Qajeelfamni Qabattoo Nageenyaa Haaraan Onkololeessa 18 bara 2012 eegalee Dirqisiisaa ta’a

188

Finfinnee Sadaasa 24/2012 (TOI) – Qajeelfamni qabattoo nageenyaa haaraan Onkololeessa 18 bara 2012 eegalee dirqisiisaa ta’uun hojiirra oolaa jira jedhame.  

Qajeelfamichi konkolaachistootaa fi imaltoota hunda kan ilaallatu dha.

Konkolaattonni tajaajila sarviisii hojjettoota dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa laatan, miinibaasonni amma kiiloo meetira 150 imalan, konkolaattonni geejiba ummataa, konkolaattonni teessoo 5 amma 8 qaban, konkolaattonni imala dheeraa fi qaxxaamura biyyaa qajeelfamichi isaan ilaallata jedhameera.

Konkolaattonni tajaajila geejibaa laatan, konkolaattonni magaalaa keessatti nama 12 amma 15 fe’uun tajaajila laatan, baasonni tajaajila ummataa laatan konkolaachisaa fi imaltoota teessoo fulduraarra taa’an qabattoo nageenyaa fayyadamuu qabu.

Awtomoobiloonni dhuunfaa boordii nageenya daa’immanii qabaachuu qabu jedha qajeelfamichi.

Konkolaattonni haaraa alaa galfamanis kana ilaalcha keessa galchuu qabu.

Konkolaattota geejiba ummataarratti dhaabbatanii kan imalanii fi fageenya gabaabaa kan deeman qajeelfamichaan qabattoo nageenyaa akka qabaatan hin dirqamani.

Konkolaattota abbaa miila lamaa fi sadii, konkolaattota poolisii fi raayyaa ittisaa dirqamarra jiran hin ilaallatu.

Madda:- Piress Sekreetaariyaatii magaalaa Finfinnee