Manni Maree Ministiroota walgahii idilee har’a taa’een murtoo garagaraa dabarse

52

Bitootessa 10/2014(TOI) – Manni Maree Ministiroota walgahii idilee 5ffaa har’a taa’een dhimmoota adda addaarratti murtoo dabarseera.

1.Manni marichaa sanada tarsiimoo faayinaansii biyyaaleessaa (2014 – 2018) irratti mari’achuun sagalee guutuun raggaaseera.

2.Sagantaa sirna fooyya’iinsa faayinaansii baadiyyaa raawwachiisuuf kan oolu waliigaltee liqaa Fandii Misooma Qonnaa idil addunyaa waliin taasifame manni Maree bakka bu’oota ummataa akka raggaasu qajeelchera.