ቁጠባ
ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ስሕበት ዓለም  ንምግባር ለይትን ቀትርን ብትግሃት ይስራሕ ኣሎ-ከንቲባ ኣዳነች
Jul 8, 2024 28
  ኣዲስ ኣበባ/ ሓምለ/1/ 2016 /ኢዜአ/ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ስሕበት ዓለም ንምግባር ለይትን ቀትርን ብትግሃት ይስራሕ ኣሎ ክብላ ከንቲባ ኣዳነች አቤቤ አመልኪተን ። እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲየአን ኣብ ዘመሓላለፈኦ መልእኽቲ፥ ካብ ኣራት ኪሎ፣ ቀበና ክሳብ ኬንያ ኤምባሲ ዘሎ መገዲ ብስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ብምልማዕን ብምፅባቐን ንነበርትና ኣገልግሎት ንክውዕል ክፍቲ ገይርና ኣለና ብስራት ኢለን። ምዕሩጋት ፅርየቶምን ደረጀኦምን ዝሓለዉ መገዲታት አጋር፣ መገዲታት ሞተር ኣልባ(ብሽክሌታታት)፣ ምቹኣት መሳፈርቲ ታክሲን ኣውቶብሳትን መስቀልቲን መውረድቲን ተጉዓዝቲ፣ ጠጠው መበሊ መካይነ፣ ሓምለዋይ ቦታታት፣ መናፈሻታት ህዝቢ፣ ንከተማ አዲስ አበባ ዝምጥኑ መብራህትታትን ፋውንቴንን ሃኒፅና ክብላ እውን ኣብሪሀን። ንኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪት ዝኾነት ዘበናዊት ከተማ ናይ ምግባር ስራሕና ኣጠናኺርና ክንቅፅል ኢና ክብላ እውን ኣረጋጊፀን። ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ስሕበት ዓለም ንምግባር ለይትን ቀትርን ብትግሃት ይስራሕ ኣሎ-ከንቲባ ኣዳነች ኣዲስ ኣበባ/ ሓምለ/1/ 2016 /ኢዜአ/ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ስሕበት ዓለም ንምግባር ለይትን ቀትርን ብትግሃት ይስራሕ ኣሎ ክብላ ከንቲባ ኣዳነች አቤቤ አመልኪተን ። እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲየአን ኣብ ዘመሓላለፈኦ መልእኽቲ፥ ካብ ኣራት ኪሎ፣ ቀበና ክሳብ ኬንያ ኤምባሲ ዘሎ መገዲ ብስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ብምልማዕን ብምፅባቐን ንነበርትና ኣገልግሎት ንክውዕል ክፍቲ ገይርና ኣለና ብስራት ኢለን። ምዕሩጋት ፅርየቶምን ደረጀኦምን ዝሓለዉ መገዲታት አጋር፣ መገዲታት ሞተር ኣልባ(ብሽክሌታታት)፣ ምቹኣት መሳፈርቲ ታክሲን ኣውቶብሳትን መስቀልቲን መውረድቲን ተጉዓዝቲ፣ ጠጠው መበሊ መካይነ፣ ሓምለዋይ ቦታታት፣ መናፈሻታት ህዝቢ፣ ንከተማ አዲስ አበባ ዝምጥኑ መብራህትታትን ፋውንቴንን ሃኒፅና ክብላ እውን ኣብሪሀን። ንኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪት ዝኾነት ዘበናዊት ከተማ ናይ ምግባር ስራሕና ኣጠናኺርና ክንቅፅል ኢና ክብላ እውን ኣረጋጊፀን።
መንግስቲ ንዘፈር ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ብዝሃቦ ትኹረት ቀረብ ልቓሕ ብዕፅፊ ወሲኹ እዩ
Jul 6, 2024 35
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ/ 29/2016 (ኢዜኣ) መንግስቲ ንዘፈር ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ብዝሃቦ ትኹረት ኣብ በጀት ዓመት እዚ ዓመት ቀረብ ልቓሕ ብዕፅፊ ከምዘዕበዮ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ተዛሪቦም። ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል፤ ብብርኪ ፌዴራል ይኹን ክልል ንወፍሪ ኢትዮጵያ ታምርት ዝተውሃቦ ትኹረት ንዕቤት እቲ ዓውዲ ዘይትካእ እጃም ከምዘበርከተ ገሊፆም። ዕቤት እቲ ዓውዲ ንምዕባይ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መመሓሺ ፖሊሲ ኢንዱስትሪ ሓዊሱ ኣብቲ ዓውዲ ምምሕያሻት ሕግን ኣሰራርሓን ከምዝተገበረ ሓቢሮም። ብመዳይ ቀረብ ፋይናንስ እውን ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ንላዕለዎት ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ጥራሕ 42 ቢልዮን ብር ልቓሕ ከምዝቐረበ ተዛሪቦም። ንታሕተዎትን ማእኸለዎታን ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ድማ 5 ቢልዮን ብር ልቓሕ ከምዝተውሃበ ኣረዲኦም። እቲ ቀረብ ልቓሕ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነፃፀር ብዕፅፊ ከምዝዓበየ ብምሕባር፤ እዚ እውን መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ትኹረት ከምዝሃበ ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም።
‹‹ስራሕቲ ክረምቲ ሎሚ ዓመት ጉዳይ ሞትን ሕውየትን ‘ዩ›› – ዶክተር እያሱ ኣብርሃ
Jul 6, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ/29/2016/ኢዜአ/ ፡- ‹‹ስራሕቲ ክረምቲ ሎሚ ዓመት ጉዳይ ሞትን ሕውየትን ‘ዩ›› ክብሉ ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ገሊፆም ፡፡ ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ነዚ ዝገለፁ፣ ካብ ቢሮ ሕርሻን ማይን ኢነርጅን ዝተውፃእፅኡ ሓለፍትን ላዕለዎት ክኢላታትን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ዋርግባ ኣብ መፍረይነት ስራሕቲ መስኖ ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን ‘ዩ ፡፡ ነካይዶ ዘለና ዑደት መፍረይነት ንምዕባይ ኣብ ሓረስታይና ዝግበር ዘሎ ምድላዋትን ዝራኣዩ ዘለዉ ፀገማትን ንምዕዛብን ዝዓለመ ‘ዩ ኢሎም፡፡ ብፍላይ ኣብ መፍራይነት መስኖ ከም እታወታት፣ ባልዓት፣ ሕማማትን ስእነት ዕደጋን ዘለዉ ፀገማት ሙሉእ ብሙሉእ ክፍታሕ ‘ዩ እኳ እንተዘይበልና ከም ቢሮ ብዘለና ዓቕሚ ንምፍታሕ ብትኹረት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ፡፡ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ባራኪ ሃፍቱ ብወገኖም፣ ኣብቲ ወረዳ ብዘሎ ዝሐሸ ዓቕሚ መስኖ እቲ ነባር ሓረስታይ ይኹን መናእሰይ ኣብ መፍረይነት መስኖ ዝዓስልሉ ኩነታት እንተሃለወ እኳ እቲ ኩናት ዝፈጠሮም ማሕንቖታት ከም ቀረብ መድሓኒት፣ ቀረብ ሙሩፅ ዘርኢ፣ ባልዕን ሕማማትን፣ ስእነት ዕዳጋን ካልኦትን ኣለዉ ‘ዮም ኢሎም። ሎሚ ዓመት ኣብ መፍረይነት እንሰርሖም ዕማማትና ነቶም ማሕንቖታት ንምፍታሕ ምስ ቢሮ ሕርሻ ክልልና እናተመኻኸርና ንምፍታሕ ፃዕሪ ክግበር እዩ። ተጠቀምቲ መስኖ ሓረስቶት ብወገኖም ሓረስታይ በቢ ዓመቱ ድልየትን ዓቕምን እታወታት ይውስኽ ዋላ እንተሃለወ ኣብ ቀረብ ግና ብሰፊሑ ፀገም ስዘለና ጠለብን ቀረብን ኣብ ምምጥጣን ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም። ከም ሓበሬታ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ፤ ኣብ መስኖ ዘሎ ትራስፎርመር፣ ኣብ ክፍሊት ኤሌክትሪክ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ሓረስቶት ካብ ተጠቃምነት መስኖ ንክወፁ ምኽንያት ይኸውን ስለ ዘሎ ነዙይ እውን መንግስቲ መፍትሒ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ እቶም ሓረስቶት ገሊፆም።
ቆፀራ ቅምሶ ሕርሻ ካብ ዝመፅ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ንምክያድ ምድላው ይሰልጡ አለው
Jul 5, 2024 41
