Kantiibaa Itti Aantuun Magaalaa Finfinnee kenna Tajajilaa Sektaroota magaalaa finfinnee daw'atan

65

Finfinnee Hagayya 18/2012(TOI)- Kantiibaa itti aantuun Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, kenna tajaajilaa Kutaalee magaalotaafi aanaalee tokko tokko daawwachaa jiru.

Daawwannaan kanaaniis tajaajilaa fooyessuuf, hanqinoota mul'atan furuufi hojimaata itti quufiinsa hawaasaaf fala ta'an cimsuuf jedhameera.

Aadde Adaanechi maamiloota tajaajilaaf kutaa magaalaatti argan tajaajila kennamaa jiru irratti yaada qaban gaafataniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015