Lafti heektara kuma 404 ol Jallisiin misoomeera.

126

Amajji, 19/2014(TOI) – Lafti heektara kuma 404 ol Jallisiin misoomuu Ministeerri Qonnaa beeksise.

Ministirri Qonnaa Umar Huseen lafa heekatara kuma 400 marsaa jalqabaan misoomsuuf karoorfatee karooraa ol raawwachuu himaniiru.

Karooricha harka 101 milkeessuu kan himan ministirichi marsaa jalqabaan lafti heektara kuma 404 fi 900 jallisiin misoomuu himaniiru.

Qonnaan bultoota karoorri kun akka milkaa’uuf shoora isaanii bahaniifis galata galchaniiru.

Gara fuula duraattis hojiin kununsa qabeenya umamaa kan bonaa fi pirojeektii misooma jallisii xiyyeeffaannon kan hojjetamudhas jedhaniiru.