Yuunivarsiitiin Jimmaa hayyoota 5'f sadarkaa Piroofeesarummaa guutuu kenne.

207

Bitootessa 15/2015 (TOI) –Yuunivarsiitiin Jimmaa hayyoota 5'f sadarkaa Piroofeesarummaa guutuu kennuu beeksise. 

Seeneetiin Yuunivasiitichaa yaa'ii idilee 58ffaa gaggeesseen hayyoota kanneeniif sadarkaa Piroofeesarummaa guutuu kennuu mirkaneesseera.
 
Hayyoon kunneenis,

1.  Natsaannat Warqinah Giddii- yaala fi fayyaa daa'immaniin, 

2.  Geetaachaw Abbashuu Disaasaa - Gorsaa Xinsammuun, 

3.  Guddinaa Tarrafaa Tuuchoo - Inarjii fi fayyaa naannoon, 

4.  Taammanee Addunyaa Dammissee - Mahaandisummaa Qabeenya Bishaaniin, 

5.  Qaalkidaan Hasan Abaatee - Sirna Nyaataa fi fayyaa hawaasaan sadarkaa Piroofeesarummaa guutuu argataniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015