Dorgommii atileetiksii mana keessaa Jarman magaalaa Karlisiruhiitti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifatan.

103

Amajji, 20/2015(TOI) - Dorgommii atileetiksii mana keessaa Jarman magaalaa Karlisruhiitti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa fageenya meetira kuma 3 saala lamaaniinu injifataniiru.

Fageenya kanaan Atileetonni dubartootaa Itoophiyaa tokko hanga shaniin xumuruun dursa fudhataniiru.

Atileet Lamlam Hayiluu fageenyicha daqiiqaa 8, sekondii 37 fi maaykiroo sekoondii 55'n xummuruun injifatte.

Atileet Warqihuwaa Geetaachoo fageenyicha daqiiqaa 8, sekondii 37 fi maaykiroo sekoondii 98'n xumuruun lammaffaa yoo ta'u, atileet Daawit Siyum daqiiqaa 8, sekondii 39 fi maaykiroo sekondii 20'n xumuruu sadarkaa 3ffaa argateetti.

Atileet Miizaan Alam fi atileet Zarfee Wandimaalam dorgommii kana sadarkaa 4ffaa fi 5ffaan xumuran.

Dorgommii meetira kuma 3 dhiirotaan Abdiisaa Faaysaan daqiiqaa 7, sekondii 40, fi maaykiroo sekondii 35'n xumuree yoo injifatu rikordii fageenya bakka kanaas fooyyessera.

Atileetiin lammii Beeljiyeem Roobin Heendiriikis daqiiqaa 7, sekondii 40 fi sekondii 53'n sadarkaa lammaffaan yoo xumuru, Atileetiin Itoophiyaa biroon Addisuu Girmaan daqiiqaa 7, sekondii 41 fi maaykiroo sekondii 53'n sadarkaa sadaffaan fageenyicha xumureera.

Dorgommiin Atileetiksii mana keessaa Jarman Karlisirus dorgommii atileetiksii mana keessaa Atileetikisiin addunyaa bara 2023 beekamtii kenneef keessaa tokkodha.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015