Meeshaan kontiroobaandii birrii miiliyoona 45 olitti tilmaamamu to’atame

64

Onkoloolessa 13/2014(TOI) – Meeshaan galii fi baasii kontiroobaandii birrii miiliyoona 45 olitti tilmaamamu to’atamuu isaa komishinni Gumuruk beeksise.

Komishinichi hordoffii torban darbe taasiseen meeshaa kontiroobaandii birrii miiliyoona 43 tuqaa 9 olii fi meeshaa baasi kontroobaandii birrii miiliyoona 2 tuqaa 5 waajjiraalee 13tti akka qabame ibseera.

Gama galii kontiroobaandii to’achuun bakka duraa kan qabatan damee waajjiraalee moyyaalee, Aqaaqii fi Jijjigaa duraa duubaan birrii miiliyoona 13, 12 1,9.9 ol to’atamaniiru.

Meeshaaleen kun hojjettoota komishinichaa,poolisii federaalaa,raayyaa ittisaa, miseensota poolisii naannoo fi tattaaffii uummanni taasiseen bifa sakatta;insaa, በበረራ fi eeruun kan qabamanidha.

Namoonni 4 kontiroobaandii kana utuu naannessanii to’annoo jala ooluun isaanii ibsameera.

Meeshawwan to’ataman kun uffannaa,meeshaa elektirooniksii,qoricha, kophee,baala sammuu hadoochu, meeshaalee faayaa,meeshaalee waraanaa fi maallaqa biyyoota garaagaraa akka ta’’e odeeffannoon komishinichaa argame mul’iseera.