Waltajjiin maree waloo nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa 6ffaan magaalaa Gaambeellaatti jalqabame

126

Guraandhala 15/2016(TOI)- Waltajjiin maree waloo nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa 6ffaan har’a magaalaa Gaambeellaatti jalqabameera.

Waltajjii guyyoota lamaaf turu Kanaan raawwii hojii damee Kanaan jiru qorachuun kallattiin xiyyeeffannoo fuulduraa akka kaa’amu eegma.

Ministirri nageenyaa obbo Binnaalf Andu’alam dabalatee ittigaafatamtoonni biiroo nageenyaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaa hundi, komishinaroonnii fi qooda fudhattoonni biroon waltajjicharratti hirmaachaa jiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015