Qulqulluu Abunee Mariqooriwoos boqotan.

72

Gurraandhala 25/2014(TOI) – Mana amantaa Kiristaanaa Taawaadoo Ortodokiisii Itoophiyaatti Paatirayaarikii 4ffaa kan ta’an qulqulluu Abuna Maariqooriwoos boqochuu Dhaabbanni Miidiyaa mana amantichaa waajjira qulqulluu Sinoodoosii wabeeffachuun gabaasera.

Qulqulluu abuna Maariqooriwoos dhukkubsatanii yaalli fayyaa taasifamaafi ture.

Qulqulluu abunee Maariqooriwoos Hagayyaa 29 bara 1980 Mana amantaa Tawaadoo Ortodosii Itoophiyaatti Paatirayaarikii ta’anii kan muudaman yoo ta’u waggoota 34 paatirikii ta’anii tajaajilaniiru.