Ministeerrii dhimma alaa ambaasaaddaroota dhiheenya muudaman biyya kamitti akka ramadaman ifa godhe.

113

Bitootessa 8/2014(TOI) – Ministeerrii dhimma alaa ambaasaaddaroota dhiheenya muudaman biyya kamitti akka ramadaman ifa godhe.

Dubbi himaan Ministira dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har’a miidiyaaleef ibsa laataniiru.

Ibsa isaaniinis akka himanitti Mudde 18/2014 pirezidaantii FDRI Saahileewariq Zawudee ambaasaaddaroota guutuu fi ambaasaaddaroota Itoophiyaa biyyoota adda addaatti bakka bu’aan muuduusaanii yaadachiisaniiru.

Haaluma kanaan ambaasaaddaroonni kunneen biyyi isaan itti ramadaman,

1. Ambaasaaddar Tafarraa Darriboowu – Jaappaan

2. Ambaasaaddar Dassee Daalkee – Kooriyaa kibbaa

3. Ambaasaaddar doktar Silashii Baqqalaa – Ameerikaa

4. Ambaasaaddar Baacaa Dabalee – Keeniyaa

5. Ambaasaaddar Hasan Ibraahiim – Gibtsi

6. Ambaasaaddar Dhaabaa Dabalee – Ruwaandaa

7. Ambaasaaddar Jamaal Bakar – Paakistaan

8. Ambaasaaddar Faayisaal Aliyyuu – Koowataar

9. Ambaasaaddar Isaayyaas Gootaa – Morookoo

10. Ambaasaaddar Tsaggaa’ab Kibaboo – Awustiraaliyaa

11. Ambaasaaddar Mirata’aab Mulugeetaa – Siwiidin

12. Ambaasaaddar Fiqaaduu Bayyanaa Ertiriyaa

Teessoo isaaanii Finfinnee taasifachuun kanneen biyyoota adda addaatti muudaman;

13. Ambaasaaddar Xaafaa Tulluu – Biraaziil

14. Ambaasaaddar doktar Gannat Tashoomee – Kuubaa

15. Ambaasaaddar Shittaayee Minaalee – Kotidivoor

16. Ambaasaaddar Piroofeesar Fiqaaduu Bayyaa- Indooneeziyaa

17. Ambaasaaddar Rashiid Mahaammud – Zimbaabuwee

Ambaasaaddaroota Qosilaa jeneeraalatti ramadaman keessaa;

18. Ambaasaaddar Anteenehee Taarikuun- Gadarifii

19. Ambaasaaddar Akiliiluu Kabbadaa – Dubaay

20. Ambaasaaddar Sayiid Mahaammad – Hargeessaa

21. Ambaasaaddar Awal Wagiriis – Bariiheen

Itti aantoota hoggansa Misiiyoonii ta’anii kanneen muudaman,

22. Ambaasaaddar Asaayyee Alaamaayyoo – Gaanaa

23. Ambaasaaddat Hayilaay Birhaanee – Jarman

24. Ambaasaaddar Buzuneesh Masarat – Hindi

25. Ambaasaaddar Yuuseef Kaasayee – Niwuyoorki

26. Ambaasaaddar Zalaaleem Biraanuu – Washingteen

27. Ambaasaaddar Firtuunaa Dibaakoo – Belljiyeem

28. Ambaasaaddar Warqaalamaawu Dastaa – Keeniyaa

29. Ambaasaaddar Hubisheet Damisee – Ingiliiz

30. Ambaasaaddar Muligeetaa Kalilii – Paakistaan