በሶስቱ የገበታ ለአገር ፕሮጀክት አካባቢዎች ስለሚሰሩ ስራዎች የቀረበ ማብራሪያ

1603