Obbo Dammaqaan gitasaanii Namiibyaa waliin mari’atan

Amajji, 25/2014(TOI) - Ministirri Muummee Ittaanaaniifi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonniin Ministirri Muummee Ittaantuufi Ministirri Dhimma Alaa Namiibyaa Neetumboo Naandii-Indaayitiwaa waliin mari’ataniiru.

Aanga’oonni lameen yaa’ii Mana Maree hoji raawwachiiftuu Gamtaa Afrikaa 40fan cinaatti wal arguun marii taasisaniiru.Hariiroo Itoophiyaafi Namiibiyaa caalmaan haala cimsuun dandeessisuurratti mari’ataniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015