Koreen qophaa’ummaa manneen qulqulleessu hojii eegaleera

63

Finfinnee, Fulbaana 19, 2013 (TOI) – Ministeera Barnootaa Dooktar Injiinar Geetaahuun Makuriyaan akka beeksisanitti, barnoota eegalchiisuuf hojiileen haalduree fi qophaa’ummaa hojjetamaa jiru.

Qophaa’ummaa kana qulqulleessuufis koreen dameelee addaddaa hammachuun hundaa’e hojii jalqabuusaa ibsaniiru.

Korichi damee fayyaa, barnoota, bulchiinsaa fi maatirraa kan walitti babba’edha.

Maatiin barattootaa harka caalmaa hojii korichaa keessatti hirmaachifamaa jiru.

Korichi torbeewwan sadan itti aanan hojii qophaa’ummaa qulqulleessuurratti kan hojjetu ta’a jedhan ministirichi.

Kanaanis qophaa’ummaan manneen barnootaa, galteewwan ministeerichaa ergaman qaqqabuu, deeggarsa biraa qindeessuu, galteewwan barbaachisoon manneen barnootaa keessa jiraachuu, manneen barnootaa barnoota eegaluuf qophii ta’uu gamaaggama.

Gamaaggama korichaatinis manneen barnootaa barnoota akka eegalan taasifama jedhan.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015