ሳይንስን ቴክኖሎጅን
ውድድር ፈጠራ ስራሕ ሓሳብ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ 2015 ተጀሚሩ
Jun 5, 2023 9
ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት 28/2015 (ኢዜኣ) ውድድር ፈጠራ ስራሕ ሓሳብ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ 2015 ኣብ ቤት ትምህርቲ መዕበዪ ውህብቶ ቡራዩ ሎሚ ተጀሚሩ። ኣብ ስነስርዓት መኽፈቲ እቲ ውድድር፤ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን ንጉሱ ጥላሁንን ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕርነርሺፕ ዶክተር ሓሰን ሑሴንን ተረኺቦም። ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን“ምስልጣን፣ምሽላም፣ምብቃዕ”ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዘካይዶን ኣብ ኩሎም ክልላት ካብ ወረዳ ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐን ውድድር ፈጠራ ስራሕ ሓሳብ ንግዲ 200 ኣሸነፍቲ ዝፍለይሉ መርሃ ግብሪ እዩ። እቶም ከካብ ክልሉ ተወዳዲሮም ዝሓለፉ 200 ተወዳደርቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ መሰልጠኒ ግቢ መዕበዪ ውህብቶ ቡራዩ ኢንተርፕርነርሺፕ፣ሓሳብ ናብ ተግባር ምቕያርን ኣመሰራርታ ንግድን ብዝምልከት ስልጠና ከምዝወሃቦም ተገሊፁ። ናብ ካምፕ ድሕሪ ምእታዎም በብርኩ ተወዳዲሮም ኣሸናፊ ዝኾኑ 50 ተወዳደርቲ ብብርኪ ፌዴራል ብምሽላም ውድድር ብሩህ ኢትዮጵያ 2015 ዝዛዘም ከምዝኾነ እውን ተሓቢሩ። እቲ ውድድር ክሳብ 17 ሰነ 2015 ዓ/ም ክፀንሕ እዩ።
ኣብ ብዙሓት መንሽሮታት ዝተገብረ መርመራ ደም ሓቀኛ ተስፋ ኣርእዩ
Jun 5, 2023 10
ሊ ይነታት መንሽሮ ዝተገብረ መርመራ ደም፡ ኣብ ሓደ ዓብዪ ነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕርኣየ ተመራመርቲ ገሊጾም። እቲ መርመራ፡ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪሞም ዝኸዱ 5 ሽሕ ሰባት፡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ መንሽሮታት ክልተ ብትኽክል ኣረጋጊጹ። ኣብ 85 ሚእታዊት ካብቶም መንሽሮ ከም ዘለዎም ዝተረጋገጹ ሕሙማት፡ መበገሲ ኣካል ናይቲ መንሽሮ እውን ኣለልዩ። እቲ መርመራ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መንሽሮታት ኣብ ዝርከብ ቁንጣሮ ጀነቲካዊ ኮድ ፍሉይ ለውጢ የለሊ። ክሕከም ዝኽእል መንሽሮ ብኣግኡ ምፍላጥ ህይወት ከድሕን ከም ዝኽእል ዝፍለጥ’ዩ። እቲ መርመራ ኣዝዩ "ኣብ መስርሕ ዘሎ" ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ይሕብሩ፡ እንተዀነ ግን ቁጽሪ ናይቶም ዝተለለዩ መንሽሮታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይዛረቡ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሕሙማት ከም ምጉዳል ክብደት ሰብነት ዝኣመሰሉ ምልክታት ዝርእዩ’ኳ እንተዀነ፡ ጠንቁ ግን ዝተፈላለየ ክኸውን ስለዝኽእል ናብ ሆስፒታል ክመመላለሱን ብዙሕ መርመራታትን ክገብሩን ይግደዱ እዮም። ኣብቲ መጽናዕቲ ልዕሊ 350 ተሳቲፎም እዮም - እዚ ድማ ምልክታት መንሽሮ ዘለዎም ሕሙማት ካብ ዝተሳተፉሎም መጽናዕትታት እቲ ዝዓበየ ይገብሮ። ብድሕሪኡ ኣብቶም ተሳተፍቲ ከም ስካንን ባዮፕሲን ዝኣመሰሉ ልሙድ ሜላታት ብምጥቃም መርመር መንሽሮ ተኻይዱ። ካብቶም ውጽኢት መርመራ ደሞም እወታዊ ዝዀነ፡ እቶም 75 ሚእታዊት መንሽሮ ከም ዘለዎም