Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimadii fi jillisaanii Iddoowwan dameelee tumsaa Itiyoo-Cheek waliin walqabatan daawwatan

439

Sadaasa 19/2016(TOI)-  Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimadii fi jillisaanii Iddoowwan dameelee tumsaa Itiyoo-Cheek waliin walqabatan daawwataniiru.

Ministirri muummee fi jillisaanii turtii Cheek rippaabiliikitti taasisaniin kanneen akka qonnaa, Tuurizimii fi aadaa  waliin waliin walqabatan daawwachuusaanii odeeffannoon waajjira muummeerraa argame nimul’isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015