Biiroon Ispoortiifi Dargaggoota Magaalaa Finfinnee kitaabilee kuma 3 ol dargaggootaafi maatii ispoortiirraa walitti qabuun Mana Kitaabaa Abirihootiif gumaache.

57

Caamsaa 24/2014(TOI) - Biiroon Ispoortiifi Dargaggoota Magaalaa Finfinnee kitaabilee kuma 3 ol dargaggootaafi maatii ispoortiirraa walitti qabuun Mana Kitaabaa Abirihootiif guyyaa har’aa gumaacheera.

Biiroon Ispoortiifi Dargaggoota Magaalaa Finfinnee kitaabilee qabiyyee garaa garaa qaban Mana Kitaabaa Abirihootiif gumaacheera.

Kitaabilee kunneen keessaa kuma 2 ol dargaggoota irraa kan walitti qabame yoo ta’uu, kuma 1 ol immoo maatii ispoortiifi hojjettoota biirichaarraa kan walitti qabame ta’uu himameera.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015