Magaalattiitti hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii dhibba lamaa ol sagalee eeyyamameefii ola fayyadamanirratti tarkaanfiin fudhatameera-Abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee

229

Caamsaa 25/2015 (TOI) - Magaalaa Finfinneetti hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii dhibba lamaa ol sagalee eeyyamameefii ol waan fayyadamaniif tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee ibse.

Hojii gaggeessaan abbaa taayitichaa Didhaa Dirribaa TOI’tti akka himanitti, baatiiwwan lamaan darban hoteelonnii fi manneen bashannannaa halkanii 400 irratti hojiin to’annoo hojjetameera.

Meeshaa sagalee safaru hojiirra oolchuun akkasumas ogeessota ga’aa ramaduun to’annoo cimaa faalama sagalee ittisuuf dandeessisu taasifamuu ibsaniiru.

Haala Kanaan hoteelonnii fi manneen bashannanaahalkanii bakka addaddaatti argaman hedduun nageenyaa jiraattotaa kan jeeqan ta’uu bira ga’amuu eeraniiru.

Akkaataa Kanaan abbaan taayitaa kun hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii sagalee eeyyamameefii ol fayyadaman 208 irratti tarkaanfii akka fudhate dubbataniiru.

Tarkaanfiiwwan kunneenis ofeeggannoorraa kaasee amma saamsuutti ta’uu eeranii, abbaan taayitichaa to’annoo manneen bashannanaarratti taasisu cimsee itti fufa jedhaniiru.

Hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii seeraa fi danbii hordofanii akka hojjetan hojii gaggeessaan kun gaafatanii, magaalaan Finfinnee jiraattotaaf mijooftuu akka taatu qoodasaanii akka bahan waamicha dabarsaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015