Waajjirri giifti duree warshaa Daabboo magaalaa Finfinneetti ijaarsise eebbise.

249

Onkololeessa 6/2014 (TOI) – Waajjirri Giifti duree warshaa Daabboo magaalaa Finfinneetti ijaarsise eebbise.

Ebba warshaa daabboo kanarratti kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi giifti duree Adde Zinaash Taayyachoowu argamaniiru.

Warshaan Daabboo kun kutaa magaalaa Lammii Kuraatti kan ijaarame yoo ta’uu guyyaatti daabboo miiliyoona tokko ni oomisha jedhameera.

Warshaan daabboo kun lafa heektara kuma 6 irratti kan ijaaraame yoo ta’u birrii miiliyoona 217 akka ijaarames himameera.

Warshaa kana keessatti namoonni 450 ta’anis carraa hojii kan argatan yoo ta’u oomisha daabboon cinaatti daakuu toonii 72 guyyaatti akka oomishas jedhameera.

Gara fuula duraattis waajjirri giifti duree magaaloota 10tti warshaa daabboofi daakuu ijaaruf qophhirra kan jiru ta’uu himameera.

Magaaloota kanneenitti warshaan ijaaramus guyyaatti daakuu kumataala 400 kan oomishuufi daabboo kuma 300 kan tolchu akka ta’e ragaan waajjira giifti duree irra argame ni muli’isa.