Dorgommii Atileetiksii qaxxaamura biyyaa Hurufa Boombii(Jaan Meedaa) 39ffaa fi biyyoota baha Afrikaa 1ffaa irratti atileetoonni biyyoota 5 ni hirmaatu.

124

Gurraandhala, 3/2014(TOI) – Dorgommii atileetiksii qaxxaamura biyyaa Hurufa Boombii(Jaan Meedaa) 39ffaa fi biyyoota baha Afrikaa 1ffaarratti atileetoonni biyyoota 5 akka hirmaatan Federeehiin Atileetiksii Itoophiyaa beeksiseera.

Itti aanaan Pireezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Gazzaany Abarraa ibsa laateen dargommii kanarratti biyyoonni 5 atileetota isaanii akka hirmaachisuuf qophaa’an mirkanaa’eera.

Dorgommiin kun maqaa gaarii biyyaa mil’isuu keessaatti gahee guddaa akka qabu kan hime atileet Gazzaany, dorgommicha kanneen ijifataniif haala kanaan dura barameen caalaatti badhaasini guddaan qophaa’uus himeera.

Hogganaan gargaaraa waajjira Federeeshinii Atileetikisii Itoophiyaa obno Yohaannis Ingidaa dorgommichi kan atileetonni gahumsa isaanii itti madaalanidha jedhaniiru.

Dorgommiin atileetiksii kun gosoota dorgommi shaniin kan qopha’e ta’uu kan himan obno Yahaannis, innis dorgommii gaheessootaa Dhiiraafi dhalaa, Dorgommii dargaggootaa dhiiraa fi dhalaan, dorgommii wal harkaa fuudhinsa ulee kan hunda hirmaachiseen geggeeffamudha jedhaniiru.

Dabalataanis dorgommiin atileetota buleeyyii jidduutti taasifamus akka jiru himaniiru.

Dargommii gaheessoota jidduutti taasifamuun dhiiraanis ta’ee dhalaan kan sadarkaa tokkooffaan injifatan tokkoon tokkoon isaaniif birrii 50, sadarkaa 2ffaa kuma 25, 3ffaa kuma 20, 4ffaa kuma 18, 5ffaa kuma 16, 6ffaa kuma 14 kan badhaafaman ta’uu himaniiru.

Dorgommii dargaggootan kan sadarkaa 1ffaan xumuraan kuma 40 badhaafamu.

Sadarkaa 2ffaa kuma 20, sadarkaa 3ffaa kuma 16, sadarkaa 4ffaa kuma 14, sadarkaa 5ffaa kuma 12, sadarkaa 6ffaan kuma 10 badhaafamu jedhameera.

Dorgommi atileetiksii dilbata dhufu Finfinnee Hurufa boombii(Jaan meedaa)tti geeggeeffamu kanarratti atileetoonni dhiiroonni 473 fi dhalaan 251 ni hirmaatu jeshameera.

Dargommii kanarratti atileetota Itoophiyaa malee atileetonni Keeniyaa, Ertiriyaa, Sudaan,Sudaan kibbaa fi Taanzaanii ni hirmaatu jeshameera.