Jijjiirama hordofee adeemsonni hirmaachisoon eegalaman lammiileen dhimmoota biyyaalessarratti akka hirmaatan carraa kan uumaniidha jedhame

3

Finfinnee, Waxabajjii 17/2014 (TOI) – Jijjiirama biyyaalessaa hordofee adeemsonni hirmaachisoon damee siyaasaan eegalaman, lammiileen dhimmoota biyyaalessaarratti akka hirmaatan carraa kan uuman ta’uu, Miseensonni Koree Hoji Raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaa ibsan.

Ministirri Ministeera Hoji fi Ogummaa fi Miseensi Koree Hoji Raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaa Aadde Muufaariyaat Kamaal, Jijjirama biyyaalessaa hordofee siyaasa Ityoophiyaa keessatti adeemsonni boqonnaa haaraa banan hojiirraa oolfamuu himaniiru.

Kunis, adeemsa siyaasaa walxaxuu fi walballeessuu hidda fageeffatee turee jijjiiruu caalaa, paartiin biyya bulchuu fi paartileen morkattootaa waloon akka biyya gaggeessan kan taasiseedha jedhan.

Mootummaan jijjiiramicha hogganu rakkoolee siyaasaa furuuf kutannoo qabu argisiisuus dubbataniru.

Ittigaafatmaan Paartii Badhadhinaa Damee Naannoo Ummatoota Kibba Lixa Ityoophiyaa fi Miseensi Koree Hoji Raawwachiiftuu Paartichaa Obbo Tsaggaayee Maammoo gama isaaniin, paartiin biyya bulchu ibsamoota siyaasa Ityoophiyaa kan turan adeemsa firummaa fi diinummaa gara dirree hirmaachisaatti jijjiiruu kaasaniiru.

Waggoottan afuran darban dhimmoonni Ityoophiyaa qoran mudachuu yaadachiisanii, keessumaa bilisummaa dirree siyaasaan uumame sirnaan fayyadamuu dhabuun, qaamolee biyyaa fi ummatarratti balaa uumaan babal’achaa dhufuu kaasan.

Kanaan walqabatee, olaantummaan seeraa akka kabajamuuf hawaasni gaaffii dhiyeessaa turuu eeranii, qormaata biyyaalessarratti mootummaan tokkummaa ummataa itti fufsiisuuf kallattii kaa’ee hojMootumman tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhataa jiru hawaasni deeggaraa jiraachuu himanii, paartiin badhaadhinaas tarkaanfichi cimee akka itti fufu kallattii kaa’uu Obbo Tsaggaayeen ibsaniiru.