ተረጋጊጹ፤ ካብቶም ውጽኢቶም ኣሉታዊ ዝዀነ ድማ 2.5 ሚእታዊት መንሽሮ ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ። ዋላ'ኳ " ሕማም መንሽሮ" ንምርግጋጽ እኹል እንተዘይኰነ፡ እቲ መርመራ ንሕሙማት ኣዝዩ ጠቓሚ ከም ዝነበረ መሪሕ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ማርክ ንቢቢሲ ኒውስ ገሊጹ። "እቲ መርመራ መበገሲ ናይቲ መንሽሮ ኣብ ምፍላጥ 85 ሚእታዊት ትኽክለኛ እዩ ነይሩ - እዚ ድማ ብሓቂ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ እቶም ምልክታት ናይ መንሽሮ ድዮም ኣይኰነን ከምኡ’ውን ነቲ ሕሙም እንታይ ዓይነት መርመራ ከምዘድሊ ብቕጽበት ርኡይ ኣይኸውንን" ይብል። "በቲ ካብቲ ፈተና ዝረኸብናዮ ትንቢት፡ ንመጀመርታ ግዜ ስኮፕ ወይ ስካን ንክንእዝዝ ክንውስንን ቅኑዕ ትእዛዝ ንህብ ከምዘለና ከነረጋግጽን ንኽእል ኢና።" እዚ ርኽበታት ኣብ ዋዕላ ማሕበር ክሊኒካዊ መንሽሮ ኣመሪካ፡ ኣብ ቺካጎ ክቐርብ እዩ። ከም ፀብፃብ ቢቢሲ
ሃገራዊ ውድድር ፈጠራ ስራሕ ክካየድ እዩ-ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን
Jun 2, 2023 36
ን ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት 25/2015(ኢዜኣ) ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን'ሃገራዊ ውድድር ሓሳብ ፈጠራ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ 2015'ከካይድ እዩ። ብሄራዊ ውድድር ሓሳብ ፈጠራ ስራሕ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሚኒስትር ዲኤታ ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን መግለፂ ሂቦም። ካብ 28 ግንቦት 2015 ዓ/ም ጀሚሩ ካብ ዝተፈላሌ ከባብታት እታ ሃገር ዝተውፃእፅኡ 200 ሰብ ፍሉይ ውህብቶታት ናብ ቤት ትምህርቲ መዕበዪ ውህብቶ ቡራዩ ኣትዮም ብኢንተርፕርነርሺፕ፣ሓሳብ ናብ ተግባር ምቕያርን ኣመሰራርታ ንግድን ብዝምልከት ስልጠና ከምዝወሃቦም ገሊፆም። ካብቶም 200 ሰልጠንቲ 70 ተወዳደርቲ ተፈልም ኣብ ቅድሚት ዳያኑ ውድድር ከካይዱ እዮም ኢሎም። እቲ ስልጠና ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዝግበር ውድድር ን50 ኣሸነፍቲ ንሕድሕዶም ሽልማት ገንዘብ መበገሲ ስራሕ ከምዝወሃቦም ሓቢሮም። ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት 25/2015(ኢዜኣ) ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን'ሃገራዊ ውድድር ሓሳብ ፈጠራ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ 2015'ከካይድ እዩ። ብሄራዊ ውድድር ሓሳብ ፈጠራ ስራሕ ንግዲ ብሩህ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሚኒስትር ዲኤታ ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን መግለፂ ሂቦም። ካብ 28 ግንቦት 2015 ዓ/ም ጀሚሩ ካብ ዝተፈላሌ ከባብታት እታ ሃገር ዝተውፃእፅኡ 200 ሰብ ፍሉይ ውህብቶታት ናብ ቤት ትምህርቲ መዕበዪ ውህብቶ ቡራዩ ኣትዮም ብኢንተርፕርነርሺፕ፣ሓሳብ ናብ ተግባር ምቕያርን ኣመሰራርታ ንግድን ብዝምልከት ስልጠና ከምዝወሃቦም ገሊፆም። ካብቶም 200 ሰልጠንቲ 70 ተወዳደርቲ ተፈልም ኣብ ቅድሚት ዳያኑ ውድድር ከካይዱ እዮም ኢሎም። እቲ ስልጠና ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዝግበር ውድድር ን50 ኣሸነፍቲ ንሕድሕዶም ሽልማት ገንዘብ መበገሲ ስራሕ ከምዝወሃቦም ሓቢሮም።
