ማሕበራዊ
 ርእሰ ምምሕዳራት  ክልል በዓል ዒድ ኣል ኣድሃ(ኣረፋ) ምኽኒያት ብምግባር ናይ እንቋዕ ኣብፀሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም
Jun 15, 2024 21
  ኣዲስ ኣበባ/ ሰነ/8/ 2016 /ኢዜአ/ዝተፈላለዩ ርእሳነ ምምሕዳር ክለላት በዓል ዒድ ኣል ኣድሃ(ኣረፋ) ምኽኒያት ብምግባር ናይ እንቋዕ ኣብፀሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው፣ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ጋምቤላ ኡሞድ ኡጁሉ፣ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤኒሻንጉል ጉምዝ ኣሻድሊ ሓሰን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልኽቲ፥ በዓል ዒድ ኣል ኣድሃ(ኣረፋ) መንፈሳዊ ምድምማፅን ሞራላዊ ስብእናን፣ ወለንታዊነትን ተኻፊልካ ናይ ምብላዕን ስብእና ብዛዕባ ምውናን ዝጠመቱ ኣስተምህሮታት ዝወሃበሉ ኢዩ ኢሎም። እቲ በዓል ካብ ሃይማኖታዊ በዓልነቱ ብተወሳኺ፥ ተነፋፊቅም ዝፀንሑ ስድራ ብኣካል ዝራከብሉን ዝጠያየቅሉ፣ መንፈሶም ዝነቓቐሐሉ፣ ርክብ ሕድሕድ ዝሕደሰሉ ማሕበራዊ ክብሪ ብምዃን ዘገልግል ዘሎ ከምዝኾነ ገሊፆም። ናይ ምትሕግጋዝ፣ ምድግጋፍን ንዝተፀገሙ ወገናት ናይ መብፃሕን ልምዲ ዝምዕብለሉ ዘሎ ብምዃኑ፥ ሰዓብቲ እምነት እስልምና እቲ በዓል እንተኽብሩ ነቶም ዝተገለፁ እወንታዊ ልምዲታት ብምጥንኻርን ምቕፃልን ክትግብሩ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም። ንዓቕሚ ዘይብሎም ብምድጋፍን ሰላም እቲ ከባቢ ብምሕላወን ክኽበር ከምዝግባእ እውን ፃውዒት ኣቕሪቦም። እቲ በዓል፥ ብፍቕሪ፣ ሓድነትን ሕውነትን ንክኽበር ህዝበ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ሓድነተን ሕውነትን መጥንኻር ይግባእ ኢሎም።
ማሕበረሰብ ሙስሊም በዓል ዒድ ኣል ኣድሓ(ዓረፋ) እንተኽብር ዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ -ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ
Jun 15, 2024 22
  ኣዲስ ኣበባ/ ሰነ/8/ 2016 /ኢዜአ/ማሕበረሰብ ሙስሊም መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ኣል ኣድሓ(ዓረፋ) እንተኽብር ዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ከበል ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ገሊፁ። እቲ ቤት ምኽሪ መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ኣል ኣድሓ(ዓረፋ) ምኽኒያት ብምግባር ናይ እንቋዕ ኣብፀሐኩም ሰናይ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ። ናይ ሎሚ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ተነፃፃሪ ሰላምን ብዙሓት ኣመንቲ ንሓጂ ናብ መካ ኣብ ዝኸድሉን ዝኽበር እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምኽሪ ሸኽ ኣደም ዓብድልቃድር፥ ይኹን እምበር ብርክት ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ከምዝርከብ ኣገንዚቦም። ስለዝኾነ ህዝበ ሙስሊም ነቲ በዓል እንተኽብር መፅሓፍ ቁርኣን ብመሰረት ዝእዝዞ ፥ ንዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝን ብምትሕልላይን ክኸውን ከምዝግባእ ገሊፆም። ዋና ፀሓፊ እቲ ቤትምኽሪ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ብግደኦም፥ ዒዲ ዓልድሓ ማለት መዓልቲ ታሕጓስን ፍስሃን እዩ ኢሎም። እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ሃማኖታዊ ስነ ስርዓት ከምዝኽበር ብምግላፅ፥ ኩሉ ኣማኒ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተረኽቡ ዱዓ ንክገብር ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ንህዝበ ሙስሊም ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ ሓድሽ መንድር ንምህናፅ ኣብ እንረባረበሉ እዋን እቲ በዓል ምኽባሩ፥ ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ኩሉ ትግራዋይ እጃሙ ከበርክት ኣተሓሳስቦም።
ንበዓል ዒድ ኣል ኣደሃ ዓረፋ ንዝተፀገሙ ወገናት ብምድጋፍ ምሕላፍ ይግባእ
Jun 15, 2024 13
  አዲስ አበባ/ሰነ/8/2016/ኢዜአ/ ህዝበ እስልምና ንበዓል ዒድ ኣል ኣደሃ ዓረፋ እንተኽብር ብመሰረት ኣስተምህሮ እቲ ሃይማኖት ንዝተፀገሙ ወገናት ብምዝካርን ዘለዎ ብምክፋልን ክኸውን ከምዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ምኽሪ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1 ሽሕን 445 ዓመተ ሂጅራ በዓል ዒድ ኣል ኣድሃ ዓረፋ ኣብፅሐኩም ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ሰናይ ትምኒቱ ኣብ ዘመሓላለፈሉ መግለፂኡ ማሕበረሰብ እስላም ነቲ በዓል እንተኽብር ብመሰረት ኣስተምህሮ እቲ ሃይማኖት ንዝተፀገሙ ወገናት ብምዝካርን ዘለዎ ብምክፋልን ንክኾን ኣገንዚቡ። ፕሬዝዳንት እቲ ቤት ምኽሪ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፤ ህዝበ እስልምና ነቲ በዓል እንተኽብር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ገዝኦምን ንብረቶምን ተመዛቢሎም ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ንዝርከቡ ወገናት፣ ዓቕመ ድኹማትን መዕበዪ ዘይብሎም ህፃናትን ብምሕጋዝ ንከኽብር ፃውዒት ኣቕሪቦም ።
ሓደጋ ምፅዋር ዘኽእል ጥንኩር ሃገራዊ ቁመና ንምፍጣር እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊፁ
Jun 13, 2024 24
  ኣዲስ ኣበባ/ ሰነ/6/ 2016 /ኢዜአ/ኣብ ናይ ለውጢ ዓመታት ካብ ተፀባይነት በምንጋፍ ሓደጋ ንምፅዋር ዘኽእል ጥንኩር ሃገራዊ ቁመና ንምፍጣር እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጀስቲክስን ኣለሙ ስሜ (ዶ/ር) ገሊፆም። ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጀስቲክስን ኣለሙ ስሜ (ዶ/ር) ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ኣድሂቦም ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ፃንሒት ገይሮም፡፡ ኣብ ናይ ለውጢ ዓመታት ካብ ስነ ልቦና ተፀባይነት ብምውፃእ ብዓርሰ ዓቕሚ ሓደጋ ንምፅዋር ዘኽእል ጥንኩር ቁመና ንምፍጣር እናተሰርሐ ከምዝኾነ ሚኒስትር አለሙ ስሜ (ዶ/ር) ገሊፆም። ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጀስቲክስን ኣለሙ ስሜ (ዶ/ር) ፀጋታት ኢትዮጵያ ብምልማዕ ኣብ ረብሓ ምውዓል ስለዘይተኽኣለ ተሓጋዛይነትን ልመናን ልምዲ ኮይኑ ከምዝቐፀለ ብምግላፅ፤ እዚ ድማ ባህሊ ፈጠራን ስራሕን ብዙሓት ሰባት እናጎድአ ከምዝኾነ ተዛሪቦም። ብምዃኑ ድማ ፓርቲ ብልፅግና ብኹሉ ንኹሉን ናይ ኩሉ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዘኽእሉ ስራሕቲ ልምዓት እናወገነ ከምዝኾነ አረዲኦም። ኣብ ለውጢ ዓመታት ክብሪ ዜጋታት ንምርግጋፅ ፖሊሲታት ብናፅነት ትትግብር ጥንክርቲ ሃገር ንምህናፅ ትምህርቲ ዝህቡ ዕውታት ልምዓት ከምዝተመዝገቡ እቶም ሚኒስትር ገሊፆም።
"ብዘተ ፍታሕ እትረክብ ሃገር" አብ ትሕቲ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ፓናል ዘተ ይካየድ ኣሎ
Jun 13, 2024 16
  ኣዲስ ኣበባ/ ሰነ/6/ 2016 /ኢዜአ/"ብዘተ ፍታሕ እትረክብ ሃገር" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ፓናል ዘተ ይካየድ ኣሎ፡፡ ማሕበራት ፅንዓት ንኢትዮጵያን ሰላምን ሓድነትን ንኢትዮጵያን ብሓባር "ብዘተ ፍታሕ እትረክብ ሃገር" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ጉዳይ እቲ ሃገራዊ ዘተ ግንዛበ ዘጨብጡ መልእኽቲታት ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ብምምሕልላፍ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ወፍሪ እናካየዱ ከምዝፀንሑ ተገሊፁ፡፡ እቶም ማሕበራት ሎሚ ከም ሃገር ንብዙሕ ዓመታት ሒዝናዮም ዝተጓዓዛናዮም ዘየረዳድኡ ተረኻት ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክዳለወሎም ይኽእል ኣብ ዝብልን ኣብ ኮልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ጠሚቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓናል ዘተ እናካየዱ ይርከቡ፡፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዮናስ ኣዳዬ (ዶ/ር)÷ እቲ ኮሚሽን ካብ ዝተጣየሸሉ እዋን ጀሚሩ ዝወገነኖም ተግባራትን ቀፀልቲ ኣንፈታት ትኹረትን ብዝምልከት ንተሳተፍቲ ገለፃ ገይሮም፡፡ በኣብቲ መድረኽ ዘተ መዛተዪ ሰነዳት ቀሪቦም ተሳተፍቲ እናተዛተዩሎም ከምዝርከቡ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኸብናየዮ ሓበሬታ የረድእ፡፡
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም