Ministeerri Innoveeshinii Fi Teekinooloojii Fi Mootummaan Armeeniyaa Damee Saayinsii fi Teekinooloojiitiin Waliin Wojjechuuf Galii Galan

489

Finfinnee Bitootessa 25/2011 Ministirri Innoveeshinii fi Teekinooloojii fi mootummaan Armeniyaa dame saayinsii fi teekinooloojiitiin waliin hojjechuuf walii galan.

Ministirichi Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaa wayita kana akka ibsanitti, Itiyoophiyaatti dame innoveeshinii fi teekinooloojii sadarkaa olaanaarraan ga’uuf Armeeniyaa walii hojjetamaa jira.

Biyyoonni lamaan michooma waggoota dheeraaf qabanitti fayyadamuudhaan mootummaa fi mootummaa jidduu akkasumas mootummaa fi sektara biizinasii jidduutti teekinooloojii infoormeeshin komunikeeshinii gabbisuuf hojjetamaa akka jiru ibsaniiru.

Biyyoonni lamaan hojiiwwan wal ta’insaa amma ammaatti qabaniin mootummaan Armeeniyaa mannen barnootaa sadarkaa lammaffaa Itiyoophiyaa keessa jiran keessatti kan dhaabbatanii fi barnoota saayinsii, teekinoloojiii, Injiinariingii fi erragaa kan deeggaran meeshaalee doolaara miiliyoonii 1.5 baasan deeggarsaan kennamuu ibsaniiru.

 Meeshaaleen kunneen lakkoofsaan 50 yoo ta’an, tookkoon tokkoon isaanii doolaara kuma 30 kan baasan meeshaalee laaboraatoorii ta’uusaanii dubbataniiru.

Ministirri dhimma alaa Armeeniyaa Zoohiraab Manaatesaa Kanayaan gamasaaniitiin akka jedhanitti, hojiin Waa uumuu fi teekinooloojii innoveeshinii sochii guyya-guyyaa dhala namaatiif baay’ee murteessaadha.

Kanaanis Armeeniyaan damee innoveeshinii, waa uumuu fi teekinooloojii infoormeeshiniitiin muuxannoo gabbataa qabdu Itiyoophiyaaf qooduu fi waliin hojjechuuf fedhii akka qaban ibsaniiru.

Armeeniyaan Itiyoophiyaa waliin michooma ture kan qabdu yoo ta’u, hariiroo qabbanaa’ee ture cimsuuf eembaasiishee dhiheenyatti ni banti.