Atileet Daawwit Siyyum dorgommii miksidii reetii kiiloomeetira 5’n riikardii addunyaa cabsite

224

Onkoloolessa 28/2014(TOI) – Dorgommii miiksid reetii kiilomeetira 5’n Faransaay Liilitti har’a adeemsifameen atileet Daawwit Siyyum riikardii addunyaa cabsite.

Dorgommii kanaan atileetiin Itiyoophiyaa Daawwit sa’a 14:41 tti xumuruun sa’atii haaraa galmeessuun riikardii addunyaa cabsuun yoo mo’attu, atileet Maskaram immoo sa’a 14:55 tti xumuruun sadarkaa 3ffaa qabatteetti.

Waldorgommii dhiiraan atileet Barrihuu Aragaawwii sa’a 2: 52 1ffaa ba’uun yoo mo’atu, atileetii biraan Yaasiin Haajii sa’a 13;29 sadarkaa 3ffaa ba’uun xumureera.

Dorgommii kiilomeetira 10 dhiiraan atileet Cimdeessaa Dabalee sa’a 27:16 1ffaa ba’uun yoo mo’atu, atileet Maammoo Addelaaddilaw immoo sa’a 27: 27 tti xumuruun 3ffaa ba’uun injiifannoo gonfachuu isaanii odeeffannoon federeeshinii atileetiksii irraa argame ibseera.