ማሕበራዊ
ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ/ም ዕውት ንምግባር ዝተዋደደ ፃዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡ
Sep 30, 2023 9
  ጂንካ/መስከረም 19/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ/ም ዕውት ንምግባር ዝተዋደደ ፃዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ዝርከቡ መንግስታውን ውልቃውን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 14 መስከረም 2016 ዓ/ም ጀሚሩ ስራሕቲ ምምሃር ምስትምሃር እናሳለጡ ምዃኖም እቲ ቢሮ ገሊፁ። ኣማኻሪ መተሓባበሪ ማሕበራዊ ክላስተር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ኣይተ ተስፋዬ ደፋሩ ንኢዜኣ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብቲ ክልል ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ/ም ዕውት ንክኸውን ትኹረት ተዋሂብዎ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ እዮም። ኣብቲ ክልል 2 ሽሕን 233 ቀዳማይ ብርኪ 284 ድማ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከባ እንትኸውን ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 1 ነጥቢ 5 ሚልዮን ተምሃሮ ተመዝጊቦም ትምህርቶም ምክትታል ከምዝጀመሩ ገሊፆም። እቲ ሓዱሽ ስርዓተ ትምህርቲ ካብ 2014 ዓ/ም ጀሚሩ ካብ 1ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ዝተመረፁ ኣብያተ ትምህርቲ ብብርኪ ሙኮራ ተግባራዊ ተገይሩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምግላፅ፤ ሎሚ ዘበን ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ከምዝተጀመረን ንዕውትነቱ እውን እኹል ምድላው ከምዝተገበረን ኣረዲኦም። ሎሚ ዘበን ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋፅ ዘኽእሉ ስራሕቲ ብስፍሓት ከምዝሳለጡ ብምሕባር፤ መማህራን፣ ወለዲ፣ኣመራርሓ ትምህርትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን እጃሞም ንክዋፅኡ ሓቲቶም።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ንምፍታን ዘኽእል ምድላው እናገበሩ ከምዝርከቡ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዛሪቦም።
Sep 30, 2023 9
  አዲስ አበባ/መሰከረም/19/2016/ኢዜአ/ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ንምፍታን ዘኽእል ምድላው እናገበሩ ከምዝርከቡ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዛሪቦም። ተፈተንቲ ተምሃሮ ከምዝተዛረብዎ፤ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ትምህርቲ ብምምላስና ተሓጒስና። በቲ ዝተፈጠረ ሕማቕ ኩነታት እንተሓዘንና 'ውን ንዓመታት ዝተቛረፀ ትምህርቲ ኣብዚ ሕዚ ምጅማሩን መከሓሓሲ መርሃ ግብሪ ስለዝተገበረን ንፈተና እናተዳለውና ኢና ኢሎም። ይኹን 'ምበር በቲ ሕዚ ዝተረኸበ ሰላም ናብ ትምህርቲ ምምላስናን ብፈተና ፅቡቕ ውፅኢት ንኽነምፅእ ብዝተገበረልና ስነ-ልቦናዊ ምድላውን ኣዚና ሕጉሳት ኢና ኢሎም። ጊዚያዊ ተወካሊ እቲ ቤት ትምህርቲ ርእሰ መምህር ፀጋይ ገብረመድህን ብወገኖም እቲ ፈተና መስከረም 29/2016 ዓ.ም ከም ዝዋሃብ ብምግላፅ እቲ መጠናከሪ ትምህርቲ ንዝሓለፉ ሰለስተ ወርሓት ክዋሃብ ፀኒሑ ክብሉ ፀሪሖም፡፡ አብ ክልል ትግራይ ተፈተንቲ 12 ክፍሊ ከባቢ 11 ሸሕ ከምዝኮኑ መረዳእታ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ የመላክት፡፡ ነቲ ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ አብ አርባዕቲኦም ዩኒቨርሲታት ናይ መካሓሓሲ ትምህርቲ አብ ምውሳድ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ፡፡
