Itoophiyaatti Ambaasaaddari Faransaay Dhaabbilee garee shororkeessaa ABUT tiin barbadaa’e daaw’atan

111

Amajji,13/2014(TOI) – Itoophiyaatti Ambaasaaddari Faransaay Reemii Maareshoo
Dhaabbilee garee shororkeessaa ABUT tiin barbadaa’e daaw’atan.

Ambaasaddarichi dhaabbilee kanneen keessaa
Hospitaala Ispeeshaalaayizdii Daseefi Yunivarsitii Walloo garichi barbadeesse daawwataniiru.

Itoophiyaatti Ambasaaddarri Faransaay
Dhaabbileen kunneen gara hojiitti akka deebi’aniif deeggarsa akka taasisan waadaa galaniiru.

Hoji gaggeessaan hospitaalichaa Doktar Hayimaanot Ayyalaa, dhaabbaticha gara tajaajila idileesaatti deebisuuf taattaffiin taasifamaa jiraachuu ibsanii, rakkoon meeshaalee adda addaa akka jirus himaniiru.

Garichi qabeenya hospitaalicharra tilmaama qarshii biliyoona 2.1kan ta’u miidhaa qaqqabsiisuusaa dubbataniiru.

Pirezdaantiin Yunivarsitii Walloo Doktar Mangashaa Ayyanee gamasaaniin, gareen shororkeessichaa yunivarsiticha guutummaatti barbadeessuus hojii baruufi barsiisuu eegaluuf tattaffiirra akka jiran ibsaniiru.