Loltoonni sayinsii waraanaa fi ogummaa hogansaan leenji’an eebbifaman

248

Finfdinnee  Hagayya 18/2012(TOI) – Loltoonni saayinsii waraanaa fi ogummaa hoggansa olaanaa leenji’aa turan eebbifam.

Akkaadaamiin loltoota Meejar Jeneraala Hayaaloom Aarii’yaa saayinsii waraanaa fi ogummaa hoggansaan miseensota  leenji’aasa ture itti aanaa ajaja dhiibbaatin eebbisiseera.

Jeneraal Biraanu Juulaa ebbicharratti hasawaa taasisaniin, ebbifamtoonni faayidaa biyyooleessa Ityoophiyaa eegsisuuf nageenya hawaasaa eeguun akka irraa eegamu yaadachisaniiru.

Ityoophiyaan yeroo ishee qisaasa’e bakka buusuun, misooma eegalte, imalaa nageenyaafi demokiraasii itti fufsisuu fi kununsuuf loltoonni kunneen qophii ta’uu jeneraal Biraanuu ibsaniiru.

Ajajaan Akkaadaamii loltoota Meejar Janaraal Hayaaloom Aarii’yaa meejar jeneraal Taaddasaa Makuriyaa, ebbifamtoonni yeroo 13ffaaf barnoota ogummaa hooggansa olaanaa fi leenjii waggoota lamaaf fudhataan xumuruun, barnoota sadarkaa digrii fi itti aanaa ajaja dhiibbaatiin eebbifamaniiru.