Jaalalaa fi hariiroo obbolummaa sabaa fi sablammootaa eenyuyyuu diiguu hin danda’u

773

Ebla 24/2011 Jaalalaa fi hariiroo obbolummaa sabaafi sablammootaa eenyuyyuu diiguu hin danda’u jedhan itti aanan preezidantiin motummaa nannoo Oromiyaa obbo Shimaliis Abdiisaa.  

Waltajjiin obbolummaa ummata Oromoo fi Hararii magaalaa Hararitti taa’amaa jira.

Waltajjii kana irratti kan argaman itti aanan preezidantiin motummaa nannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jaalalaa fi hariiroo obbolummaa sabaafi sablammootaa eenyuyyuu diiguu hin danda’u jedhaniru.    

“Ummanni Oromoo fi Hararii Harar keessatti biqile biyyi guddifatee itti fayyadamaa jira” jedhaniru.  

Ummata dhiigaa fi lafeen walitti ititee aadaa fi duudhaa jaalalaan fudhatanii deemuun ammoo mallattoo Oromummaati jechunis himaniru.  

Duudhaatti fayyadamuun tokkummaan waliin jiraachaa waliin guddachuu, waliin misoomuu ,qaawwa hariiroo sabaaf sablammootaa gidduu jiru diigu duuchuuf kutannoon hoojjechuu qabna jedhaniru.   

Hariiroon obbolummaa sabaa fi sablammootaa cimee imala waliin hoojjatanii waliin guddachuu akka milkaawu mootummaan naannoo Oromiyaa hojii jalqabe cimsee itti fufa jedhaniru.  

Sabboonummaa fi jaalalaaf hammachuu ummanni Oromoo Harargee qabu cimee itti fufuun kaayyoo gootoonni kaleessa wareegamaniif sana milkeessuu kan dandeenyu yoo tokkummaan cimsinee hoojjanne qofas jechun dhaamaniru.

Mootummaan naannoo Oromiyaa bahaa giddu gala daldalaa fi diinagdee gochuuf kutannoo cimaadhaan hoojjetas jedhani jiru .

Jijjiiramaa fi bilisummaa siyaasaa amma argame tiikfatanii bu’aa caaluuf Oromiyaa gama hundaan ijaaramtee fi misoomte ijaaruuf hunduu tumsuu qabas jedhaniru.  

Madda :- Biiroo Koomunikeeshinii Oromiyaa