Guyyaan saboota sabalamootaa fi uummatoota Itoophiyaa 18ffaa sababeeffachuun Finfinneetti feestivaalli aadaa geggeeffama jira

608

Sadaasa 23/2016 (TOI) -  Guyyaan saboota sabalamootaa fi uummatoota Itoophiyaa 18ffaa sababeeffachuun Finfinneetti feestivaalli aadaa geggeeffama jira

Feestivaalichi magaalaa Finfinnee addabaabayii michummaatti mata duree "Sabdaneesummaa fi walqixummaa tokkummaa biyyaaf'' jedhuun geggeeffama jira.

Feestivaalicharratti hirmaatoonni aadaalee ,nyaata aadaa, uuffata aadaa fi sirboota aadaa saboota sabaloomtootaa fi uummatoota dhiheessaniiru. 
 
Feestivaala aadaa kanarratti kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee af-yaa'iin manneen maree naannoolee fi bulchiisoota magaalootaa, jiraatoonni magaalichaa fi keessummoon waamichi taasifameef argamaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015