ፕሮጀክት ገበታ ንሃገር ኮይሻ ዘለውና ፀጋታት ተፈጥሮ ናብ ልምዓት ምቕያር ከምዝከኣል መርኣያ እዩ-ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ኣገልግሎት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ
Sep 30, 2023 11
  ኣዲስ ኣበባ/መስከረም 19/2016 (ኢዜኣ) ̎ፕሮጀክት ገበታ ንሃገር ኮይሻ ዘለውና ፀጋታት ተፈጥሮ ናብ ልምዓት ምቕያር ከምዝከኣል መርኣያ እዩ ̎ክብላ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ኣገልግሎት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ተዛሪበን። ቅነ ቱሪዝም ዓለም ምኽንያት ብምግባር ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ኮንታ ብሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ኣገልግሎት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ዝተመርሐ ጉጅለ ሰብ ሞያታት መራኸብቲ ሓፋሽ ስፍራታት መስሕብ ቱሪዝም ጎብንዩ። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ኣገልግሎት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ፤ ኮንታ ብምንግስቲ ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ፍሉይ ትኹረት ካብ ዝተውሃቦም ስፍራታት እቲ ሓደ ምዃኑ ገሊፀን። ብሄራዊ ፓርክ ጨበራ ጩርጩራ 4 ሽሕን 100 ሄክታር ስፍሓት መሬት ዘለዎ እንትኸውን፤ ኣብ ውሽጡ ዓበይቲ ሩባታት፣ቃላያትን መንጫዕጫዕታትን ዝሓቖፈ ምዃኑ እውን ኣረዲአን። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ኮንታ ነጋ ኣበራ ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፤ እቲ ዞባ ወናኒ ብዙሓት ሩባታት፣ቃላያትን ደንታትን እዩ። ኣብቲ ከባቢ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ ከምዝርከብ እውን ፀሪሖም። ድሕሪ ለውጢ ናይ ቀደም ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ናብ ዞባ ካብ ምዕባዩ ብተወሳኺ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ተረባሕነት ዝውስኹ ስራሕቲ ልምዓት ተሳሊጦም እዮም ኢሎም። ብሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ኣገልግሎት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ዝተመርሐ ጉጅለ ሰብ ሞያታት መራኸብቲ ሓፋሽ ስፍራታት መስሕብ ቱሪዝም ጎብንዩ።
 ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቛረፁ ግልጋሎታት ቱሪዝም ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ እናተሰርሐ ከምዝኾነ ሚኒስቴር ቱሪዝም ፌዴሪኢ ኣፍሊጡ።  
Sep 30, 2023 10
