Komishinarri komishinii Invastimantii Itoophiyaa Lalisee Nameen Itoophiyatti Ambaasaaddaraa Poorchugaal waliin mariyatan

Waxabajjii 2/2015 (TOI)- Komishinarri komishinii Invastimantii Itoophiyaa Lalisee Nameen Itoophiyatti Ambaasaaddaraa Poorchugaal Luusiyaa Firahso waliin mari’ataniiru.

Mariin isaaniis hariiroo invastimantii Itoophiyaa fi Poorchugaal daran cimsuu haalotaa dandeessisanirratti kan xiyyeeffate ta’uun ibsameera.

Komsihinar Laliseen abbootiin qabeenyaa alaa Itophiyaatti hojiilee invastimantiirratti akka bobba’aniif tumsa barbaachisaa akka taasistuu dubbachuu ragaan komishinicharra argame ni mul’isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015