Hojii Misooma magariisaa Itoophiyaa deeggaruuf waliigalteen mallatteeffame

114

Finfinnee, Gurraandhala 11/2014 (TOI)– Waliigalteen Hojii Misooma magariisaa Itoophiyaan hojjechaa jirtu deeggaruuf dandeessisu mallatteeffamuu ibsame.

Inistiitiyuutiin Misooma Magariisaa Idil Addunyaa fi Instiitiyuutiin Reesoorsii Addunyaa waliigaltee tattaaffii Ityoophiyaan diinagdee misooma magariisaa guddisuuf taasistu deeggaruu dandeessisu mallatteessan.

Waliigaltecha Daayrektara Inistiitiyuutii Misooma Magariisaa Idil Addunyaa Dooktar Firaank Riijisbeermaan fi Instiitiyuutii Reesoorsii Addunyaatti bakka bu’aan dhimma waliigaltee Jeef Liin mallatteessuu ibsameera.

Waliigaltichi deeggarsa qorannoo ragaarratti bu’uureffate taasisuu, sagantaa qabeenya qilleensaa, ijaarsa dandeettii dhaabbilee fedhiirratti hundaa’e taasisuuf kan dandeessisu ta’uu eerameera.

Dhaabbileen kunneen galmawwan waliigaltecharratti haammataman milkeessuuf hojiirra oolmaa karoora misooma Istiraateejii waggoottan 10 Ityoophiyaa deeggaruuf kan wal tumsan ta’uu ibsameera.

Ityoophiyaan faalama qilleensaa hir’isuuf karoorfattee hojjechaa jiraachuu fi karooricha milkeessuuf dhaabbileen lameen deeggarsa kan taasisan ta’uu ibsameera.