Yaa’iin waggaa ejensiin humna atoomiikii idil addunyaa Finfinneetti jalqabame

495

Bitootessa 04/2015 (TOI) - Yaa’iin waggaa ejensiin humna atoomiikii idil addunyaa kan bara 2023 Finfinneetti jalqabamuusaa ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii beeeksise.

Ejensichi deeggarsi biyyoota miseensotaa Afriikaaf taasisuu fi hojiirra oolmaa gamtoomina teekniikaa yaa’ii Kanaan qoratee kallattii fuula duraa akka kaa’u ni eegama.

Anga’oonni olaanoo ejensichaa, bakka bu’oonni biyyoota miseensotaa fi qindeessitoonni biyyaala essaa qu’annoo fi deeggarsaa biyyoota Afriikaa damee kanaa yaa’icgarratti argamuunsaanii eerameera.

Yaa’iin kun Bitootessa 4 amma bitootessa 8/2015 akka gaggeeffamu odeeffannoon ministeericharraa argame nimul’isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015