  ኣዲስ ኣበባ/ ሰነ/28/ 2016 /ኢዜአ/ብብርኪ ሃገር ካብ መስከረም 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ቆፀራ ቅምሶ ሕርሻ ንምክያድ ዘኽእል ምድላው እናተዛዘመ ከምዝኾነ ተገሊፁ፡፡ ኮሚቴ ስትሪንግ ቆፀራ ቅምሶ ሕርሻ 2017 ቀዳማይ ኣኼቡኡ ኣካይዱ፡፡ ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ፍፁም ኣሰፋ (ዶ/ር)÷ እቲ ቆፀራ ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማን እታ ሃገር ዝካየዱ ከምዝኾኑ ተዛሪበን፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ቆፀራ ቅምሶ ሕርሻ ቅድሚ 22 ዓመት ከምዝተኻየደ ብምሕባር÷ ኣብ ዝቕፅል ቆፀራ፤ ሕርሻን ሃፍቲ እንስሳን ሓዊሱ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለዉ ሃፍቲታት ከምዝካተቱ ፀሪሐን፡፡ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ (ዶ/ር) ብግደኦም÷ እቲ ቆፀራ ንዓውዲ ሕርሻ ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ሃገር ልዑል ረብሓ ዘለዎ ከምዝኾነ እውን ተዛሪቦም፡፡ ኩሎም ዓውዲታት ሕርሻ ዘጠቓልሎም ቆፀራ ቅምሶ ሕርሻ፤ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለዉዋ ሃፍቲታት ብትኽክል ንምፍላጥ ኢሉ እውን ንምድላው ፖሊሲ ልዑል ረብሓ ከምዘለዎ ግርማ አምንቴ (ዶ/ር) አመልኪቶም፡፡ ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ በከር ሻሌ (ዶ/ር)÷ ነቲ ቆፀራ ኣድላዪ ምድላው እናተዛዘመ ምዃኑ ምግላፆም ኢዜአ ፀብፂቡ፡፡
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነቱ ብዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምሽግጋር ብትግሃት እናሰርሐ እዩ-ኣይተ መስፍን ጣሰው
Jul 5, 2024 30
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ /28/2016 (ኢዜኣ) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነቱ ብዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምሽግጋር ብትግሃት እናሰርሐ እዩ ክብሉ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ኣይተ መስፍን ጣሰው ገሊፆም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዓለም ለኸ ትካል ንግዲ ስካይ ትራክስ ሽልማት ሙሩፅ መንገዲ ኣየር ኣፍሪካ 2024 ከምዝወሰደ ዝዝከር እዩ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ኣይተ መስፍን ጣሰው፤ እቲ መንገዲ ኣየር ድሌት ዓማዊል መሰረት ብምግባር ኣገልግሎቱ ንምዕባይ በቢእዋኑ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ከምዝኽተል ገሊፆም። በዚ እውን ዓለም ለኸ ትካል ንግዲ ስካይ ትራክስ ዓማዊል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቃለ መሕትትን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዳህሳስ ብምግባርን ንተኸታተልቲ 7 ዓመታት ሙሩፅ መንገዲ ኣየር ኣፍሪካ ገይሩ ከምዝሸለሞ ሓቢሮም። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ቀፃሊ እውን ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነቱ ንምቕፃል ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም። ብተወሳኺ እውን እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት መንገዲ ኣየር ንምጥያሽ እናተዘራረበ ከምዝኾነ ብምሕባር፤ ምስ መንግስቲ እስዋቲኒ ብሄራዊ መንገዲ ኣየረ ንምጥያሽ ኣብ ቀረባ እዋን ከምዝተዘራረቡ ከም ኣብነት ተዛሪቦም።
ኣብ ዞባ ምብራቕ ልዕሊ 41 ሚልዮን ብር እቶት ንምርካብ ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ
Jul 5, 2024 24
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ/28/2016/ኢዜአ/፡- ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ካብ 1 ሓምለ ክሳብ 30 ነሓሰ ልዕሊ 41 ሚልዮን እቶት ንምርካብ ይስራሕ ከምዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ዝተገለፀ ብ24 ሰነ ኣብ ዞባ ምብራቕ ከተማ ሓውዜን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ምልዕዓል ንግድን እቶትን ‘ዩ፡፡ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ምልዕዓል ንግድን እቶትን ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ምክትል ዋና ዳይሪክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ወልደገብርኤል ኣፅብሃ ከምዝበልዎ፣ እኹል ቅድመ ምድላው ብምግባርን ዘሎ ውህሉል ተሞክሮ ብምጥቃምን ስርዓት ኣተኣኻኽባ እቶትን ምሕዳስ ፍቓድ ንግድን ኣብ ዝተነፀረሉ ግዜ ክውገን ይግባእ ክብሉ ገሊፆም። ምስ ከፈልቲ ግብሪ እኹል ልዝብ ብምግባር ኣብ ፍትሓውነት ኣከፋፍላ ግብሪ ንዝለዓሉ ሕቶታት ሰብ ሞያን መሪሕነትን ሚዛናውነት ክህልዎ ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወሲኾም ሓቢሮም። ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ምክትል ዋና ኣማሓዳርን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረ ካሕሳይ ብግዲኦም ከምዝሓበርዎ፣ ብሰንኪ ዝነበረ ኵናት ተዳኺሙ ዝፀንሐ ግብርን እቶትን እታ ዞባ ንምምሕያሽ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም። ግብሪ ንህልውና መሰረታዊ ጉዳይ ምዃኑ ብምግንዛብ ኩሎም ፍልፍላት ሃፍቲ ብዝግባእ ምጥቃም ከምዘድሊ ዝሓበሩ ኣይተ ገብረ፣ መሪሕነትን ሰብ ሞያን ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም። ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ሃይለማርያም ስዩም ብወገኖም ኣብ 2015/16 ዓ/ም 19 ሽሕን 7 ሚኢትን 28 ዝኣክል ፍቓድ ንግዲ ንምሕዳስ ተተሊሙ 18 ሽሕን 1 ሚኢትን 46 ከም ዝተፈፀመን ምሃብ ሓዱሽ ንግዲ ፍቓድ ዝምልከት ድማ 8 ሽሕን 1 ሚኢትን 60 ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ 8 ሽሕን 7 ሚኢትን 92 ከምዝተውሃበ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኮይኑ ብሰንኪ ዝነበረ ኣዕናዊ ኵናት ተዳኺሙ ዝፀንሐ ስርዓት ንግዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከምዘድሊ ዝገለፁ ኣይተ ሃይለማርያም፣ 8 ሽሕን 5 ሚኢትን ዘይሕጋውያን ነጋዶ ተፀኒዖም ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ንኸውፅኡ ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበፅሐ ሓቢሮም። ከም ሓበሬታ ቢሮ ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ትግራይ፣ ኣብ 2016/17 ዓ/ም ድማ 26 ሽሕን 2 ሚኢትን 37 ፍቓድ ንግዲ ንምሕዳስ ምድላው ተወጊኑ እዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ንምርግጋፅን ቁጠባዊ ውሕስና ሕብረተሰብ ንምዕባይን ንንግድን እቶትን ዝለዓለ ብፅሒት ሂብካ ምስራሕ ከምዘድሊ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ተዛሪቦም፡፡ ኣብቲ መድረኽ ኣመሓደርቲ ወረዳታትን ከንቲባታት ምምሕዳር ከተማታትን፣ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ፋይናንስን እቶትን፣ሓለፍቲ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን ሰብ ሞያ ምልማዕ ንግድን ተሳቲፎም፡፡
ሃገራዊ ወፍሪ ታክስን ጉምሩኽን ኣብቲ ዓውዲ ዝሓሸ ውፅኢት ንክምዝገብ ሓጊዙ እዩ
Jul 3, 2024 62
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ/ 26/2016 (ኢዜኣ) ሃገራዊ ወፍሪ ታክስን ጉምሩኽን ኣብቲ ዓውዲ ዝሓሸ ኣታዊ ንክእከብን ዘይሕጋውነት ንምክልኻልን ዓቕሚ ፈጢሩ እዩ ክብላ ሚኒስትር እቶት ኣይናለም ንጉሴ ገሊፀን። ሚኒስትር እቶት ኣይናለም ንጉሴን ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉምሩኽ ደበሌ ቃበታን መዛዘሚ ዓመታዊ ሃገራዊ ወፍሪ ታክስን ጉምሩኽን ከምኡ እውን መርሃ ግብሪ ምጅማር ሓዱሽ ወፍሪ ኣመልኪቶም ብሓባር ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለፂ ሂቦም። ሚኒስትር እቶት ኣይናለም ንጉሴ ኣብዚ እዋን ከምዝበልኦ፤ ̎ግብሪ ንክብሪ ሃገር̎ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ሃገራዊ ወፍሪ ተገዛእነት ሕጊ ታክስን ጉምሩኽን ክካየድ ፀኒሑ እዩ። ስለዝኾነ እውን ግንዛበ እቲ ሕብረተሰብ ከዕብዩ ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ኣብ ኩሎም ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከምዝተሳለጡ ሓቢረን። ኣፈፃፅማ ኣታዊ ሃገራዊ ወፍሪ ታክስን ጉምሩኽን ካብ እዋን ናብ እዋን ንክዓብን ኣብ ቀፃሊ እውን እቲ ወፍሪ ተጠናኺሩ ንክቕፅልን ኣተሓሳሲበን። ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉምሩኽ ደበሌ ቃበታ ብግደኦም፤ እቲ ወፍሪ ርኡይ ውፅኢት ዝተረኸበሉ እዩ ኢሎም። ተገዛእነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብዝተሰርሑ ተኸታተልቲ ስራሕቲ ተሳተፍቲ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከምኡ እውን ንብረታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ከምዝወዓሉ ሓቢሮም። ዓቕሚ ምቁፅፃር እቲ ኮሚሽን ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ምምፅኡ እውን ኣረዲኦም። ዛዘሚ እቲ ወፍርን መጀመሪ ቀፃሊ ወፍርን 27 ሰነ 2016 ዓ/ም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ከምዝሳለጥ ገሊፆም።
ኣብ ኩሎም ዞባታት ወለጋ ንሕቶ ህዝቢ ምላሽ ዝህቡ ስራሕቲ ልምዓት ተጠናኺሮም እናቐፀሉ እዮም-ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ
Jul 2, 2024 56
  ኣዲስ ኣበባ/ሰነ/ 25/2016 (ኢዜኣ) ኣብ ዞባታት ወለጋ ብዝሰፈነ ኣንፃራዊ ሰላም ንሕቶ ህዝቢ ምላሽ ዝህቡ ስራሕቲ ልምዓት ተጠናኺሮም ከምዝቐፀሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ጨንፈር ኦሮሚ ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ ገሊፆም። ብርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን ኣብ ዞባታት ወለጋ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ኣመልኪቶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ጨንፈር ኦሮሚያ ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለፂ ሂቦም። ኣብቲ ዝሃብዎ መግለፂ እውን፣ ካብ ጣብያ ክሳብ ዞባ ዝርከብ ኣወዳድባ ብምጥንኻር እቲ ኣመራርሓ ሓድነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ንክፈጥር ከምዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብቶም ዞባታት ጎና ጎኒ ምርግጋፅ ሰላም እናተሳለጡ ንዘለው ስራሕቲ ልምዓት ትዕዝብቲ ከምዝተገበረ እውን ገሊፆም። ህዝቢ ወለጋ እቲ ሃገራዊ ለውጢ ንክመፅእ ክቡር ዋጋ ብምኽፋል ልዑል እጃም ዘበርከተ ህዝቢ ምዃኑ ብምሕባር፤ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብቶም ዞባታት ብዝሰፈነ ኣንፃራዊ ሰላም ንሕቶ ህዝቢ ምላሽ ዝህቡ ስራሕቲ ልምዓት ተጠናኺሮም ከምዝቐፀሉ እውን ገሊፆም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም