Ijoolleen keenya rakkoolee Itiyoophiyaa sammuu namtolcheen gargaaramuun furuuf beekumsa hundee qabu argachuunsaanii abdiqabeessa-ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad

306Sadaasa 01/2016(TOI)- Ijoolleen keenya rakkoolee Itiyoophiyaa sammuu namtolcheen gargaarauun furuuf beekumsa hundee qabu argachuunsaanii abdiqabeessa ta’uusaa ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad ibsan.

Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad guyyaa har’aa inistiitiyuutii sammuu namtolcheetti argamuun dargaggoota boru biyya fudhatan kan leenjii faayidaa teeknooloojii sammuu namtolchee fudhatanii eebbifamaniin wal arganiiru.
 

Ijoolleen rakkoolee Itiyoophiyaa sammuu namtolcheen deeggaramanii furuuf beekumsa hundee qabu argachuunsaanii abdiqabeessa ta’uu ibsaniiru.

Dandeettii ijoollee dinqisiifachuun guddina biyya keenyaa mirkaneessuu akka danda’an amantaa guutuun qaba jedhaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015