Namichi buna karaa seeran alaan osoo deddeebisuu to’annaa jala oole hidhaa fi maallaqaan adabame

944

Ambo Mudde 19/2011 Buna kara seeraan alaa osoo deddeebisuuu argameera nama jedhe irratti hidha baatii 3 fi birrii kuma 20 adabuu isaa godina Shawaa lixaatti manni maree aanaa Iluu Galaan beeksiseera.

Murteen kun kan darbe konkolaachisaa Jaabiir Huseen nama jedhamu irratti akka ta’e himamee jira.  

Pirezidaantiin mana murtichaa obbo.Taarikuu Eebbaa Tajaajila Oduu Itoophiyaatiif akka ibsanitti, namni kun Onkoloolessa 1bara 2011 guyyaa keessaa saa’a 7tti lakkoofsi gabatee isaa koodii 3-92166 AA kan ta’e ayisuuzuu fe’umsaatiin karaa seeraan alaa buna kuntaala 18 waliin to’annaa jala ooleera.

“Namni to’annaa jala oole kun lixa wallaggaa irraa ka’ee buna fee’ee osoo deemaa jiruu magaalaa Ijaajjiitti qabameera” jedhaniiru.

Manni martee kun dhaddacha Mudde 18 bara 2011 ooleen hidhaa baatii 3 fi birrii kuma 20n akka adabamu pirezidaantiin mana murtee aanaa Iluu Galaan beeksisaniiru.