Doktar Abiy Ahmad, Ayyaana Moolidaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru.

71

Fulbaana 28/2015(TOI) - Ministirri Muummee Itoophiyaa FDRI doktar Abiy Ahmad, Ayyaana Moolidaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru.

Nabiiyuu Mohammad dhalachuusaanitti addunyaan hedduu fayyadamteetti; seenaa addunyaa jijjiraniiru; jireenya dhala namaas jijjiruusaani Doktar Abiy Ahmad, ergaa baga geessanii isaaniin himaniiru.

Ayyaana Moolidaa kan kabajnu seenaa addunyaafi jireenya dhala namaa jijjiruun tahuu qabaas jedhaniiru.

Hojii qonnaafi indaastirii omishtummaa irratti hojjachaa jirru seenaa biyya keenyaafi jireenya uummata keenyaas kan jijjiruudha jedhan Doktar Abiy karaa fuula feesbuukii isaaniin.

Itoophiyaa waraana irraa baraaruun fuula keenya guutummaa guutuutti karooraawwan seenaafi jireenya gara jijjiranitti fulleeffannaas jedhaniiru.

Sirna nyaataa maatiiwwan keenyaa gara jijjiranitti xiyyeeffachuun hojii eegallee cimne akka hojjannuuf gamanumaan waamichan dhiheessas jedhan Doktar Abiy.

Irra deebi’uun Ayyanaa Moolidaa dansaa akka tahuu hawwas jedhaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015