ብብርኪ ሃገር ሓፈሻዊ መምርሒ ሓበሬታ ግብርና ይዳሎ ኣሎ-ሚኒስቴር ግብርና
Jun 2, 2023 33
  ኣዳማ/ግንቦት 25/2015(ኢዜኣ) ሚኒስቴር ግብርና ብብርኪ ሃገር ዘበናዊ ዝኾነ ሓፈሻዊ መምርሒ ሓበሬታ ግብርና ንምዝርጋሕ ዘኽእል መምርሒ ሓበሬታ እናዳለወ ከምዝርከብ ኣፍሊጡ። ዓውደ መፅናዕቲ ዝምልከቶም ኣካለት ሓበሬታ ግብርና ኣብ ከተማ ኣዳማ እናተኻየደ እዩ። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ግብርና ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ከምዝበልዎ፤ ኣብ ግብርና ርኡይ ለውጢ ንምምፃእ እናተሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ፅሬት ብዘለዎ እዋናዊ ሓበሬታ ክድገፉ ኣለዎም። ሃገራዊ ዝኾነ ሓደ መምርሒ ሓበሬታ ምህናፅ ፅሬትን ምድግጋምን ሓበሬታ ብምሕላው ኢትዮጵያ ማእኸል ስርዓት ዲጂታል ንክህልዋ ዘኽእል ከምኡ እውን ወፃኢ ዝቑጥብ ብምዃን ብኽነት ፍልጠት፣ጉልበን ሃፍትን ዘትርፍ ምኻኑ ኣረዲኦም። ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ግብርና ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ብወገኖም፤ ሓበሬታ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ግብርና ንምቕያርን ንምዝማንን ዲጂታል ኣጠቓቕማን ኣተኣኻኽባን ሓበሬታ ወሳኒ እዩ ኢሎም። ዝምልከቶም ኣካላት ሓደ ሃገራዊ ሓፈሻዊ መምርሒ ሓበሬታ ንክህነፅ ናይ ባዕሎም ደገፍ ክገብሩ ከምዘለዎም እውን ገሊፆም። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ፤ ሚኒስቴር ግብርና፣ኢንስቲትዩት ምርምር ግብርና ኢትዮጵያ፣ሳይንስ ስፔስ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ጂኦ-ስፓሻልን፣ኢንስቲትዩት ሚቲዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያን ኣብ ዲጂታላይዜሽን ኣተኣኻኽባ ሓበሬታ ብሓባር ንምስራሕሰ ዘኽእሎም መረዳድኢ ስምምዕነት ተፈራሪሞም።
ተምሃራይ ሳሙኤል ዘካርያስ ሓድሽ ሮኬት ሚሂዙ ሽም ናይቲ ሮኬት BM-21 ዝባሃል ኮይኑ ካብ 6 ክሳብ 10 ኪሎሜትር ክውንጨፍ ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት።
Jun 2, 2023 34
አዲስ አበባ /ግንቦት 25 /215 /ኢዜአ / BM-21 ዝተብሃለ ሓዱሽ ሮኬት ዝሰርሐ ተምሃራይ ሳሙኤል ዘካርያስ ይበሃል፣ ኣብ ዞባ ወላይታ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ፈጠራ ብምስራሕ ይፍለጥ። ካብ 6 ክሳብ 10 ኪሎሜትር ክውንጨፍ ዝኽእል BM-21 ዝተብሃለ ሓዱሽ ሮኬት ሰሪሑ። እቲ ሮኬት ካብ 6 ክሳብ 10 ኪሎሜትር ክውንጨፍ ዝኽእል ምዃኑ ተምሃራይ ሳሙኤል ብምግላፅ ብሓደ ግዜ ኣርባዕተ ቀላያት ዝሕዝን ክውንጨፍ ዝኽእልን ሮኬት ከምዝሰርሐ ገሊፁ። ብዘይምንኽኻእ ሰብ ብናይ ባዕሉ መአዘዚ ዒላማ ክወቅዕ ዝኽእል ሮኬት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ጅማሮ ምውንጫፍ ከምዝገብር እውን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ዋና ተፀዋዒ መንግስቲ ዞባ ወላይታ ኣይተ ዮሃንስ በየነ እቲ ተምሃራይ ንሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ዓቕሚ ዝኾኑ ስራሕቲ ካብ ሕዚ ጀሚሩ እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም። ብዙሓት ስራሕቲ ፈጠራ ዝሰርሑ መናእሰይ እንተሃለዉ እውን ኣይተጠቀምናሉን ዝበሉ ኣይተ ዮሃንስ ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ ከምዝተሰርሑ እውን ገሊፆም። ኩሉ ሰብ ብባዕሉ እንተፅዒሩ ብዙሕ ክስራሕ ከምዝከኣል እዚ ጥራሕ መርኣያ እዩ ኢሎም። እቲ መንእሰይ እናሰርሖ ዝርከብ ፈጠራ ዝበረታታዕ ምዃኑ ብምድናቕ ንዝሕግዙ ኣካላት እውን ምስጋና ኣቕሪቦም። ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣብ ጎኒ እቲ መንእሰይ ብምዃን ዝከኣሎም ኩሉ ንምግባር ድሉው ምዃኑ ብምግላፅ ነቲ መንእሰይ ምሕጋዝ ማለት ንሃገርና ምሕጋዝ ምዃኑ ካብ ኮሙኒኬሽን እቲ ዞባ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት።
ኢዜኣ ሓበሬታ ካብ ምብፃሕ ብተወሳኺ ብመዳይ ሰብሞያታት ኮሚዩኒኬሽን ብስልጠና ምብቃዕ ናይ ባዕሉ እጃም እናበርከተ ይርከብ
May 29, 2023 51
ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት 2/ 2015 (ኢዜኣ) ኢዜኣ ሓበሬታ ካብ ምብፃሕ ብተወሳኺ ብመዳይ ሰብሞያታት ኮሚዩኒኬሽን ብስልጠና ምብቃዕ ናይ ባዕሉ እጃም እናተዋፅአ ምዃኑ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ሰይፈ ደርቤ ተዛሪቦም። ኢዜኣ ብኣዋጅ ካብ ዝተውሃብዎ ተግባርን ሓላፍነትን ኣብ ዓውዲ ርክብ ህዝብን ሚድያን ወዲብካ ሙያዊ ስልጠናታት ምሃብ ይርከብዎ። ስለዝኾነ እውን ቅድሚ ሕዚ ንሰብ ሞያታት ርክብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ትካላት ስልጠና ዝሃበ እንትኸውን፤ ሎሚ ድማ ንሰብ ሞያታት ኮሚዩኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ሚኒስቴር እቶት ስልጠና ምሃብ ጀሚሩ። እቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ዙር ንተኸታተልቲ 5 መዓልትታት ከምዝወሃብ ኣብ መጀመሪ እቲ መርሃ ግብሪ ተገሊፁ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ኣይተ ሰይፈ ደርቤ ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፤ እቲ ስልጠና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ትካላት ተሞኩሮ ዝውሰደሉ እዩ ኢሎም። ኢዜኣ ሓበሬታ ካብ ምብፃሕ ብተወሳኺ ብመዳይ ሰብሞያታት ኮሚዩኒኬሽን ብስልጠና ምብቃዕ ናይ ባዕሉ እጃም እናተዋፅአ ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ኢዜኣ ኣብ ዝቕፅሉ እዋናት ብዓውዲ ሚድያ ዝሓሸ ተበፃሒ ንምዃን ዘኽእልዎ ስራሕቲ እናሳለጠ ምዃኑ ብምሕባር፤ እቶም ሰልጠንቲ ስልጠነኦም ምስወድኡ ስራሕቲ እቲ ትካል ከምዝዕዘቡ እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ገሊፆም። ኣብ ኢዜኣ ሓላፊ ማእኸል ስልጠና ምርምርን ምኽርን ኣብዱራህማን ናስር ብወገኖም፤ ኣብ መርሃ ግብሪ እቲ ስልጠና ብቐረፃ መልእኽቲ፣ብስትራቴጂ ኮሚዩኒኬሽን ከምኡ እውን ኣብ ኣሰናድኣ ፅሑፍ ዝርርብ ተግባር ተኮር ስልጠናታት ከምዝወሃቡ ኣረዲኦም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣሰናድኣ ዜና፣ትሕዝቶ ዜና፣ትልሚ ዜናን ትንታነን ስልጠና ክወሃብ እዩ ኢሎም።
ብዲጂታል ግብርና ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ፍርያትን መፍረያይነትን ሓረስቶትን መራባሕቲ እንሰሳን ጭቡጥ ውፅኢት እናተመዝገቡ እዮም-ዶክተር ግርማ አመንቴ
May 27, 2023 69
ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት/ 19/2015 (ኢዜኣ) ብዲጂታል ግብርና ፍርያትን መፍረያይነትን ንምዕባይ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ስራሕ ጭቡጥ ውፅኢታት እናተረኸቡ ምዃኖም ሚኒስትር ግብርና ዶክተር ግርማ አመንቴ ተዛሪቦም። "ዘተ ፓነል ዲጂታል ግብርና"ኣብ ሙዜም ሳይንስ እናተኻየደ እዩ። ኣብቲ ዘተ ፓነል ሓለፍቲ ስራሕ ፌዴራልን ክልልን ሓዊሱ መሓዙት ልምዓትን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም። ኣቕርቦታት ሓበሬታ፣ፋይናንስ፣እታዎታት፣ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ከምኡ እውን ሕፅረት ተበፃሕነት ኣገልግሎት ሜካናይዜሽን ኣብ ፍርያትን መፍረያይነትን ሓረስቶትን መራብሕቲ እንሰሳን ፈተናታት ከምዝኾኑ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም። ፍርያትን መፍረያይነትን ሓረስቶትን መራባሕቲ እንሰሳን ንምዕባይ መንግስቲ ፍሉይ ትኹረት ሂቡ እናሰርሐ ከምዝርከብን ኣብ ዓውዲ ዲጂታል ግብርና ፈተናታት ንምቕራፍ ካብቶም ትኹረት ዝተውሃበሎም ምዃኑን ኣረዲኦም። መንግስቲ ሓረስቶትን መራባሕቲ እንሰሳን ዘማእኸለ ዲጂታል ግብርና ንክዝምን ብዝገብሮ ፃዕሪ ጭቡጥ ውፅኢታት እናተረኸቡ ምዃኖም እውን ገሊፆም።
ሃገር ቦቆል እንሳሳትን እፅዋትን ሓዊሱ ጉድኣት ብዝሃ ሂወት ንምውጋድ እቲ ማሕበሰብ ዘሳተፈ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምጥንኻር ይግባእ-ተመራመርቲ
May 27, 2023 70
ኣዲስ ኣበባ/ግንቦት 19/2015 (ኢዜኣ)ን ሃገር ቦቆል እንሳሳትን እፅዋትን ሓዊሱ ጉድኣት ብዝሃ ሂወት ንምውጋድ እቲ ማሕበሰብ ዘሳተፈ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምጥንኻር ከምዝግባ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ገሊፆም። እቶም ተመራመርቲ ምስ ኢዜኣ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት፤ ዋሕስ ህልውና ደቂ ሰባት ዝኾነ ብዝሃ ሂወት ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ኢሎም። ናይዚ ምኽንያት ድማ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትርን በዝሒ ህዝቢ ምውሳኽን ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተመራማሪ ብዝሃ ሂወት ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው፤ ምዝባዕ ለውጢ ከባብብያዊ ኣየር ንሓደጋ ብዝሃ ሂወት ሓደ መበገሲ እዩ ኢሎም። ከም መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝበሉ ከምኡ እውን ኣጠቓቕማ ትሕዝቶ መሬት ብዝሃ ሂወት ካብ ሓደጋ ንምድሓንን ንምሕላውን መፍትሕታት ምዃኖም ሓቢሮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰላሌ ተመራማሪ ብዝሃ ሂወት ዝኾኑ ፕሮፌሰር ኣየሁ ፈቃዱ ከምዝብልዎ፤ በዝሒ ህዝቢ ብቕልጡፍ እናወሰኸ ምምፅኡ ንሓደጋ ብዝሃ ሂወት መበገሲ ምኻኑ ኣረዲኦም። ስራሕ ምሕዋይ ብዝሃ ሂወት እንትስራሕ ካብ መረፃ ቦታ ጀሚሩ እቲ ሕብረተሰብ ብበዓልዋናነት ንክሳተፍ ምግባር ከምዘድሊ እውን ፀሪሖም። ኣብ ማእኸል ምርምር ግብርና ጂንካ ተመራማሪ ምትኩ ኣየለ ብወገኖም፤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ደንታት ዝበፅሕ ጉድኣት ሓፈሻዊ ብዝሃ ሂወት ንክጉድኡ እናገበረ ምዃኑ ሓቢሮም። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ብዝሃ ሂወት ኢትዮጵያ ዶክተር ፈለቀ ወልደየስ፤ ሃፍቲ ብዝሃ ሂወት ኢትዮጵያ ሓደጋ ህልውና እናጋጠሞ እዩ ኢሎም። እቲ ኢንስቲትዩት፤ ሃገር ቦቆል እንሳሳትን እፅዋትን ሓዊሱ ጉድኣት ሃፍቲ ብዝሃ ሂወት ብሓለዋ ንምፅናሕ ዝርከብሉ ከባቢኦም ናይ ምሕላው ስራሕቲ እናሳለጠ እዩ ኢሎም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም