Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad jiddugaleessa suphaa Xiyyaarota humna qilleensaa ittisaa Cheek rippaabiliik daawwatan

515

Sadaasa 19/2016(TOI)- Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad fi jillisaanii jiddugaleessa suphaa Xiyyaarota humna qilleensaa ittisaa fi industirri ittisaa Cheek rippaabiliik keessatti daawwannaa qorannoo gabbisuuf dandeessisu daawwatan.

Suphaa xiyyaarotaa humna qilleensaa ittisaa fi industirii ittisaa keessatti qorannoo gabbisuuf, muuxannii qooddachuu fi gabbisi dandeettii akka taasifamu waliigalteen kan irra gahame  daawwannaa Cheek rippaabiliik bu’aan itti argame odeeffannoon waajjira ministira muummeerraa argame nimul’isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015