በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መመሪያዎች በተደረጉ ማሻሻያዎች ላይ የተሰጠ መግለጫ

266