Koreen dhaabbii hoji raawwachiiftoota Paartii Baadhadhinaa walga’ii geggeeffachaa jira.

66

Finfinnee, Gurraandhala 16/2014 (TOI)- Koreen dhaabbii hoji raawwachiiftoota Paartii Baadhadhinaa waga’ii geggeefachaa jira.

Korichi walga’ichaan ajandoota murteessoo biyyaa fi hojiiwwan paartichaarratti mari’achuun kallattii gara fulaaduraa ni ka’aa jedhamee kan eegamu ta’uusaa ragaan Waajjira Paartii Badhaadhinaarraa argame ni muul’isa.