Shaampiyoonaan gabaabaa, jiddugaleessaa, meetira kuma 3 gufachiisaa tarkaanfii fi sochii  dirree Itiyoophiyaa jalqabame

368

Bitootessa 13/2015 (TOI) - Shaampiyoonaan gabaabaa, jiddugaleessaa, meetira kuma 3 gufachiisaa tarkaanfii fi sochii  dirree Itiyoophiyaa  akkaadaamii Ispoortii Itiyoophiyaatti har’a jalqabame.

Daarektarri teekniikaa federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa obbo Asfaawu Daanyee akka jedhanitti kaayyoon shaampiyoonaa kanaa atileetotaaf carraa dorgommii uumuu akkasumas atileetonni naannolee, bulchiinsonni magaalaa, kilaboonnii fi dhaabbilee dandeettiisaanii kan ittiin madaalan gochuudha jedhaniiru.

Atileetonni kilabootaa fi dhaabbilee 19 irraa walitti babahan 600 ol akka hirmaatan ibsaniiru.

Baniinsa shaampiyoonaa kanarratti dorgommiiwwan xumuraa dubartootaan meetira kuma sadii gufachiisaa,  utaalcoo dheerinaa dubartootaa fi dhiiraan darbannaan diskasii taasifamaniiru.

Dorgommiiwwan xumuraa alattis dorgommiiwwan calaluu kanneen biroonitaasifamu.

Dorgommiin Shaampiyoonaa kun amma Bitootessa 17 bara 2015tti nitaasifama.

Shaampiyoonaan gabaabaa, jiddugaleessaa, meetira kuma 3 gufachiisaa tarkaanfii fi sochii  dirree Itiyoophiyaa  erga jalqabame waggaa 20 ol akka ta’e odeeffannoowwan ni eeru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015