Guyyaa Raayyaa Ittisa Biyyaa 116ffaa ilaalchisuun Qondaaltoota olaanoo Raayyichaa waliin gaaffiifi deebii taasifame

1845

 

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015