Obbo Mogas Baalchaa Gabramadihiin Sadarkaa Kantibaa Itti aanaatti Ittigaafatamaa Waajjira Qindeessaa Ijaarsa magaalichaa ta'anii muudaman

19

Amajji, 12/2015(TOI) - Kantibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen Obbo Mogas Baalchaa Gabramadihiin Sadarkaa Kantibaa Itti aanaatti Ittigaafatamaa Waajjira Qindeessaa Ijaarsa Sirna Dimookiraasii bulchiinsa magaalaa Finfinnee taasiisuun muuduusaani ragaan waajjira kantiibaa magaalichaarra argme ni mul'isa.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015