአ/ብልምዓት መስኖ ስርናይ ሓጋይ እዚ ዓመት ካብ ዝተሓሰበ 3 ሚሊየን ሄክታር መሬት ክሳብ ሕዚ 800 ሺሕ ሄክታር ብዘርኢ ከምዝተሸፈነ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ (ዶ/ር) ገሊፆም። ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባቢን ንይሻ መሓመድ (ኢ/ር) ብግደአን÷ ዝተማለአ እተወት መስኖ ዘለዎን ዓመት ሙሉእ ዝለምዕን መሬት 1 ነጥቢ 5 ሚሊየን ሄክታር ከምዝበፅሐ ተዛሪበን። መንግስቲ ገምጋም ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2016 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ኣብ ዝተረኸቡሉ ተጀሚሩ። ኣብቲ ገምጋም ምንቅስቓሳት ልምዓት ሕርሻ መስኖን ክረምቲን ዝተዳህሰሱ እንትኾኑ÷ ኣብዚ ርብዒ ዓመት 17 ነጥቢ 5 ሚሊየን ሄከታር ኣብ ቀንዲ ቀነዲ ዝራእቲ ካብ ዝለምዑ 6 ሚሊየን ሄክታር መሬት ዝበፅሑ ዝራእቲ ፍርያት ከምዝተኣከበ ተሓቢሩ፡፡ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣምንቴ (ዶ/ር)÷ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ስለዘሎ ዝባፅሑ ዝራእቲ ፍርያቶም እንተይባኸነ ብምትሕብባር ብምእካብ ዝተጠናኸረ ስራሕ ከምዝቐፀለ ገሊፆም። ኣብዚ ዓመት 3 ሚሊየን ሄክታር መሬት ብመስኖ ስስርናይ ብምልማዕ 117 ሚሊየን ኩንታል ፍርያት ንምርካብ ናብ ስራሕ ከምዝተኣተወ ብምሕባር÷ ኣብዚ ርብዒ ዓመት 800 ሺሕ ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ከምዝተሸፈነ ኣብሪሆም። ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባቢን ንይሻ መሓመድ (ኢ/ር) ብግደአን÷ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ብሕርሻ ዝልምዕ መሬትን ዓቕሚ ማይን ከምዝተፈለየ ብምፅራሕ፤ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ሄክታር ብዝተማለአ ልምዓት መስኖ ምልማዕ ከምዝከኣል ከምዝተፈለየ ሓቢረን።
ዞባ ምዕራብ ጎንደር 190 ሽሕ ኩንታል ፍርያት ሰሊጥ ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ እናቕረበ 'ዩ
Nov 21, 2023 13
አዲስ አበባ/ሕዳር/11/2016/ኢዜአ/ዞባ ምዕራብ ጎንደር 190 ሽሕ ኩንታል ፅርየቱ ዝሓለወ ሰሊጥ ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ ከምዘቕረበ መምርሒ ንግድን ልምዓት ዕዳጋን እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ መምርሒ ኣይተ ጌትነት በሊሁን ከምዝተዛረብዎ፤ ኣብዚ ዓመት 980 ሽሕ ኩንታል ፍርያት ሰሊጥ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ ንምቕራብ ተተሊሙ እናተሰርሐ 'ዩ። በዚ 'ውን ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብዝተገበረ ምንቅስቓስ ዕድጊት ሰሊጥ 190 ሽሕ ኩንታል ብሕጋውያን ነጋዶን ትካላትን መቕረብቲ ምቕራብ ከምዝተኽኣለ ተዛሪቦም። እቲ ፍርያት ኣብ 28 ቀዳማይ ብርኪ ማእኸላት ዕዳጋ ብዘቕርቡ 500 መቕረብቲ፣ መቀናበርትን ዘፍርዩ ሰብ ሃፍትን መሰረት ዝተሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ ዝቐረበ ፍርያት ሰሊጥ ምስ ተመሳሳሊ እዋን ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር 110 ሽሕ ኩንታል ወሰኽ ከምዘለዎ ገሊፆም፤ ነዚ 'ውን ሰብሃፍትን ሓረስቶትን ኣብ ፍርያት ሰሊጥ ብሰፊሑ ስለዝተዋፈሩን ዝሓሸ ፍርያት ስለዝፈረየን ምዃኑ ኣመላኺቶም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ እናቐረበ ንዝርከብ ፍርያት ሰሊጥ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ብምቕራብ ዝሓሸ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ እናተሰርሐ ምዃኑ ምዝራቦም ካብቲ መምርሒ ዝተረኸበ መረዳእታ የመላኽት።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም