ፖለቲካ
መናእሰይ ንብልፅግና ሃገር ኣሰሮም ብምንባር ታሪኽ ዓወት ዓድዋ ክደግሙ ይግባእ-ኤርጎጌ ተስፋዬ(ዶ/ር)
Mar 1, 2024 18
ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/ 22/2016 (ኢዜኣ) መናእሰይ ድኽነትን ድሕረትን ታሪኽ ብምግባር ንዕቤትን ብልፅግናን ሃገር ኣሰሮም ብምንባር ታሪኽ ዓወት ዓድዋ ክደግሙ ከምዝግባእ ሚኒስትር ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራውን ኤርጎጌ ተስፋዬ(ዶ/ር) ተዛሪበን። መርሃ ግብሪ ምዝዛም “ዓድዋ ንዘላቒ ሰላምን ህንፀት ጠንካራ ሃገረ መንግስትን̎ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ክካየድ ዝፀንሐ ሃገራዊ መድረኽ ወፍሪ ሰላም እናተኻየድ ይርከብ። ሚኒስትር ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራውን ኤርጎጌ ተስፋዬ(ዶ/ር) ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተረኺበን ከምዝበልኦ፤ ዓወት ዓድዋ መርኣያ ኩርዓትን ነፃነትን ኢትዮጵያውያን እዩ። ኢትዮጵያውያን ዘመዝገብዎ ዘኹርዕ ታሪኽ ናብ ወለዶ እናተሸጋገረ ዝነብር ስንቂ ዓወት ምዃኑ እውን ገሊፀን። ናይ ሎሚ ወለዶ እቲ ዝተጀመረ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዕውት ንክኸውን ምትሕብባርን ሓድነትን ካብ ናይ ትማሊ ጀጋኑ ዓድዋ ክወርስ ከምዝግባእ ኣረዲአን።
 ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብዝተማልአ ኩነታት ይካየድ ኣሎ
Mar 1, 2024 16
  ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/22/ 2016 /ኢዜአ/ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብዝተማልአ ኩነታት ይካየድ ኣሎ ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሓቢሩ። እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፥ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ብዝተማልአ ኩነታት ይካየድ ኣሎ ኢሉ። ኣብ ከባቢ ባህርዳር ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ሓይሊታት ፀጥታ እቲ ክልልን ብሓባር ብምዃን ሸሊኹ ዝኣተወ ፅንፈኛ ጉጅለ በቢገዝኡ ናይ ምፍታሽን ምፅራይን ስራሕ እናተሰርሐ ከምዝፀንሐን ይስራሕ ከምዘሎን ተሓቢሩ። ይኹን እንበር ሓይሊታት ፀጥታ ዝወስድዎ ስጉምቲ ምፅዋር ዝኣበዮም ፅንፈኛታት ንባዕልቶም ንምክልኻል ዝገብርዎ ተኺሲ “መጥቃዕቲ” ይፍፅሙ ከምዘለዉ ብምምሳል ፅንፈኛ ሚዲያታት ውሽጥን ግዳምን በምጥቃም ይዛረቡ ኣለዉ ኢሉ። እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ከምዝኾነ ብምግላፅ፥ ናይ ኩሉ ግዘ መደናገሪ ስርሖም ከምዝኾነ እቲ መግለፂ ኣብሪሁ። ኣብዚ ሐዚ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ከተማ ባህርዳርን ከባቢኡን ካብ ጉጅለ ፅንፈኛ ከምዝፀረየ እውን ገሊፁ። እቶም ፅንፈኛ ጉጅለታት፥ ሓይሊታት ፀጥታ ብሓባር ዝወስድዎ መጥቃዕቲ ምፅዋር ኣቢዩዎም ሙዉታትን ቁሱላትን ብምዃን ዝሓዝዎ ኣፅዋር ከይተረፈ እናንጠባጠቡ ከምዝሃደሙ ሓቢሩ። ሓይሊታት ጥምረት ዘካይድዎ ዘለዉ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ብዝተማልአ ኩነታት ይካየድ ኣሎ ኢሉ።
ዓወት ዓድዋ ብፍቕርን ምትሕብባርን ኢትዮጵያውያን እዩ ተረኺቡ-ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ
Mar 1, 2024 9
  ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/ 22/2016 (ኢዜኣ) ዓወት ዓድዋ ብፍቕሪ ሃገር፣ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትን ጠንካራ ምትሕብባርን ኢትዮጵያውያን ዝተረኸበ መርኣያ ዓወት ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። ̎ዓድዋ ንዘላቒ ሰላምን ህንፀት ጠንካራ ሃገረ መንግስትን̎ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ክካየድ ንዝፀንሐ ሃገራዊ ወፍሪ ኣብ መዘከርታ ዓወት ዓድዋ መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ይካየድ ኣሎ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ኣብዚ እዋን ከምዝበልዎ፤ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኲናት ዓድዋ ብዝሓበረ ቅልፅሞም ወራሪ ሓይሊ ብምብርካኽ ክብሪ ሃገሮም ኣፅኒዖም እዮም። ዓወት ዓድዋ ብፍቕርን ምትሕብባርን ዝተረኸበ ዓብይ ዓወት ምዃኑ ብምሕባር፤ ናይቲ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓድነት ሕብረ ብሄራውነት ዝተዋደደ ሓይሊ ምንባሩ እውን ሓቢሮም። ሎሚ እውን ፀላእቲ ኢትዮጵያ ንምብርካኽ፣ድኽነት ንምሽናፍን ግዕዝይና ንምክልኻልን ብሓድነት ክዘምት ከምዝግባእ ተዛሪቦም። ጀጋኑ ዓድዋ ዝተፈላለየ ቋንቋ እናተዛረቡን ዝተፈላለየ ሃይማኖት እናተኸተሉን ብሓድነት ዝዘመቱ ረብሓ ምትሕብባር ስለዝተረድኡ እዩ ክብሉ እውን ኣረዲኦም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንበዓል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ንተሽከርከርቲ ዕፁዋት ዝኾኑ መገዲታት ዕላዊ ኮይኖም
Mar 1, 2024 9
ኣዲስ ኣበባ /የካቲት/22/ 2016 /ኢዜአ/ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንበዓል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ንተሽከርከርቲ ዕፁዋት ዝኾኑ መገዲታት ዕላዊ ኮይኖም። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከምዝሓበሮ÷ መበል 128 ክብረ በዓል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፒያሳ አብ ዝርከብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ክኽበር ኢዩ፡፡ እቲ ክብረ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ምጭንናቕ ትራፊክ ከየጋጥምን ኣሽከርከርቲ ኣማራፂ መገዲታት ንኽጥቀሙ ዝተወሰኑ መገዲታት ንተሽከርከርቲ ዕፁዋት ከምዝኾኑ እውን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ፡፡ ብመሰረት እዚ፡- • ካብ ኣፍንጮ በር ናብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን • ካብ ሰሜን ሆቴል ናብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን • ካብ ዮሃንስ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣቡነ ጴጥሮስ • ካብ ኣራት መንታ ናብ ጅንኣድ • ካብ ይርጋ ሃይሌ የገበያ ማዕከል ናብ ኣቡነ ጴጥሮስ • ካብ ሃብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ናብ ሱማሌ ተራ • ካብ ሱማሌ ተራ ናብ ኤሊያና ሆቴል (ባንኮዲሮማ) መስቀለኛ • ካብ ተክለ ሃይማኖት ኣደባባይ ናብ ቴዎድሮስ ኣደባባይ • ካብ አገር አስተዳደር መብራት ( ኢሚግሬሽን) ናብ ቴዎድሮስ ኣደባባይ • ካብ ንግድ ማተሚያ ቤት ናብ ቴዎድሮስ ኣደባባይ • ካብ ኣሮጌው ቄራ ናብ ባንኮ ዲሮማ መብራት • ካብ ራስ መኮንን ድልድይ ናብ ደጎል ኣደባባይ • ካብ ራስ መኮንን ድልድይ ናብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን • ካብ መቅደላ ሆቴል ናብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን • ካብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን ናብ ቴሌን ናብ ቅ/ጊዮርጊስ ቤ/ክርስቲያን ፊት ንፊት ናብ ዝርከብ ኣደባባይ ዝወስዱ መገዲታት፤ ካብ 23 ለካቲት 2016 ዓ.ም ካብ ወጋሕታ 11 ሰዓት ጀሚሩ ንተሽከርከርቲ ዕፁዋት ስለኾኑ ኣሽከርከርቲ እዚ ተገንዚቦም ኣማራፂ መገዲታት ንኽጥቀሙን ፖሊስ ትራፊክ ዝጥቁሞም ኣንፈታት ብምጥቃም ኣድላዪ ምትሕብባር ንኽገብሩ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ፡፡ እቲ በዓል ኣብ ዝኸበረሉ ከባቢ ካብ ድሮ እቲ በዓል ሎሚ መዓልቲ 22 ለካቲት 2016 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ በዓል ክሳብ ዝዛዘም ኣብ ላዕሊ ዝተፀርሑ መገዲታትን እቲ ፕሮግራም ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋን ተሽከርካሪት ምሕዳር ይኹን ንሓፂር ግዘ ይኹን ንነዊሕ ሰዓት ጠጠው ኣቢልካ ምኻ ፍፁም ዝተኸልከለ ከምዝኾነ ተገሊፁ፡፡ ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ፀጥታን ድሕንነትን 23 ለካቲት 2016 ዓ.ም ዝኽበር መበል 128 በዓል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ብዓወት ንኽኽበር ቅድመ ምድላው ብምዝዛም ናብ ተግባር ከምዝኣተወ ምፍላጡ ይዝከር፡፡
አብ ሞንጎ ክልላት ፍትሓዊ ዝርግሓ መሰረተ ልምዓት ምርግጋፅ ን ምጥንካር ስርዓት ፌዴራል ወሳኒ እዩ - አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር
Mar 1, 2024 8
  ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/22/ 2016 /ኢዜአ/አብ ሞንጎ ክልላት ፍትሓዊ ዝርግሓ መሰረተ ልምዓት ምርግጋፅ ን ምጥንካር ስርዓት ፌዴራል ወሳኒ እዩ ክብሉ አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ገሊፆም፡፡ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ንኩሎም ርእሳነ ምምሕዳር ክልላትን ሚኒስትራትን ኣብ ዝተሰናደአ መድረኽ ከምዝበሉዎ÷ ፍትሓዊ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ፌዴራል ስርዓት ንምጥንካርን ውፅኢታውነት ከምኡ እውን ዘላቒ ሰላም ንምርግጋፅ ዘለዎ ኣበርክቶ ዕዙዝ ኢዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ክልላት ዘሎ ፍትሓዊ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ግልፂ ብዝኾነ ስርዓት ኣሰራርሓን ኣሳታፊነትን ምምርሑ ኣብ ሞንጎ ክልላት ዝተመጣጠነ ምዕባለ ዘረጋግፅ፣ ፍትሓዊ ተረባሕነት ህዝቢታት ጋህዲ ንምግባር በሪ ዝኸፍትን ኣብ ሞንጎ ህዝቢታት ምትእምማን ዝፈጥር ከምዝኾነ ኣመልኪቶም፡፡ ቅድሚ ሃገራዊ ለውጢ ኣብ ሞንጎ ክልላት ፍትሓዊ መቐሎ ሃፍቲ ብዘይምንባሩ ኣብ ሞንጎ ህዝቢታት ዝተፈጠረ ዘይምትእምማን መበገሲ ጎንፂ ኮይኑ ከምዝፀንሐ ኣዘኻሮም፡፡ ኣይተ ኣገኘሁ እቲ ለውጢ ስዒቡ ግልፂ ስርዓት ኣሰራርሓ ተግባራዊ ብምዃኑን ኣብ ሞንጎ ክልላት ዝነበረ ቅርታን ዘይምትእምማንን ምውጋድ ከምዝተኽኣለ ገሊፆም፡፡ ክልላት ፍልፍል ኣታዊአን ፀንቂቐን ብምጥቃምን ስርዓት ምንካይ ወፃኢን ብዝምልከት ውፅኢታዊ ክፍፍል ሃፍቲ ብፅሒቶም ክዋፅኣ ከምዝግባእ ፀሪሖም፡፡
ሕብረት ኣውሮፓ ንመፈፀሚ ፕሮግራም ብሄራዊ ዲሞቢላይዜሽንን እግሪ ምትካልን 16 ሚሊየን ዩሮ ለጊሱ
Mar 1, 2024 7
ኣዲስ ኣበባ /የካቲት/22/ 2016 /ኢዜአ/ሕብረት ኣውሮፓ ን መፈፀሚ ፕሮግራም ብሄራዊ ዲሞቢላይዜሽንን እግሪ ምትካልን 16 ሚሊየን ዩሮ ለጊሱ። ብሚኒስቴር ገንዘብ ኣብ ዝተገበረ ስነ ስርዓት ምንባር ክታም ኮሚሽነር ብሄራዊ ተሃድሶ ኣምባሳደር ተሾመ ቶጋ ሓዊሱ፥ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ሰመሪታ ሰዋሰው፣ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ሚስተር ሮናልድ ኮቢ፣ ተፀዋዒ ውሕመ ኣብ ኢትዮጵያ ራሚዝ ኣላብባራብ (ዶ/ር)ን ተፀዋዒ ፕሮግራም ልምዓት ውሕመ ኣብ ኢትዮጵያ ሳሙኤል ዶ (ዶ/ር) ተረኺቦም። እቲ ደገፍ ገንዘብ ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ብላዕለዋይነት ንዝመርሖን ብመሰረት ስምምዐነት ሰላም ዕጥቆም ብምርካብ ብሰለማዊ መገዲ ሀይወቶም ንምምራሕ ዝወሰኑ ነበር ተዋጋእቲን “ዲሞቢላይዝ” ንምግባርን ብዘላቕነት መሊስካ እግሪ ንምትካልን ንዝተቐረፀ ፕሮግራም መፈፀሚ ዝውዕል ከምዝኾነ ተገሊፁ። ኣምባሳደር ተሾመ፥ እቲ ደገፍ ነቲ ፕሮግራም ፈላማይ መኽፈቲ በሪ ምዃኑ ብምግላፅ፥ ከምዚ ዓይነት ደገፍ በቲ ሕብረትን ኣባል ሃገራትን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ፃውዒት ኣቕሪቦም።
መበል 128 ዝክሪ ባዓል ዓዎት ዓድዋፍፁም ሰላማዊ ብዝኮነ አገባብ ንክክበር ዘክእል ምድላው ተዛዚሙ-ሓበራዊ ግብሪሓይሊ ፀጥታን ድሕንነትን
Feb 29, 2024 9
ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/21/ 2016 /ኢዜአ/ሓባረዊ ግብረ ሓይሊ መበል 128 በዓል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ንምኽባር ዝግበር ምንቅስቓስ ፍፁም ሰላማዊ ንክኾን ኣድላዪ ቅድመ ምድላው ብምዝዛም ናብ ተግባራዊ ስራሕ ከምዝተኣተወ ኣፍሊጡ። ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ፀጥታን ድሕንነትን 23 ለካቲት 2016 ዓ.ም ዝኽበር እቲ በዓል ብዘይ ምንም ፀገም ፀጥታ ንክኽበር ዓሊሙ ኣብ ዝተሰናድአ መፈፀሚ ትልሚ ኣብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዘተ ገይሩ። ሓላፊ ፍሉይ ወፍሪ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል ተስፋዬ ኣያሌው፥ ናይ መላእ ኢትዮጵያዊያን በዓል ዝኾነ ዓወት ዓድዋ እንትኽበር ምንም ዓይነት ስግኣት ንከየጋጥም ሓይሊ ፀጥታ ደልዊ ኢዩ ኢሎም። “ተሳተፍቲ እቲ በዓል ቅርሕንቲ ካብ ዘለዓዕሉን ነቲ በዓል ዘይገልፁን ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ክቑጠቡ ይግባእ” ኢሎም። ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ብግደኦም፥ ዝኽሪ በዓል ዓወት ዓድዋ ነቲ ታሪክ ብዝምጥን መገዲ ተሃኒፁ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ምኽባሩ ሎሚ ዘበን ዝኽበር በዓል ፍሉይ ከምዝገብሮ ገሊፆም። እቲ በዓል ፍፁም ሰለማዊ በዝኾነ መገዲ ተኸቢሩ ነክውዕል ኣድላዪ መድላው ከምዝተዛዘመ ተዛሪቦም።
ኢትዮጵያን ኬንያን ሰላምን ድሕንነትን እዚ ዞባ ንምርግጋፅ ኣብ ዘኽእል ኩነታት ዘቲየን-ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር)
Feb 29, 2024 20
  ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/21/ 2016 /ኢዜአ/ኢትዮጵያን ኬንያን ሰላምን ድሕንነትን እዚ ዞባ ንምርግጋፅ ኣብ ዘኽእል ኩነታት ዘቲየን ክብሉ ሚኒስተር ኣገለግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር) ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ(ዶ/ር) ኣብ ኬኒያ ዘሳለጥዎ ዑደት ጠሚቱ ኣብ ዝሃበዎ መብርሂ፥ “ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ምትሕብባር፣ ሕውነትን ሓድነትን ኣለወን” ኢሎም። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕብባር ሰላምን ልምዓትን ጠመተ በምግባር ሰፊሕ ዘተ ከመዝገበሩ ተዛሪቦም። ብፍላይ ኣብ ቤት ምኽሪ ጥሙር ሚኒስቴራት ኢትዮ-ኬኒያ ዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ብምግባር እተን ሃገራት ሸውዓተ ስምምዕነታት ከምዝኸተማ ገሊፆም። እቶም ስምምዕነታት ኣብ ዓውዲ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ድሕንነትን ቆላሕታ ከምዝገብሩ ተዛሪቦም። ግብረ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ለዕሊ ክልቲአን ሃገራት መጥቃዕቲ ዝፍፅም ብምዃኑ ነዚ ብሓባር ንምምካት ከምኡውን ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ኣብ ዘኽአል ኩነታት ከምዝተዘተየ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ ንኬንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ኬኒያ ውን ካብ ኢትዮጵያ ብምዕዳግ ነምጥቃም ስምምዕነት ከምዝተገበረ ብምግላፅ፥ ዝርገሐ መስመራት ኤሌክትሪክ ከምዝተኻየደ ገሊፆም።
ዓወት ዓድዋ ብኣተሓሳስባ መደመር ንፀለምቲ ህዝብታት ዓለምን ኣፍሪካን መርኣያ ነፃነት ዝኾነን ድሙቕ ኣሰር ታሪኽናን እዩ-ዶክተር ኣለሙ ስሜ
Feb 29, 2024 12
  ኣዲስ ኣበባ/የካቲት/ 21/2016 (ኢዜኣ) ዓወት ዓድዋ ብኣተሓሳስባ መደመር ንፀለምቲ ህዝብታት ዓለምን ኣፍሪካን መርኣያ ነፃነት ዝኾነን ድሙቕ ኣሰር ታሪኽናን እዩ ክብሉ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ ገሊፆም። ብኣዳላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት(ኢዜኣ) ̎ዓድዋ መርኣያ ኣርማ መደመር̎ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዘተ ፓነል እናተኻደ ይርከብ። ኣብቲ ዘተ ፓነል መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ፤ መዓልቲ ዓወት ዓድዋ እንትነኽብር ጀጋኑ ኣቦታትን ኣዶታትን ዝፈፀምዎ ዓብይ ገድሊ ብምዝካር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ዓወት ዓድዋ ብሓድነት ዝተረኸበ ብስራት ዓወት ምዃኑ ብምሕባር፤ ናይዚ ዘበን መርኣያ ምድማር ኮይኑ ኩላትና ድኽነት ንምሽናፍ ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ሓቢሮም። ዓወት ዓድዋ ብኣተሓሳስባ መደመር ካብ ሃገር ሓሊፉ ንኩሎም ፀለምቲ ህዝብታት ዓለም መርኣያ ነፃነት ክኸውን ዝኸኣለሉ ድሙቕ ኣሰር ታሪኽና እዩ እውን ኢሎም። ዓወት ዓድዋ ብምድማር ዝተረኸበ ገድልን መርኣያ ምድማር እዚ ዘበንን ምዃኑ ብምግላፅ፤ ኣብዚ ዘበን እውን ኣፈላላያት ንጎኒ ብምግዳፍ ብሓባር ንሓድነት፣ክብርን ልዕልናን ሃገር ንምስላፍ ከምዘምህር ኣረዲኦም። ናይዚ ዘበን ዓድዋ ድኽነት ምሽናፍ፣ሓድነት ምፅናዕን ብልዕልና ሓሳብ ሃገር ምህናፅን ክኸውን ከምዝግባእ እውን ተዛሪቦም። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢዜኣ ኣይተ ሰይፈ ደርቤ ብግደኦም፤ ዓወት ዓድዋ መርኣያ ምድማርን ናይ ዘበን መተኣኻኸቢ ትረኻን ምዃኑ ገሊፆም። ኢዜኣ እዚ ዘተ ፓነል ዘዳለዎ እውን ናይ ትማሊ ሃገራዊ፣ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን እጃም ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ብኣተሓሳስባ መደመር ንምድጋም ምዃኑ ኣብራህሪሆም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም