Atileet Tsiggee Dhugumaa Beelgireeditti dorgommii fageenya meetira 800 rikeerdii fooyyessuun injifatte.

276

Atileet Tsiggee Dhugumaa Beelgireeditti dorgommii fageenya meetira 800 rikeerdii fooyyessuun injifatte.

Gurraandhala 6/2016 (TOI) - Atileet Tsiggee Dhugumaa Beelgireeditti dorgommii fageenya meetira 800 saatii ariifataa bakkichaa fi rikeerdii fooyyessuun injifatte.

Atileet Tsiggee Dhugumaa fageenyicha yeroo daqiiqaa 1 fi sakandii 59 fi maakirosakandii 66 ta'een xumuruun injifatte.

Fageenyuma kanaan Atileet Tigisti Girmaa yeroo daqiiqaa 2 fi maakirosakandii 21 xumuruun sadarkaa 2ffaan injifachuu ragaan Federeshinii Atileetikis irraa argame ni mul'isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015