አዲስ አበባ /መስከረም/19/2016/ኢዜአ/ ንቤተ-መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ሓዊሱ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቛረፁ ግልጋሎታት ቱሪዝም ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ እናተሰርሐ ከምዝኾነ ሚኒስቴር ቱሪዝም ፌዴሪኢ ኣፍሊጡ። መዕርፎ ነፈርቲ ኣኽሱም ተዛዚሙ ብቕልጡፍ ስራሕ ንኽጅምር ብብርኪ መንግስቲ ሓላፍነት ተወሲዱ እናተሰርሐ ከምዝኾነ 'ውን ተሓቢሩ። ሚኒስትር ዴኤታ ቱሪዝም ኣይተ ስለሺ ግርማ ከምዝተዛረብዎ፤ መንግስቲ ንቤተ-መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ሓዊሱ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቛረፁ መስሕባት ቱሪስት ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ እናሰርሐ 'ዩ። ከምገለፃ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ኵናት ስዒቡ ጉድኣት ዝበፅሖም መስሕባት ቱሪስት ምስ በዓልመዚ መፅናዕትን ሓለዋን ቕርሲ ብምዃን ስራሕቲ ፅገና እናተሰርሐ ይርከብ። ቱሪዝም እቲ ክልል ንምንቕቓሕ ምስ ውልቃዊ ትካላት ስራሕቲ ንምስራሕ ዝግበር ኸይዲ ከምዘሎ ዘመላኸቱ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ፤ ንተዋሳእቲ እቲ ዘፈር ስልጠናን ከልእን አድላይ ምትሕብባር ይግበር ከም ዘሎ አረዲኦም።
ኣብ ክልል ሲዳማ ብአግልጋሎት ኽረምታዊ ሰናይ ፍቓድ ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ሽዱሽተ ሚሊዮን ዜጋታት ተጠቀምቲ ዝገብሩ ወለንታዊ ስርሓትታት ተሳሊጦም
Sep 30, 2023 10
  አዲስ አበባ/መስከረም/19/2016/ኢዜአ/ ኣብ ክልል ሲዳማ ብአግልጋሎት ሰናይ ፍቓድ ኣዋርሕ ኽረምቲ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ንሓደ ሚሊዮንን 640 ሽሕን ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ምግባር ከምዝተኽኣለ ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ፣ መናእሰይን ማሕበራዊ ጉዳያትን እቲ ክልል ገሊፁ። በቲ ዝተገበረ ምንቅስቓስ 'ውን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ክግበር ዝነበረ ልዕሊ 722 ሚሊዮን ብር ምድሓን ከምዝተኽኣለ ተሓቢሩ። ምክትል እቱ ቢሮን ሓላፊ ዘፈር መናእሰይን ኣይተ ደስታ ለገሰ ከምዝበልዎ፤ ብግልጋሎት ኽረምታዊ ሰናይ ፍቓድ 13 ቀንዲ ቀንዲ ተግባራት ተፈልዮም ናብ ስራሕ ተኣትዩ። በዚኣቶም 'ውን ልዕሊ 731 ሚሊዮን ብር ዝግመቱ ስራሕቲ ልምዓት ብምስራሕ ሓደ ነጥቢ ሽዱሽተ ሚሊዮን ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ንምግባር ተተሊሙ ናብ ስራሕ ከምዝተኣተወ ኣዘኻኺሮም። ዛጊድ 'ውን ብዝተገበረ ምንቅስቓስ ልዕሊ 722 ሚሊዮን ብር ዝግመቱ ተግባራት ልምዓት ከምዝተሰርሑ ገሊፆም፤ እቲ ወለንታዊ ተግባር አብ ካልኦት ተግባራት እውን ክቅፅል ምኩኑ ሓቢሮም።
ሕብረት ስራሕ ዩኒየን ሓረስቶት ቡና ይርጋጨፌ ንልዕሊ 45 ሽሕ ተምሃሮ ደገፍ ገይሩ
Sep 29, 2023 24
  ዲላ/መስከረም 18/2016 (ኢዜኣ) ሕብረት ስራሕ ዩኒየን ሓረስቶት ቡና ይርጋጨፌ ልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ደገፍ ንዝደልዩ ልዕሊ 45 ሽሕ ተምሃሮ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ከምዝገበረ ኣፍሊጡ። እቲ ዩኒዮን፤ ኣብቲ ዞባ ዋላ ሓደ ተምሃራይ ብምኽንያት ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ንከይስእን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብምሕጋዝ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ እናተዋፅኣ ምዃኑ እውን ገሊፁ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ዩኒየን ጨንፈር ዲላ ኣይተ ክፍሌ ኣየለ ከምዝበልዎ፤ እቲ ደገፍ ብ28 ኣባላት ስራሕ ማሕበራት ኣቢሉ ናብ ተምሃሮ እናተኸፋፈለ እዩ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ዞባ ጌድኦን ደገፍ ንዝደልዩ ልዕሊ 45 ሽሕ ደቂ ሓረስቶት ተረባሕቲ ከምዝኾኑን ነቶም ናውቲ ትምህርቲ ልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ወፃኢ ከምዝተገበረሎምን ኣፍሊጦም። እቲ ዩኒየን፤ ኣብቲ ዞባ ዋላ ሓደ ተምሃራይ ብምኽንያት ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ገዝኡ ንከይውዕል ዝግበር ፃዕሪ እናሓገዘ ምዃኑ ተወካሊ ሓላፊ መምርሒ ትምህርቲ ዞባ ጌድኦ ኣይተ ብርሃኑ ዘውዴ ገሊፆም። ካብቶም ደገፍ ዝተገበረሎም ወለዲ ተምሃሮ ሓረስታይ ኤፍሬም ታደሰ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ፤ እቲ ዩኒየን ዝገበሮ ደገፍ መምሃሪ ደቅና ንከይንጭነቕ ዝገበረ እዩ ኢሎም።
በዓላት ኣደባባይ ብዝበለፀ ንክፍለጡ ብምግባር ኣብ እቶት ቱሪዝም ዘለዎም ግደ ምዕባይ ይግባእ
Sep 29, 2023 17
ኢትዮጵያ ካብ ዘፈር ቱሪዝም እትረክቦ እቶት ክብ ንክብል ኩሉ ዜጋ ባህሉ ሓልዩ ንባህላዊ ትሕዝቶታቱን ሓድግታቱን ከላልይን እቶቱ ከደንፍዐን ትፅቢት ይግበረሉ ተባሂሉ አዲስ አበባ/መስከረም/18/2016/ኢዜአ/ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽበሩ በዓላት ኣደባባይ ብብርኪ ዓለም ለኸ ብዝበለፀ ክፍለጡ ብምግባር ኣብ እቶት ቱሪዝም ዘለዎም ግደ ንክዓቢ ምግባር ከምዝግባእ ሰብ ሞያ ቱሪዝም ገሊፆም። በዓልሞያ ሆቴልን ቱሪዝምን ኣይተ ኣሸናፊ ደስታ ከምዝገለፅዎ፤ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝኽበሩ በዓላት ኣደባባይ ንዕብየት እቶት ቱሪዝም ዘለዎም ግደ ዝለዓለ 'ዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ባህልን ዝንፀባረቐሎም ብርክት ዝበሉ በዓላት ኣደባባይ ከምዝኽበሩ ኣልዒሎም፤ በቶም በዓላት ኣደባባይ ሃይማኖት፣ ባህልን ትውፊትን ኢትዮጵያውያን ብሰፊሑ ስለዝንፀባረቕ ብዙሓት ዑደተኛታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምስሓብ ከምዝከኣል ተዛሪቦም። ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድም ዝተፈላለዩ ጎንፅታትን ቑፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅኡ ዝነበሩ ቱሪስትታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናብ ምንካይ ከምዘዘንበለ ሓቢሮም፤ ኣብዚ ሕዚ ሓዚ እዋን ግና በዝሒ ቅፅሪ ዑደተኛታት ይውስክ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኮይኑ እውን ነቲ ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዐድል ብምጥቃም ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ እዚ ዘፈር እትረክቦ እቶት ክብ ንክብል ኩሉ ዜጋ ባህሉ ሓልዩ ንባህላዊ ትሕዝቶታቱን ሓድግታቱን ከላልይን እቶቱ ከደንፍዐን ትፅቢት ይግበረሉ ኢሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝምን ሓድጊታትን  ብግቡእ ሓሊኻ ብምፍላጥ ካብ ዓውዲ ቱሩዝም ተጠቀምቲ ንምዃን ኩሉ ብፅሒቱ ክዋፃእ ይግባእ - ኣይተ ጌታቸው ረዳ
Sep 29, 2023 16
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝምን ሓድጊታትን ብግቡእ ሓሊኻ ብምፍላጥ ካብ ዓውዲ ቱሩዝም ተጠቀምቲ ንምዃን ኩሉ ብፅሒቱ ክዋፃእ ይግባእ - ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣዲስ ኣበባ/ መስከረም/ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝምን ሓድጊታትን ብግቡእ ሓሊኻ ብምፍላጥ ካብ ዓውዲ ቱሩዝም ተጠቀምቲ ንምዃን ኩሉ ብፅሒቱ ክዋፃእ ከምዝግባእ ርእሰ ምምሕዳር ግዚያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊም። በዓል መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ፥ "ዝተረኸበ ሰላም ብምጥቃም በዓል መስቀል ምኽባር ከምዝኸኣልና ኣብታ ክልል ዝርከቡ መስሕብ ቦታታት እናሓለና መስሕብ ቱሪስት ክንገብሮም ይግባል" ኢሎም። ዳግመ ህንፀት ትግራይ ንምቅልጣፍ ምስ መንግስቲ ፌዴራል ዝተጀመረ ዝተዋደደ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣይተ ጌታቸው ኣረጋጊፆም። በቢብርኩ ዝርከቡ ተወከልቲ ህዝቢ፣ ኣቦታት ሃይማኖትን ምሁራንን ኣካል መፍትሒ ፀገም ኮይኖም ብፅሒቶም ንኽዋፅኡ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከተማ ኣብ ዝተኸበረ በዓል መስቀል፥ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ፣ ኣቦታት ሃይማኖትን ምእመናንን ተረኺቦም።
መናእሰይ ከተማ ኣዳማ ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ብምዃን በዓል ደመራ ዝኽበረሉ ኣደባባይ ኣፅርዮም
Sep 27, 2023 42
  ኣዳማ/መስከረም 16/2016 (ኢዜኣ) መናእሰይ ከተማ ኣዳማ ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ብምዃን በዓል መስቀል ደመራ ዝኽበረሉ ኣደባባይ ኣፅርዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ፅሬት፤ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ምብራቕ ሸዋ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብጹዕ አቡነ ጎሮጎሪዮስ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፤ መስቀል በዓል ሓድነት፣ሓባራዊነትን ብርሃንን ምዃኑ ገሊፆም። እቲ በዓል ኩሉ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ዝሳተፈሉ ምዃኑ ብምሕባር፤ መናእሰይን ኣመራርሓን ከተማ ኣዳማ ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝተውፃእፅኡ ኣቦታት ሃይማኖት ንዘሳለጥዎ ስራሕቲ ፅሬት ኣመስጊኖም። ብተወሳኺ እውን ኩሉ ንሰላም ሃገርናን እታ ከተማን ብሓድነት ጠጠው ክብል ከምዘለዎ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ተወካሊ መናእሰይ ከተማ ኣዳማ መንእሰይ ኦሊፈን ግርማ ከምዝበሎ፤ ካብ ውዳበታት መናእሰይ እታ ከተማ ዝተውፃእፅኡ መናእሰይ ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ብምዃን ስራሕቲ ፅሬት ኣሳሊጦም። እቶም ውዳበታት መናእሰይ ሰላም እታ ከተማን ከባቢኦምን ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እቲ ሕብረተሰብ እውን ንቑሕ ተሳትፎ እናገበሩ ምዃኖም ኣረዲኡ። እቲ በዓል ብሰላም ንክኽበር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር እናሰርሑ ምዃኖም ብምግላፅ፤ ሎሚ ዘሳለጥዎ ወፍሪ ፅሬት እውን መናእሰይ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እናተሳተፉ ምዃኖም መርኣያ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፅሬት ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ብልፅግና ከተማ ኣዳማ ኣይተ ኣሸናፊ ኣጀማ ብግደኦም፤ ውዳበታት መናእሰይ እታ ከተማ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ሰናይ ፍቓድን እናተሳተፉ ምዃኖም ተዛሪቦም። መናእሰይ ሰላም እታ ከተማን ከባቢኦምን ብምሕላው ዝገብርዎ ዘለው ኣዎንታዊ ኣስተዋፅኦ ብምጥንኻር በዓላት መውሊድ፣መስቀልን ኢሬቻን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክኸበሩ ዝገብረዎ ዘለው ምትሕብባር ኣጠናኺሮም ንክቕፅልሉ ኣተሓሳሲቦም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም