Ijaarsi haaromsa Jibuutiitti Imbaasii Ityoophiyaa duraanii xumuramuun eebbifame

40

Ela 28/2014 (TOI) – Ijaarsi haaromsa Jibuutiitti Imbaasii Ityoophiyaa duraanii xumuramuun eebbifameera.

Sirni eebba imbaasicha bakka Ministirri Ministeera Maallaqaa Obbo Ahimad Shiidee, Ministirri Ministeera Jallisii fi Naannawaa Gammoojjii Injinar Ayishaa Mahaammad, Ministir Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo, anga’oonni mootummaa olaanoonii fi Jibuutiitti hoggantoonni dhaabbilee Ityoophiyaa argamanitti gaggeeffamuu ibsameera.

Misiyoononni haaromsaa fi ijaarsarra jiran Imbaasii Ityoophiyaa Jibuutiitti argamurraa muuxannoo fudhachuu akka qaban Ministir Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo ibsaniiru.

Imbaasichi bara 1952 hanga 1997tti akka waajjira imbaasii fi mana jireenyaa hogganaa miisiyoonatti tajaajiluu fi miisiyoonichi gara gamoo haaraa ijaarametti jijjiiramuu hordofee waggoottan dheeraaf tajaajila malee cufamee turuu eerameera.

Akkaataa waliigaltee miisiyoonichi korporeeshinii hojiilee ijaarsa Ityoophiyaa waliin bara 2013 mallatteesseen haaromsi imbaasichaa eegaluu ibsameera.

Haaromsi imbaasichaa faayidaa diinagdee kennuun cinaatti maqaa gaarii Ityoophiyaa ijaaruu keessatti ga’ee olaanaa kan qabu ta’uu eerameera. @FBC

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015