Koreen Hojii Raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaa walgahii idilee isaa geggessaa jira.

267

Caamsaa 22/2015 (TOI): Koreen Hojii Raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaa walgahii idilee isaa gaggeessuu eegaleera.
 
Korichi miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa kan turan obbo Girmaa Yashixilaa kan dhiheenya kana haala gaddisiisaa ta'een lubbuu isaanii darbeef yaaddannoo sammuu taasisuun marii kana eegale.


 

Korichi walgahii isaan dhimmoota biyyaalessaa fi paartii irratti marii gadi fageenyaa gaggeessuun murteewwanii fi kallattii itti aanan ni kaa'a jedhamee eegama.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015