15.3 C
Addis Ababa
Sunday, January 23, 2022

Gabaasa addaa

Siyaasa

DiInagdee

Hawaasummaa

Saayinsii fi teeknooloojii

Eegumsa naannoofi haala qilleensaa

Ispoortii

Oduu biyya laa

Lammiin Ameerikaa dhalootaan Somaaliyaa Haamsee Waarfaa,. Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa Olaanaa Mirgoota Namoomaafi Dimookraasii tahuun muudaman.

Amajji 03/2014(TOI) - Lammiin Ameerikaa dhalootaan Somaaliyaa Haamsee Waarfaa,. Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa...

Ameerikaan dhimma keessoo biyyoota biroo gidduuseenuurraa of qusachuun dhimmota namoomaa dhuunfaa ishii furuu akka qabdu Chaayinaan hubachiifte.

Mudde 12/2014(TOI) - Ameerikaan dhimma keessoo biyyoota biroo gidduuseenuurraa of qusachuun dhimmota...

Ameerikaanonni biyyi isaanii Chaayinaa waliin waraana gaggeessuu dandeessi soda jedhu qabu – Qorannoo

Sadaasa 22/2014(TOI) - Ameerikaanonni baay’een biyyi isaanii Ameerikaan biyyoota biroo caalaa Chaayinaa waliin...

Viidiyoolee Gaggabaaboo